Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2010 3 31.12.2010 Narava postopka imenovanja direktorja javnega zavoda

Simon Umek

Revija Javna uprava
2. 2010 3 31.12.2010 Kolizija med svobodo izražanja in pravico do zasebnosti ter drugimi osebnostnimi pravicami

Rok Čeferin

Revija Javna uprava
3. 2010 3 31.12.2010 Neodvisne regulativne agencije v Evropi: Analiza agencij na področju varstva konkurence

Prof. dr. Bojan Bugarič

Revija Javna uprava
4. 2010 3 31.12.2010 Grška kriza in prihodnost evroobmočja

Bruno Nikolić

Revija Javna uprava
5. 2010 3 31.12.2010 Povečajmo odgovornost do porabe javnih sredstev in dopolnimo noveli Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B in ZJNVETPS-B)

Milka Pungartnik, mag.ekon., inž. gradb.

Revija Javna uprava
6. 2010 3 31.12.2010 Primerjalno pravna analiza pravne organiziranosti negospodarskih javnih služb v nekaterih evropskih državah

Prof.dr.Bojan Bugarič

Revija Javna uprava
7. 2010 1 31.7.2010 Vezanost prvostopenjskega organa na odločbo organa druge stopnje

Dr. Tone Jerovšek

Revija Javna uprava
8. 2010 1 31.7.2010 Participacija občanov in volilna pravica

Dr. Igor Kaučič

Revija Javna uprava
9. 2010 1 31.7.2010 Delovanje upravno-informacijskega servisa (uis) v Upravni enoti Celje

Damjan Vrečko

Revija Javna uprava
10. 2010 1 31.7.2010 Interakcije in korelacije med kakovostjo delovanja upravnih enot in ministrstev v Republiki Sloveniji

Dr. Gordana Žurga

Revija Javna uprava
11. 2010 1 31.7.2010 S standardom ISO 9001 in modelom CAF do stalnih izboljšav v Upravni enoti Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič

Revija Javna uprava
12. 2010 1 31.7.2010 Evidenca volilne pravice - druga paradigma razmišljanja

Dušan Vučko

Revija Javna uprava
13. 2010 1 31.7.2010 Zaupanje javnosti v upravo, zakonodajalca in sodstvo

Prof. dr. Albin Igličar

Revija Javna uprava
14. 2010 1 31.7.2010 Pasivna volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah

Dr. Janez Pogorelec

Revija Javna uprava
15. 2010 1 31.7.2010 Spremenjene metode dela v Upravni enoti Domžale

Mag. Branko Heferle

Revija Javna uprava
16. 2010 1 31.7.2010 Novosti na področju urejanja prostora in graditve objektov

Dr. Mitja Pavliha

Revija Javna uprava
17. 2010 1 31.7.2010 Integracija različnih orodij in modelov kakovosti v Upravni enoti Idrija

Mag. Irma Dežela

Revija Javna uprava
18. 2010 1 31.7.2010 Ustavnoskladna ureditev pokopa in pogrebnih svečanosti

Prof. dr. Lovro Šturm

Revija Javna uprava
19. 2010 1 31.7.2010 Vezanost uprave na odločbe Ustavnega sodišča

Dr. Janez Čebulj

Revija Javna uprava
20. 2010 1 31.7.2010 Odlagališča komunalnih odpadkov

Brigita Šarc

Revija Javna uprava
21. 2010 1 31.7.2010 Upravljanje zadovoljstva zaposlenih na upravni enoti

Mag. Milan Rman

Revija Javna uprava
22. 2010 1 31.7.2010 Kdaj sprejeti odločitev za uvedbo sistema kakovosti

Lilijana Kozlovič

Revija Javna uprava
23. 2010 1 31.7.2010 Razvoj kompetenc v javni upravi

Dr. Janez Stare

Revija Javna uprava
24. 2010 1 31.7.2010 Odgovornost predstojnikov za zakonitost upravnega postopka

Dr. Gregor Virant

Revija Javna uprava
25. 2010 1 31.7.2010 Širitev volilne pravice

Dr. Franc Grad

Revija Javna uprava
26. 2010 1 31.7.2010 Vpliv letnega pogovora in ocenjevanja delovne uspešnosti na zadovoljstvo zaposlenih

Mag. Judita Bagon

Revija Javna uprava
27. 2010 1 31.7.2010 Predlog sprememb prostorske zakonodaje s področja umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena v prostor

Mag. Tanja Bogataj

Revija Javna uprava
28. 2010 1 31.7.2010 Ključne prednosti in slabosti uporabe posameznih modelov kakovosti v Upravni enoti Slovenj Gradec

Irena Sešelj

Revija Javna uprava
29. 2010 1 31.7.2010 Sodelovanje javnosti v postopkih okoljskega odločanja na Agenciji Republike Slovenije za okolje

Mag. Adrijana Viler Kovačič

Revija Javna uprava
30. 2010 1 31.7.2010 Postopki javno-zasebnega partnerstva na področju gospodarskih javnih služb in izjeme

Dr. Aleksij Mužina

Revija Javna uprava