Vstop za naročnike Portal TFL

e-paket Izvršba

e-paket Izvršba

Vedno dostopen in ažuriran Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
ter njegov komentar v e-obliki s praktičnimi nasveti in vzorci ter preostalimi dokumenti

Brezplačni preizkus

Preizkusite e-paket Izvršba brezplačno.

Na voljo vam je vpogled v 7 dokumentov.

Želim preizkusiti e-paket

e-paket Izvršba z e-komentarjem ZIZ

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) velja od leta 1998. Do danes je bil že trinajstkrat obsežno noveliran in v pripravi so že nove spremembe. Za pravilno uporabo izvršbe so pomembne tudi odločitve Ustavnega in Vrhovnega sodišča, ter sodna praksa sodišč prve in druge stopnje. Izvršba je torej živ sistem, ki se ves čas spreminja. E-paket Izvršba spremembam ažurno sledi, o njih seznanja uporabnika pravočasno, jasno in pregledno.

V sodelovanju z avtoricama Majo Lajevec in Elizabeto Žgajnar vam predstavljamo e-paket Izvršba. Gre za nov pristop v e-založništvu, ki ponudi vsakemu uporabniku izvršbe tisto, kar potrebuje. E-paket Izvršba je prvi in edini pri nas, ki z različnimi vsebinami pokriva celotno izvršbo. Zasnovan je tako, da so njegove obsežne in raznolike vsebine v pomoč izkušenim pravnikom pri reševanju kompleksnih pravnih vprašanj izvršbe, kot tudi tistim (pravnikom ali nepravnikom), ki se z njo srečajo prvič ali le občasno. E-paket Izvršba je s svojo sistematiko torej nepogrešljiv pripomoček za praktike in teoretike, ki jih izvršba zanima.

e-paket Izvršba sestavljajo

Komentar Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

 • klasičen komentar, ki je namenjen uporabniku, ki ga zanima vsebina posameznega člena
 • pojasnila avtoric so razumljiva, osredotočena na vsebino člena, pregledna, po potrebi podprta s primeri in z uporabno sodno prakso
 • avtorici na enostaven način, zgolj s klikom, uporabniku omogočita povezovanje z drugimi pomembnimi členi in s tem lažje iskanje rešitev in razumevanje povezane zakonske ureditve
 • možnost sprotnega dopolnjevanja vsebin, glede na zakonske spremembe in novo sodno prakso

Priročnik za uporabnika ZIZ

 • gre za obsežna pojasnila pravil Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki tečejo tako, kot v resnici teče izvršb
 • pojasnila so osredotočena na tek postopka in ravnanje strank v posamezni fazi
 • priročnik vsebuje tabele in grafe, ki so orodje uporabnika pri samostojnem delu, pomagajo mu razumeti postopek in so bližnjica vsebine celega zakona
 • dodani so še odgovori na pogosta vprašanja, ki ju avtorici sproti dopolnjujeta
 • avtorici sta pripravili tudi vzorce nekaterih vlog, ki se uporabljajo v postopku
 • izvršba se povezuje tudi z drugimi postopki, zato e-Priročnik uporabniku pojasni pravila teh povezav, s poudarkom na povezavi izvršbe in pravdnega postopka in izvršbe s stečajem

Komentar Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja in Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom

 • gre za obsežna pojasnila dveh pravilnikov, ki sta ključna za razumevanje pravil o delu in stroških izvršitelja
 • v obliki obsežnega komentarja avtorici pojasnita vsa pravila poslovanja izvršiteljev, povežeta vsebino obeh Pravilnikov in opozorita na njuno povezavo s pravili ZIZ, ki urejajo položaja izvršitelja
 • v pomoč so primeri iz prakse in sodna praksa, ki odgovarja na pogosta vprašanja v zvezi z delom in plačilom izvršitelja za opravljeno delo

Čistopis zakona in urejena sodna praksa

 • ažuren Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), z vsemi povezanimi podzakonskimi predpisi
 • pregled vsebine zakona in povezanih predpisov v željenem obdobju
 • urejena sodna praksa (pri posameznem členu je le tista, ki sodi k temu členu sodi), ki jo avtorici dopolnjujeta z novimi odločbami, vsake tri mesece

Izvršba je torej postopek, ki se precej spreminja. Prednost e-paketa Izvršba je sprotno dopolnjevanje vseh vsebin, tako da so te vedno ažurne.
Uporabniku sistem prihrani čas, opozarja ga na spremembe, ponudi vsebinska pojasnila sprememb in pojasnila vseh novosti.

Povsem nov pristop v uporabi
e-založništva

 • Besedila Komentarja ZIZ, Priročnika za uporabnika ZIZ ter Komentarja Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja in Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom, so dostopna v e-obliki na portalu Tax-Fin-Lex
 • Vsebine avtorici sproti dopolnjujeta in nadgrajujeta in uporabnika opozarjata na novosti
 • Zakon in vsi povezani predpisi se sproti ažurirajo in dodajajo v e-paket
 • Sodna praksa vseh sodišč se v e-paketu dodaja k posameznemu členu ZIZ sproti
 • Urejeno sodno prakso avtorici pripravita vsake tri mesece
 • Uporabnik ima svoje namizje (t.i. dashboard), kjer ima svoja iskanja, priljubljene dokumente in komentarje
 • Možnost dodajanja lastnih komentarjev oziroma opomb ob členu zakona ali komentarju. Le-ti so vidni njemu ali pa celotni skupini, ki jo določi

Vsebina e-paketa Izvršba

 • E-Komentar Zakona o izvršbi in zavarovanju
 • E-Priročnik za uporabnika ZIZ
 • E-Komentar Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja in Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom
 • Preglednice, grafi, vprašanja in odgovori ter vzorci pisanj
 • Osnovni zakon ZIZ z vsemi čistopisi in s celotno zgodovino predpisov in s takrat veljavnimi povezavami
 • Vsi podzakonski akti, sprejeti na njegovi podlagi
 • Dostop do vseh sodnih odločb v povezavi z ZIZ
 • Dostop do urejene sodne prakse – pri vsakem členu so le tiste odločbe, ki po vsebini k njemu sodijo. Pri obsežnejših členih sta avtorici sodno prakso razdelili na sklope, glede na pravno vprašanje, ki ga odločba obravnava
 • Sodbe Sodišča EU in drugi akti EU
 • Strokovni članki s področja izvršbe

Knjižna izdaja v treh delih

1. knjiga: Komentar zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

2. knjiga: Priročnik za uporabnika Zakona o izvršbi in zavarovanju

3. knjiga: Delo in stroški izvršitelja, Priročnik za uporabnika, Komentar Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja in Komentar Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom

Brezplačni preizkus

Preizkusite e-paket Izvršba brezplačno.

Na voljo vam je vpogled v 7 dokumentov.

Želim preizkusiti e-paket

Naročanje

Naročnina - 24 mesecev
Plačilo v enkratnem znesku
e-paket
e-paket Izvršba
780 €
v enkratnem znesku
39 € x 24
mesečno
Naroči
Knjižna izdaja v treh delih 450 €
v enkratnem znesku
Naroči
1. knjiga: Komentar zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) 220 €
v enkratnem znesku
Naroči
2. knjiga: Priročnik za uporabnika Zakona o izvršbi in zavarovanju 180 €
v enkratnem znesku
Naroči
3. knjiga: Delo in stroški izvršitelja, Priročnik za uporabnika, Komentar Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja in Komentar Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom 80 €
v enkratnem znesku
Naroči
Kombinacija (e-paket in knjižna izdaja)
e-paket Izvršba + knjižna izdaja
990 €
v enkratnem znesku
Naroči

Cene veljajo za enega uporabnika in ne vključujejo DDV.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window