Navigacija
Portal TFL

Revija Denar - številka 474, letnik 2017

Revija Denar
Strokovna revija o davkih
Davčno izobraževalni inštitut

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Gospodar in mravljice

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Zaostritve pavšalne obdavčitve

V začetku leta 2013 je bila uvedena pavšalna obdavčitev davčnih zavezancev, ki v predhodnem davčnem letu niso presegli 50.000 evrov prihodkov, in to na ta način, da so lahko uveljavljali normirane odhodke v višini 70 odstotkov od prihodkov. Istočasno je bila dvignjena tudi meja za vstop v sistem DDV in to s 25.000 evrov na 50.000 evrov. Na ta način je pavšalna obdavčitev res pomenila administrativno razbremenitev davčnih zavezancev z nižjimi dohodki.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Neuspešen davčni teror

Davčni zavezanci opažamo, da finančna uprava vsake toliko časa krši ustavo. Mnogi se sprašujejo, kako je to mogoče in ali v finančni upravi nimajo pravnikov, ki bi vedeli, kaj je prav. Sam sem pravnik in imel sem redko priložnost, da sem delal na obeh straneh, to je kot davčni svetovalec in kot davčni uradnik. To pomeni, da dobro poznam delovanje obeh sistemov. Ugotovil sem, da je pravo raztegljiv pojem. Če si na eni ali drugi strani, si prepričan, da pravilno razlagaš pravo in skoraj nihče te ne more prepričati o nasprotnem. Tako je verjetno bilo tudi v finančni upravi, ko so se odločili, da bodo inšpicirali obdobja, za katera je nastopilo zastaranje. Zdaj je upravno sodišče njihovo postopanje razglasilo za nezakonito.

Snežana ŠUŠTERŠIČ, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka

Snežana ŠUŠTERŠIČ, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka

Vračilo dohodnine po samoprijavi

Letos je FURS prvič za vse dohodninske zavezance sestavil informativni izračun dohodnine za leto 2016. Pred tem je veljalo, da se informativni izračun dohodnine ne sestavi za zavezance, ki so imeli manj obdavčljivih dohodkov, kot je znašala splošna olajšava, pa četudi jim je bila med letom od teh dohodkov odtegnjena akontacija dohodnine. Prav tako ti zavezanci niso bili dolžni vložiti napovedi dohodnine, so jo pa lahko vložili, če so želeli plačano akontacijo dobiti vrnjeno. A zapletlo se je, ko so želeli to storiti na podlagi samoprijave, po preteku roka za vložitev napovedi konec julija, ki sicer velja samo za tiste zavezance, ki so napoved dolžni vložiti, če ne prejmejo informativnega izračuna, ki jim je bil poslan.

mag. Bine Kordež

mag. Bine Kordež

So davki v Sloveniji ustrezni?

Nedavno sem bral intervju z enim od najuspešnejših slovenskih podjetnikov. Z ekipo in par sto zaposlenimi razvijajo izdelke, s katerimi so postali pomembni dobavitelj svetovnih korporacij. Letno povečujejo promet za 15 odstotkov, izplačujejo nadpovprečne plače in ustvarjajo zavidljive poslovne rezultate. Kot eno ključnih vrednot lastnik izpostavlja odnose z zaposlenimi, ki se čutijo kot soustvarjalci uspešne zgodbe. K sreči je v Sloveniji podobnih zgodb kar veliko in takšni podjetniki s svojo sposobnostjo in prodornostjo prispevajo največji delež k razvoju in blaginji države.

Nevenka SIMIĆ MIĆUNOVIĆ, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Nevenka SIMIĆ MIĆUNOVIĆ, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

DDV in načelo nevtralnosti

Načelo nevtralnosti kot primarno načelo skupnega sistema davka na dodano vrednost je zagotovo eno najpogosteje omenjanih načel v davčnih inšpekcijskih postopkih, ko se davčni zavezanci v bran svojim navedbam sklicujejo nanj. V sodni praksi Sodišča EU je zaslediti precej sodb, v katerih je zastopano oziroma upoštevano načelo nevtralnosti. Bistvo načela nevtralnosti, ki se kaže predvsem v praksi, je tudi v tem, da dovoljuje davčnim zavezancem popraviti neupravičeno zaračunani davek na dodano vrednost, vendar le pod pogojem, da izdajatelj računa popolnoma odpravi nevarnost izgube davčnih prihodkov.

mag. Tamara PREZELJ, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

mag. Tamara PREZELJ, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

Oprostitev zdravstvenih storitev

V majskem Denarju smo obravnavali pogoje glede statusa in izobrazbe izvajalcev, ki morajo biti izpolnjeni za to, da se lahko uporabi oprostitev za zdravstvene storitve, ki smo jih podrobneje opredelili junija. V današnjem prispevku s predstavitvijo nekaterih sodb Sodišča EU končujemo obravnavo zdravstvenih storitev v okviru DDV-sistema.

Rosana DRAŽNIK, univ. dipl. kom., davčna svetovalka, Leitner + Leitner d. o. o.

Rosana DRAŽNIK, univ. dipl. kom., davčna svetovalka, Leitner + Leitner d. o. o.

Trošarine v režimu odloga

Trošarina je posredna dajatev, ki načeloma predstavlja strošek, ki ga trošarinski zavezanci v ceni izdelka prevalijo na svoje kupce oziroma končne porabnike. Vendar pa obstajajo tudi primeri, ko se trošarinski izdelki uporabijo za namene, ko trošarine v Sloveniji ni treba plačati. V takšnih primerih trošarina torej ne bo povečevala stroška nabave izdelka, zato je za zavezance koristno, da namesto naknadnega vlaganja zahtevkov za vračilo trošarine že ob nabavi takih izdelkov izkoristijo možnost odloga plačila trošarine in tako optimizirajo svoj denarni tok.

Tomaž KURALT, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tomaž KURALT, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Delo na črno – 70-odstotni davek?

K pisanju še enega članka o nenapovedanih dohodkih me je spodbudila Finančna uprava, ki je zavezancu za davek, ki je opravljal delo na črno, nenapovedane dohodke obdavčila s 70-odstotno davčno stopnjo. Dilema je, ali lahko Finančna uprava dohodke iz dela na črno obdavči kot nenapovedane dohodke. Na prvi pogled je odgovor seveda pritrdilen. Ob branju in primerjanju zakonodaje pa se poraja vse več dvomov. Ne, tokrat ne gre za kritiko Finančne uprave. Poraja se sum, da neučinkoviti nadzorni organi (v tem primeru tržni inšpektorat) izkoriščajo Finančno upravo za sankcioniranje kršiteljev predpisov, čeprav bi jih morali v skladu z zakonodajo in svojimi pristojnostmi sami.

Nataša Kržišnik, svetovalka, Appolo plus d.o.o., Ljubljana

Nataša Kržišnik, svetovalka, Appolo plus d.o.o., Ljubljana

Članarine v društvih

Številni laiki še vedno mislijo sledeče: Ustanovimo društvo ali zavod, to ni nič zapletenega, plačevali ne bomo nobenih davkov, evidence bodo enostavne. Pa že pri osnovni kategoriji pri društvih – članarini – vidimo, da je davčni vidik društev za prostovoljce (običajno brez ekonomskega in davčnega znanja), ki jih vodijo, precej nerazumljiv in zapleten. Je članarina res vedno neobdavčena z vidika DDV in DDPO, res ni treba izdati računa? Kaj pa evidenca terjatev do članov? Tudi tukaj pomembno vlogo igrajo interni akti in davčno znanje računovodskih servisov, ki jih vodijo.

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Davčne novosti

Novice Julij 2017

mag. Irena PRODAN, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

mag. Irena PRODAN, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

Prodaja blaga zunaj prodajaln

Zakon o trgovini v 6. členu določa, da občina v svojem aktu določi prostor, kjer se blago lahko prodaja na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati in s potujočo prodajalno. Prodajalcem, ki svoje blago prodajajo na tak način, pa nalaga pravočasno pridobitev soglasja lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se bo prodajalo blago, in hkrati tudi soglasje občine. V pisnem soglasju morata biti določena lokacija, kjer se bo prodajalo, z naslovom ali parcelno številko, časovni termin prodaje blaga in vrsta blaga, ki se bo prodajala.

mag. Sašo STANOVNIK, vodja oddelka analiz, ALTA Invest d.d., Ljubljana

mag. Sašo STANOVNIK, vodja oddelka analiz, ALTA Invest d.d., Ljubljana

Borzni odsev gospodarskih gibanj

V zadnjem mesecu je ameriški S & P500 sicer rahlo upadel, podobno kot tudi ostali svetovni delniški indeksi, a to je predvsem posledica zadnjega tedna junija, obenem pa gre za manjše delniške popravke. Letošnji donosi so tako še vedno zelo lepi.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Koristne informacije

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/2016)

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Obrestna mera

Za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri za JULIJ 2017

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window