Navigacija
Portal TFL

Denar - številka 500, letnik 2019

Denar

Denar je uveljavljen mesečnik, ki prinaša aktualne in strokovne prispevke z davčnega in računovodsko-finančnega področja. Zbirka obsega arhiv od leta 2009 dalje. Na leto izide 12 številk.

Strokovna revija o davkih
Davčno izobraževalni inštitut

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

500

Pred vami je številka 500. Trajalo je skoraj trideset let, da smo prišli do nje. Začela je Biserka Ošlaj, ki je leta 1991 imela vizijo in je vedela, kaj želi. Ni ji manjkalo odločnosti, da začne izdajati revijo Denar, ki je poleg petstote številke dočakala tudi primerno starost, saj bo revija naslednje leto konec maja upihnila trideseto svečo. V pripravo revije je vsak mesec vloženo veliko dela. Biserki sta vsa leta pomagali sodelavki Snežana Šušteršič in Eva Cimerman ter lektorica Vera Šeško, ki še zmeraj skrbi za pravilno izrazoslovje v Denarju.

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

500 številk revije Denar

Prikaz vseh številk revije Denar skozi čas od leta 1991 do september 2019, v kateri smo dosegli 500 številko revije Denar.

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

DDV in preprodajalci

Trgovci z motornimi vozili oziroma preprodajalci, ki uporabljajo pri prodaji posebno ureditev obdavčitve z DDV, obračunavajo DDV od razlike v ceni, oziroma ker ta vključuje DDV, se DDV obračuna po preračunani stopnji. Preprodajalci začetniki oziroma mali davčni zavezanci, ki so na začetku svoje poslovne poti in so pričeli z dejavnostjo prodaje motornih vozil, morajo biti pozorni na trenutek, ko se bodo morali identificirati za namene DDV. Pri vozilih večje vrednosti se lahko dokaj hitro doseže oziroma preseže prag za vključitev v sistem DDV. Pri tem se pa lahko nekaterim davčnim zavezancem postavlja vprašanje, kateri promet se upošteva za vključitev v sistem DDV, ali celoten promet ali le dosežena razlika v ceni.

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

Stalna poslovna enota in DDV

Pojem stalne poslovne enote se v ZDDV-1 pojavlja na več mestih. Omenja se v nekaterih določbah o kraju obdavčitve storitev, plačniku DDV, pri pravilih o izdajanju računov in v zvezi z vračilom DDV tujim davčnim zavezancem.

dr. Klavdija Snežič

dr. Klavdija Snežič

Manjka ničelna točka

V osebnih davčnih pregledih je največja težava začetno stanje premoženja davčnih zavezancev, ki so predmet osebnega davčnega pregleda. Davčni organ ne prizna niti enega samega evra gotovine na ta presečni dan, saj kot trdi, ni dokaza, da je ta gotovina obstajala na ta dan, in to čeprav je bilo pozneje kupljeno premoženje. Davčni organ nato to obdavčuje s 70-odstotnim davkom. Zato smo potrebovali ponastavitev premoženja, to je da prijavite, kar imate, pa potem iz te ničelne točke gradimo našo Slovenijo, sami sebe in blaginjo naših otrok.

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Davčne novosti

V avgustu je FURS poslal z osebno vročitvijo izdanih 24.193 (to je 65,87 odstotka glede na vse vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako pa bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe izvršeno nakazilo na TRR zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine. Zoper odločbo je možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve. Za ostale zavezance Finančna uprava RS nadaljuje postopke odmere dohodnine in bo odločbe izdala do 31. oktobra 2019.

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Spremembe obdavčitve podjetij

Ministrstvo za finance je tik pred poletnimi počitnicami objavilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Med poletjem je sicer potekalo usklajevanje predlaganih sprememb, vendar nekih večjih odstopanj ni pričakovati, mogoče bo prišlo zgolj do zamika zvišanja stopnje z 19 odstotkov na 20 odstotkov. Večini davčnih zavezancev spremembe vsebinsko ne bodo povzročale težav, saj niso zahtevne. Najobsežnejše in težko razumljive so določbe, ki se nanašajo na implementacijo direktive o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, vendar te zadevajo samo določen obseg davčnih zavezancev. Če bodo določbe sprejete, se bodo pričele uporabljati 1. 1. 2020, z izjemo določbe glede amortizacije najetih sredstev, ki se bo uporabila že za davčno leto 2019.

Špela KOŽELJ

Špela KOŽELJ

Države z najnižjim in najvišjim davkom

S prispevki vas vsak mesec informiramo o različnih davčnih praksah v različnih svetovnih državah. V tokratni številki primerjamo države z najnižjimi in države z najvišjimi davki, da si lahko skupaj oblikujemo predstavo, kakšne so davčne politike po svetu. Primerjava davčnih stopenj po državah je težka in nekoliko subjektivna, saj je davčna zakonodaja v večini držav izjemno zapletena in davčno breme različno pada na različne skupine na državni in na regionalni ravni. Pri razporejanju držav smo se osredotočili na glavne okvirne davke: davek od dohodkov pravnih oseb, dohodnino in davek od prodaje, vključno z DDV. Države smo delili v dve skupini: na države z najvišjimi stopnjami davka in na države z najnižjimi stopnjami.

Vesna BARTOLJ MAVER, davčna svetovalka, preizkušena notranja revizorka, Računovodsko davčni raj d.o.o.

Vesna BARTOLJ MAVER, davčna svetovalka, preizkušena notranja revizorka, Računovodsko davčni raj d.o.o.

Arhiviranje računovodske dokumentacije

Večina organizacij si pri svojem poslovanju prizadeva zmanjšati obseg dokumentov v papirni obliki, vendar se jim je skoraj nemogoče popolnoma izogniti. V še tako majhnem podjetju sčasoma količina dokumentov, ki jih moramo arhivirati iz poslovnih ali zakonskih razlogov, naraste do te mere, da se soočimo z dolgotrajnim in včasih tudi z neuspešnim iskanjem, pomanjkanjem prostora za arhiviranje ter morda tudi z njihovo izgubo.

Aja Brecelj Kolar

Aja Brecelj Kolar

Računovodstvo veterinarske postaje (1.del)

V začetku letu 2019 je v Sloveniji delovalo 174 veterinarskih organizacij (https://www.vzb.si/index.php/dejavnosti/veterinarske-organizacije). Veterinarske orga-nizacije in nasploh veterinarske storitve so hitro rastoča dejavnost doma in v svetu. Slovenija je ugotovila porast tovrstnega števila organizacij za slabih 13 odstotkov v zadnjih treh letih. Veterinarske organizacije so torej precej izpostavljene konkurenci, kar zahteva, da obvladujejo svoje poslovanje in predvsem dobro poznajo in nadzirajo svoje stroške. V začetku letu 2019 je v Sloveniji delovalo 174 veterinarskih organizacij (https://www.vzb.si/index.php/dejavnosti/veterinarske-organizacije). Veterinarske organizacije in nasploh veterinarske storitve so hitro rastoča dejavnost doma in v svetu. Slovenija je ugotovila porast tovrstnega števila organizacij za slabih 13 odstotkov v zadnjih treh letih. Veterinarske organizacije so torej precej izpostavljene konkurenci,

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Koristne informacije

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/2017)

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Obrestna mera

Za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri za SEPTEMBER 2019.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window