Portal TFL

e-paket Notariat

e-paket Notariat

Komentar Zakona o notariatu (ZN) v e-obliki
ter vedno dostopen in ažuriran Zakon o notariatu (ZN).

e-paket Notariat
z e-komentarjem ZN

Po sprejemu Zakona o notariatu v letu 1994 so 1. junija 1995 začeli s poslovanjem prvi notarji. Tik pred trideseto obletnico notariata bomo dobili prvi komentar Zakona o notariatu.

Komentar predstavlja notarjevo preventivno funkcijo v pravnem prometu, ki je podobna preventivni funkciji sodišča pri razpolaganjih strank v pravdnem postopku. Na praktičen način obravnava tudi notarsko hrambo s katero je mogoče zagotoviti sočasnost izpolnitve v različnih (enostavnih in zapletenih) pravnih položajih.

Na koncu se komentar posveti tudi notarskim listinam v elektronski obliki, ki bodo od zagotovitve tehničnih pogojev dalje, omogočile sklepanje pravnih poslov v notarski obliki brez obiska notarske pisarne, na kar že vsi težko čakamo.

Glavne prednosti e-paketa Notariat

 • Vsi predpisi se sproti ažurirajo (zakonodaja) in dodajajo
 • Sodna praksa vseh sodišč, nastala na osnovi zakona se sproti dodaja
 • Uporabnik ima svoje namizje (t.i. dashboard)
 • Enostavna navigacija po poglavjih zakona in členih
 • Iskalnik po besedilu ter hitro iskanje komentarja po številki člena
 • Vse vsebine so zbrane na enem mestu in povezane med seboj

Vsebina e-paketa Notariat

 • E-komentar Zakona o notariatu (ZN) priznanih avtorjev
 • Osnovni zakon: ZN z vsemi čistopisi
 • Vsi podzakonski akti, sprejeti na njegovi podlagi, vplivi na druge predpise, gradiva v obravnavi DZ
 • Dostop do vseh sodnih odločb v povezavi z ZN
 • Sodbe sodišča EU in drugi akti EU
 • Strokovni članki v povezavi s tematiko
 • Ostali dokumenti, vsebinsko povezani

Osebna izkaznica komentarja Zakona o notariatu (ZN)

Urednik: dr. Bojan Podgoršek

Avtorji: mag. Nataša Erjavec, mag. Romana Gajšek, Andrej Kmecl, Manca Majcen, Nina Mrhar Kreutz, dr. Nina Plavšak, dr. Bojan Podgoršek, dr. Vesna Rijavec, mag. Bojana Vogrinec

Avtorji so zaradi nepregledne razvrstitve posameznih vsebinskih sklopov Zakona o notariatu komentar zasnovali v obliki monografije.

Založnik: Tax-Fin-Lex

Knjižna izdaja komentarja
Zakona o notariatu (ZN)

 • Komentar Zakona o notariatu (ZN)
 • Založnik: Tax-Fin-Lex
 • Partner: Notarska zbornica Slovenije

Naročanje

Naročnina - 24 mesecev
Plačilo v enkratnem znesku ali mesečno
e-paket
Notariat
 580 € 
v enkratnem znesku
29 € x 24
mesečno
Naroči
Kombinacija
e-paket + knjiga
 690 € 
v enkratnem znesku
Naroči
knjiga
Komentar Zakona o notariatu (ZN)
 250 € 
v enkratnem znesku
Naroči
! E-paket Notariat in knjiga bosta na voljo v mesecu septembru 2024.
Priporočamo nakup kombinacije za 690 € - najugodnejše!
Naročniško obdobje za prednaročila se prične z dnem izida e-paketa Notariat.

Cene veljajo za enega uporabnika in ne vključujejo DDV.

Beseda urednika,
dr. Bojana Podgorška

Notarske listine so pomembne v obligacijskem, stvarnem, dednem, družinskem in korporacijskem pravu. Vsebina teh javnih listin obsega potrditev obstoja neposredno zaznanih dejstev, v primeru notarskega zapisa pa tudi celotno vsebino pravnega posla. Notar je dolžan strankam pri sestavi notarske listine na razumljiv način opisati vsebino in pravne posledice pravnega posla ter jih opozoriti na tveganja. Tudi komentar na razumljiv in praktičen način razloži in obenem poglobljeno obravnava notarsko poslovanje, ki je povezano z najpomembnejšimi pravnimi instituti. Brez temeljitega razumevanja pomena in posledic notarske overitve podpisa tudi ni mogoča pravilna obravnava in presoja zemljiškoknjižnega dovolila. In brez razumevanja vsebine notarjeve pojasnilne in preventivne vloge ni mogoča pravilna presoja pravnega posla, ki je sklenjen v obliki notarskega zapisa.

V komentarju je poglobljeno obdelan notarski zapis kot izvršilni naslov. Notar lahko sestavi izvršljivi notarski zapis tudi s potrditvijo zasebne listine, ki jo je vnaprej pripravil drug sestavljavec (na primer odvetnik). Zato bo komentar koristen pripomoček za pravilno pripravo najemnih in drugih obligacijskih pogodb, iz katerih izvirajo neposredno izvršljive medsebojne obveznosti strank. Pravilno sestavljen izvršljivi notarski zapis ima namreč v izvršbi enak učinek kot pravnomočna sodba.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window