Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2018 11 13.12.2018 Odškodninska odgovornost zdravilcev

Špela Kogovšek Sajovic

Revija Pravnik
2. 2018 11 13.12.2018 Pogrebna dejavnost: trg, regulacija ali monopoli

Breda Mulec

Revija Pravnik
3. 2018 11 13.12.2018 Aktualnost motivov za kazensko pravo v preteklosti in danes

Andrej Ferlinc

Revija Pravnik
4. 2018 11 13.12.2018 Veliki komentar Kazenskega zakonika

Damjan Korošec

Revija Pravnik
5. 2018 11 13.12.2018 Pravni terminološki slovar

Albin Igličar

Revija Pravnik
6. 2018 11 13.12.2018 Trije stebri pravne države in Pravna fakulteta v Ljubljani

Janez Kranjc

Revija Pravnik
7. 2018 11 13.12.2018 Pravni red na prepihu – Evropa na pragu 100. obletnice Versajske mirovne pogodbe

Jože (Joseph) Straus

Revija Pravnik
8. 2018 11 13.12.2018 Razlaga instituta subsidiarne zaščite v evropskem azilnem sistemu

Saša Zagorc

Revija Pravnik
9. 2018 9 16.10.2018 Dejanska skupnost etažnih lastnikov: procesnopravni vidiki

Andreja Fakin

Revija Pravnik
10. 2018 9 16.10.2018 Trajnostni razvoj in slovensko pravo energetike

Luka Martin Tomažič

Revija Pravnik
11. 2018 9 16.10.2018 Ob priznanju

Albin Igličar

Revija Pravnik
12. 2018 9 16.10.2018 O ustreznosti normiranja biološkega kriterija v biološko psihološki metodi ugotavljanja neprištevnosti

Alja Kratovac

Revija Pravnik
13. 2018 9 16.10.2018 Ugovor zoper sklep o izvršbi in dolžnikova pravica do izjave v postopku

Kristina Lipovec

Revija Pravnik
14. 2018 9 16.10.2018 Vztrajanje nas, ki prenašamo poslanstvo prava

Igor Šoltes

Revija Pravnik
15. 2018 7 15.8.2018 Kofi Atta Annan (1938–2018)

Andreja Friškovec

Revija Pravnik
16. 2018 7 15.8.2018 Ob dnevu Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Jadranka Sovdat

Revija Pravnik
17. 2018 7 15.8.2018 Ustavnosodna presoja avtonomnosti parlamenta

Alenka Antloga

Revija Pravnik
18. 2018 7 15.8.2018 Časovnost razlage zakona

Marko Pavliha

Revija Pravnik
19. 2018 7 15.8.2018 Odprava ustavne diskriminacije na predsedniških volitvah v Bosni in Hercegovini

Barbara Tekavec

Revija Pravnik
20. 2018 7 15.8.2018 Pomen obrazložitve odločbe na primeru odločitve Vrhovnega sodišča v zadevi »Drugi tir«

Mojca Zadravec

Revija Pravnik
21. 2018 7 15.8.2018 Lokacijska preveritev med diskrecijo in pravno vezanim odločanjem

Rajko Pirnat

Revija Pravnik
22. 2018 5 14.6.2018 Financiranje stroškov arbitraže s strani tretjih oseb

Marko Djinović

Revija Pravnik
23. 2018 5 14.6.2018 Issuance of Shares to the Holders of Hybrid Bonds in Exchange for In-Kind Contributions in Case of a Conditional Share Capital Increase

Janez Vončina

Revija Pravnik
24. 2018 5 14.6.2018 Prisedniški ali skabinski sistem sodnega odločanja (nem. Schöffengerichte) kot oblika udeležbe državljanov pri sojenju

Boštjan Tratar

Revija Pravnik
25. 2018 5 14.6.2018 Kazenskopravno varstvo moralnih avtorskih pravic

Matija Damjan

Revija Pravnik
26. 2018 5 14.6.2018 Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim

Janez Kranjc

Revija Pravnik
27. 2018 3 17.4.2018 Primerjalnopravni argument v slovenski ustavnosodni presoji

Maja Gregorič

Revija Pravnik
28. 2018 3 17.4.2018 Dobronamernost in krivda: Na rob odločbi Ustavnega sodišča Up-258/15 z dne 30. novembra 2017

Matjaž Ambrož

Revija Pravnik
29. 2018 3 17.4.2018 Usmeritve delovanja slovenskega sodstva v letu 2018

Damijan Florjančič

Revija Pravnik
30. 2018 3 17.4.2018 Vesna Fortuna (1948–2018)

Boštjan Koritnik

Revija Pravnik
31. 2018 3 17.4.2018 Dialektika pravnega načela – protislovje in arbitrarnost odločitve

Rok Svetlič

Revija Pravnik
32. 2018 3 17.4.2018 Subrogacijska ali regresna narava povračilnih zahtevkov?

Boštjan Savšek

Revija Pravnik
33. 2018 3 17.4.2018 Primerjava pravic, dolžnosti in pravnih položajev partnerjev istega in različnega spola v Republiki Sloveniji

Miha Istenič

Revija Pravnik
34. 2018 1 15.2.2018 Analiza in dileme kaznivega dejanja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami

Miha Šepec

Revija Pravnik
35. 2018 1 15.2.2018 Vpliv grožnje na oblikovanje in izjavo pogodbene volje ter pravne posledice

Polona Kukovec

Revija Pravnik
36. 2018 1 15.2.2018 Pojem umetnosti v nemški ustavnopravni doktrini

Polona Farmany

Revija Pravnik
37. 2018 1 15.2.2018 Vloga nacionalnih ustav v pravu Evropske unije. Od skupnih vrednot do medsebojnega zaupanja in tvornega dialoga

Koen Lenaerts

Revija Pravnik
38. 2018 1 15.2.2018 Mnogoteri dragoceni darovi »sekularnega papeštva«

Aleš Novak

Revija Pravnik