Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2015 11 15.12.2015 Kako pravna pravila, ki operacionalizirajo načelo zaupanja v zemljiško knjigo, varujejo poštenega, dobrovernega pridobitelja

Nina Plavšak in Renato Vrenčur

Revija Pravnik
2. 2015 11 15.12.2015 Brussels II bis: The Right of the Child to Heard in International Proceedings

Margarite Helena Zoeteweijbe Turhan

Revija Pravnik
3. 2015 11 15.12.2015 The Concept of Childhood from IslamOttoman Law to Turkish Law as an Early Majority State: Early Age Marriages

Sevgi Usta

Revija Pravnik
4. 2015 11 15.12.2015 Razkritje tajnih podatkov v pravdnem postopku

Ivanka Demšar Potočnik

Revija Pravnik
5. 2015 11 15.12.2015 Razlagalnost ustave in zakonov

Marijan Pavčnik

Revija Pravnik
6. 2015 9 15.10.2015 Military Aid as Complicity in International Crimes: Individual or State Responsibility?

Tina Drolec Sladojević

Revija Pravnik
7. 2015 9 15.10.2015 Pravna analiza pogodbe o računalništvu v oblaku

Tadeja Pirnat Battelli

Revija Pravnik
8. 2015 9 15.10.2015 Čista teorija prava kot izziv

Mojca Zadravec

Revija Pravnik
9. 2015 9 15.10.2015 Joint Parental Care

Sendi Yakuppur

Revija Pravnik
10. 2015 9 15.10.2015 Pomen razpolagalnega upravičenja pri razpolaganju z lastninsko pravico na nepremičnini

Nina Plavšak in Renato Vrenčur

Revija Pravnik
11. 2015 7 17.8.2015 Regeln der Moral – Gedanken zu einem Buch von Rainer Erlinger

Lothar Philipps

Revija Pravnik
12. 2015 7 17.8.2015 Benthamov »fragment« in odkrivanje korenin sodobnosti

Aleš Novak

Revija Pravnik
13. 2015 7 17.8.2015 Javna služba in poslovanje notarske dejavnosti v Sloveniji

Nataša Omerzu in Iztok Kolar

Revija Pravnik
14. 2015 7 17.8.2015 Child-Friendly Justice: Children in the EU Law on Free Movement and Relevant Rulings of the ECJ

Ozan Turhan

Revija Pravnik
15. 2015 7 17.8.2015 Problematika pravne ureditve Zoisovih štipendij

Gaja Ana Pavliha

Revija Pravnik
16. 2015 7 17.8.2015 Materialni ustavni zakon v slovenskem ustavnem redu

Iztok Štefanec

Revija Pravnik
17. 2015 5 15.6.2015 Neodvisnost in nepristranskost sodišč/ sodnikov po 6. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah

Boštjan Tratar

Revija Pravnik
18. 2015 5 15.6.2015 Obligation of a State not to Defeat the Object and Purpose of a Treaty between its Signature and Entry into Force

Andrej Svetličič

Revija Pravnik
19. 2015 5 15.6.2015 Kinderschutz durch Strafrecht im türkischen Recht

Yener Ünver

Revija Pravnik
20. 2015 5 15.6.2015 Key Aspects of Safeguarding of Shareholders with Regard to Authorized Capital (na koncu krajši povzetek članka v slovenskem jeziku)

Gregor Drnovšek

Revija Pravnik
21. 2015 5 15.6.2015 Zgraditi džamijo je ustavna pravica

Andraž Teršek

Revija Pravnik
22. 2015 5 15.6.2015 Dobra vera pri priposestvovanju služnosti: Vidik pridobitelja služeče nepremičnine

Matija Damjan in Vesna Bergant Rakočević

Revija Pravnik