Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2016 5 21.12.2016 Večer z dobrodelno noto

Lilit Zavašnik

Revija Odvetnik
2. 2016 5 21.12.2016 Pravičnost in njeni paradoksi

dr. Slobodan Beljanski

Revija Odvetnik
3. 2016 5 21.12.2016 Postopek sprave in sprava

dr. Tjaša Strobelj

Revija Odvetnik
4. 2016 5 21.12.2016 Minervina sova (10. del): Razmerje med ustavnimi sodišči in jurisprudenca Evropskega sodišča za človekove pravice

dr. Boštjan M. Zupančič

Revija Odvetnik
5. 2016 5 21.12.2016 Dr. Franjo Rosina

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
6. 2016 5 21.12.2016 Prekluzivni rok za uveljavitev jamčevalnih zahtevkov pri prodajni in podjemni pogodbi – (1. del)

mag. Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
7. 2016 5 21.12.2016 31. dan slovenskih odvetnikov

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
8. 2016 5 21.12.2016 Prekluzivni rok za uveljavitev jamčevalnih zahtevkov pri prodajni in podjemni pogodbi (1. del)

mag. Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
9. 2016 5 21.12.2016 mag. Igor Karlovšek: Teci!

Tina Šnajder Paunovič

Revija Odvetnik
10. 2016 5 21.12.2016 Od tožbe k sodni poravnavi

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
11. 2016 5 21.12.2016 Preprečevanje nasilja v družini

dr. Tjaša Strobelj

Revija Odvetnik
12. 2016 5 21.12.2016 Politika in pravo

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
13. 2016 5 21.12.2016 Spoštovani kolega Stanislav Mauri

mag. Roman Završek

Revija Odvetnik
14. 2016 5 21.12.2016 Priprto pismo predsedniku Odvetniške zbornice Slovenije

Stanislav Mauri

Revija Odvetnik
15. 2016 5 21.12.2016 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju z novelo ZFPPIPP-G

mag. Uroš Ilić

Revija Odvetnik
16. 2016 5 21.12.2016 mag. Miha Šipec: »Oblast odvetnikov ne mara«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
17. 2016 5 21.12.2016 Prisege

Revija Odvetnik
18. 2016 5 21.12.2016 Omejitve stečajne mase v postopku osebnega stečaja

Maja Lajevec

Revija Odvetnik
19. 2016 5 21.12.2016 Prihodnost pravnih storitev

Jonathan Goldsmith

Revija Odvetnik
20. 2016 5 21.12.2016 Predlogi za spremembe Zakona o duševnem zdravju

dr. Tjaša Strobelj

Revija Odvetnik
21. 2016 5 21.12.2016 Revija Pravnik v letu 2016

Boštjan Koritnik

Revija Odvetnik
22. 2016 5 21.12.2016 Šestjezični pravni slovar (8.)

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
23. 2016 5 21.12.2016 Seja Stalnega odbora CCBE v Parizu

Petja Plauštajner

Revija Odvetnik
24. 2016 5 21.12.2016 Izzivi evropskega odvetništva

Petja Plauštajner

Revija Odvetnik
25. 2016 5 21.12.2016 Mediacija in spravni postopek

mag. Zoran Hajtnik

Revija Odvetnik
26. 2016 5 21.12.2016 Dieselgate (VW) in evropski pravni realizem

mag. Damjan Merhar

Revija Odvetnik
27. 2016 5 21.12.2016 Sto trideset let odvetništva v Beogradu

Andreja Dajčman

Revija Odvetnik
28. 2016 5 21.12.2016 Odvetniki na 21. Ljubljanskem maratonu

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
29. 2016 5 21.12.2016 Zmage in porazi odvetnikov

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
30. 2016 5 21.12.2016 Atrakcija pristojnosti pri nasprotni tožbi

mag. Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
31. 2016 5 21.12.2016 Uveljavljanje varstva pravic iz delovnega razmerja

Katarina Rajgelj

Revija Odvetnik
32. 2016 5 21.12.2016 Minervina sova

dr. Boštjan M. Zupančič

Revija Odvetnik
33. 2016 5 21.12.2016 Plaketa dr. Danila Majarona

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
34. 2016 5 21.12.2016 »Trditvi sta neresnični in za odvetnike žaljivi«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
35. 2016 5 21.12.2016 Odvetnik, pooblaščenec, zagovornik (1)

Nataša Skubic

Revija Odvetnik
36. 2016 5 21.12.2016 O noveli Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N)

mag. Roman Završek

Revija Odvetnik
37. 2016 4 6.10.2016 Sodne počitnice

Giani Flego

Revija Odvetnik
38. 2016 4 6.10.2016 Kaj je etika in kdo jo potrebuje?

dr. Janez Kranjc

Revija Odvetnik
39. 2016 4 6.10.2016 Mozaik odvetništva

dr. Dragan Petrovec

Revija Odvetnik
40. 2016 4 6.10.2016 Kafka v ljubljanskem živalskem vrtu

dr. Gregor Tomc

Revija Odvetnik
41. 2016 4 6.10.2016 »Da bi sodniki začeli soditi po vesti in zakonu in ne samo po zakonu«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
42. 2016 4 6.10.2016 Minervina sova (9. del): Dostop do sodišča kot človekova pravica po Evropski konvenciji o človekovih pravicah

dr. Boštjan M. Zupančič

Revija Odvetnik
43. 2016 4 6.10.2016 Statistika OZS

Revija Odvetnik
44. 2016 4 6.10.2016 dr. Peter Čeferin: Odvetništvo na slovenskem

mag. Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
45. 2016 4 6.10.2016 Iz dela upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
46. 2016 4 6.10.2016 O zlorabi pravic v civilnih postopkih

mag. Žiga Klun

Revija Odvetnik
47. 2016 4 6.10.2016 Odvetnik dr. Jožef Luckmann

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
48. 2016 4 6.10.2016 Uredba Bruselj IIa

dr. Tjaša Strobelj

Revija Odvetnik
49. 2016 4 6.10.2016 Sprejem osebe na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico v nujnem primeru po ZDZdr

mag. Tjaša Vogrin

Revija Odvetnik
50. 2016 4 6.10.2016 Sprememba sodne prakse v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja

mag. Klavdija Erjavec

Revija Odvetnik
51. 2016 4 6.10.2016 dr. Miha Juhart, dr. Matjaž Tratnik in dr. Renato Vrenčur: Stvarnopravni zakonik s komentarjem

dr. Nina Plavšak

Revija Odvetnik
52. 2016 4 6.10.2016 dr. Andraž Teršek: Odvetniška ustavnost

Jože Ilc

Revija Odvetnik
53. 2016 4 6.10.2016 Minervina sova (9.) Dostop do sodišča kot človekova pravica po Evropski konvenciji o človekovih pravicah

dr. Boštjan M. Zupančič

Revija Odvetnik
54. 2016 4 6.10.2016 Revija Pravnik – za mednarodni ugled slovenske pravne znanosti

Boštjan Koritnik

Revija Odvetnik
55. 2016 4 6.10.2016 Sprememba sodne prakse v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja

mag. Klavdija Erjavec

Revija Odvetnik
56. 2016 4 6.10.2016 Šestjezični pravni slovar (7.)

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
57. 2016 4 6.10.2016 Prisege

Revija Odvetnik
58. 2016 4 6.10.2016 Moj sin, predsednik Uefe

dr. Peter Čeferin

Revija Odvetnik
59. 2016 4 6.10.2016 dr. Lojze Ude: Sodni postopek ni igra s steklenimi biseri

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
60. 2016 4 6.10.2016 Uredba Bruselj Ia

dr. Tjaša Strobelj

Revija Odvetnik
61. 2016 4 6.10.2016 Slovenski odvetnik postal predsednik Evropske nogometne zveze

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
62. 2016 4 6.10.2016 Kolesarjenje v Brdih

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
63. 2016 4 6.10.2016 Nujnost notranje skladnosti stališč

Boštjan Koritnik

Revija Odvetnik
64. 2016 3 14.7.2016 Šestjezični pravni slovar (6.)

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
65. 2016 3 14.7.2016 Starejši pišejo počasi – priložnosti za ponarejevalce podpisov

mag. Marijana Jazbec

Revija Odvetnik
66. 2016 3 14.7.2016 Nekaj o slovenščini za advokate

Duša Fischinger

Revija Odvetnik
67. 2016 3 14.7.2016 Novela ZFPPIPP-G

dr. Nina Plavšak

Revija Odvetnik
68. 2016 3 14.7.2016 Hinko Jenull: Tiste, ki verjamejo v teorijo zarot, noben argument ne more prepričati

mag. Emil Zakonjšek in Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
69. 2016 3 14.7.2016 (Izredna) skupščina OZS

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
70. 2016 3 14.7.2016 Gabriela Babnik: Intimno

dr. Luigi Varanelli

Revija Odvetnik
71. 2016 3 14.7.2016 Poseg v finančno samostojnost odvetnikov pomeni poseg v samostojnost in avtonomijo odvetništva

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
72. 2016 3 14.7.2016 Študenti ljubljanske Pravne fakultete najboljši na svetu

Boštjan Koritnik

Revija Odvetnik
73. 2016 3 14.7.2016 Prisege

Revija Odvetnik
74. 2016 3 14.7.2016 Utrinki z Odvetniške šole 2016

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
75. 2016 3 14.7.2016 Jernač 'z Loke

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
76. 2016 3 14.7.2016 dr. Ali Žerdin: France Bučar

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
77. 2016 3 14.7.2016 dr. Jay Folberg: Mediator z vsako mediacijo postane boljši

mag. Zoran Hajtnik in Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
78. 2016 3 14.7.2016 Statistika OZS

Revija Odvetnik
79. 2016 3 14.7.2016 Vpisnina

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
80. 2016 3 14.7.2016 Po čem prepoznam dobrega mediatorja (2.)

Maša Kociper

Revija Odvetnik
81. 2016 3 14.7.2016 Minervina sova (8. del): Razlaga pravnih precedensov in sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

dr. Boštjan M. Zupančič

Revija Odvetnik
82. 2016 3 14.7.2016 O zadovoljstvu odvetnikov z Odvetniško šolo

mag. Zoran Hajtnik

Revija Odvetnik
83. 2016 3 14.7.2016 Pravica do zdravljenja ali potreba po zdravljenju – pogled zdravnika

Tina Šubic in Andrej Žmitek

Revija Odvetnik
84. 2016 3 14.7.2016 Minervina sova (8. del): Razlaga pravnih precedensov in sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

dr. Boštjan M. Zupančič

Revija Odvetnik
85. 2016 3 14.7.2016 Zapisnik s skupščine Odvetniške zbornice Slovenije

Revija Odvetnik
86. 2016 3 14.7.2016 Kje bi morala biti meja pri medijskih posegih v zasebnost politikov?

Jasna Zakonjšek

Revija Odvetnik
87. 2016 3 14.7.2016 »Odvetnica sem«

Ljuba Zupančič Čokert

Revija Odvetnik
88. 2016 3 14.7.2016 Umor v prometni nezgodi

dr. Karlo Primožič

Revija Odvetnik
89. 2016 3 14.7.2016 dr. Andraž Teršek: Pravna ignoranca škodi 2

mag. Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
90. 2016 2 15.4.2016 Dan slovenskega odvetnika 2015 v LA PAZIENZA

Luigi Lanzio

Revija Odvetnik
91. 2016 2 15.4.2016 Poročilo o delu OZO Ljubljana

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
92. 2016 2 15.4.2016 Tožbeni zahtevki v upravnem sporu

dr. Erik Kerševan

Revija Odvetnik
93. 2016 2 15.4.2016 Nadaljevanje zaradi stečaja prekinjenih pravdnih postopkov

Blaž Štumpfl

Revija Odvetnik
94. 2016 2 15.4.2016 Poročilo o delu OZO Novo mesto

Majda Štrasner

Revija Odvetnik
95. 2016 2 15.4.2016 Dnevi hrvaških odvetnikov

Ljubica Kočnik-Jug

Revija Odvetnik
96. 2016 2 15.4.2016 Humanitarni sklad OZS v letu 2015

Veljko Škovrlj

Revija Odvetnik
97. 2016 2 15.4.2016 Svet se neprestano spreminja – znanje se neprenehoma gradi

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
98. 2016 2 15.4.2016 Kazenskopravne razsežnosti predrzne in brezobzirne vožnje v cestnem prometu

dr. Damjan Korošec

Revija Odvetnik
99. 2016 2 15.4.2016 Poročilo o delu OZO Slovenj Gradec

David Pogorevc

Revija Odvetnik
100. 2016 2 15.4.2016 Medicina, pravo in družba: razmerje med pacientom in zdravnikom

Urška Kukovec

Revija Odvetnik
101. 2016 2 15.4.2016 Poročilo o delu OZO Pomurje

Slavko Fartelj

Revija Odvetnik
102. 2016 2 15.4.2016 ZVEtL v praksi sodišč in predvidene spremembe zakona

Jure Likar

Revija Odvetnik
103. 2016 2 15.4.2016 Alenka Košorok Humar: »Mimo tistega, ki stopi v reko, nova in nova voda teče.«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
104. 2016 2 15.4.2016 Poročilo o delu OZO Nova Gorica

Hilda Pipan

Revija Odvetnik
105. 2016 2 15.4.2016 44. Evropska predsedniška konferenca

Janez Starman

Revija Odvetnik
106. 2016 2 15.4.2016 Zasedanje odborov CCBE na Dunaju

doc. dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
107. 2016 2 15.4.2016 Poročilo o delu OZO Kranj

Anka Kozamernik

Revija Odvetnik
108. 2016 2 15.4.2016 Ustavni vidiki sojenja v kazenskih zadevah glede na novejšo ustavnosodno presojo

dr. Jadranka Sovdat

Revija Odvetnik
109. 2016 2 15.4.2016 Dan advokature Srbije

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
110. 2016 2 15.4.2016 Utemeljevanje protipravnosti v odškodninskih zahtevkih

mag. Matej Čujovič

Revija Odvetnik
111. 2016 2 15.4.2016 Meje presoje ustavne pritožbe: o razmejitvi med protiustavnostjo in protizakonitostjo

dr. Aleš Galič

Revija Odvetnik
112. 2016 2 15.4.2016 Poročilo o delu OZO Koper

Giani Flego

Revija Odvetnik
113. 2016 2 15.4.2016 Razvojnost pogodbe o zaposlitvi

dr. Zvone Vodovnik in dr. Marija Hladin

Revija Odvetnik
114. 2016 2 15.4.2016 Poročilo o delu OZO Ptuj

Zdenka Pavlovič

Revija Odvetnik
115. 2016 2 15.4.2016 »Odvetniška drža je antiavtoritarna«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
116. 2016 2 15.4.2016 Pomen novejših stališč Ustavnega sodišča: vznik aktivne(jše) obrambe v kazenskem postopku?

dr. Primož Gorkič

Revija Odvetnik
117. 2016 2 15.4.2016 Poročilo o delu OZO Krško

Branko Rožman

Revija Odvetnik
118. 2016 2 15.4.2016 Poročilo o delu OZO Celje

Tomaž Bromše

Revija Odvetnik
119. 2016 2 15.4.2016 Poročilo o delu OZO Maribor

Rija Krivograd

Revija Odvetnik
120. 2016 1 20.3.2016 Otvoritev sodnega leta v Parizu

Alenka Košorok Humar in Roman Završek

Revija Odvetnik
121. 2016 1 20.3.2016 Seja Stalnega odbora CCBE

dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
122. 2016 1 20.3.2016 Prisege

Revija Odvetnik
123. 2016 1 20.3.2016 Šestjezični pravni slovar (5.)

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
124. 2016 1 20.3.2016 Zakaj smo samo odvetniki primorani delati po polovični ceni?

Andreja Dajčman

Revija Odvetnik
125. 2016 1 20.3.2016 Cesar je nag

Ožbej Merc

Revija Odvetnik
126. 2016 1 20.3.2016 Načelo zaupnosti v mediaciji

mag. Nataša Cankar

Revija Odvetnik
127. 2016 1 20.3.2016 Največja sodna stavba v Evropi in največja sodna stavba v Sloveniji

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
128. 2016 1 20.3.2016 Učinki konstitutivne odločbe državnega organa za izvenknjižnega lastnika nepremičnine

Jure Debevec

Revija Odvetnik
129. 2016 1 20.3.2016 O taksi za umik napovedi pritožbe

Ladislava Polončič

Revija Odvetnik
130. 2016 1 20.3.2016 Ian McEwan: V imenu otroka

mag. Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
131. 2016 1 20.3.2016 Iz odvetniškega imenika – 25. februar 2016

Revija Odvetnik
132. 2016 1 20.3.2016 Minervina sova (7. del): Anomija, kaznovanje in učinki normativne integracije (II.)

dr. Boštjan M. Zupančič

Revija Odvetnik
133. 2016 1 20.3.2016 Dnevi advokature Črne Gore

Nikolaj Grgurevič

Revija Odvetnik
134. 2016 1 20.3.2016 Dan slovenskih odvetnikov 2015 v Il Bollettinu

Irene Elettra Pelargonio

Revija Odvetnik
135. 2016 1 20.3.2016 Odvetnikova svoboda izražanja v sodni dvorani in zunaj nje

Robert Travaš

Revija Odvetnik
136. 2016 1 20.3.2016 Učinki konstitutivne odločbe državnega organa za izvenknjižnega lastnika nepremičnine

Jure Debevec

Revija Odvetnik
137. 2016 1 20.3.2016 Skupina Kazenska ovadba

Ana Jug

Revija Odvetnik
138. 2016 1 20.3.2016 Odprto pismo ministru za pravosodje

Kati Mininčič

Revija Odvetnik
139. 2016 1 20.3.2016 Poročilo o dnevu odvetniške pravne pomoči pro bono 2015

mag. Zoran Hajtnik

Revija Odvetnik
140. 2016 1 20.3.2016 Odvetnikova svoboda govora v sodni dvorani in zunaj nje (na Slovaškem)

Viktoria Hellenbart

Revija Odvetnik
141. 2016 1 20.3.2016 Minervina sova (7. del) Anomija, kaznovanje in učinki normativne integracije (II.)

dr. Boštjan M. Zupančič

Revija Odvetnik
142. 2016 1 20.3.2016 Iz dela upravnega odbora OZS

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
143. 2016 1 20.3.2016 Nagrada CCBE za človekove pravice

Petja Plauštajner

Revija Odvetnik
144. 2016 1 20.3.2016 Vse je igra …

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
145. 2016 1 20.3.2016 Po čem prepoznam dobrega mediatorja

Maša Kociper

Revija Odvetnik
146. 2016 1 20.3.2016 dr. Nataša Pirc Musar: Bistveno lažje je zagovarjati transparentnost, bistveno težje pa zasebnost

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
147. 2016 1 20.3.2016 Odvetnikova svoboda govora v sodni dvorani in zunaj nje (na Madžarskem)

dr. László Fekete

Revija Odvetnik
148. 2016 1 20.3.2016 Ali je mogoče zaščititi kmetijo, ki to ni

Katarina Rajgelj

Revija Odvetnik
149. 2016 1 20.3.2016 Otvoritev sodnega leta v Milanu

Revija Odvetnik
150. 2016 1 20.3.2016 Ali lahko računalniški algoritem ogrozi delo odvetnikov?

Matija Jamnik

Revija Odvetnik
151. 2016 1 20.3.2016 Zmaga OZS in slovenskega odvetništva

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
152. 2016 1 20.3.2016 Uganke Veronikinega procesa

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
153. 2016 1 20.3.2016 Odvetniki na 20. Ljubljanskem maratonu

Revija Odvetnik
154. 2016 1 20.3.2016 Zbornica zaradi odvetniške tarife toži Ministrstvo za pravosodje

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
155. 2016 3 31.7.2013 Kazalniki obračanja

mag. Miha Kranjc

Revija Odvetnik
156. 2016 3 31.7.2013 Pranje denarja kot »politični delikt«

Marko Rajčević Lah

Revija Odvetnik