Navigacija
Portal TFL

Revija Denar - številka 493, letnik 2019

Revija Denar

Denar je uveljavljen mesečnik, ki prinaša aktualne in strokovne prispevke z davčnega in računovodsko-finančnega področja. Zbirka obsega arhiv od leta 2009 dalje. Na leto izide 12 številk.

Strokovna revija o davkih
Davčno izobraževalni inštitut

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Navodila

V davčnih postopkih nam finančni inšpektorji velikokrat povedo, da vedo, da ne postopajo v skladu z zakonom, da pa imajo takšna navodila od zgoraj.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Zelena korupcija

Politična stranka zelenih v evropskem parlamentu je izračunala, da se v Evropski uniji letno v korupciji izgubi več kot 900 milijard evrov, od tega v Sloveniji 3,5 milijarde evrov. Ocenjujem, da so navedene številke pretirane in so po mojem mnenju predvsem posledica predvolilnega časa. Če bi bila korupcija res tako visoka, kot trdi njihova raziskava, potem bi organi pregona, mislim policijo in tožilstvo, to korupcijo tudi zaznali in sodišča bi odgovorne obsodila. Tako pa tem številkam enostavno ne morem verjeti.

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Naknadno vplačilo ni obdavčeno

Dočakali smo odločitev vrhovnega sodišča, ki je v sodbi X Ips 23/2018 razsodilo, da se naknadna vplačila v kapital družbe z omejeno odgovornostjo vštevajo v nabavno vrednost kapitala po prvem odstavku 98. člena Zdoh-2 in tako znižujejo davčno osnovo pri odmeri davka na kapitalski dobiček ob odsvojitvi kapitalskega deleža.

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Pasti gasilskega srečelova

Davčni organ od društev in drugih subjektov, ki organizirajo srečelov s prodajo srečk zahteva obsežno dokumentacijo. Če ta ni zadostna, obračuna davek od iger na srečo, dodatno pa organizatorja lahko doleti tudi globa.

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

FURS ni dovolil obnove - napačno

V davčnih postopkih upošteva davčni organ poslovne dogodke oziroma pravne posle, ki so nastali oziroma bili izpeljani do uvedbe postopka in na podlagi takih ugotovitev sprejme svojo odločitev. Če davčni zavezanec med izvajanjem davčnega postopka ali vsaj do izdaje odločbe določene zadeve na nek način sanira, ker je na primer šele zdaj bil seznanjen s tem dejstvom, in bi to vplivalo na vsebino posla in posledično tudi na odločitev davčnega organa, davčni organ takega ravnanja praviloma ne bi sprejel na način, da bi ga upošteval pri svojem odločanju. O tem, ali je tako stališče davčnega organa vedno pravilno, ali je pač treba upoštevati tudi določene okoliščine, ki so nastale pred izdajo odločbe, je govora v sodbi upravnega sodišča, ki je na kratko predstavljena v tem članku.

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

Delni odbitek tujega DDV

Z davkom na dodano vrednost se obdavčuje končna potrošnja blaga in storitev. Sistem deluje tako, da osebe, ki opravljajo dejavnost, DDV zaračunajo svojim kupcem in ga nakažejo državi, po tem ko od dolgovanega zneska odbijejo DDV, ki so ga plačali drugim zavezancem pri svojih nabavah blaga in storitev. Ureditev odbitkov je namenjena temu, da podjetnika v celoti razbremeni DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal v okviru vseh svojih gospodarskih dejavnosti. Skupni sistem DDV zato zagotavlja popolno nevtralnost glede obdavčenja vseh gospodarskih dejavnosti, ne glede na njihov namen ali rezultat, če so omenjene dejavnosti načeloma predmet DDV.

mag. Bine Kordež

mag. Bine Kordež

Plače so primerno obdavčene

Primerjave obdavčitve plač po državah imajo vedno precej omejitev, ker ima vsaka država svoje specifičnosti. Zaradi tega je pri uporabi treba biti previden, saj se zaradi tega v javnosti in tudi v strokovnih raziskavah pojavljajo različni rezultati. Pogosto sta seveda prikaz in poudarek analize odvisna tudi od tega, kaj pisec želi dokazati. To seveda lahko očitamo tudi podatkom, prikazanim v nadaljevanju, čeprav bi vseeno poudaril, da je izbrani vir zanesljiv, za primerjavo pa menim, da je strokovno korektna.

Nataša Kržišnik, svetovalka, Appolo plus d.o.o., Ljubljana

Nataša Kržišnik, svetovalka, Appolo plus d.o.o., Ljubljana

Kombinacije odbitega deleža

Bliža se čas zaključevanja bilanc, v katere je obvezno vključiti razlike iz naslova spremenjenega odbitnega deleža. Posebno pozornost pravilnemu obračunu morajo posvetiti v društvih in zavodih. Zavedati se moramo, da obstajajo tri metode izračuna, ko nimamo pravice uveljavljati celotnega vstopnega DDV: odbijanje DDV na podlagi dejanskih podatkov, en odbitni delež za celotno podjetje in več ločenih odbitnih deležev za vsako dejavnost podjetja posebej.

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Davčne novosti

Ne pozabite na oddajo napovedi za obresti,dobiček iz kapitala, dividende, najemnine

mag. Lidija Reiter

mag. Lidija Reiter

Sodni izvedenci nepogrešljivi

Upravljanje z denarjem (terjatve, odškodnine …) je eden od pomembnejših vidikov uspešnega finančnega poslovanja podjetij. Strankam ni več do dolgoletnega pravdanja na sodiščih, hitra rešitev spora jim postaja ključna zadeva. Kaj strankam (fizičnim in podjetjem) predvsem v gospodarskih sporih prinaša uveljavitev Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, ki se je pričel v večjem delu uporabljati s 1. 1. 2019?

Vesna BARTOLJ MAVER, davčna svetovalka, preizkušena notranja revizorka, Računovodsko davčni raj d.o.o.

Vesna BARTOLJ MAVER, davčna svetovalka, preizkušena notranja revizorka, Računovodsko davčni raj d.o.o.

Poslovni najemi po novem

V decembru 2018 so bile v Uradnem listu RS, št. 81/2018, objavljene spremembe Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016), ki jih moramo vse organizacije, ki imamo poslovno leto enako koledarskemu, uporabljati že od 1. januarja 2019 dalje. Največ sprememb se nanaša na spremenjen način evidentiranja poslovnih najemov pri najemojemalcih opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin.

Špela KOŽELJ

Špela KOŽELJ

Davki na Cipru

Oktobra 2015 je otok Ciper uradno izgubil status davčne oaze, ko je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) razglasila, da je država, skupaj z Luksemburgom in Sejšeli, v veliki meri skladna s standardi, določenimi v globalnem forumu o transparentnosti in izmenjavi informacij za davčne namene. Ocena Cipra je enaka kot ocena za Združene države, Nemčijo in Združeno kraljestvo.

Borut AMBROŽIČ ml., poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije

Borut AMBROŽIČ ml., poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije

e-Davki dostopnejši in prijaznejši

S povezovanjem mobilne telefonije s spletom in nazaj se dostop do informacij na spletu in do elektronske pošte seli iz računalnika v mobilni telefon. Razširjenost GSM-standarda (Global System for Mobile Communications) omogoča enostavno gostovanje uporabnikov v omrežjih različnih operaterjev, kar omogoča uporabo GSM-storitev tako rekoč po vsem svetu1. GSM skupaj z drugimi tehnologijami predstavlja del razvoja brezžičnih mobilnih telekomunikacij, ki vključujejo visoke hitrosti prenosa podatkov. V ZDA je GSM-standard poznan pod kratico PCS (Personal Communicaion System). Možnost pošiljanja kratkih sporočil SMS (Short Message Service) je začela uporabljati tudi slovenska državna uprava.

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Koristne informacije

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/2016

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Obrestna mera

Za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri za FEBRUAR 2019

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window