Navigacija
Portal TFL

Denar - številka 506, letnik 2020

Denar

Denar je uveljavljen mesečnik, ki prinaša aktualne in strokovne prispevke z davčnega in računovodsko-finančnega področja. Zbirka obsega arhiv od leta 2009 dalje. Na leto izide 12 številk.

Strokovna revija o davkih
Davčno izobraževalni inštitut

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
mag. Ivan Simič

mag. Ivan Simič

Korona

Človeštvo je pred veliko preizkušnjo. Med nas se je naselil virus, ki ne izbira. Najprej so ga mnogi ignorirali, saj je bil tam daleč, ko je prišel med nas, so nam trdili, da je nevaren le za starejše, zdaj pa nam sporočajo, da je lahko usoden tudi za mlajše. Ni pomembno, ali si mlad ali star, reven ali bogat, levi ali desen, dobi ga lahko vsak.

Mag. Nevenka Simić Mićunović

Mag. Nevenka Simić Mićunović

Nova obdavčitev lastnega deleža

S 1. januarjem letos se je zakonska ureditev davčne obravnave prodaje deleža v okviru pridobivanja lastnih deležev družbe bistveno spremenila. Nova ureditev je posledica številnih davčnih postopkov, ki jih je davčni organ opravil v preteklih letih, predvsem v minulih dveh letih, in jih še vedno izvaja. V vseh primerih prodaje deleža družbi, ki je pridobila lastni delež, je davčni organ odločil, da gre za prikrito izplačilo dobička in družbi kot plačniku davka naložil obveznost obračuna in plačila davčnega odtegljaja. Izjema so bile tiste prodaje deležev, pri katerih je družbenik (fizična oseba) odsvojil svoj celotni poslovni delež in izstopil iz družbe. Tako so ugotovitve davčnega organa v davčnih postopkih privedle do nove ureditve prodaje deleža družbi, ki se za davčne namene obravnava kot izplačilo dobička (dividend). Zadeva pa vendarle ni tako enostavna, kot se morebiti zdi.

Mag. Tanja Kaltnekar

Mag. Tanja Kaltnekar

Vsaka odškodnina ni brez dohodnine

Vsaka odškodnina, ki jo prejme fizična oseba iz naslova premoženjske ali nepremoženjske škode, ni nujno oproščena plačila dohodnine. Treba je podrobno proučiti določbo 5. točke 27. člena ZDoh-2 in po potrebi tudi določbe Obligacijskega zakonika. Predvsem pri odškodnini, ki predstavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek, pogosto prihaja do zmote, da je le-ta oproščena dohodnine.

Mag. Tamara Prezelj

Mag. Tamara Prezelj

Novo - DDV oprostitev dobav v EU

O dobavi blaga kot obdavčljivi transakciji govorimo, kadar davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti opravi prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi na prejemnika, kot da bi bil ta lastnik. Določbe ZDDV-1 o dobavah se uporabijo, kadar se dobava opravi za plačilo na ozemlju Republike Slovenije. To pomeni, da se opravi bodisi znotraj Slovenije, ali pa se blago v zvezi z dobavo odpelje ali odpošlje iz Slovenije1. Pri premiku blaga iz Slovenije v drugo državo članio EU govorimo o oproščeni dobavi blaga znotraj EU, če so izpolnjeni pogoji iz 46. člena ZDDV-1, ali o pošiljčnih poslih (prodaji na daljavo), kadar se blago odpošlje kupcu, ki ni davčni zavezanec za namene DDV, v drugo državo članico EU.

Mag. Barbara Guzina

Mag. Barbara Guzina

Napake pri transfernih cenah

Da so »transferne cene bolj umetnost kot znanost« je rek, na katerega se pogosto spomnim, ko za stranko po pooblastilu sodelujem z davčnimi inšpektorji pri davčnih inšpekcijskih nadzorih s področja transfernih cen. Poleg tega, da je že sama Finančna uprava izpostavila med svojimi prednostnimi nalogami prav področje transfernih cen, tudi v praksi opažamo, da je to še kako hvaležno davčno področje še posebej, kadar želi davčni organ relativno enostavno »pobrati« relativno veliko dodatnega davka.

Milka Piljić

Milka Piljić

Davčne novosti

Furs je na svoji spletni strani objavil informacijo, da nemška družba pošilja slovenskim zavezancem obrazec za vpis ID za DDV v povezavi z varstvom osebnih podatkov – t. i. uredbo GDPR. V enem od primerov je to pismo prejel samostojni podjetnik, ki še nikoli ni posloval z Nemčijo. Po posredovanju izpolnjenega obrazca je prejel račun za 850 evrov, temu pa so sledili opomini in grožnje z izvršbo.

Dr. Klavdija Snežič

Dr. Klavdija Snežič

Kaj pa odgovornost inšpektorjev?

Iz dneva v dan prihajajo na naš naslov stranke, zavezanci za davek, fizične in pravne osebe, ki ne vidijo izhoda iz začaranega kroga manevrov finančne uprave. Pred nekaj časa sem o tem na kratko že pisala, vendar so zadeve prešle v še večje razsežnosti. Včasih smo rekli, da klesti toča, danes pa rečemo, da klesti Furs, ki s svojimi zaposlenimi kot po tekočem traku nalaga na podlagi domneve plačilo domnevno izračunanega neplačanega davka zavezancev za davek.

Tomaž Kuralt, mag.

Tomaž Kuralt, mag.

Večkratno plačevanje prispevkov

Na podlagi slovenske socialne zakonodaje se dogaja, da morajo osebe, ki opravljajo več različnih oblik dela, večkrat plačati (isto) vrsto prispevkov za socialno varnost. Zavarovanci, ki plačujejo prispevke na podlagi različnih vrst zavarovanj, pričakujejo, da bi se to upoštevalo pri uveljavljanju pravic iz naslova socialne varnosti. Ker so argumenti za večkratno plačevanje prispevkov za socialno varnost na zelo trhlih temeljih, zavarovanci menijo, da je takšna ureditev nepravična. Premalo je zgolj sklicevanje na načeli vzajemnosti in solidarnosti.

Špela Koželj

Špela Koželj

Napredek v plačevanju davkov (2.del)

V pretekli izdaji revije je beseda tekla o svetovnem napredku v plačevanju davkov. Povzetek je nastal glede na poročilo PwC in World Bank Group, kjer že leta primerjajo davčne sisteme po vsem svetu. V zadnjih 15 letih ugotavljajo velik napredek pri enostavnosti plačevanja davkov, kar gre z roko v roki s tehnološkim napredkom 21. stoletja. Ta se seveda razlikuje od države do države, na kar vplivajo tudi drugi dejavniki, kot sta družbeni in državni razvoj.

Suzana Cvikl

Suzana Cvikl

DPN in ustna pogodba

Vprašanje je, kdaj nastane davčna obveznost vložitve davčne napovedi za odmero davka na promet nepremičnin, če je bila sklenjena leta 2008 ustna prodajna pogodba, sodišče pa je šele v letu 2019 odločilo, da na podlagi konvalidacije1 pogodbe slednja konvalidira. Ali je že prišlo do zastaranja odmere davka ali ne? Ali je moč slediti stališču sodišča, da se vprašanja okrog konvalidacije pogodbe z davčnega vidika rešujejo zgolj v davčnem postopku? Kako je s kapitalskim dobičkom, če bi davčna obveznost nastala šele s pravnomočnostjo sodne odločbe, v kateri je sodišče obdržalo ustno sklenjeno pogodbo v zvezi s prenosom lastninske pravice v veljavi?

Žiga Rejc, mag.

Žiga Rejc, mag.

Omejitve prenosa koncesij v zdravstvu

V zadnjem času občine kot koncedenti na primarni ravni zdravstva dobivajo vse več pobud koncesionarjev zdravnikov in zobozdravnikov zasebnikov, izvajalcev zdravstvene dejavnosti, za prenos njihove obstoječe koncesije na njihovo novoustanovljeno gospodarsko družbo, zavod, ipd. V tej zvezi se glede na izrecne omejitve področne zakonodaje, to je Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), pojavljata dve temeljni pravni dilemi, ki sta predmet obravnave tega prispevka, to je vprašanje dopustnosti prenosa koncesije s področja zdravstva in vprašanje možnosti statusnega preoblikovanja zasebnika.

Tatjana Kaučič

Tatjana Kaučič

Vožnja avta na Hrvaškem

S 1. 1. 2020 so na Hrvaškem stopile v veljavo spremembe Zakona o posebnem davku na motorna vozila (Narodne novine, številka 15/2013, 108/2013, 115/2016 in 121/2019) in spremembe Pravilnika o posebnem davku na motorna vozila (NN RH 01/17, 2/18 in 1/120), po katerih mora fizična oseba s prebivališčem na Hrvaškem, ki uporablja motorno vozilo, ki ni registrirano na Hrvaškem, pred vstopom na območje Republike Hrvaške, uporabo predmetnega vozila prijaviti Carinski upravi RH, na elektronski naslov

mag. Ivan Simič

mag. Ivan Simič

Koristne informacije

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/2016)

mag. Ivan Simič

mag. Ivan Simič

Obrestna mera

Za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri za MAREC 2020

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window