Navigacija
Portal TFL

Revija Denar - številka 488, letnik 2018

Revija Denar

Denar je uveljavljen mesečnik, ki prinaša aktualne in strokovne prispevke z davčnega in računovodsko-finančnega področja. Zbirka obsega arhiv od leta 2009 dalje. Na leto izide 12 številk.

Strokovna revija o davkih
Davčno izobraževalni inštitut

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Zadnji korak

Stara vlada je odšla in prišla je nova. Prišli so novi ministri, ki so zamenjali stare, in stari ministri, ki so zamenjali sami sebe ter se prestavili na nova ministrstva. Obljubljajo nam boljše čase. Ne vem, kaj je lahko bolje z istimi politiki, toda pustimo se presenetiti. Srčno upam, da bo reorganizirana stara vlada delala bolje, kot je to počela stara vlada. Razlika med njima je le v tem, da je prejšnjo vlado sestavil zmagovalec, to vlado pa poraženec oziroma poraženci. Pravijo, da je to danes moderno. Torej, če prav razumem, danes imamo volitve zaradi tega, da ugotovimo, kdo bo volitve izgubil, da potem vemo, kdo bo sestavil novo vlado.

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

Izjava za DDV po novem

V sredi julija objavljenem predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 je predlagatelj med administrativne poenostavitve uvrstil ukinitev izjave iz 45. člena ZDDV-1. Po predlogu davčna zavezanca, ki bosta želela obdavčiti dobavo nepremičnine ali najemnino, Fursu ne bosta več pošiljala vsak svoje izjave, pač pa bosta morala na zahtevo davčnega organa dokazati obstoj predhodnega dogovora o obdavčitvi transakcije v zvezi z nepremičninami.

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

FURS ne spoštuje zakona?

Glede na razširjenost davčnih inšpekcijskih postopkov, v katerih davčni organ dvige gotovine s TRR družbe opredeli kot drugi dohodek direktorja, ki je praviloma tudi družbenik te iste družbe, bi želela s tem člankom opozoriti na tovrstne primere ter morebiti preventivno preprečiti kakšen podoben primer. Davčni organ dvige gotovine, za katere ne obstajajo verodostojne listine, opredeli kot drugi dohodek direktorja, pri čemer se avtomatično postavlja vprašanje, ali je taka opredelitev pravilna in v skladu s predpisi, saj menim, da gre pri takih dvigih gotovine za prikrito izplačilo dobička. Pri tem je, blago rečeno, zanimivo to, da davčni organ obveznost plačila akontacije dohodnine naloži fizični osebi, ker je družba bodisi prenehala poslovati in je izbrisana iz registra bodisi se je pri njej začel stečajni postopek.

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Nepremičnina kot stvarni vložek

Odtujitev nepremičnine, ki jo lastnik vloži kot stvarni vložek v družbo, je z vidika Zakona o dohodnini (ZDoh-2) praviloma obdavčljiva transakcija. Lastniku se odmerja davek od kapitalskega dobička, razen če izpolnjuje katerega od pogojev za oprostitev.

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Davčne novosti

Furs se je lotil obsežne prenove eDavkov (edavki.durs.si). Do informacij bodo zavezanci po novem dostopali po novi shemi opisa storitev. To pomeni, da bodo imeli na enem mestu opis storitve, ki jih bo vodila do oddaje obrazca. Zaradi tega bodo s spletne strani http://www.fu.gov.si postopoma umikali obrazce. Tako imenovani zaprti del eDavkov, ki ga povečini uporabljajo podjetniki in podjetja, za zdaj grafično prenavljajo.

Tomaž Kuralt, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tomaž Kuralt, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Sodelavca z različno priznanimi stroški

Primer, predstavljen v nadaljevanju, je zanimiv z več vidikov. Prvič zato, ker se je splet okoliščin tokrat poigral s finančno upravo. Prisilil jo je, da zavezancu prizna uveljavljanje stroškov prevoza na delo in z dela v zvezi z delom v tujini, čeprav je višina teh stroškov popolnoma nesorazmerna s prejetimi dohodki. Drugič zato, ker naj bi bili po ustavi vsi pred zakonom enaki. V dobi, ko smo zasičeni z informacijami, slednje pa so dostopne kot še nikoli, obdavčitev zavezancev ne bi smela temeljiti na njihovi (selektivni) predstavitvi dejstev. In tretjič, ker finančna uprava še vedno ne loči uradno prijavljenega stalnega prebivališča po slovenski zakonodaji od stalnega prebivališča po mednarodni davčni zakonodaji. Razumljivo, saj ne davčni organ ne davčni zavezanci nimajo javno objavljenih interpretacij posameznih členov mednarodnih pogodb v slovenskem jeziku.

Suzana Cvikl

Suzana Cvikl

Kdo je davčni zavezanec?

V tem času je aktualno vprašanje, kdo je davčni zavezanec oziroma kdaj se nekdo še lahko šteje za davčnega zavezanca. Novorojenček s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Sloveniji se vpiše v davčni register po uradni dolžnosti. Vpis izvede finančni urad samoiniciativno, potrdilo o davčni številki pa starši prejmejo po pošti približno v mesecu dni po otrokovem rojstvu. Če starši potrebujejo potrdilo prej (denimo za uveljavljanje olajšave za vzdrževanega družinskega člana), ga lahko pridobijo na kateremkoli finančnem uradu. Davčna številka je sestavljena iz osmih številk, od katerih je sedem naključno izbranih, osma pa je izračunana po posebnem modulu.1

mag. Bine Kordež

mag. Bine Kordež

Višina plače in pokojnina

Kakšne so bile naše plače pred desetimi ali dvajsetimi leti, še nekako vemo, kolikšne pa trideset, štirideset ali celo več let nazaj, pa nam je praviloma že ušlo iz spomina. Pravzaprav to redko koga zanima – razen ko v pripravah za odhod v pokoj, dobi od Zavoda za pokojninsko zavarovanje pregled plač za celotno delovno dobo. Takrat obudimo spomine in prejemniki so pogosto presenečeni nad nekdanjo višino plač. V zavesti imamo praviloma precej nižje prejemke, a preračuni na današnjo raven pokažejo, da so bile v kakem obdobju celo višji kot danes. Poglejmo torej, kako se potrebe izračuna pokojnine, plače celotne delovne dobe preračunavajo na današnjo, »primerljivo« raven.

Nataša Kržišnik, svetovalka, Appolo plus d.o.o., Ljubljana

Nataša Kržišnik, svetovalka, Appolo plus d.o.o., Ljubljana

Kako se posloviti od podjetja?

Tudi v poslovnem svetu so edina stalnica spremembe. Podjetja se zapirajo, ustanavljajo na novo, menjajo se lastniki in dejavnosti, procesi so podobni kot pri življenjskem krogu. Obstajajo številne različne možnosti, če želimo zapustiti podjetje, kot so prodaja podjetja, prodaja sredstev podjetja, likvidacija in v najslabšem primeru stečaj.

Vesna ŠTAGER, mag. menedžmenta, vodja finančno-računovodskega sektorja, Zlatarna Celje d.d., Celje

Vesna ŠTAGER, mag. menedžmenta, vodja finančno-računovodskega sektorja, Zlatarna Celje d.d., Celje

Uporaba sodne prakse pri zavezancih

Davčna kompleksnost se nanaša na težave pri branju, razumevanju in uporabi davčnih zakonov, lahko pa tudi na čas, ki ga potrebujemo, da davčne napovedi pripravimo sami ali s pomočjo davčnega svetovalca. Za davčne zavezance predstavlja porabo lastnega časa in stroškov drugih za ravnanje v skladu z davčnimi predpisi. Pri tem ima pomembno vlogo obseg davčnih predpisov, ki se velikokrat spreminjajo in povzročajo davčno kompleksnost. Sodna praksa predstavlja sekundarni vir prava in v poslovni praksi velja, da si družbeno odgovorni in davčno skladni (tisti, ki izpolnjujejo davčne obveznosti) davčni zavezanci za razumevanje davčne zakonodaje pomagajo s sodno prakso. Sodna praksa je pripomoček za razumevanje kompleksne davčne zakonodaje in tudi v nekaterih primerih odgovarja na mnoga vprašanja, ki se pri uporabi pojavljajo uporabnikom davčne zakonodaje.

mag. Irena Prodan, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

mag. Irena Prodan, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

Dimnikarska služba je obvezna

Dimnikarske storitve spadajo med storitve, ki vplivajo na standard življenja v državi. Njihovo izvajanje v obliki licenčnega sistema z vidika varstva okolja, varstva zdravja in požarne varnosti predstavlja določene pomanjkljivosti in tveganja, saj v sistemu, ki ureja izvajanje storitev v prosti tržni obliki, zaščita javne koristi ni zadostno regulirana in je ta v celoti prepuščena uporabnikom malih kurilnih naprav, ki običajno (nestrokovno) naročajo storitve takrat, ko menijo, da jih potrebujejo in le tiste storitve, za katere sami presodijo, da so potrebne za obratovanje kurilnih naprav. To lahko poveča ogroženost tako uporabnikov kot tudi širše javnosti zaradi možnosti povečanja števila dimniških požarov in zastrupitev s CO2.

mag. Sašo Stanovnik, vodja oddelka analiz, ALTA Invest d.d., Ljubljana

mag. Sašo Stanovnik, vodja oddelka analiz, ALTA Invest d.d., Ljubljana

Borzni odsev gospodarskih gibanj

Delniški trgi so bili v poletnih mesecih relativno mirni, kar je skladno s predvidevanjem, da bo večina vlagateljev večje odločitve raje sprejela v jesenskih mesecih. Zato so statistični gledano septembri precej burnejši. Obenem se je čez poletje nadaljevala divergenca, značilna že celo leto.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Koristne informacije

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/2016)

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Obrestna mera

Za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri za SEPTEMBER 2018

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window