Navigacija
Portal TFL

Poslovodno računovodstvo - številka 4, letnik 2021

Poslovodno računovodstvo

Poslovodno računovodstvo je revija s strokovno poglobljenimi prispevki z računovodenja, financ in revizije ter preprečevanja prevar. Zbirka obsega arhiv od leta 2011 dalje. Izhaja 4 x letno.

Strokovna revija
Visoka šola za računovodstvo

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
dr. Branko Mayr

dr. Branko Mayr

Uvodnik

Veselo in z veliko optimizma smo začeli novo šolsko leto. Vse je kazalo, da ga bomo v celoti izvedli v predavalnicah. Glede na zadnje podatke o epidemiji pa se pojavlja strah, da bomo zopet delali na daljavo.

dr. Branko Mayr

dr. Branko Mayr

Ločeno evidentiranje dejavnosti kot orodje zagotavljanja namenskosti porabe javnih sredstev za nadomeščanje škode, ki je posledica epidemije

Epidemija je povzročila veliko škode tudi poslovnim subjektom. Država s svojimi ukrepi pomaga pri saniranju škode. Škodni izračuni so strokovno zahtevni, zato je država izračun poenostavila. V izračunu, ki temelji na podatkih računovodskih poročil je zajet del navadne škode. Kakovost izračuna je odvisna od spoštovanja načel stroškovnega računovodstva. Ta neodvisno od dejavnosti oškodovanca omogočajo lociranje škode in preglednost finančnih odnosov. Temeljno orodje za zagotavljanje preglednosti finančnih odnosov je ločeno evidentiranje dejavnosti, ki se izvede v skladu s pravili stroškovnega računovodstva.

Mateja Gorenc in Maja Višnar

Mateja Gorenc in Maja Višnar

Odmevne davčne prevare v Republiki Sloveniji

Vse razvitejše države se srečujejo z pojavoma, kot sta davčna utaja in siva ekonomija. Do teh dveh pojavov pride pri poslovanju z gotovino. Pojavijo se neevidentirani prihodki in prikaz nižjih prihodkov od stanja, ki bi se moralo prikazati v podjetju. Zmanjšal se naj bi obseg sive ekonomije, ko so se 2. januarja 2016 pojavile davčne blagajne. Z pojavom le teh je vzpostavitev sistema, ki je namenjen za pobiranje obveznih dajatev in ozaveščanje davčnih zavezancev, ki pomagajo k pravičnejši razdelitvi davčnega bremena. Na področju poslovanja z gotovino se je večkrat zaznajo davčne utaje v mikro ali v majhnih podjetjih. Tam se pogosto sploh ne izdajo računi za opravljeno storitev. Podatki pa se lahko po opravljeni storitvi tudi priredijo v korist davčnega zavezanca. V članku so predstavljene odmevne davčne prevare v Republiki Sloveniji.

Matija Vojsk

Matija Vojsk

Načela in praktični napotki za upravljanje s tveganji

Prispevek povzema teoretske osnove in prevladujoča koncepta upravljanja s tveganji in jih nadgrajuje z nasveti za uspešno uporabo v praksi, temelječimi na izkušnjah iz poslovodenja, delovanja v nadzornih svetih in revizijskih komisijah ter iz poslovnega svetovanja.

Aleksij Mužina in Žiga Rejc

Aleksij Mužina in Žiga Rejc

Uveljavljanje finančnih popravkov EU sredstev pred sodišči

Med drugim tudi generalni pravobranilec Bobek v svojih sklepnih predlogih v zadevi C-670/17 P z dne 8. 11. 2018 še posebej v točki 94 opozarja na nedopustnost pristopa »za vsako ceno doseči vračila sredstev« (tj. plačilo finančnega popravka, op.) ob kršenju temeljnih postulatov načela zakonitosti (nacionalnega prava). Ob navedenem pa v aktualni sodni praksi ni mogoče vnaprej odpraviti očitka, da teh temeljnih pravnih izhodišč pri svojih zadnji odločitvah nacionalna sodišča ne upoštevajo. Zdi se namreč, da so sodišča v želji, da se Republiki Sloveniji omogoči čim bolj učinkovito uveljavljanje finančnih popravkov, ob intervenciji Vrhovnega sodišča v njegovi zadnji praksi pravno nevzdržno posegla v meje dopustnosti gabaritov (predvsem) ustavnega načela zakonitosti.

dr. Živko Bergant

dr. Živko Bergant

Terminološki kotiček: Kaj je računovodstvo?

Danes razumemo zelo različno vsebino pojma računovodstvo, tako v vsakdanjem jeziku kot tudi v stroki. Na prvi pogled je računovodstvo vezano predvsem na različne vrste združb, manj pa se zavedamo, da se praktično vsakemu posamezniku znani temeljni pojmi računovodstva, kot so dobiček, prejemek, izdatek, prihodek, odhodek, premoženje, dolgovi, kapital, in podobno.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window