Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 8.6.2023

Ljubljana, 08. junija (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj/Naklo. Z mesta v. d. direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) je razrešila Marka Poharja in na ta položaj po opravljenem javnem natečaju imenovala Marka Mišmaša.

Predmet načrtovane prostorske ureditve je nadgradnja obstoječe železniške proge od Ljubljane do Kranja z drugim tirom v njeni neposredni bližini, so po seji vlade v sporočilu za javnost zapisali v vladnem uradu za komuniciranje. Strokovna ekipa Direkcije RS za infrastrukturo je že pred tem za najboljšo varianto drugega tira jugovzhodno od Kranja izbrala različico skozi Labore, in ne tiste skozi Orehek, ki je razburila tamkajšnje krajane.

Novoimenovani direktor Akosa Mišmaš bo petletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja nastopil v petek. Akos je do novembra lani s polnimi pooblastili vodila Tanja Muha, po izteku petletnega mandata pa je bila še pol leta v. d. direktorice agencije. Javni natečaj za direktorja Akosa se je namreč lansko jesen zaključil brez izbora. Ministrstvo za digitalno preobrazbo je v začetku februarja letos objavilo nov razpis, nekaj dni pozneje pa ga je umaknilo in objavilo še enega. Vlada je nato v začetku maja za v. d. direktorja Akosa imenovala Poharja, in sicer do zaključka javnega natečaja oz. imenovanja direktorja s polnim mandatom.

Za obdobje od julija do septembra 2023 je vlada določila obseg proračunske porabe po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov v višini 4,2 milijarde evrov. To predstavlja 26,3 odstotka vseh pravic porabe, kot izhajajo iz rebalansa proračuna za letos.

Sprejela je tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin. Na zadnji dan lanskega leta je znašala 56,13 milijarde evrov in se je glede na stanje konec leta 2021 povečala za 3,62 odstotka oziroma 1,96 milijarde evrov.

Ministrstvo za infrastrukturo je vlado seznanilo s študijama glede letalske povezljivosti Slovenije in poročilom delovne skupine za letalsko povezljivost. Vlada je na podlagi tega sprejela sklep, da ministrstvo v sodelovanju z drugimi pristojnimi resorji nadaljuje postopke za iskanje rešitev za izboljšanje letalske povezljivosti, vključno z morebitnim povezovanjem z obstoječimi letalskimi družbami.

Vlada se je seznanila tudi z izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost. Po obstoječem izvedbenem sklepu Sveta EU mora država za izplačilo drugega obroka doseči 27 mejnikov in ciljev. Po oceni ministrstev je izpolnjenih 20, pri čemer mejnik, ki se nanaša na začetek veljavnosti zakona o dolgotrajni oskrbi, velja za pogojno izpolnjenega, za šest pa so pristojni predlagali podaljšanje roka za izvedbo ali izločitev iz načrta.

Vlada je sprejela tudi novelo uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, ki med drugim spreminja shemo biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih na način, da bo shemo nosilec kmetijskega gospodarstva lahko izvedel. Uvaja se izjema od izvajanja kmetijske prakse medvrstnega prostora ob pojavu karantenskih škodljivcev ali večjega pojava škodljivih organizmov, da se ob teh izjemah omogoči varen nanos fitofarmacevtskih sredstev.

Prav tako je spremenila uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike. Cilj spremembe je, da se v dogovore za razvoj regij, ki so instrument evropske kohezijske politike, umesti projekte regijskega pomena, ki izkazujejo razvojni vpliv na celotno regijo ali del regije in so pripravljeni do te mere, da bodo izvedljivi v programskem obdobju 2021-2027.

Podala je tudi soglasje k dopolnilom k predlogu novele zakona o spodbujanju investicij, ki so pretežno tehnične narave ali pa so namenjeni odpravi neskladij z obstoječim zakonskim besedilom. Novela zakona bo trajno uredila mehanizem priglasitve in pregleda neposrednih tujih naložb v Sloveniji v skladu z evropsko zakonodajo.

Vlada je poleg tega določila seznam stavb subjektov javnega sektorja, primernih za energetsko prenovo, in seznam za graditev novih, skoraj ničenergijskih stavb. Na seznam primernih stavb za prenovo in graditev so vključene javne stavbe desetih ministrstev, in sicer gre za 119 projektov, ki vključujejo prenovo ali graditev 158 stavb s skupno površino 647.000 kvadratnih metrov.

Vlada je odločila, da bo Slovenija znova kandidirala za članstvo v odboru za industrijski razvoj Organizacije Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) za obdobje 2023-2027. Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve je naložila, da naj kandidaturo najavi v ustreznih forumih in izvede potrebne dejavnosti za pridobivanje podpore kandidaturi.

Vlada je sprejela stališče države v zvezi z upravljanjem morskega zavarovanega območja Severnoatlantskega toka in morskega bazena Evlanov, ki se v imenu EU zastopa v konvenciji o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika. Slovenija podpira sklep, ki širi obseg in cilje ohranjanja morskih zavarovanih območij, ki presegajo varstvo morskih ptic in ekosistemov voda z morskega dna.

Za direktorico javnega zavoda Kozjanski park je ministrski zbor imenoval Valerijo Slemenšek. Štiriletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja bo nastopila v petek. Slemenšek trenutno opravlja delo vršilke dolžnosti direktorice tega zavoda.

Na seznam arbitrov pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov je vlada imenovala Tomaža Ilešiča in Andreja Svetličiča, na seznam posrednikov pa poleg njiju še Mira Preka. Imenovanja veljajo šest let od dneva uvrstitve na omenjena seznama.

Vlada je izvedla tudi nekaj kadrovskih menjav v njeni delovni skupini za celovit nacionalni energetski in podnebni načrt ter dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050. Med razlogi so sprememba organizacijske strukture ministrstev in nekaj kadrovskih sprememb.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window