Portal TFL

STA novice / DZ pritrdil prenovljeni strategiji upravljanja naložb države

sreda, 10.7.2024

Ljubljana, 10. julija (STA) - DZ je sprejel dolgo pričakovani odlok o strategiji upravljanja naložb države, ki predvideva spremembo statusa nekaterih državnih družb in njihovih nalog. Odlok so podprli v koaliciji, kjer menijo, da predstavlja dobro izhodišče za odgovorno in učinkovito upravljanje naložb. Zaradi očitkov o pomanjkljivosti mu je nasprotovala opozicija.

Odlok obravnava skupaj 84 družb s kapitalsko naložbo države, med njimi je 34 strateških družb, s katerimi država poleg gospodarskih dosega tudi strateške cilje, ki so povezani z opravljanjem državne infrastrukture in javnih služb, varnostnimi, razvojnimi in drugimi cilji, pri katerih se upoštevajo pomembni družbeni interesi, je na seji pojasnila državna sekretarka na finančnem ministrstvu Gordana Pipan. Odlok namreč ohranja delitev na strateške, pomembne in portfeljske naložbe.

"Ključen ekonomski cilj odloka je dvig produktivnosti, za doseganje katerega morajo biti Slovenski državni holding in družbe s kapitalsko naložbo države pri svojih strategijah poslovanja bolj ambiciozni in povečevati produktivnost oziroma dodano vrednost na zaposlenega tudi z izvajanjem investicij v trajnostne vire energije, razvojem zaposlenih, njihovega delovnega okolja, delovnih procesov in korporativnega upravljanja ter z vlaganji v raziskave in razvoj," je dejala.

Od Slovenskega državnega holdinga (SDH) se pričakuje, da bo nepremičninsko dejavnost, ki jo je pridobil od Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), prenesel na družbo DSU, ki bo prenesene nepremičnine oz. sredstva od njihovih prodaj pretežno uporabila za gradnjo dostopnih javnih najemnih stanovanj.

Na področju turizma je predvidena ločitev lastništva nepremičnin in izvajanja turistične dejavnosti. Celotna turistična dejavnost bo predvidoma organizirana v okviru dveh stebrov pomembnih naložb: stebra turistične dejavnosti skupine Sava in stebra turistične dejavnosti družbe Istrabenz Turizem. V ta dva stebra se bodo lahko prenesle tudi vse druge turistične naložbe, in sicer Terme Olimia, Thermana Laško, Adria Ankaran in Hit Alpinea.

V okviru predvidenih sprememb bodo med drugim družbe Terme Olimia, Geoplin, Nafta Lendava, Sij - Slovenska industrija jekla in vodnogospodarska podjetja Ptuj, Mura, Novo mesto in Kranj iz pomembnih prešla med portfeljske.

Družba Studentenheim Korotan v Avstriji bo iz portfeljskih prešla med strateške, Talum pa bo iz strateških prešel med portfeljske. Med spremembami glede na veljavno strategijo je tudi, da bo naložba v Telekom Slovenije premaknjena iz portfeljskih med pomembne.

Nespremenjen medtem kljub prvotno drugačnim predlogom v osnutku prenovljene strategije ostaja status naložb v Pošti Slovenije in Zavarovalnici Triglav, ki tako ostajata strateški.

Predlagani odlok so podprli v poslanski skupini Svoboda, saj po besedah poslanca Tineta Novaka menijo, da je pripravljen temeljito in skrbno ter bo omogočil nadaljnjo profesionalno upravljanje z državnim premoženjem.

Po mnenju Levice nova strategija predstavlja dobro izhodišče za odgovorno in učinkovito upravljanje tako strateških naložb, ki sledijo družbenim interesom, kot pomembnih in portfeljskih naložb, ki sledijo razvojnim in gospodarskim ciljem, je pojasnil Milan Jakopovič.

Odlok so podprli tudi v SD, kjer pa po besedah poslanca Soniboja Knežaka obžalujejo, da vlada ni upoštevala novih okoliščin v živilsko-predelovalni verigi ter bolj ambiciozno zavarovala tudi državne naložbe v tej panogi.

Na neupoštevanje kmetijstva sta opozorili tudi opozicijski SDS in NSi, katerih poslanci predlaganega odloka niso podprli. Jernej Vrtovec (NSi) je ocenil, da ima dokument vrsto pomanjkljivosti, da je bil slabo pripravljen pa je opozoril tudi Tomaž Lisec (SDS). "Menimo, da je razmišljanje o dvigu produktivnosti smotrno, ampak SDH verjetno ni bil ustanovljen s tem namenom, da se ukvarja z dvigom produktivnosti na račun dviga kapitalskih dobičkov," je dejal Lisec.

Do prenove strategije upravljanja državnih naložb sicer prihaja pozno. Veljavno strategijo upravljanja je namreč DZ z odlokom sprejel sredi 2015, od takrat pa so se zgodile številne spremembe.

Odlok iz leta 2015 je vseboval enoten seznam lastniških deležev v lasti države, SDH, Kada, DUTB, ki je bila vmes pripojena k SDH, in PDP. Vseboval je skupno 104 družbe.

S tega seznama so bile prodane naložbe države in SDH v 29 družbah. Na seznamu je bilo tudi 14 družb s kapitalsko naložbo Kada, za katere SDH ni pristojen in jih tokratni seznam ne vsebuje, nekatere pa so bile tudi že prodane (npr. Gorenje in Perutnina Ptuj). Devet družb s kapitalsko naložbo države je bilo pripojenih k drugim subjektom, danih v stečaj in likvidacijo ali izvzetih iz upravljanja SDH. Novi seznam naložb države in SDH medtem npr. vsebuje 27 novih kapitalskih naložb države v upravljanju SDH, predvsem tistih, pridobljenih s pripojitvijo DUTB.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window