Navigacija
Portal TFL

Denar - številka 504, letnik 2020

Denar

Denar je uveljavljen mesečnik, ki prinaša aktualne in strokovne prispevke z davčnega in računovodsko-finančnega področja. Zbirka obsega arhiv od leta 2009 dalje. Na leto izide 12 številk.

Strokovna revija o davkih
Davčno izobraževalni inštitut

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Reševanje

Reševanje sem zmeraj razumel kot plemenito dejanje, ko nekdo, ki je hraber in sposoben, rešuje tistega, ki želi biti rešen. Tako je bilo do pred kratkim, ko sta mi predsednik države in minister za obrambo predstavila novi vidik reševanja. To je reševanje tistih, ki ne želijo biti rešeni. V soju žarometov sta reševala naše vojake. Imel sem občutek, da mogoče ne vesta, kaj pomeni biti vojak in da mogoče ne vesta, da vojak ne beži ob prvi nevarnosti, temveč ostaja, še posebej, ko je nevarno. To je njegova naloga. Sam imam za seboj štiri leta vojaške šole, eno leto služenje vojaškega roka in dve leti dela v policiji. Nikoli ne bi privolil, da me vrnejo. Očitno je bilo pomembnejše zbiranje političnih točk kot pa ponos in dostojanstvo.

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

Napake pri uporabi 76.a člena

Zakon o davku na dodano vrednost v 76. členu določa, da je DDV dolžan plačati vsak davčni zavezanec, ki opravi obdavčljivo dobavo blaga ali storitev, razen v primerih, v katerih je v skladu s tem členom DDV dolžna plačati druga oseba. Prejemnik blaga ali storitve je torej kot plačnik DDV določen kot izjema od splošnega pravila. V zvezi s prenosom davčne obveznosti v praksi prihaja do različnih napak, ki imajo za zavezance lahko lažje ali težje posledice. V nadaljevanju bom obravnavala nekatere možne napake in pojasnila, na kakšen način se jih lahko popravi in kakšen je z vidika DDV položaj strank v transakciji, kjer je do napake prišlo.

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Davčni vidik statusnega preoblikovanja

Tokrat si v prispevku lahko preberete, kakšne vrste materialno statusnih preoblikovanj poznamo in kakšen je konkreten postopek izvedbe oddelitve dela družbe. Praviloma je z davčnega vidika pri takih transakcijah pomembno, da je transakcija obravnavana kot davčno nevtralna, vendar to ni samoumevno. Potreben je pravilen vsebinski ter tudi postopkovni pristop k izvedbi, da kasneje ni neželenih davčnih učinkov.

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Trenutek dobave nepremičnin

Pri prodaji starih nepremičnin, ki so oproščena plačila DDV, se ob izpolnjevanju zakonskih pogojev prodajalec in kupec lahko dogovorita, da bo prodaja obdavčena. S 1. 12. 2018 je izjavo, ki sta jo obe pogodbeni stranki morali pred dobavo predložiti vsaka svojemu davčnemu organu, nadomestil pisni dogovor. Ne glede na spremembo zakona in posledično pravilnika pa v praksi še vedno obstaja dilema, kaj se šteje kot datum dobave nepremičnin, oziroma kdaj morata pogodbeni stranki skleniti pisni dogovor o obdavčitvi transakcije, da se bo štelo, da je ta sklenjen pred opravljeno dobavo.

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Davčne novosti

Davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2019 dosegel obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji in pri bankah drugih držav članic EU, mora vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, najpozneje do 28. februarja 2020.

Tomaž Kuralt, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tomaž Kuralt, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Davčne težave tujih delavcev

Delodajalci že dlje časa opozarjajo na pomanjkanje domače delovne sile. Zato je v Sloveniji iz leta v leto več tujih delavcev. Pa ne gre zgolj za delavce s področja nekdanje Jugoslavije, temveč je vse več delavcev tudi z drugih delov sveta. Le redki tuji delavci poznajo osnove slovenske delovnopravne in davčne zakonodaje. Zato so na teh dveh področjih povsem odvisni od poštenega pogodbenega odnosa svojega delodajalca. Med delodajalci so tudi takšni, ki izkoristijo »neiznajdljivost« tujih delavcev. Niso redki primeri v Sloveniji, ko tuje delavce izkoriščajo delodajalci, katerih lastniki so prav tako tujci (celo iz iste države).

Špela KOŽELJ

Špela KOŽELJ

Analiza davčnih podatkov EU

Evropska komisija je za zaključek burnega, a uspešnega desetletja pripravila poročilo o davčnih trendih, v katerih analizira davčne podatke in bistvene informacije za 28 držav članic, Islandijo ter Norveško. V poročilu so povzeti poglavitni trendi obdavčevanja, ki so razvidni iz podatkov o najvišjem davku od dohodka fizičnih in pravnih oseb, učinkovitih povprečnih davčnih stopenj in davčnih razredov. Poleg skupne analize, ki zajema podatke o vseh državah članicah, zapis predstavi tudi vsako od 30 držav posebej in razčleni davčne prihodke države, ki zajemajo prihodke od neposrednih in posrednih davkov, socialnih prispevkov, okoljski davki in energija itd. Hkrati analizira strukturo davkov glede na državno ureditev in ekonomski napredek (potrošnja in kapital).

mag. Irena Prodan, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

mag. Irena Prodan, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

Popravni mehanizem pri javnem naročanju

Naročnik se lahko odloči, da javnega naročila ne odda ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi kršitev obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava in od datuma ugotovljene kršitve niso pretekla tri leta ali pet let v primeru izreka pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje, ne glede na to, ali je naročnik takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ne.

mag. Irena Prodan, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

mag. Irena Prodan, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

Razvezni pogoj pri javnem naročanju

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A) se uporablja od 1. 11. 2018. Predlagala ga je skupina poslank in poslancev, ki je opozorila, da se še vedno v praksi javnih naročil delovni, okoljski in socialni vidiki ne upoštevajo v zadostni meri. V skladu s prepričanjem, da bi se moral javni sektor tudi z odgovornim javnim naročanjem zavzemati za uresničevanje najvišjih standardov pri varovanju pravic delavcev, varovanju človekovih pravic, dajati zgled in s tem tudi vplivati na trg ter tako vzpostaviti instrument proti »socialnemu dampingu«, so predlagali spremembe, s katerimi se ne postavlja cene kot edino merilo.

Doris Rakuša

Doris Rakuša

Razporejanje delovnega časa delavcev

Določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in njegovi razporeditvi je ena od obveznih sestavin pogodbe o zaposlitvi v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: zakon) in je zagotovo področje, ki bi mu morali delodajalci nameniti več časa. Glede na določbe zakona imajo delodajalci možnost, da delovni čas delavcev enakomerno ali neenakomerno razporedijo, pri čemer morajo upoštevati naravo in organizacijo dela.

prim. dr. sc. Gordana Kalan Živčec

prim. dr. sc. Gordana Kalan Živčec

Miti in resnica o prehrani

Čezmerna prehranjenost ljudi zagotovo sodi med ene najbolj bizarnih paradoksov današnjega časa. Še nikoli do zdaj v zgodovini človeštva ni bil tolikšen delež populacije predebel, s čezmerno telesno maso ob tem, da je sočasno izjemno veliko ljudi soočeno s stradanjem. Povečana telesna masa pa še ne daje zagotovila, da je telo primerno prehranjeno, celo nasprotno, debeli ljudje so podhranjeni. V tem prispevku se bom s pomočjo primerov omejila na preprosta, vsakdanja dejstva, ki jih lahko uporabi vsak posameznik zase, svojo družino, najbližje. Okrepi svoje zdravje in pomaga podhranjenim k izboljšanju, prične na kritičen način samostojno raziskovanje v neizčrpnih virih na to temo.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Koristne informacije

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/2016)

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Obrestna mera

Za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri za JANUAR 2020

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window