Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 4.3.2021

Ljubljana, 04. marca (STA) - Vlada je potrdila predlog novele zakona o bančništvu, s katero želi prenesti spremembe evropske direktive s področja finančnih holdingov in opredeliti vključitev predstavnikov delavcev v organe nadzora banke. Za direktorja uprave za varno hrano je imenovala Matjaža Gučka, za direktorja agencije Spirit pa Tomaža Kostanjevca.

Z novelo zakona o bančništvu bodo v slovenski pravni red prenesli spremenjeno evropsko direktivo v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala. Predlog poleg tega po odločitvi ustavnega sodišča o razveljavitvi četrtega odstavka 33. člena zakona o bančništvu, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, uvaja vključitev predstavnikov delavcev v organe nadzora banke.

Vlada je za generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin imenovala Matjaža Gučka. Petletni mandat bo nastopil 16. marca. Guček je diplomirani veterinar, v upravi je zaposlen od leta 2000, trenutno je namestnik generalnega direktorja in vodja veterinarske službe v Sloveniji. Upravo od marca lani kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja vodi Jernej Drofenik.

Vlada je sedanjemu v. d. direktorja Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Spirit Slovenija) Tomažu Kostanjevcu podelila poln mandat. Petletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja bo nastopil 21. marca. Kostanjevec je na čelu Spirita septembra lani nasledil Ajdo Cuderman, ki je postala državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu.

Vlada je izdala dopolnjeno uredbo o obnovljivih virih energije v prometu, ki določa mehanizme in obveznosti za izpolnjevanje zahteve, da morajo distributerji plinastih in tekočih goriv za promet dati v posameznem letu na trg biogoriva ali druge obnovljive vire energije za promet v predpisanem deležu. Slovenija načrtuje tudi prenos evropske direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, po kateri mora delež energije iz obnovljivih virov v okviru končne porabe energije v prometnem sektorju do leta 2030 doseči vsaj 14 odstotkov.

Vlada je v aktu o ustanovitvi Stanovanjskega sklada RS črtala določilo, da vlada sprejme poslovni in finančni načrt ter poročilo o delu gospodarske družbe, katere poslovni delež je v lasti sklada. Prišlo je namreč do neustreznega pomešanja pristojnosti ustanovitelja, države, v javnem skladu z ustanoviteljskimi upravičenji sklada v kapitalskih udeležbah hčerinskih družb in pomešanja pristojnosti ustanovitelja sklada po zakonu o javnih skladih s pristojnostmi ustanovitelja in poslovodstva po zakonu o gospodarskih družbah, je pojasnilo ministrstvo za okolje in prostor.

Vlada je sprejela načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2021 in 2022. S tem se po navedbah gospodarskega ministrstva na teh področjih ohranja predvidljivo in cenovno stabilno okolje. Z načrtom je predvideno povišanje reguliranih cen v letu 2022, učinek na inflacijo pa je zanemarljiv, dodaja ministrstvo.

Vlada je sprejela spremembe letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021, v katerega je vključila dva posla prodaje, ki predvidevata prodajo skupno 11 zemljišč skupne površine 4,27 hektarja.

Seznanila se je z osnutkom revizijskega poročila računskega sodišča o uspešnosti doseganja ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov in revizijskih razkritij ne izpodbija.

Zaradi izvajanja zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih je v finančnem načrtu ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odprla novo proračunsko postavko. Letos je treba za ukrepe zagotoviti 1,2 milijona evrov, sredstva pa se bodo zagotovila s prerazporeditvijo pravic porabe v okviru finančnega načrta ministrstva za kmetijstvo.

Večinoma na podlagi protikoronske zakonodaje je vlada znotraj proračuna prerazporedila nekaj manj kot 186 milijonov evrov. S tem se bo med drugim zagotovilo financiranje podjetij, ki jih je prizadela epidemija, izplačalo dodatke zaposlenim v javnem sektorju ter povrnilo nadomestila plač delavcem na čakanju.

Vlada je v svetu za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov kot predstavnika kmetijskega ministrstva razrešila Bojana Pahorja in namesto njega imenovala Jožico Župec, kot predstavnico Zadružne zveze Slovenije je namesto Anite Jakuš imenovala Alenko Marjetič Žnider, Jakuševo pa je imenovala kot predstavnico Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS.

Vlada je podelila rudarsko pravico za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru Brinjeva gora v občini Oplotnica ter za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen - granodiorit v pridobivalnem prostoru Josipdol E v občini Ribnica na Pohorju.

Vlada je izdala uredbo o izvajanju evropske uredbe o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač. Posodobljena so pravila za opredelitev, opis, predstavitev in označevanje žganih pijač ter določa registracijo in zaščito geografskih označb za žgane pijače.

Vlada je izdala uredbo o izvajanju evropske uredbe o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v EU, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.

Vlada se je seznanila s poročilom o izvedbi akcijskega načrta po misiji EPREV - mednarodnemu pregledu pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče.

Dala je predhodno soglasje, da se začne stečajni postopek nad invalidskim podjetjem Meblo kovinoplastika storitve.

V letu 2022 se bodo izdali priložnostni kovanci ob 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in ob 150. obletnici rojstva slikarja Matije Jame, je v posebni uredbi odločila vlada.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window