Navigacija
Portal TFL

Slovenska arbitražna praksa - številka 1, letnik 2017

Slovenska arbitražna praksa

Slovenska arbitražna praksa je revija s prispevki s področja gospodarske arbitraže. Zbirka obsega arhiv od leta 2012. Izhaja 3 x letno.

Strokovna revija
Gospodarska zbornica Slovenije
prof. dr. Aleš Galič
Marko Djinović
Nejc Lahne; Peter Rižnik; Andrejka Kos; Neli Okretič
Gospodarska zbornica Slovenije, Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Marko Djinović , prof. dr. Aleš Galič Marko Djinović , prof. dr. Aleš Galič

Marko Djinović , prof. dr. Aleš Galič

Arbitražne prvine v civilni pravdi (po noveli ZPP-E)

Vsi, ki se ukvarjamo z reševanjem sporov, smo v marcu le dočakali uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (novela ZPP-E), ki se (z izjemo treh členov) začne uporabljati 14. septembra 2017. Novela ZPP-E obsega kar 132 členov in v ureditev pravdnega postopka prinaša izčrpen seznam pomembnih novosti kot npr.: načelo skrbnosti strank in njihovega (so)prispevanja k učinkovitosti in pospešitvi postopka; večjo učinkovitost in uporabo modernih komunikacijskih sredstev; uvedbo določb o pristojnosti v korist šibkejših strank; stopničasto tožbo; omejitev možnosti vlaganja pripravljalnih vlog pred narokom; poudarjeno sodelovanje med sodiščem in odvetniki strank pri opredelitvi časovnega in vsebinskega načrta postopka; nadomestitev poravnalnega naroka s pripravljalnim narokom; možnost, da sodišče sodnega izvedenca postavi že pred pravdo; možnost senata, da v gospodarskih sporih odredi strankama omejitev obsega vlog in omejitev časa za navajanje na naroku; celovito ureditev ravnanja s tajnimi podatki in dostopa do teh podatkov; novosti v okviru pritožbe s ciljem povečati število meritornih odločitev višjih sodišč; ukinitev revizije po kriteriju vrednosti spornega predmeta (dovoljena revizija) idr.

Nevena Jevremović, LL.M.

Nevena Jevremović, LL.M.

Debugging the Arbitration Legal Framework in Bosnia and Herzegovina

A few years ago, arbitration was one of the rarely discussed topics in Bosnia and Herzegovina (BiH). There was virtually no scholarship on the matter, nor has there been any information on arbitration practice. Local firms would seldom deal in arbitration disputes. Today, that is not the case, as arbitration is becoming more important in everyday business and legal practice. However, things are far from ideal.

Gábor Szalay

Gábor Szalay

Arbitration and Transparency

The need for alternative dispute resolution mechanisms in the international business environment (especially via the widespread use of investor-state arbitration) proves to be a desire directed towards an increasingly transparent, thus more reliable approach. This approach is well founded, taking into consideration the opportunities and challenges raised by the digital age arriving with the 21st century. The examination of the appearance, extent and necessity of transparency in international arbitration gives the backbone of the research. Several issues to be analysed with the instruments of academic research arise in this context. Such issues are, for example, the extent to which business secrets have to be kept private and the thin line beyond which the disclosure obligation towards the public overrides the confidentiality obligation surrounding private and business secrets. The examination of these phenomena, the exploration of relating and conflicting interests of certain business actors and the comparative study of institutional regulations in connection with such matters could prove useful in international and national contexts alike.

Patricia Živković, LL.M.

Patricia Živković, LL.M.

The Recoverability of Outcome-Based Fees Related to Dispute Financing in International Arbitration

The article provides an in-depth analysis of the recent decisions made in the Essar v Norscot case, in which the arbitrator decided to order a non-funded party to recover the third party funder’s uplift in its entirety. The follow-up discussion focused on the question of whether the arbitrator had a power to do so in the first place and was the funder’s uplift properly characterized as costs under applicable rules. This article follows this discussion and it embeds it within the international arbitration theory and practice to establish whether there are any novelties that are brought to the table by the Essar v Norscot decisions when it comes to the recoverability of outcome-based fees in international arbitration. The article, besides addressing the arbitrator’s mandate to decide on outcome-based fees and their characterization as costs, develops the discussion further and addresses the application of indemnity basis under the prevailing transnational standard of allocation in international arbitration. Finally, the last part of the article takes a step further from the Essar v Norscot case by posing a question of whether in the next similar case outcome-based fees can be recovered, if not as costs, then as damages under national substantive law.

mag. Marko Djinović

mag. Marko Djinović

Ločena arbitražna odločba o povrnitvi plačanega dela predujma

Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri GZS (Ljubljanska arbitražna pravila) v tretjem odstavku 47. člena določajo, da mora vsaka stranka plačati polovico predujma. Če ena stranka ne plača svojega dela predujma, sekretariat pozove nasprotno stranko, da plača tudi ta del. V tem primeru lahko senat na predlog stranke, ki je plačala celoten predujem, izda ločeno arbitražno odločbo o tem, da ji nasprotna stranka povrne tisti del predujma, ki bi ga morala vplačati sama (četrti odstavek 47. člena). Možnost, da arbitražni senat na zahtevo stranke, ki opravi plačilo dela predujma namesto druge stranke, izda ločeno arbitražno odločbo, s katero drugi stranki naloži povrnitev plačanega dela predujma, sodi med bistvene novosti, ki so jih 1. januarja 2014 v arbitražni postopek vnesla Ljubljanska arbitražna pravila. Aprila 2016, je bila v postopku (gradbenem sporu), ki se je vodil v skladu z Ljubljanskimi arbitražnimi pravili (po arbitru posamezniku), prvič izdana ločena arbitražna odločba o povrnitvi plačanega dela predujma. Čeprav je institut ločene arbitražne odločbe iz četrtega odstavka 47. člena Ljubljanskih arbitražnih pravil še relativno mlad, pa utegne biti učinkovito orodje za stranko, ki je primorana namesto druge plačati del predujma za kritje stroškov arbitraže.

Arbitražni postopek sa 5.6-x/2015: ločena arbitražna odločba po 47. členu arbitražnih pravil stalne arbitraže

Ljubljana Arbitration Rules now available also in Albanian language

24th International Council for Commercial Arbitration (ICCA) Congress

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window