Navigacija
Naročite revijo SIR*IUS
Portal TFL

SIR*IUS - številka 1, letnik 2022

SIR*IUS

SIR*IUS je revija za teorijo in prakso revizije, računovodstva, davkov, financ, ocenjevanja vrednosti in drugih sorodnih področij (naslednica revije Revizor). Zbirka obsega arhiv od leta 2013 dalje. Izhaja 6 x letno.

Strokovna revija
Slovenski inštitut za revizijo
dr. Marjan Odar
mag. Mitja Skitek - revizija, Milan Jagrič - notranja revizija, dr. Samo Javornik - ocenjevanje vrednosti, Saša Jerman - davki, Mihael Kranjc - računovodstvo, dr. Aleš Živkovič - revizija informacijskih sistemov
Hilde Blomme; prof dr. Andrew D. Chambers, professor emeritus; prof. dr. Slavka Kavčič; prof. dr. Bojana Korošec; Lorena Mošnja Škare; dr. Derek Oliver; prof. dr. Milena Peršić; prof. dr Ivan Turk; prof. dr. Lajoš Žager

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
dr. Marjan Odar

dr. Marjan Odar

Uvodnik

Pa smo spet v januarju. Prvi letošnji dnevi, tedni in mesec, pa kljub temu še vsa razkošna paleta starih problemov, vendar z novimi izzivi njihovega reševanja. Z virusi, njihovimi sevi in različicami, cepljenjem, karantenami, niti z grško abecedo vas danes ne bom moril. Zagotovo pa je čas za razmislek o posledicah sodobne uničujoče tihe vojne brez izstreljenih pravih nabojev. Le medklic: ali klasično vojaško oborožitev sploh še potrebujemo? Tako, za en kratek miselni preskok razmislite le o tem, kako drugačni smo že postali v teh nekaj letih virusnih napadov. Vsi imamo že vsega dovolj. Verjamem, da bo virus kmalu premagan in vojna z njim tudi končana. In po vsaki vojni, tudi po tej, bodo zmagovalci slavili, poraženci pa v solzah žalosti premlevali izgubljeno. Manjše nagajivo vprašanje: ali vemo, kdo so zmagovalci in kdo poraženci, oziroma ali je sploh smiselno o tem razpravljati?

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Stalna poslovna enota in DDV

Pojem stalne poslovne enote se pojavlja tako v zakonodaji o davku na dodano vrednost kot v zakonodaji s področja davka od dohodkov pravnih oseb in je upošteven, kadar davčni zavezanci opravljajo posle v drugih državah. Vendar pa obeh konceptov ne gre enačiti. Za namene obdavčitve z DDV-jem je stalna poslovna enota prisotna takrat, ko ima zavezanec v drugi državi stalne človeške in tehnične vire, pri čemer je njen obstoj relevanten v zvezi z določbami o kraju obdavčitve storitev in kraju dobave elektrike in plina po distribucijskih sistemih, pa tudi s pravili v zvezi s plačnikom davka in vračilom davka tujim zavezancem. Gre torej za upoštevanje pri posamezni transakciji, ki jo je treba ustrezno obdavčiti z DDV-jem.

Mag. Rosana Dražnik

Mag. Rosana Dražnik

Pravila pri obračunavanju DDV-ja pri uvozu blaga

Uvozni postopki so primarno urejeni s carinskimi predpisi, zato je ureditev DDV-ja tesno povezana s carinsko ureditvijo. Med njima je tudi nekaj pomembnih razlik, ki izhajajo iz same osnove carinske zakonodaje in zakonodaje o DDV-ju. Čeprav je večini najbolj domač uvozni postopek, pri katerem se blago sprosti v prosti promet in pri tem nastane tudi obveznost za plačilo vseh uvoznih dajatev, poznamo še več drugih carinskih postopkov oziroma rab, pri katerih je treba biti pozoren na postopkovna pravila, da ne bi izgubili ugodnosti, ki nam jih omogočajo. V članku so predstavljeni uvozni postopki, ki se pogosto pojavljajo v praksi, in na kaj je treba pri njih paziti. Čeprav je osnova uvoznega postopka vezana na carinske predpise, je v članku poudarek predvsem na posledicah DDV-ja oziroma pravilih, ki jih je treba pri tem upoštevati.

Mag. Brigita Franc

Mag. Brigita Franc

Transferne cene v povezavi s prestrukturiranjem družb v skupini povezanih oseb

Prestrukturiranje poslovanja je odziv mednarodnih korporacij na globalne konkurenčne pritiske in spreminjajoče se povpraševanje na trgu. Na splošno prestrukturiranje poslovanja narekujejo zunanji in notranji dejavniki. Najznačilnejša oblika poslovnega prestrukturiranja je krčenje ali prenehanje proizvodnje v eni državi in selitev v drugo. Poleg tega bi mednarodne korporacije lahko strukturirale svoje poslovanje tako, da bi odvzele funkcije (npr. proizvodnjo, distribucijo), vredna opredmetena in neopredmetena sredstva ter tveganja, ki so jih prej opravljala lokalna podjetja, ter jih prenesle na centralizirane in specializirane regionalne ali globalne enote. Davki niso glavni motivator za čezmejno prestrukturiranje. Kljub temu se je v okviru strukturiranja poslovanja v preteklih letih močno povečala ozaveščenost o davkih, predvsem z vidika transfernih cen. Eden od razlogov so razlike v mednarodnih davčnih sistemih. Te razlike bi lahko povzročile neskladja zaradi dejstva, da so davčni organi pogosto zainteresirani samo za povečanje svojih davčnih prihodkov, ne da bi upoštevali, da davčni organi v drugih jurisdikcijah morda nimajo istih pogledov na obdavčitev. Različna in izolirana obravnava predmeta obdavčitve bi lahko privedla do dvojnega obdavčevanja, ki bi ga bilo mogoče – če sploh – rešiti le z dolgotrajnim pogajanjem ali arbitražnim postopkom med zavezancem in davčnimi organi.

Jure Mercina

Jure Mercina

Davčni vidiki nagrajevanja zaposlenih v obliki delnic oz.delniških opcij

Nagrajevanje zaposlenih z delnicami in delniškimi opcijami delodajalca postaja vse bolj priljubljeno, saj ima nekaj dokazano pozitivnih učinkov. Delodajalci ponujajo različne vrste in načine nagrajevanja, najpogostejše v mednarodnem prostoru poznane kratice za tovrstno nagrajevanje pa so RSU, ESPP in ISO. Dodeljene delnice oz. delniške opcije so pri zaposlenih obdavčene kot dohodek iz delovnega razmerja, hkrati pa so tudi predmet prispevkov za socialno varnost. O dohodkih se FURS-u poroča na več načinov, in sicer glede na to, ali za posamezen dohodek obstaja plačnik davka v Sloveniji ali ne. Odprto vprašanje ostaja davčna obravnava prakse »sell to cover«.

Mag. Blaž Pate

Mag. Blaž Pate

Problematika uveljavljanja povračil stroškov v postopkih davčnega nadzora

V prispevku obravnavamo večno problematiko povrnitve stroškov v davčnem postopku. Kljub specialni ureditvi v ZDavP-2 in splošni ureditvi v ZUP-u je v praksi še vedno možno različno razumevanje pravne ureditve, ali pa je ta tako pomanjkljiva, da omogoča sporno prakso pri odločanju organov v davčnih postopkih o povrnitvi stroškov strankam postopkov. Še posebej je izpostavljena problematika odločanja o stroških v zvezi s pravnimi sredstvi.

Mag. Boris Tuma

Mag. Boris Tuma

Zadovoljstvo uporabnikov poročil o oceni vrednostinepremičnin – anketa

Prispevek obravnava rezultate ankete o zadovoljstvu uporabnikov poročil o oceni vrednosti nepremičnin. Anketa je bila izvedena v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo in družbo RE/MAX Commercial. K sodelovanju so bili povabljeni razni uporabniki poročil o oceni vrednosti: banke, revizorji, kupci in prodajalci nepremičnin, stečajni upravitelji ter drugi, ki pri svojem delu redno uporabljajo poročila o oceni vrednosti nepremičnin. Večina uporabnikov je s poročili zadovoljna, predvsem z uporabljenimi metodami, izračuni, razumljivostjo, obliko in sklepi poročil. Kritike pa se najpogosteje nanašajo na neodvisnost ocenjevalcev vrednosti in s tem povezan (pre)velik vpliv naročnika na ocenjevalca vrednosti ter (pre)velike razlike pri ocenah vrednosti iste nepremičnine. Za povprečnega uporabnika je najpomembnejši kratek rok izdelave ter da je ocena vrednosti skladna z njegovimi pričakovanji.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Ovrednotenje učinka nepopravljenih navedb preteklih obdobij na računovodske izkaze

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-REV 1-1/22) Revizijski svet je na svoji seji obravnaval problematiko ovrednotenja učinka nepopravljenih navedb preteklih obdobij na računovodske izkaze.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Pregled sprememb v novih MSOV-jih, ki začnejo veljati 31. januarja 2022

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-OC 1-1/22) Odbor za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (v nadaljnjem besedilu: OMSOV) je 30. julija 2021 predstavil predlog novih Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti (v nadaljnjem besedilu: MSOV 2022).

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Razvoj kompetenc notranjega revizorja

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-NR 1-1/22) Odbor sekcije preizkušenih notranjih revizorjev je obravnaval vprašanje, kako naj notranji revizor razvija svoje kompetence od začetnika do strokovnjaka na svojem področju, ter o tem pripravil strokovno razlago.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Pokrivanje izgube v pogodbenem koncernu

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-RAC 1-1/22) Računovodsko obravnavo pokrivanja izgube v pogodbenem koncernu je obravnaval Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij ter o tem pripravil strokovno razlago.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Evidentiranje vračil pomoči ob covidu-19

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-RAC 2-1/22) Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij je na svoji seji obravnaval evidentiranje vračil pomoči ob covidu-19, povezano zlasti s tem, ali gre za odhodke obdobja ali za popravek napak za pretekla obdobja, ter o tem pripravil strokovno razlago.

Iz prakse za prakso

Iz prakse za prakso

Oprostitev davčnega odtegljaja od izplačil dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam

IZ PRAKSE ZA PRAKSO (PR-DAV 1-1/22) Davčni odtegljaj od izplačil dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam, je obravnaval Odbor sekcije preizkušenih davčnikov in o tem pripravil strokovno razlago.

Novosti in obvestila

Novosti in obvestila

Novi nazivi

Po uspešni izdelavi zaključnega dela je slovenski inštitut za revizijo izdal potrdilo o strokovnem znanju za opravljanje nalog pooblaščene ocenjevalke vrednosti nepremičnin:

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window