Navigacija
Portal TFL

Odvetnik - številka 92 (4), letnik 2019

Odvetnik

Odvetnik je revija za teorijo in prakso odvetniške stroke, seznanja z novostmi in strokovnimi vprašanji pravne stroke. Zbirka obsega arhiv od leta 1998 dalje. Izide 4-5 številk na leto.

Strokovna revija
Odvetniška zbornica Slovenije

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Petja Plauštajner

Petja Plauštajner

Izvedencev za področje družinskih razmerij primanjkuje

Začetek julija. Preddopustniške in dopustniške gneče. Urejanje zadev, ki na reševanje čakajo že dlje časa, v zadnjem hipu. Vročinski val.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Neučinkovito varstvo zasebnosti

Ko berete to uvodno besedo, sta za nami Konferenca predsednikov zbornic srednje in vzhodne Evrope (2. in 3. oktober 2019) in Dan slovenskih odvetnikov (4. oktobra 2019), ki sta v organizaciji Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) potekala v Kranjski Gori.

mag. Nina Betetto

mag. Nina Betetto

O nekaterih vprašanjih dopuščene revizije po ZPP-E

Želja po spremembi paradigme Vrhovnega sodišča v civilnih postopkih – od varovanja zasebnega k varovanju javnega interesa – je z novelama Zakona o pravdnem postopku (ZPP) – ZPP-D v letu 2008 in ZPP-E iz leta 2017 – dobila normativno podlago. Z novelo ZPP-E je bila skoraj v celoti opuščena ureditev (ne)dovoljenosti revizije po merilu ratione valoris. S prehodnimi določbami je bila enaka ureditev sprejeta za delovne in socialne spore, upravne spore in nepravdne postopke.

Timon Hren

Timon Hren

Kratek pregled novosti v ZKP-N

Novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) bo sicer začela veljati 20. oktobra 2019, a v obsegu in obliki, ki se od začetnega osnutka v marsičem razlikujeta. Ambiciozne in daljnosežne spremembe, za katere sta se zavzemala nekdanji pravosodni minister mag. Goran Klemenčič in direktor Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja dr. Ciril Keršmanc, niso prestale zakonodajnega postopka. Vlada je zato predlog »oskubila« in iz njega umaknila v stroki najbolj kritizirane spremembe, tako spremenjen predlog pa je bil nato 26. marca 2019 sprejet v Državnem zboru.

Igor Vuksanović

Igor Vuksanović

Sodišče EU in izvršba na podlagi notarskega zapisa

Sodišče EU je v zadevi C-407/18 z dne 26. junija 2019 razsodilo, da je treba Direktivo Sveta 93/13/ EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (Direktiva o nedovoljenih pogojih) glede na načelo učinkovitosti razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, na podlagi katere nacionalno sodišče, ki odloča o predlogu za izvršbo na podlagi pogodbe o hipotekarnem kreditu, sklenjene med prodajalcem ali ponudnikom in potrošnikom v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, nima možnosti, da bodisi na predlog potrošnika bodisi po uradni dolžnosti prouči, ali so pogoji, vsebovani v takem zapisu, nepošteni v smislu te direktive, in na tej podlagi odloži predlagano izvršbo.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Vsakdanje navade uspešnih ljudi: dr. Rok Čeferin

Odvetnik dr. Rok Čeferin je 27. septembra 2019 začel z devetletnim mandatom ustavnega sodnika na Ustavnem sodišču RS. Nasledil je ustavno sodnico dr. Etelko Korpič-Horvat. Poslanke in poslanci so ga na tajnem glasovanju z 49 glasovi za in 32 proti izvolili 18. junija 2019.

dr. Sara Ahlin Doljak

dr. Sara Ahlin Doljak

Ali se položaj dolžnika pri odlogu izvršbe krepi?

Ustavno sodišče RS je na podlagi vložene pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 71. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) presojalo del drugega odstavka 71. člena ZIZ, ki odlog izvršbe iz posebno upravičenih razlogov na predlog dolžnika v izvršbi dovoljuje za največ tri mesece in le enkrat. Pri presoji izpodbijanega dela navedene določbe se je Ustavno sodišče v odločbi U-I-171/16-15 z dne 11. julija 2019 omejilo na izvršbo zaradi izpraznitve in izročitve stanovanjske nepremičnine, ki je dolžnikov dom.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Odvetnik Viktor Osim: Vse, kar imaš, je lastna pamet

Branil je vse mogoče. Roparje, morilce, računalniške goljufe, razvpite politične in gospodarske prestopnike, borce za legalizacijo konoplje, novinarje, prekarce, brezdomce, sodnike in duhovnike. Izreka se za levičarja, zato ga kdo tudi vpraša, kako lahko že drugič brani Andreja Šiška. Preprosto, saj je vendar profesionalec. A kako opravi z dvomi in koliko ga ljudje povezujejo s primeri, ki jih brani?

Petja Plauštajner

Petja Plauštajner

Komisija za reševanje sporov kot alternativna oblika reševanja sporov

Ljudje vstopamo v medsebojne odnose, zasebne in poslovne. V teh odnosih se pogosto pojavijo nasprotovanja, nesoglasja in spori, ki jih je treba rešiti. Kot klasična pot reševanja pravnih sporov je strankam vedno na voljo sodišče. Poleg sodnega reševanja sporov poznamo tudi alternativne oblike reševanja sporov. Njihova prednost je zlasti v tem, da se spor med strankama razreši hitreje. Hitro rešen spor pa je povezan tudi z nižjimi stroški. Med najbolj znanimi oblikami alternativnega načina reševanja sporov so mediacija, konciliacija in arbitraža. Malo manj je na naših tleh znan način reševanja sporov s pomočjo komisije za reševanje sporov (KRS).

dr. Sara Ahlin Doljak

dr. Sara Ahlin Doljak

Zaupnost mediacijskega postopka (ni) močnejša od dolžnosti, ki jih mediatorju nalaga kazensko pravo

V mediacijskih postopkih veljajo pravila, ki so lahko v različnih pravnih in mediacijskih sistemih različna. Nekatera izmed osnovnih civilizacijskih načel so tiste smernice, ki bi se jih bilo treba držati tudi v mediacijskih postopkih. Vsi vemo, da je postopek v mediacijah neformalen, vendar mora vseeno potekati po sporazumno sprejetih procesnih določbah in spoštovati nekaj temeljnih načel, ki so v določeni meri lastna (sodnim) postopkom, včasih pa lahko celo odstopajo od že znanih procesnih ukrepov. Prav v tem je odraz kakovosti mediacije. Človeku daje veliko večjo dispozitivnost in občutek, da je o lastni usodi odločal in odločil sam.

Rudi Tavčar

Rudi Tavčar

Zavestni imago dialog kot psihološka tehnika za razumevanje strank

Eden od mojih vnukov je že v najbolj rosnih letih kazal veliko zanimanja za traktorje. Niti še ni znal dobro govoriti, ko je na sprehodih že glasno izražal svoje navdušenje nad njimi. Vsakič, ko je videl traktor, ki se je peljal mimo, je v svoji otroški govorici že iz vozička klical: »Tlatlo, tlatlo …« In žena ali jaz, ki sva bila z njim, sva seveda takoj z navdušenjem odgovorila: »Ja, traktor!« Nekoč pa sva se na sprehodu zaklepetala in nisva slišala navdušenega klicanja iz vozička, kaj šele opazila traktorja v daljavi. Vnukovi klici so postajali vse močnejši in neprijetni. Končno se je žena obrnila in se sklonila k njemu, mu pogledala v oči ter z navdušenjem rekla: »Ja, traktor je!« In takrat se je tudi iz otroških ust izvil olajšan vzdih: »Ja, tlatlo je!«

mag. Igor Karlovšek

mag. Igor Karlovšek

Ali je varstvo zasebnosti učinkovito?

K pisanju me je spodbudil članek Kdo sta prva izbrisana obvezničarja …, objavljen na elektronskem portalu SiolNET. Celoten članek je napisan tendenciozno in s številnimi napakami. Portal je brez dovoljenja objavil imena in poklic tožnikov (pri čemer je bil podatek o poklicu pri enem od tožnikov napačen in nato še enkrat napačno popravljen), ki sta vložila tožbo zaradi uveljavljanja ničnosti pogodbe o nakupu obveznic, ker je tožena stranka grobo kršila svojo pojasnilno dolžnost.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1)

V zadnjem času se veliko ukvarjate bodisi kot urednik, bodisi kot koordinator z ustvarjanjem komentarjev zakonov. Zdaj je aktualen Veliki znanstveni komentar posebnega dela KZ-1 (sozaložnika Uradni list RS in Pravna fakulteta v Ljubljani). Kako ste se ga lotili, kakšne izkušnje imate?

Mitja Primosig

Mitja Primosig

Hladen tuš za voznike tujih vozil v Italiji

Italijanski dekret o varnosti je v svoji odkriti nezaupljivosti do tujih državljanov krepko stopil na prste vsem voznikom, ki bivajo v Italiji in vozijo vozila s tujo registracijo. Z navedenim ukrepom je zakonodajalec med drugim spremenil 93. člen italijanskega zakonika o prometu in mu dodal pet odstavkov. Zakonska sprememba v smeri poostritve je namenjena kaznovanju nepoštenih voznikov, ki naj bi se s tujo registracijo izognili plačilu davka za lastništvo vozila in s tem oškodovali italijansko državo.

Timon Hren

Timon Hren

Umor nizozemskega odvetnika

Nizozemsko je v sredo zvečer, 18. septembra 2019, pretresla novica, da je bil na pragu svoje hiše v Amsterdamu ustreljen Derk Wiersum, nizozemski odvetnik, ki je zastopal stranke v zahtevnih kazenskih postopkih

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Dr. Jože Mencinger: Država naj se raje zadolži pri prebivalstvu z izdajo ugodnih obveznic

Dr. Jože Mencinger je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1966) in magistriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Beogradu (1966). V letih od 1969 do 1971 je študiral ekonometrijo na University of Pennsylvania (Philadelphia, ZDA) kjer je pridobil doktorat znanosti.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Peter Breznik občini Ljubno podaril bogato etnografsko zbirko

Upokojeni odvetnik Peter Breznik iz Ljubljane (bil je tudi predsednik Odvetniške zbornice Slovenije in je prejemnik plakete dr. Danila Majarona, v letih 1967–1978 je bil predsednik Košarkarske zveze Jugoslavije ter eden od ustanoviteljev KZS) je občini Ljubno podaril bogato zbirko etnografskega gradiva, ki se med drugim tiče ljubenske zgodovine.

Mojca Mlinarič

Mojca Mlinarič

O možnosti seznanitve z dokazi v primeru uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov

Pritožnik Michael Rook je bil direktor večjega trgovskega podjetja s potrošniško elektroniko. Februarja 2011 ga je tožilstvo začelo preiskovati zaradi suma, da je pri vodenju poslov prejemal podkupnine. Med preiskavo je bil opravljen obširen nadzor telekomunikacij, pri katerem je bilo posnetih približno 44.970 prisluhov telefonskih pogovorov in shranjenih okoli 34.000 drugih podatkovnih nizov (SMSin MMS-sporočil ter drugih podatkov operaterjev). Pri hišnih preiskavah je bilo pozneje zaseženih še več podatkovnih nosilcev, na katerih je bilo okoli 14 milijonov elektronskih datotek (elektronskih sporočil in drugih besedilnih dokumentov).

Jana Huč Uršič

Jana Huč Uršič

O delu upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije

Predlog OZS za spremembo klasifikacije dejavnosti SKD

Klavdija Kerin

Klavdija Kerin

Seja odbora PECO in stalnega odbora CCBE na Dunaju

Dan pred sejo stalnega odbora CCBE na Dunaju, tj. 27. februarja 1019, so se zvrstile seje vrste odborov, med drugim tudi seja odbora PECO. Sestali smo se v prostorih dunajske odvetniške zbornice.

Statistika

1802 odvetnikov, 176 kandidatov, 299 pripravnikov, 225 odvetniških družb in 12 civilnih odvetniških družb

Klavdija Kerin

Klavdija Kerin

Seja stalnega odbora CCBE v Rimu

S kolegom Janezom Starmanom sva se 29. marca 2019 udeležila seje stalnega odbora CCBE, ki je tokrat potekala v Rimu.

Klavdija Kerin

Klavdija Kerin

Plenarna seja CCBE v Portu

S kolegoma mag. Romanom Završkom, predsednikom Odvetniške zbornice Slovenije, in Janezom Starmanom smo se 17. maja 2019 udeležili prve plenarne seje CCBE v letu 2019, ki je tokrat potekala v mogočni dvorani Palacio da Bolsa v Portu na Portugalskem.

Prisege

Dne 24. septembra 2019 so pred predsednikom Odvetniške zbornice Slovenije prisegli

dr. Tjaša Strobelj

dr. Tjaša Strobelj

V policijskem pridržanju

Ob zaključku empirične študije o pravicah osumljencev v predkazenskem postopku v devetih državah Evropske unije je 21. decembra 2018 v Ljubljani sledilo še posvetovanje, na katerem je ugotovitve predstavila Katarina Vučko z Mirovnega inštituta. Mirovni inštitut je namreč v letih 2016–2018 intenzivno deloval na področju procesnih pravic oseb − osumljenih in obdolženih v kazenskih postopkih − kot jih zagotavljajo pravni instrumenti EU. Delo je potekalo v okviru treh projektov (Pravica do odvetnika in pravne pomoči, Procesne pravice oseb s težavami v duševnem zdravju in/ali duševnem razvoju ter Procesne pravice med policijskim pridržanjem), ki so jih izvajali v mednarodnih projektnih partnerstvih, sofinancirala pa jih je EU.

mag. Igor Karlovšek

mag. Igor Karlovšek

Tadej Golob: Leninov park

Knjigo Tadeja Goloba Leninov park mi je poslal kolega Andrej Razdrih s hudomušnim vprašanjem: »Ali bi napisal recenzijo o delu tvojega konkurenta pri pisanju kriminalk?« »Seveda,« je bil moj odgovor, »rade volje.« Ta roman sem v knjižnici že držal v rokah, toda ker je bil rezerviran, sem ga žal moral vrniti. A nič hudega. Vedno je čas za dobro knjigo.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Dr. Jože Mencinger: Udba in bela tehnika – zgodbe o pohlevnosti in oholosti

V prejšnjem letu je pri Cankarjevi založbi izšla knjiga s pomenljivim naslovom Udba in bela tehnika – zgodbe o pohlevnosti in oholosti, v kateri so zbrani kolumne in članki, ki jih je profesor dr. Jože Mencinger pisal večinoma za Delo, Dnevnik, Mladino, Pravno prakso, ter tudi še neobjavljena besedila, ki jih je avtor v različnih vlogah pisal posameznikom in institucijam. Knjiga časovno pokriva obdobje med letoma 1988 in 2017, besedila v njej pa so razporejena kronološko.

Jože Ilc

Jože Ilc

Sodni sistem na Japonskem (John Owen Haley: The Spirit of Japanese Law)

V svoji zbirki pravnih knjig imam tudi knjigo The Spirit of Japanese Law (1998), katere avtor je John Owen Haley. Knjiga je del zbirke Spirit of the Laws, v kateri so objavljena dela, ki opisujejo različne pravne ureditve in sisteme, na primer rimsko pravo, kitajsko pravo, biblijsko pravo, talmudsko pravo, kanonsko pravo, t. i. common law, hindujsko pravo, islamsko pravo, budistično pravo, običajno pravo, japonsko pravo in mednarodno pravo.

Tina Šnajder Paunović

Tina Šnajder Paunović

Dr. Peter Čeferin in Vasja Jager: Sodni dnevi

Izpod peresa našega kolega Petra Čeferina in novinarja Vasje Jagra je letos pri Cankarjevi založbi izšla knjiga Sodni dnevi. Predstavljena je bila kot odvetniški kriminalni roman.

Stanislav Fortuna

Stanislav Fortuna

Šestjezični pravni slovar (18.)

Šestjezični pravni slovar (19.)

Stanislav Fortuna

Stanislav Fortuna

Kazanska Bogorodica

Je ena izmed najbolj slovečih ikon pravoslavnega sveta. Ikona iz starodavnega ruskega mesta Kazan. Ikona, ki prikazuje Jezusovo mater. Ikona, ki ima v pravoslavju precej globlji pomen od gole slikarske stvaritve in zato o njej tudi rečejo, da se piše, in ne riše. In najbrž se s tem simbolom pravoslavja ne bi nikoli srečal, če ne bi srečal gospe Zore.

mag. Nina Betetto

mag. Nina Betetto

O nekaterih vprašanjih dopuščene revizije po ZPP-E (Sinopsis/Synopse)

Z novelo Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) je pomembnost spornega pravnega vprašanja, razen nekaj izjem, postala edino merilo dovoljenosti revizije. Javna funkcija Vrhovnega sodišča RS se zagotavlja z omejenim in objektivno zasnovanim dostopom do Vrhovnega sodišča, čemur je treba prilagoditi oblikovanje predloga za dopustitev revizije.

Timon Hren

Timon Hren

Kratek pregled novosti v ZKP-N (Sinopsis/Synopse)

Avtor v članku opravi kratek pregled pomembnejših sprememb, ki jih prinaša zadnja novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) bo začela veljati 20. oktobra 2019. Pregled razdela na posamezne sklope in pojasni nove ali spremenjene institute, pri čemer jih podrobneje ne razlaga, temveč samo opozori na razlike med to novelo in prejšnjo ureditvijo. Manj pomembne spremembe na koncu tudi našteje. Namen članka je bralca opozoriti na novo ureditev, in ne o njej razpravljati ali jo komentirati.

Igor Vuksanović

Igor Vuksanović

Sodišče EU in izvršba na podlagi notarskega zapisa (Sinopsis/Synopse)

V članku se avtor loteva problematike učinkovitosti sodnega varstva dolžnika potrošnika v izvršbi na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Osredinja se na obrambni ugovor ničnosti notarskega zapisa. Posebej poskuša odgovoriti na vprašanje, kakšen je za slovensko sodno prakso pomen sodbe Sodišča EU v zadevi C-407/18 z dne 26. junija 2019.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window