Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2017 1 4.1.2018 Nekatera pravna vprašanja v zvezi z odgovornostjo za zdravniško napako v sodni praksi

Ana Božič Penko

Pravni letopis
2. 2017 1 4.1.2018 (Ne)uporaba konvencij 148 in 155 Mednarodne organizacije dela v brazilskem domačem pravu

Deilton Ribeiro Brasil, Fabrício Veiga Costa, Reginaldo Gonçalves Gomes, Érica Patrícia Moreira de Freitas

Pravni letopis
3. 2017 1 4.1.2018 Bistvene novosti in spremembe po ZPP-E v pritožbenem postopku

Vesna Bergant Rakočević

Pravni letopis
4. 2017 1 4.1.2018 Merila za vzpostavitev predpogodbenih dolžnosti informiranja

Andreja Fakin

Pravni letopis
5. 2017 1 4.1.2018 Medicinska napaka

Vesna Rijavec

Pravni letopis
6. 2017 1 4.1.2018 Oblike oporok v slovenskem pravu in možnost elektronske oporoke

Petra Hren

Pravni letopis
7. 2017 1 4.1.2018 Transparentnost sprejemanja občinskih predpisov

Albin Igličar

Pravni letopis
8. 2017 1 4.1.2018 Uporabna etika in prostorska problematika

Bećir Kečanović

Pravni letopis
9. 2017 1 4.1.2018 Bail-in ter poseg v lastninsko pravico skozi prizmo Sodišča Evropske unije

Urša Ušeničnik

Pravni letopis
10. 2017 1 4.1.2018 Arbitraža med vlagatelji in državo ter stotine latvijskih arbitražnih tribunalov

Inese Druviete, Ēriks K. Selga

Pravni letopis
11. 2017 1 4.1.2018 Predpogodbena dolžnost obveščanja bank pri sklepanju pogodb

Rok Rozman

Pravni letopis
12. 2017 1 4.1.2018 Kršitev pojasnilne dolžnosti zdravnika

Viktorija Žnidaršič Skubic

Pravni letopis
13. 2017 1 4.1.2018 Razlikovanje med odrskimi in neodrskimi glasbenimi deli

Matija Damjan

Pravni letopis
14. 2017 1 4.1.2018 Moderni sistemi urejanja odškodninske odgovornosti zdravnika

Nita Rovan Vizlar

Pravni letopis
15. 2017 1 4.1.2018 Odškodninska odgovornost delodajalca

Damjan Možina

Pravni letopis