Navigacija
Portal TFL

Odvetnik - številka 103 (5), letnik 2021

Odvetnik

Odvetnik je revija za teorijo in prakso odvetniške stroke, seznanja z novostmi in strokovnimi vprašanji pravne stroke. Zbirka obsega arhiv od leta 1998 dalje. Izide 4-5 številk na leto.

Strokovna revija
Odvetniška zbornica Slovenije

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Aleksander Cmok

Aleksander Cmok

»Spisi nimajo nog, vsi počakajo, pazi le roke!«

V zvezi s pisanjem tega uvodnika me je prijatelj Andrej, kot urednik naše cenjene revije Odvetnik, s svojim klicem postavil pred težko nalogo: »Sandi, ti boš napisal uvodnik.« Na moje vprašanje, zakaj ravno jaz, je sledil odgovor: ker si podpredsednik Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) in bi bilo lepo, da bi nekaj napisal. Sam sem se branil z besedami, da sem šele drugi podpredsednik in kaj pa prvi podpredsednik, vendar moje izmikanje ni pomagalo in na koncu sem popustil, pod njegovo mediatorsko taktiko prepričevanja.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Vloga odvetnika je nenadomestljiva

Umrl je legendarni profesor kazenskega prava dr. Ljubo Bavcon, zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in najbolj spoštovan učitelj mnogih generacij slovenskih odvetnikov. Nekrolog, ki ga je napisal dr. Blaž Kovačič Mlinar, si lahko preberete v tej številki.

dr. Ambrož Cvahte

dr. Ambrož Cvahte

Kaj omogoča zastopniku ravnanje v nasprotju z interesi zastopanega oziroma diskrepanca med zunanjim in notranjim zastopniškim razmerjem

Moderne družbe, za katero so značilne delitev dela, posledična specializacija dela in prevlada storitvene dejavnosti, si brez instituta zastopanja ni mogoče predstavljati. Institut zastopanja po eni strani povečuje možnost uresničevanja lastnih interesov zastopanega, saj mu omogoča sklepanje poslov tudi takrat, kadar na primer zastopani sam nima časa, kadar ni mogoče zagotoviti njegove fizične prisotnosti, kadar nima ustreznega strokovnega znanja ali potrebne poslovne sposobnosti.

mag. Primož Feguš

mag. Primož Feguš

Kako v Sloveniji skleniti pogodbo, ki bo veljala tudi na Hrvaškem ali v kakšni drugi državi članici EU?

Že vse od leta 2004 velja Uredba št. 805/2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov. Njen primarni namen je olajšati izvršbo za t. i. nesporne zahtevke, kjer dolžnik ne ugovarja sodni izvršbi. Enako velja za izvršljive listine, kjer je bilo dano dolžnikovo soglasje k izvršljivosti. V teh primerih gre za izvršilne naslove, kjer je dolžnik izrecno soglašal z izvršljivostjo naslova ali pa je bil izvršilni naslov izdan zaradi dolžnikove pasivnosti. Med te spada tudi pogodba v obliki notarskega zapisa.

Jože Ilc

Jože Ilc

Izvršba menice

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je uredil izvršbo za izterjavo denarne terjatve na osnovi verodostojne listine (prvi odstavek 23. člena ZIZ). Verodostojni listini sta v smislu tega zakona tudi menica in ček s protestom ter povratnim računom, kadar je to potrebno za nastanek terjatve (drugi odstavek 23. člena ZIZ). Po prvem odstavku 41. člena ZIZ se predlog na podlagi verodostojne listine vloži v elektronski obliki. V predlogu se navede le verodostojna listina, ki ni priložena. Člen 41a ZIZ dovoljuje izvršbo na podlagi priložene menice, kjer se zahteva, da se predlogu priloži menica v izvirniku v fizični obliki.

Igor Vuksanovič

Igor Vuksanovič

Je pravica do informacije v novejši praksi Ustavnega sodišča pod pritiskom?

V članku bom komentiral predvsem nekatera odprta vprašanja v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča RS št. Up-757/19 z dne 20. februarja 2020. Zadeva ni več niti posebno nova niti posebno aktualna, verjetno pa je prav zato mogoče o njej neobremenjeno razpravljati.

Jaša Močnik

Jaša Močnik

Problematika delodajalčevega preverjanja bolniškega dopusta

V času zadržanosti z dela iz razloga bolezni ali poškodbe se lahko delavec znajde v sila neugodnem položaju, ko delodajalec preverja njegove morebitne kršitve iz naslova bolniške odsotnosti. Navedeno poleg delavčevih že obstoječih zdravstvenih težav, ki narekujejo njegovo začasno zadržanost z dela, povzroči le še dodaten psihološki pritisk nanj. Namen preverjanja bolniškega dopusta je morebitno razkritje kršitev bolniškega reda oziroma zlorabe bolniškega dopusta s strani delavca.

Jernej Orešek

Jernej Orešek

(Ne)učinkovitost delovanja slovenskih sodišč

Pri iskanju zgledov za izboljšave se je včasih koristno vrniti v preteklost. Ob branju zgodovinskih knjig se mi včasih zdi, da bi bilo nekatere stvaritve iz daljne preteklosti dandanes, kljub bistveno naprednejši tehnologiji, nemogoče izvesti enako hitro. Če se zazremo v obdobje cesarja Franca Jožefa, lahko brez pomislekov trdimo, da so bili tedanji veliki infrastrukturni projekti realizirani v zavidljivo kratkem času. Pod predpostavko, da se zgodovinski viri ne motijo, je bila železniška proga med Dunajem in Trstom brez omembe vredne gradbene mehanizacije zgrajena v letih od 1839 do 1857, torej v 18 letih, pri čemer je bil železniški odsek med Dunajem in Celjem zgrajen v zgolj sedmih letih.

Igor Vuksanovič

Igor Vuksanovič

Življenje kitajske odvetnice Zhang Zhan, ki je dokumentirala izbruh koronavirusa v Wuhanu, je ogroženo

Kitajska odvetnica Zhang Zhan, ki je bila sredi leta 2020 obsojena na štiri leta zapora zaradi »klevetanja in povzročanja težav«, zdaj že nekaj mesecev gladovno stavka. Zhang Zhan je februarja 2020, ko je že bilo znano, da ima virus, ki je izbruhnil v Wuhanu, pandemične razsežnosti, vzela telefon in odpotovala v to kitajsko mesto.

dr. Sara Ahlin Doljak

dr. Sara Ahlin Doljak

Delo v sodni dvorani pomeni izzive za odvetnika, ki uporablja invalidski voziček

Sem odvetnica in mediatorka ter izredna profesorica prava, delujoča na sodiščih in v predavalnicah fakultete, a sem zaradi mobilne oviranosti velikokrat v zadregi. Vsakokrat se moj električni voziček zaustavi ob stopnicah, ki vodijo do dvigala Sodne palače na Tavčarjevi 9 v Ljubljani. Klančini, ki sta položeni na stopnice, sta za uporabnike invalidskih vozičkov neuporabni. Tam sta položeni brez vsakršne uporabnosti. Spoštljivo sedim na vozičku in potrpežljivo čakam, da me varnostnika dvigneta na vrh stopnic. To počnejo že pet let iz dobre volje in ker se jim »odvetnica smili«.

Maša Jerićević Šušteršič

Maša Jerićević Šušteršič

Pravni vidiki interspolnosti

Interspolne osebe se rodijo s spolnimi značilnostmi, ki ne ustrezajo medicinskim ali družbenim normam za žensko ali moško telo. Odstopanje se lahko izraža v primarnih značilnostih, kot so notranji ali zunanji spolni organi, kromosomska ali hormonska struktura, in/ali sekundarnih značilnostih (kot so mišična masa, poraščenost in posameznikova postava). Interspolnost se nanaša na telesne značilnosti, ki si jih posameznik ne izbere sam, temveč jih pridobi ob rojstvu.

Vladimir Horvat

Vladimir Horvat

Izjava za javnost: Neprimerne izjave predstavnikov Vlade RS

Sodni svet RS je na 6. seji, ki je potekala 4. novembra 2021, sprejel izjavo za javnost v zvezi s tvitom predsednika Vlade RS Janeza Janše o tem, da je velenjsko sodišče »napakirano s klientelistično paleto članov ali simpatizerjev SD-ja«, in v zvezi z izjavo nekdanjega ministra za gospodarstvo mag. Andreja Vizjaka, »da bi sodniku strl jajca«.

Vladimir Horvat

Vladimir Horvat

Izjava za javnost: Vlada je enostransko zmanjšala sredstva za delovanje Sodnega sveta

Sodni svet RS je na 6. seji, ki je potekala 4. novembra 2021, sprejel izjavo za javnost glede tvita predsednika Vlade RS Janeza Janše, da ne drži, da je vlada Sodnemu svetu enostransko znižala sredstva za delovanje v letu 2022.

Andrej 
Razdrih

Andrej Razdrih

Jože Kozina: Državno tožilstvo in odvetništvo sta poleg sodstva konstitutivna stebra sodobne pravne države

Dr. Jože Kozina (letnik 1960) je diplomiral na Pravni fakulteti (PF) Univerze v Ljubljani, magistriral pa je na PF Univerze v Mariboru (»Razlikovanje med davčnim izogibanjem, davčnim zaobidenjem in davčno zatajitvijo v davčnem in kazenskem pravu«).

Mojca Mlinarič

Mojca Mlinarič

O neodvisnosti sodišča, kadar isti senat sodi sostorilcem v ločenih kazenskih postopkih

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Mucha proti Slovaški (pritožba št. 63703/19) z dne 25. novembra 2021 presojalo, ali sta bili pritožniku kršeni domneva nedolžnosti in pravica, da mu sodi neodvisno sodišče, ker mu je sodil senat, ki je predhodno že obsodil njegove sostorilce.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

35. Dan slovenskih odvetnikov

Dan slovenskih odvetnikov je po enoletnem premoru (nazadnje smo se srečali 4. oktobra 2019 v Kranjski Gori) zaradi pandemije potekal 22. oktobra 2021 v Portorožu, dan pred tem pa je bila prav tako v Portorožu tudi Odvetniška šola. Oba dogodka je Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) zaradi znanih razmer letos organizirala skupaj. Obisk je bil manjši kot prejšnja leta, vendar še vedno zadovoljiv (300 udeležencev je dogodek spremljalo v »živo«, skoraj 180 pa prek videokonferenčne povezave). Upravni odbor OZS je 11. maja sprejel sklep, da najvišje priznanje zbornice, plaketo dr. Danila Majarona, za leto 2021 prejme odvetnik Rok Koren. Žal odvetniku Korenu nagrade nismo mogli predati, saj smo ga 15. septembra pospremili na njegovi zadnji zemeljski poti.

Statistika OZS

1853 odvetnikov, 168 kandidatov, 260 pripravnikov, 251 odvetniških družb in 16 civilnih odvetniških družb

Alenka Košorok Humar

Alenka Košorok Humar

Plaketa dr. Danila Majarona – za leto 2021 jo prejme odvetnik Rok Koren

»Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije je 11. maja 2021 sprejel sklep, da plaketo dr. Danila Majarona prejme eden najbolj predanih, strokovnih, neodvisnih in poklicni etiki zavezanih odvetnikov, ki je svoj poklic opravljal več kot trideset let. Z iskrenim in srčnim obžalovanjem žal o odvetniku Roku Korenu govorimo v pretekliku, kajti cenjenega, dragega kolega in prijatelja ni več med nami,« je na svečani podelitvi plakete v okviru dneva slovenskih odvetnikov, ki je 22. oktobra 2021 potekala v Portorožu, dejala direktorica Odvetniške akademije OZS Alenka Košorok Humar.

Okrogla miza: Vodenje in organizacija sodobne odvetniške pisarne

Okrogla miza: Vodenje in organizacija sodobne odvetniške pisarne

Pavle Pensa, Andras Szecskay in mag. Roman Završek

V okviru dneva slovenskih odvetnikov je potekala okrogla miza z naslovom »Vodenje in organizacija sodobne odvetniške pisarne«, ki jo je vodil odvetnik Pavle Pensa in na kateri sta sodelovala še Andras Szecskay, podpredsednik madžarske odvetniške zbornice, ter mag. Roman Završek, nekdanji predsednik Odvetniške zbornice Slovenije (OZS).

Alenka Košorok Humar

Alenka Košorok Humar

Odvetniška šola 2021

Pa nam je vseeno uspelo! Planeti so bili 21. oktobra 2021 očitno prav postavljeni, vpliv nagajivega retro Merkurja je pojenjal. Šolo, dogodek, ki smo ga tudi letošnje leto zaradi covidnih ukrepov in zaprtja dejavnosti ter omejitev druženja prestavili s pomladi na jesen, smo k sreči v Portorožu gladko izpeljali in obeležili naš največji izobraževalni premični praznik, že štiriindvajsetič po vrsti v zgodovini naših Odvetniških šol.

Alenka Košorok Humar

Alenka Košorok Humar

Otvoritev odvetniškega leta v Parizu

Konec preteklega meseca, tj. med 25. in 27. novembrom 2021, smo v deževnem Parizu tradicionalno »odprli« novo sodno in odvetniško sezono v Parizu, z mednarodno zasedbo odvetnikov.

Timon Hren

Timon Hren

Ni pravice brez neodvisnega odvetnika

Če za spoštovanje pravic posameznika skrbi sodišče, tožilec pa deluje v vlogi varuha zakonitosti, ima odvetnik v (kazenskem) postopku sploh še kakšno vlogo? Če nekdo izvrši kaznivo dejanje, ali ni pravično, da je zanj kaznovan, in ali zagovornik predstavlja oviro za dosego tega pravičnega cilja? Na to in druga vprašanja sta povabljena govorca odgovorila na posvetu, posvečenem evropskemu dnevu odvetnikov.

Alenka Košorok Humar

Alenka Košorok Humar

Ljubljanski OZO v letu 2020 in 2021 – v času epidemije covida-19

Le kdo od nas si je še v začetku leta 2020 mislil, da se nam bodo zasebna in poslovna življenja tako zelo spremenila? V ljubljanskem območnem zboru odvetnikov so do tedaj vedno potekale številne in raznovrstne zanimive, pestre aktivnosti na rednih mesečnih sestankih zbora ter tudi izven njih. Predavanja in razprave v okviru zborov so vedno povezane z aktualnimi pravnimi in drugimi življenjskimi temami, ki jih predlagajo naši člani, po predavanjih pa se ponavadi razvijejo še plodna diskusija, klepet ter prijetno druženje članov, kjer vzniknejo tudi inspiracije za nadaljnje delo zbora.

Ljubljanski območni zbor odvetnikov

Ljubljanski območni zbor odvetnikov

Pravila o listi substitutov in nadomeščanju odvetnikov v nujnih primerih

Zaradi nemotenega odvetniškega dela in v korist strank odvetnikov in odvetniških družb se v razmerah ukrepov zaradi virusa covid 19 in v drugih objektivno in subjektivno nujnih razmerah vzpostavi lista dežurnih substitutov pri območnem zboru. Območni zbor vodi ta seznam oziroma listo odvetnikov substitutov (lista), ki se objavi na spletni strani Odvetniške zbornice Slovenije (OZS).

Prisege

Dne 28. septembra 2021 so pred predsednikom OZS Janezom Starmanom prisegli

Katarina Emeršič Polić

Katarina Emeršič Polić

Delavnica CCBE o izboljšanju sodelovanja med zbornicami

Svet evropskih odvetniških zbornic in pravniških organizacij (CCBE) je 7. oktobra 2021 organiziral spletno delavnico o izboljšanju sodelovanja med zbornicami. V okviru delavnice so udeleženci poslušali tri predstavitve.

Klavdija Kerin

Klavdija Kerin

Poročilo o vladavini prava in stanju na področju pravosodja

Seja posebnega Stalnega odbora CCBE, ki smo se je virtualno udeležili vsi člani delegacije Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) pri CCBE, je 21. septembra 2021 potekala prek videokonferenčnega sistema KUDO. Na dnevnem redu sta bili zgolj dve točki, in sicer Poročilo o vladavini prava in Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2021.

Klavdija Kerin in mag. Roman Završek Klavdija Kerin in mag. Roman Završek

Klavdija Kerin in mag. Roman Završek

Seja Stalnega odbora CCBE

Prvič po februarju 2020 sva se z mag. Romanom Završkom 8. oktobra 2021 v Bruslju v živo udeležila seje Stalnega odbora CCBE, ki je ob upoštevanju vseh ukrepov za zamejitev epidemije covida-19 potekala v hotelu na letališču (v t. i. mehurčku). Naj povem, da smo se srečanja v živo vsi zelo veselili, in vnovič se je izkazalo, da so osebna srečanja mnogo bolj pristna in tudi bolj učinkovita.

Stanislav Fortuna

Stanislav Fortuna

Šestjezični pravni slovar (29.)

Šestjezični pravni slovar (29.)

mag. Igor Karlovšek

mag. Igor Karlovšek

France Pibernik, Robert Drobnič: Mož neuklonljivih ramen Anton Drobnič: pogovori s Francetom Pibernikom

Delo Franceta Pibernika je prepis pogovorov z Antonom Drobničem o njegovem življenju in je osupljivo branje. Knjigo priporočam vsem, ne glede na bralčevo svetovnonazorsko prepričanje. Delo je oblikovano kot dvogovor, kjer je France Pibernik postavljal vprašanja in je Anton Drobnič nanje odgovarjal, štejem pa, da gre v resnici za avtobiografijo.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Erica Johnson Debeljak: Devica, kraljica, vdova, prasica

Ko ti umrejo starši, si izgubil preteklost, če ti umre otrok, si izgubil prihodnost, če ti umre partner, si izgubil sedanjost. Tako nekako pripoveduje stara modrost, ki so jo povedali na ljubljanski upravni enoti slovenski Američanki Erici Johnson Debeljak, ko je pri njih urejala papirje po tragični izgubi moža, pesnika, prevajalca, profesorja dr. Aleša Debeljaka. Avtorica se je leta 1993 iz San Francisca preselila v Ljubljano in se iz ekonomistke preobrazila v pisateljico, publicistko in prevajalko.

Tina Šnajder Paunović

Tina Šnajder Paunović

Dušan Jovanovič: Na stara leta sem vzljubil svojo mamo

Na knjižnih policah knjigarn se v zadnjem desetletju pogosto znajdejo biografije in tudi avtobiografije. Če smo včasih svojo intimo in zasebnost skrivali drug pred drugim, je zdaj očitno napočil čas, ko si jo nezadržno želimo deliti z drugimi. Za vsak uspeh, neuspeh, dosežek, ljubezen ali tragedijo čutimo potrebo, da jo umestimo, pojasnimo, da bi nas čim bolj razumeli, da bi si ljudje pravilno predstavljali, zakaj se nam je nekaj v življenju zgodilo …

Katarina Žakelj

Katarina Žakelj

Zdenko Čepič in drugi: Slavni slovenski pravdarji – Slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki

Knjiga Slavni slovenski pravdarji med bralce ne prihaja v žepnem formatu, temveč gre za monumentalno monografijo, kot priložnosti – 150-letnici organiziranega odvetništva na Slovenskem – tudi pritiče. Izdajateljica, Odvetniška zbornica Slovenije (OZS), je želela s knjigo primerno obeležiti jubilej OZS, najstarejše neodvisne organizacije civilne družbe na Slovenskem, pojasni urednik zbornika odvetnik Andrej Razdrih.

Jože Jan

Jože Jan

Slavni slovenski pravdarji

Odvetniška zbornica Slovenije je leta 2018 praznovala 150 let svojega obstoja in ob tej priložnosti je izšla razkošna in slavnostno zasnovana knjiga »Slavni slovenski pravdarji«, ki s portreti natančno osvetljuje poklic odvetnika in njegove najvidnejše slovenske predstavnike iz preteklosti.

Alenka Košorok Humar

Alenka Košorok Humar

Gorazd Šifrer: Pesmi

Pred nami je prelepa knjiga lirične poezije s preprostim naslovom Pesmi. Napisal jo je notar Gorazd Šifrer in je njegova prva knjiga poezije. V svoji bogati pravniški karieri pa je bil Gorazd Šifrer tudi odvetnik.

Izbrisi odvetnikov iz imenika odvetnikov

Izbrisi odvetnikov iz imenika odvetnikov

Martina Golob

Martina Golob

Gustav Tonnies, graditelj sodne palače

Včasih se sprašujem, kaj vse se še skriva za zidovi mestnih hiš te naše prelepe prestolnice. Čas mineva, odvijajo se postopki denacionalizacij, dedovanja ... in človek odkrije marsikaj, od sorodnika, ki je bil znan jezikoslovec, pa do drugega sorodnika, ki naj bi postavil Sodno palačo.

Jana Huč Uršič

Jana Huč Uršič

Iz dela Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije

1. Delovno gradivo novele ZOdv-G (odprava anomalij iz petega odstavka 17. člena ZOdv pri plačilu odvetniških storitev)

Stanislav Fortuna

Stanislav Fortuna

Kako sem se (tudi) jaz likal

Naj mi oprosti Jakob Alešovec, da sem večji del naslova pobral kar iz naslova njegovih humornih spominov slovenskega trpina – torej njega. A glede na to, da gre v obeh pisanjih za spomine in v obeh primerih za likanje avtorjev, sem gotov, da mi bo slavni pokojnik to izposojanje rad oprostil.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Odvetniki na 25. Ljubljanskem maratonu

Letošnji 25. Volkswagen Ljubljanski maraton je potekal v nedeljo, 24. oktobra 2021, po letu premora zaradi epidemije covida-19. Prireditev je bila vendarle precej drugačna kot pretekla leta, odpadel je namreč sobotni otroški program, prav tako vrhunski del maratona, saj ni bilo tujih vabljenih atletov. Kljub temu sta v absolutni kategoriji na 42 km zmagala Kenijca, in sicer pri moških Ernest Kibet Tarus (2:22:39), pri ženskah pa Kwamboka Momanyi Grace (2:38:10), ki sta v Ljubljano prišla samostojno. Klara Lukan je s časom 32:32 postavila nov državni rekord na cestnem teku na 10 km.

dr. Blaž Kovačič Mlinar

dr. Blaž Kovačič Mlinar

V spomin profesorju dr. Ljubu Bavconu (1924–2021)

Zgodilo se je, kar se je pravzaprav zdelo nemogoče. Umrl je Ljubo Bavcon. Profesor Bavcon. Znanstvenik, učitelj, oče, mož, sodelavec. Kdor se je v zadnjih štiridesetih letih vsaj površno ukvarjal s pravom, se je gotovo seznanil tudi z njegovim delom. In z njegovimi razmišljanji. Imel sem ta privilegij, da sem ga kot sodelavca na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani vsaj bežno spoznal tudi osebno, čeprav je bil tedaj že v pokoju, z nazivom zaslužni profesor.

dr. Ambrož Cvahte

dr. Ambrož Cvahte

Sinopsis: Kaj omogoča zastopniku ravnanje v nasprotju z interesi zastopanega oziroma diskrepanca med zunanjim in notranjim zastopniškim razmerjem

Članek obravnava strukturo zastopanja in proučuje razloge, zaradi katerih lahko pride do zastopnikovega ravnanja v nasprotju z interesi zastopanega.

dr. Sara Ahlin Doljak

dr. Sara Ahlin Doljak

Sinopsisi: Delo v sodni dvorani pomeni izzive za odvetnika, ki uporablja invalidski voziček

V Sloveniji je izvajanje ukrepov, sprejetih za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir, slabo oziroma neučinkovito.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Sinopsisi: 35. Dan slovenskih odvetnikov

Dan slovenskih odvetnikov je po enoletnem premoru (nazadnje smo se srečali 4. oktobra 2019 v Kranjski Gori) zaradi pandemije potekal 22. oktobra 2021 v Portorožu, dan pred tem pa je bila prav tako v Portorožu tudi Odvetniška šola.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window