Navigacija
Portal TFL

Denar - številka 499, letnik 2019

Denar

Denar je uveljavljen mesečnik, ki prinaša aktualne in strokovne prispevke z davčnega in računovodsko-finančnega področja. Zbirka obsega arhiv od leta 2009 dalje. Na leto izide 12 številk.

Strokovna revija o davkih
Davčno izobraževalni inštitut

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Od 20. do 20. = -20

Pred vami je 499. številka revije Denar, ki izhaja od 31. maja 1991. Naslednja, septembrska, bo petstota po vrsti. Vsa ta leta se trudimo, da vam predstavimo aktualne davčne teme in vas opozarjamo na predvidene spremembe davčne zakonodaje. Gre za obsežno delo, ki za avtorje predstavlja mesečno obveznost. Tudi sam se vsak mesec trudim pripraviti zanimive prispevke in seveda uvodnike. Vsak uvodnik v sebi nosi tudi del mojega življenja, tako da o meni veste kar veliko in zato je današnja naslovnica posvečena mojemu Prekmurju.

mag. Bine Kordež

mag. Bine Kordež

Ne plačujejo DDPO

Pred dnevi smo poslušali vznesene besede o novi naložbi v Revozu, o širitvi poslovanja in novih delovnih mestih in tudi o državni pomoči takšnim naložbam. Če bi brskali po starih novicah, je bilo takšnih odprtij nove proizvodnje in obiskov najvišjih predstavnikov države v preteklih dveh desetletjih v Revozu že kar nekaj. Ob vsej podpori bi moral imeti Revoz danes precej več zaposlenih kot nekdaj. A glej – ko pogledamo podatke o poslovanju, je bilo število zaposlenih v lanskem letu celo nekoliko nižje kot pred desetimi leti.

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Dohodninske spremembe 2019

Pred nami so nove spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini (ZDoh-2V), ki bodo izvedene v okviru davčne reforme za leto 2020. Kot temeljni razlog za spremembe in dopolnitve ZDoh-2 je predlagatelj navedel davčno razbremenitev dohodkov iz dela, ki temelji na prestrukturiranju davčnih bremen med dohodki iz dela in dohodki iz kapitala fizičnih oseb. Tisti, ki se aktivneje ukvarjajo z davki, temu zagotovo ne bodo pritrdili, saj je učinek razbremenitve dohodkov iz dela tako rekoč zanemarljiv, kot ste lahko tudi prebrali v članku odgovornega urednika revije Denar, objavljenem v sobotnem Delu 22. 6. 2019.

dr. Klavdija Snežič

dr. Klavdija Snežič

Nemoč nemočnega

V zakonu o davčnem postopku so določena pravila postopanja davčnega organa in davčnega zavezanca v davčnih postopkih. Pravila so jasna in v glavnem nedvoumna, kar pomeni, da se morata davčni organ in davčni zavezanec medsebojno spoštovati in v nobenem primeru ne sme davčni organ zlorabiti pooblastila. Žal pa v praksi, res da v posameznih primerih, doživljamo nenavadne pritiske nekaterih posameznikov iz finančne uprave. V nadaljevanju vam predstavljam primer, ki me je šokiral.

Tomaž Kuralt, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tomaž Kuralt, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Odgovornost finančnih uslužbencev

Davčna morala je tesno povezana z odnosom Finančne uprave do davčnih zavezancev. Davčni zavezanci se praviloma bojijo Finančne uprave, kar je popolnoma napačno izhodišče za konstruktiven odnos. Strah izhaja iz miselnosti nekaterih finančnih uslužbencev, »da vsi davčni zavezanci goljufajo«, zato jih je treba kaznovati z visokimi globami. Temu primeren je njihov pristop: avtoritativen in nepopustljiv. Dejanja in odločitve Finančne uprave pa niso vedno zakonita, zato bi bilo prav, da bi bil njihov pristop malo bolj human, ponižen. Nekritičnost oziroma ravnodušnost nekaterih finančnih uslužbencev, ki se kaže kot vztrajanje pri spornih ali nezakonitih odločbah, izhaja iz dejstva, da praviloma ne odgovarjajo za svoja ravnanja oziroma nezakonite odločitve. Škodo, ki jo povzročijo s svojimi odločitvami, pa plačajo davkoplačevalci. Torej tudi tisti zavezanci, zoper katere so finančni uslužbenci odločili nezakonito.

Nataša Kržišnik, svetovalka, Appolo plus d.o.o., Ljubljana

Nataša Kržišnik, svetovalka, Appolo plus d.o.o., Ljubljana

Vodenje zalog v gostinstvu

V tem dopustniškem času se še bolj kot običajno srečujemo s podjetji, ki opravljajo gostinsko dejavnost. Na kaj morajo biti pozorni gostinci, da ne pridejo navzkriž z zakonom? Z računovodskega in davčnega vidika je pomembno pravilno prikazovanje vseh prihodkov, pravilno vodenje zalog in obravnavanje kala ter uporaba davčnih blagajn zaradi poslovanja z gotovino.

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

Oprostitve pri dobavi v EU

Direktiva o DDV v členu 138 določa, da je plačila DDV oproščena dobava blaga, opravljena davčnemu zavezancu (ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, ki deluje kot taka v državi članici, ki ni država članica, v kateri se odpošiljanje ali prevoz blaga začne2), če pride v zvezi z njo do premika blaga iz ene v drugo državo članico EU in prevoz oziroma odpošiljanje opravijo prodajalec (dobavitelj), kupec (pridobitelj) ali tretja oseba na račun enega od njiju (t. i. dobava blaga znotraj EU). V Direktivi o DDV ni določb o tem, kako se dokazujejo opravljene dobave, zato so pogoje za njihovo oprostitev določile države članice same, vsaka na svoj način.

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Vse o davčnih prekrških (2.del)

V prejšnji številki revije smo si podrobneje ogledali vsebino kazenskih določb ZDavP-2 in ZDDV-1, v nadaljevanju sledi predstavitev prekrškovnih določb iz Zakona o davčnem potrjevanju računov, predstavitev možnosti, kako se lahko izognemo globi s samoprijavo. Če slednje ni mogoče, je dobro poznati pravila o zastaranju prekrškov in tudi sam postopek odmere globe, da lahko poskušamo omiliti posledice odmere globe, ki jo namerava izreči davčni organ.

Špela KOŽELJ

Špela KOŽELJ

15 držav brez davka

Po svetu se vedno pogosteje pojavlja poklic oziroma delovni status »digitalnega nomada«, kjer posamezniki niso zaposleni za določeno podjetje, ampak izvajajo vrsto storitev (od digitalnega marketinga in finančnega svetovanja do učenja tujih jezikov ali pa razvoja spletnih aplikacij) za več različnih naročnikov, ki lahko prihajajo iz iste države kot digitalni nomad, ali pa iz drugih koncev sveta. Davčna ureditev tovrstnega poklica še ni točno definirana, saj se temelji le-tega še vzpostavljajo, vsekakor pa se ti delavci radi gibljejo v državah, kjer davka na dohodek preprosto ne obračunajo. Glede na raziskavo spletnega časopisa Nomad Capitalist vam predstavljamo 15 držav, kjer upoštevajo tovrstno davčno prakso.

Maja Brajnik

Maja Brajnik

Nadzor zaposlenih

Tok današnjega časa počasi briše mejo med službenim in zasebnim. Zaposleni službeno opremo vse pogosteje uporabljajo tudi v zasebne namene, med drugim službeni telefon za zasebne klice, službeni prenosni računalnik za spletne nakupe, se s službenim vozilom odpravijo na počitnice itd. Raba službene opreme v zasebne namene je pogosto sporna. Ne glede na to pa se v tem prispevku ne bo presojala dopustnost tovrstne rabe, saj imajo delodajalci na voljo več mehanizmov, s katerimi lahko omejijo rabo službene opreme, ki je v nasprotju z njihovimi koristmi in na primer z internimi pravili in navodili zaposlenim ter sistemskimi nastavitvami opreme. Prispevek se osredotoča zgolj na vprašanje dopustnosti izvajanja nadzora nad delom zaposlenih, ki za razliko od delodajalcev pogosto nimajo izbire in tega nadzora ne morejo preprečiti ali omejiti.

Andrej IVANUŠA, pisatelj, založnik, esejist, filatelist, Maribor

Andrej IVANUŠA, pisatelj, založnik, esejist, filatelist, Maribor

Dubrovniška republika (2.del)

Prebivalci Dubrovnika so se pred 9. stoletjem ukvarjali v glavnem s poljedelstvom in ribištvom. Nato so se pričeli ukvarjati tudi s trgovino. Ta je vedno bolj rasla in na koncu jim je prinesla velikansko bogastvo. Dubrovničani so za vse težave in tegobe, ki so jim jih zadajali tekmeci in politične velesile takratnega časa, našli ustrezne rešitve. Najpomembneje je, da so v vse svoje trgovske poti in načrte vpletli diplomacijo.

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Koristne informacije

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/2017)

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Obrestna mera

Za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri za AVGUST 2019

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window