Navigacija
Portal TFL

Cepar - Vol 20, številka 2, November 2022

Cepar

Central European Public Administration Review (Srednjeevropska revija za javno upravo) je recenzirana znanstvena revija, ki objavlja izvirne članke o razvoju in analizi javne uprave in upravljanja. Revija daje prednost prispevkom, ki obravnavajo področne raziskave integralno in multidisciplinarno, z vključevanjem vidikov prava, ekonomije in menedžmenta, političnih, organizacijskih, informacijskih in drugih z javno upravo povezanih ved. Cilj revije je zaobjeti osrednji evropski prostor, ne le geografsko, temveč predvsem s spodbujanjem razvoja evropskih načel, značilnih za to regijo pri reformah javne uprave.

Znanstvena revija
University of Ljubljana, Faculty of Public Administration
Prof. Polonca Kovač, PhD
Branka Smodiš
Dean Zagorac
Nina Barlič
Demat d.o.o.
Prof. Jean Bernard Auby, PhD (Sciences PO Law School, France), Prof. Alexander Balthasar, PhD (Andrássy University Budapest, Hungary), Prof. Helena Blažić, PhD (University of Rijeka, Faculty of Economics, Croatia), Prof. Calin E. Hintea, PhD (Babeş-Bolyai University, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, Romania), Prof. Nevenka Hrovatin, PhD (University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia), Prof. Ivan Koprić, PhD (University of Zagreb, Faculty of Law, Croatia), Prof. A. T. Marseille, PhD (University of Groningen, Faculty of Law, The Netherlands), Francesco Molinari, PhD (University of Rijeka, Department of Informatics, Croatia), Prof. Juraj Nemec (Masaryk University Brno, Faculty of Economics and Administration, The Czech Republic), Prof. Alka Obadić, PhD (University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Croatia), Prof. Jurica Pavičić, PhD (University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Croatia), Assoc. Prof. Tereza Rogić Lugarić, PhD (University of Zagreb, Faculty of Law, Croatia), Prof. Allan Rosenbaum, PhD (Florida International University, Institute for Public Management and Community Service and Center for Democracy and Good Governance, USA), Prof. Emilia Sičákova Beblava, PhD (Comenius University of Bratislava, Faculty of Social and Economic Sciences, Slovakia), Assoc. Prof. David Špaček, PhD (Masaryk University Brno, Faculty of Economics and Administration, The Czech Republic), Prof. Koen Verhoest, PhD (University of Antwerpen, Faculty of Social Sciences, Belgium), Prof. Jann Werner, PhD (Potsdam University, Faculty for Economics and Social Sciences, Germany), Marique Yseult M., PhD (University of Essex, School of Law, United Kingdom), Prof. Jacques Ziller, PhD (University of Pavia, Faculty of Political Sciences, Italy)
Prof. Gerhard Hammerschmid, PhD (Hertie School of Governance, Germany), Assoc. Prof. Anamarija Musa, PhD (University of Zagreb, Faculty of Law, Croatia), Assoc. Prof. Primož Pevcin, PhD (University of Ljubljana, Faculty of Public Administration, Slovenia), Assoc. Prof. Anna Simonati, PhD (University of Trento, Faculty of Law, Italy), - Prof. Benedikt Speer, PhD (Berlin School of Economics and Law, Germany), Prof. Ljupčo Todorovski, PhD (University of Ljubljana, Faculty of Public Administration, Slovenia), Assist. Prof. Nicolae Urs, PhD (Babeş-Bolyai University, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, Romania), Prof. Michiel S. deVries, PhD (Radboud University, The Netherlands)
2591-2259 (on-line ed.)

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Maja Klun, Stanka Setnikar Cankar, Polonca Kovač

Maja Klun, Stanka Setnikar Cankar, Polonca Kovač

Editorial: 20 Years – Entry into Adulthood

Armenia Androniceanu, Irina Georgescu, Oana-Matilda Sabie

Armenia Androniceanu, Irina Georgescu, Oana-Matilda Sabie

The Impact of Digitalization on Public Administration, Economic Development, and Well-Being in the EU Countries

Namen: V zadnjih letih je digitalizacija gonilo sprememb pri ustvarjanju delovnih mest in povečevanju gospodarske rasti, vendar v vseh državah in panogah ne poteka enakomerno. Prispevek izpostavlja dejavnike, ki vplivajo na gospodarski razvoj in blaginjo v državah EU. Njegov namen je prikazati razvoj držav EU z vidika digitalne preobrazbe ter kako so drugi kazalniki, kot so e-uprava, indeks človekovega razvoja, produktivnost dela in gospodarska rast, vplivali na blaginjo v državah EU v obdobju 2019–2021.

Eglė Vaidelytė, Vaidas Morkevičius, Eglė Butkevičienė, Michiel S. de Vries

Eglė Vaidelytė, Vaidas Morkevičius, Eglė Butkevičienė, Michiel S. de Vries

The Centrality of Prosocial Values in Work Motivation Among Public and Private Sector Employees

Namen: Prispevek predlaga alternativo za merjenje pomena prosocialnih vrednot za delovno motivacijo zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju. Dosedanje raziskave pomen vrednot merijo tako, da jih obravnavajo kot samostojne vrednote ali pa uporabljajo faktorski poskus, kjer zaposlene sprašujejo, ali se zavzemajo za določeno vrednoto ali ne.

Lenart Milan Lah, Žiga Kotnik

Lenart Milan Lah, Žiga Kotnik

A Literature Review of the Factors Affecting the Compliance Costs of Environmental Regulation and Companies’ Productivity

Namen: Namen prispevka je s pomočjo pregleda literature opredeliti potencialne dejavnike, ki vplivajo na relativno višino stroškov izpolnjevanja obveznosti iz okoljske regulative, in predlagati konceptualni celostni model posrednega vpliva teh dejavnikov na produktivnost podjetij. V literaturi je bila povezava med stroški izpolnjevanja obveznosti iz okoljske regulative in produktivnostjo podjetij preverjena v okviru tako imenovane Porterjeve hipoteze.

Tatjana Stanimirović

Tatjana Stanimirović

Improving Budget Transparency to Achieve Effective and Sustainable Governance

Namen: Koncept trajnostnega razvoja predvideva vključevanje državljanov v proračunski proces. Pandemija covida-19 in njene posledice so pomen udeležbe državljanov še dodatno potrdile, zato je namen prispevka oceniti stopnjo zanimanja za proračunska vprašanja in razloge za stagnacijo na področju transparentnosti proračunskega procesa v Sloveniji, ki jo Sloveniji pripisuje raziskava Open Budget Index (OBI).

Jana Janderová

Jana Janderová

Advances in Transparency and Right to Access Information in The Czech Republic – Evolution of the Interpretation of Contested Statutory Provisions

Namen: Članek obravnava razvoj preglednosti v okviru češke javne uprave od devetdesetih let prejšnjega stoletja dalje. Preglednost, ki je subtilno preplete- na z odgovornostjo, spodbuja demokracijo in prispeva k preprečevanju zlorab ali drugih oblik nezakonitega ravnanja s strani oblasti. Pravico do dostopa do informacij je treba zato razlagati dovolj široko, hkrati pa je treba spoštovati tudi druge pravice, kot sta zasebnost ali poslovna skrivnost. Članek pojasnjuje ravnovesje med omenjenimi pravicami, doseženo skozi dolgoletno sodno prakso, analizira napredek v stališčih sodišč in posledične izboljšave v upravni praksi ter proučuje razmerje med pravico do obveščenosti in odgovornostjo.

Beniamin Rozczyński

Beniamin Rozczyński

Simplification and Electronisation of Administrative Procedure in the Visegrad Group Countries – A Sociological and Legal Approach

Namen: Namen raziskave je bil proučiti sociološka vprašanja, povezana z biografsko izkušnjo udeleženca v upravnem postopku v državah Višegrajske skupine (dojemanje organov javne uprave in njihove organizacije, trenutne zahteve javnosti na področju delovanja javne uprave, zagotavljanje ustreznih materialnih in nematerialnih orodij za uradnike). Sekundarni cilj raziskave je bil opredeliti naravo, pomen, posledice in obliko celovite posodobitve obstoječih poenostavitev upravnega postopka (avtor razume pojem poenostavitve upravnega postopka kot »od splošnega upravnega postopka ločen upravni postopek, za katerega je značilna poenostavitev splošnih normativnih rešitev«).

Glen Wright, Sergii Slukhai, Bohdan Yakymchuk

Glen Wright, Sergii Slukhai, Bohdan Yakymchuk

Simplification and Electronisation of Administrative Procedure in the Visegrad Group Countries – A Sociological and Legal Approach

Namen: Namen članka je izmeriti učinek prostovoljnega združevanja, tj. pristopa, ki je bil v Ukrajini uporabljen v petletnem obdobju izvajanja decentralizacije, in oceniti, kako uspešne so bile te reforme pri izboljšanju fiskalnega položaja lokalnih oblasti. Ukrajina je leta 2015 končno zagnala dolgo odlašani proces decentralizacije, ki je potekal kot prostovoljno združevanje s poudarkom na okrepitvi fiskalnih virov združenih enot. Decentralizacija je temeljila na treh stebrih: (1) prostovoljno združevanje teritorialnih enot, (2) krepitev finančnih virov s prihodki iz lastnih virov in subvencijami za infrastrukturo ter (3) medobčinsko sodelovanje za izboljšano izvajanje storitev.

Stanisław Zakroczymski

Stanisław Zakroczymski

Is the European Charter of Local Self-Government an Effective Instrument for the Protection of Local Autonomy in Poland?

Namen: Članek skuša ugotoviti, ali je Evropska listina lokalne samouprave v praksi učinkovit instrument za zaščito avtonomije lokalne samouprave na Poljskem, ter opredeliti prispevek poljske sodne in upravne prakse k razumevanju njenih načel. Dodatno težo obravnavani tematiki daje politični kontekst. Poljska je dolga leta veljala za vzorno, lokalni avtonomiji naklonjeno državo, vendar vladne politike v zadnjem času vse bolj izkazujejo težnje po ponovni centralizaciji.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window