Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2016 11 15.12.2016 Le rôle de la Cour constitutionnelle dans la résolution des conflits entre la Constitution et les normes internationales

dr. Jadranka Sovdat

Revija Pravnik
2. 2016 11 15.12.2016 Kazenskopravno obravnavanje medicinskih posegov po uveljavitvi 125. člena KZ-1

Miša Vidovic in Damjan Korošec

Revija Pravnik
3. 2016 11 15.12.2016 Revija Odvetnik v letu 2016

Andrej Razdrih

Revija Pravnik
4. 2016 11 15.12.2016 Marta Klampfer (1953–2016)

dr. Jadranka Sovdat

Revija Pravnik
5. 2016 11 15.12.2016 25 let Ustave Republike Slovenije: ponos, zadovoljstvo in spoštovanje

Marko Bošnjak

Revija Pravnik
6. 2016 11 15.12.2016 Evropsko državljanstvo v zadevi Dereci in drugi proti Avstriji (C-256/2011)

Alenka Tisaj

Revija Pravnik
7. 2016 11 15.12.2016 Nekateri temeljni koncepti pravnega sistema: Ob simpoziju za pravno in socialno filozofijo

Jakob Ahačič

Revija Pravnik
8. 2016 9 17.10.2016 Mednarodnopravni vidiki sprejema sankcij s strani Evropske unije proti tretjim državam

Maruša Tekavčič Veber

Revija Pravnik
9. 2016 9 17.10.2016 The Role of Parties to the Contract of Sale in the Contract of Carriage of Goods by Road and Vice Versa

Anja Drev

Revija Pravnik
10. 2016 9 17.10.2016 Odpust obveznosti v osebnem stečaju

Jaka Cepec

Revija Pravnik
11. 2016 9 17.10.2016 Žival kot stvar v civilnem pravu

Miha Juhart

Revija Pravnik
12. 2016 9 17.10.2016 Odgovorno pravo

Marijan Pavčnik

Revija Pravnik
13. 2016 7 15.8.2016 Janez Šinkovec (1928–2016)

dr. Boštjan Tratar

Revija Pravnik
14. 2016 7 15.8.2016 Vpliv Zakona za uravnoteženje javnih financ ter novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) na financiranje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Bruno Nikolić

Revija Pravnik
15. 2016 7 15.8.2016 Disparitetni učinek posredne diskriminacije v pravu Evropske unije in Sveta Evrope ter v slovenski sodni praksi

Neža Kogovšek Šalamon

Revija Pravnik
16. 2016 7 15.8.2016 Dingliches Vorkaufsrecht in vier Rechtsordnungen – Rechtshistorische und rechtsdogmatische Fallstudie zur Gegenwärtigkeit alten Lokalrechts

Jürgen Kohler

Revija Pravnik
17. 2016 7 15.8.2016 Zakaj uživa pomorski prevoznik ugodnejši režim odgovornosti v primerjavi s prevozniki iz drugih panog

Patrick Vlačič in Karla Oblak

Revija Pravnik
18. 2016 7 15.8.2016 Novosti na področju odškodninskih tožb zaradi kršitev evropskega antitrusta

Ana Vlahek

Revija Pravnik
19. 2016 5 15.6.2016 Kazenskopravno varstvo človekovih pravic in svoboščin – slovensko-italijanski vidik

Andrej Ferlinc

Revija Pravnik
20. 2016 5 15.6.2016 Pravnoteoretska in normativna konceptualizacija univerzalnega temeljnega dohodka

Grega Strban in Renata Mihalič

Revija Pravnik
21. 2016 5 15.6.2016 Premoženjskopravni režim javnih zavodov

Tanja Bauer

Revija Pravnik
22. 2016 5 15.6.2016 Odprta vprašanja varstva upnika po 168. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

Maja Ovčak Kos in Žiga Razdrih

Revija Pravnik
23. 2016 5 15.6.2016 Davčna osnova

Jernej Podlipnik

Revija Pravnik
24. 2016 3 15.4.2016 Pasti uvedbe pravila poslovne odločitve (business judgment rule) v slovensko korporacijsko pravo

Klemen Podobnik

Revija Pravnik
25. 2016 3 15.4.2016 Izbrani mednarodnopravni vidiki državne suverenosti

Miha Pogačnik

Revija Pravnik
26. 2016 3 15.4.2016 Poslovnofinančni fenomen prestrukturiranja in ukrepi prestrukturiranja

Nevenka Kržan

Revija Pravnik
27. 2016 3 15.4.2016 Denarna kazen

Katja Filipčič

Revija Pravnik
28. 2016 3 15.4.2016 Sistem brezplačne pravne pomoči v Nemčiji pred novimi izzivi

dr. Boštjan Tratar

Revija Pravnik
29. 2016 3 15.4.2016 O življenju in delu sodnika Antonina Scalie

Jan Zobec

Revija Pravnik
30. 2016 1 15.2.2016 Laesio enormis – institut preteklosti?

Jure Globočnik

Revija Pravnik
31. 2016 1 15.2.2016 Sodelovanje več oseb pri izvršitvi kaznivega dejanja – izziv za kazensko pravo

Miha Šošić

Revija Pravnik
32. 2016 1 15.2.2016 Dr. Janez Šmidovnik (1921–2016)

Franc Grad

Revija Pravnik
33. 2016 1 15.2.2016 Kodificirano albansko običajno pravo – specifike dednopravnih določb v primerjavi s slovenskim pravnim redom

Amir Ibrahimi

Revija Pravnik
34. 2016 1 15.2.2016 Sreča, trajnostni razvoj in pravo

Senko Pličanič

Revija Pravnik
35. 2016 5 1.1.1900 Začasne odredbe v postopkih v pravdah zaradi motenja posesti

Neža Pogorelčnik Vogrinc

Revija Pravnik