Navigacija
Portal TFL

Poslovodno računovodstvo - številka 2, letnik 2020

Poslovodno računovodstvo

Poslovodno računovodstvo je revija s strokovno poglobljenimi prispevki z računovodenja, financ in revizije ter preprečevanja prevar. Zbirka obsega arhiv od leta 2011 dalje. Izhaja 4 x letno.

Strokovna revija
Visoka šola za računovodstvo

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Dr. Živko Bergant

Dr. Živko Bergant

Uvodnik

Pred vami je zbornik referatov šeste Konference o analizi poslovanja, ki ji je posvečena druga številka letošnje revije. Inštitut za poslovodno računovodstvo in Visoka šola za računovodstvo in finance s pripravo te konference nadaljujeta izvajanje svojega poslanstva v pogledu promocije analize poslovanja kot temeljne dejavnosti pri pripravi in oblikovanju informacij za odločanje v združbah.

Prof. dr. Ivan Turk – Devetdesetletnik

Iz raznovrstnega življenja Ivana Turka, rojenega daljnjega leta 1930, se bom omejil le na bistvene značilnosti njegovega znanstvenega, strokovnega in pedagoškega strokovnega udejstvovanja, na prelomne trenutke njegovega delovanja, ki so zapustile trajne in globoke sledi ne samo v Sloveniji temveč tudi v nekdanji Jugoslaviji, saj se je s svojim delovanjem povzpel na sam vrh računovodskih strokovnjakov.

Milan Jagrič

Milan Jagrič

Analiza poslovanja - sestavni del analitičnih revizijskih postopkov

Revidiranec, ki razume notranje revizijske cilje in način, kako se sestavijo v širšo sliko poslovanja, bo imel bolj realistična pričakovanja glede učinkov izvedenega posla in bo prispeval koristne informacije, kot na primer kje resnično so tveganja, problematike in težave. Sodelovanje z notranjim revizorjem bo boljše, če se bo revidiranec počutil razumljenega in bo prepričan, da deluje na isti strani kot notranji revizor. Takšno sodelovanje prinaša boljše revizijske izide in revizorju omogoča uspešno uporabo orodij, ki so potrebna za obvladovanje tveganj.

Simona Krajnčan

Simona Krajnčan

Analiziranje dejavnikov tveganj na področju lastnosti organizacije

V fazi načrtovanja mora revizor med drugim spoznati lastnosti organizacije in dejavnike tveganj na področju lastnosti organizacije, kar bomo predstavili v tem prispevku. Revizor mora na področju lastnosti organizacije spoznati zlasti poslovanje organizacije, njeno računovodsko poročanje, lastniško strukturo in povezane osebe. Na teh področjih se namreč lahko pojavljajo številna tveganja, ki lahko vplivajo na računovodske izkaze kot celoto in na posamezne postavke v računovodskih izkazih. Z revizijskimi postopki, ki jih revizor opredeli v okviru analize tveganj na področju lastnosti organizacije kot odziv na ocenjena tveganja, revizor potrjuje uradne trditve o vrstah poslov, saldih na kontih in razkritjih. Za vsako od navedenih lastnosti organizacije bomo predstavili možna tveganja, način ocenjevanja teh tveganj in odzive revizorja na ocenjena tveganja.

Blanka Vezjak

Blanka Vezjak

Analiziranje kontrolnega okolja

Za doseganje ciljev organizacije na racionalen način in v skladu s predpisi oziroma za njeno uspešno, učinkovito in skladno delovanje, je bistveno, kako kakovostno je njeno kontrolno okolje: etično ravnanje, način vodenja in nadziranja, odnos do zaposlenih, organizacijski ustroj, pristojnosti in odgovornosti, pretok informacij. Zunanjemu in notranjemu revizorju proučitev kontrolnega okolja nudi temeljne informacije o organizaciji in njenem obvladovanju tveganj. Sicer pa se cilji analiziranja kontrolnega okolja razlikujejo. Zunanji revizor se želi prepričati, v kolikšni meri se lahko zanese na notranje kontrole, da s tem zmanjša obseg preizkušanja podatkov. Notranji revizor pa kontrolno okolje ocenjuje in podaja zagotovila o uspešnosti, učinkovitosti in skladnosti njegovih sestavin.

Živko Bergant

Živko Bergant

Analiziranje dejavnikov tveganj z vidika finančnega poslovanja združbe

Prispevek obravnava pristop k računovodskemu analiziranju tveganj podjetja s finančnega vidika, zlasti z vidika plačilne sposobnosti. Pri tem poudarja dve temeljni orodji, poslovne tokove, odmike od načrtovanega in z njimi povezane kazalnike. Posebej je poudarjen vpliv sprememb kapitalske ustreznosti na spremembe denarnih sredstev. Avtor predlaga njihovo merjenje z ustreznimi kazalci (priskrba in poraba) ter pripadajočimi kazalniki.

Franc Brcar

Franc Brcar

Analiziranje IT okolja za prepoznavo revizijskih tveganj

Raziskovalna tema je analiza IT okolja in katera tveganja se pri tem pojavljajo. Namen članka je navesti in opisati področja, katera je potrebno revidirati in aktivnosti, ki jih mora revizor opraviti. Vsaka aktivnost, ki je izpuščena ali ni korektno izvedena, predstavlja tveganje za končno revizorsko poročilo. Vse aktivnosti niso enako pomembne, če pa je ključna aktivnost izpuščena, ima lahko to težke posledice za delovanje in varovanje informacijskega sistema. Kot metodo smo uporabili pregled dveh relevantnih knjig svetovno priznanih avtorjev iz področja informatike in revizije informacijskih sistemov. Članek predstavlja celovit pregled revidiranja IS infrastrukture in delovanja.

Tomaž Glažar

Tomaž Glažar

Revizijska tveganja pri analiziranju zalog v proizvodnji

Slabe prakse v knjigovodstvu so razlog za probleme spremljanja proizvodnje. Zato imamo na razpolago prepozne in nekakovostne računovodske informacije. Najpogostejše napake nastanejo zaradi neprimerne uporabe listin. Nabavo materiala evidentiramo na osnovi prejetih računov, proizvodnjo pa na osnovi proizvodnih nalogov. Knjigovodstvo ne spremlja poslovnih dogodkov po dejanskem zaporedju. Potrebno je veliko ročnih knjiženj. Težave povzročajo tudi odmiki od stalnih cen. Nepravilno obračunavanje odmikov vodi v nepravilne vrednosti odhodkov.

Igor Manohin

Igor Manohin

Analiziranje pri skrbnem pregledu poslovanja

Prispevek obravnava ključna področja analiziranja pri skrbnem pregledu poslovanja, ki ga avtor pojmuje širše kot je navadno opredeljen v strokovni literaturi. Avtor v začetnem delu predstavi pomen 360-stopinjskega pogleda analitika in predstavi prilagoditve zaradi enkratnih in drugih vplivov. Predstavitev posameznih ključnih področjih analiziranja zaokroži z analizo tveganj ter poudari pomembnost kritične presoje na vseh področjih analiziranja.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window