Portal TFL

STA novice / Prihodnji teden v parlamentu: Na izredni seji DZ predvidoma noveli zakona o spodbujanju digitalne vključenosti in zakona o osnovni šoli

nedelja, 11.2.2024

Ljubljana, 11. februarja (STA) - Konec prihodnjega tedna se obeta izredna seja DZ na zahtevo koalicije, predvidena je obravnava več zakonskih predlogov, tudi novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti in novele zakona o osnovni šoli. Ustavna komisija pa bo v torek nadaljevala razpravo o predlogu za ustavne spremembe glede pristojnosti ustavnega sodišča.

Petkova izredna seja DZ, na kateri bi poleg omenjenih novel obravnavali tudi denimo civilnodružbeni predlog novele zakona o varstvu okolja, ki so ga umaknili z januarske seje, še ni sklicana. O njenem sklicu se bo kolegij predsednice DZ dogovoril na torkovi seji, ko je na dnevnem redu tudi dogovor o sklicu izredne seje DZ na zahtevo SDS, na kateri bodo obravnavali predlog priporočila vladi v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Sloveniji. Ta naj bi bila 21. februarja.

Zakonska podlaga za razdelitev 13.000 računalnikov predvidoma v petek na izredni seji DZ po rednem postopku

Novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti na predvideni petkovi izredni seji DZ čaka prva obravnava, saj vladni predlog za obravnavo po skrajšanem postopku na torkovem kolegiju predsednice DZ ni prejel zadostne podpore. Poleg opozicijskih poslanskih skupin so mu namreč nasprotovali tudi v SD.

Novela bi dala podlago za razdelitev 13.000 računalnikov, nakup katerih je bil povod za interpelacijo zoper ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh, ki so jo vložili poslanci SDS. Po besedah vodje poslanske skupine SD Janija Prednika se s to novelo popravlja "šlamastika" ministrice, "ki je bila predlagatelj zakona, na podlagi katerega je kupila 13.000 računalnikov, ki jih kasneje na podlagi lastnega zakona ne zna razdeliti". "Ministrici ne zaupamo več, da je zakon napisan tako, kot je treba, zato predlagamo redni postopek," je pojasnil.

V SDS ocenjujejo, da predlagana dikcija členov novele ne rešuje problematike in da morata "strokovna javnost in politika odločiti o tem, ali predlog novele stvari dejansko rešuje in ali je ministrica še vredna svojega položaja". V NSi pa so nakup računalnikov označili za "šlamastiko, površnost in celo sum negospodarne rabe javnega denarja", pripravljanje podlage za njihovo razdelitev pa po njihovem mnenju kaže na opravilno nesposobnost. Skrajšani postopek pa so poleg Svobode podprli tudi v Levici.

Predlog novele med drugim predvideva, da bodo skupine upravičencev, ki bodo v okviru vsakokratnega javnega poziva upravičeni do izposoje računalniške opreme, opredeljene v veljavnem načrtu spodbujanja digitalne vključenosti. Da bi pa najbolj ranljive skupine čim prej prejele računalniško opremo, je predvideno, da bi upravičence za leto 2024 določili neposredno z zakonom. Letos bi bili upravičenci vsi, ki imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka in so kot prejemniki otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred. To pomeni, da njihov mesečni dohodek na osebo ne presega 221,46 evra. Če bi kaj opreme ostalo, bi se lahko krog upravičencev razširil na drugi dohodkovni razred, v katerem povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 369,11 evra.

Z novelo zakona o osnovni šoli obvezna tuji jezik v prvem in NPZ v tretjem razredu

Za petkovo izredno sejo je predvidena tudi druga obravnava novele zakona o osnovni šoli, ki je dobila zeleno luč DZ po splošni razpravi prejšnji teden. Vladni predlog predvideva obvezni tuji jezik za prvošolce, na novo uvaja nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za tretješolce in določa, da je uspeh na NPZ v 9. razredu lahko eno od meril pri vpisu na srednje šole v primeru omejitev vpisa.

Z novelo se prenavlja tudi koncept razširjenega programa v osnovnih šolah. Sedanje vsebine, kot so podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni pouk, bi preoblikovali v vsebinska področja, in sicer gibanje in zdravje, kulturna in državljanska vzgoja, učenje učenja ter razvoj digitalne in finančne pismenosti.

Po predlogu novele bi morali učenci, ki se izobražujejo na domu, opravljati predmetne izpite iz enakega števila predmetov kot njihovi vrstniki, ki se izobražujejo v javnih oziroma zasebnih šolah. Prav tako se s predlogom uvaja postopno vključevanje učencev priseljencev v obvezni program. Predvidena je vključitev v začetni pouk slovenščine v okviru dopolnilnega izobraževanja, ki se lahko izvaja med obveznim programom.

Predlog so podprle koalicijske poslanske skupine in poslanec Felice Žiža, v SDS in NSi so bili proti. V SDS menijo, da je predlog premalo premišljen in nestrokoven, pozdravljajo pa uvedbo obveznega prvega tujega jezika v prvi razred. Po mnenju NSi gre pri predlogu za nekaj popravkov v šolskem sistemu, ki pa ne prinašajo sprememb v konceptu poučevanja. Nekaj opozoril je bilo slišati tudi iz koalicije, denimo da bi se učenci v zadnjem triletju podredili predvsem učenju za NPZ in da bi bilo pred novelo smotrno domisliti nacionalni program vzgoje in izobraževanja, ki je še v pripravi.

Na ustavni komisiji po štirih mesecih nadaljevanje razprave o predlogu sprememb pristojnosti ustavnega sodišča

Ustavna komisija DZ bo v torek nadaljevala razpravo o vladnem predlogu za začetek postopka za spremembo 160., 161. in 162. člena ustave z osnutkom ustavnega zakona, ki so jo začeli oktobra lani. Predlog uvaja diskrecijsko pravico ustavnega sodišča pri izbiri zadev, ki jih bo obravnavalo.

S predlogom bi seznam kvalificiranih predlagateljev, ki na ustavno sodišče lahko podajo zahtevo za presojo ustavnosti in jih sedaj določa zakon, zapisali v ustavo. Na ta seznam bi uvrstili tudi predsednico republike. V ustavo bi prenesli določitev pristojnosti ustavnega sodišča. Ob tem bi predvideli možnost, da bi zakonodajalec v prihodnje z zakonom, sprejetim z navadno dvotretjinsko večino, prenesel določene pristojnosti ustavnega sodišča na drugo sodišče. Prenos določenih pristojnosti z ustavnega na upravno sodišče pa predvideva že sam vladni predlog, in sicer ko gre za odločanje o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi ter med samimi lokalnimi skupnostmi, pa tudi za presojo ustavnosti in zakonitosti prostorskih podzakonskih aktov.

Po mnenju ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan bi z razbremenitvijo ustavnega sodišča posledično do odločitev v posameznih zadevah prišli mnogo hitreje in znotraj razumnega roka, kar je v zadnjih letih vse večji problem tudi pri ustavnem sodišču.

V oktobrski razpravi so predlog, s katerim bi razbremenili ustavno sodišče, podprli poslanci Svobode. V SDS pa so mu nasprotovali, saj menijo, da bi navadni državljani tako še težje prišli do učinkovitega varovanja človekovih pravic. Jožef Horvat (NSi) je ocenil, da gre za izjemno kompleksno vprašanje, kot predsednik komisije pa je moral sejo zaradi časovne omejitve prekiniti, tako da člani še niso sprejeli nobenih odločitev. Pred prekinitvijo so govorili tudi o predlogu, da bi pozvali poslanske skupine, da predlagajo kandidate v strokovno skupino.

Časovnica dogajanja v parlamentu

TOREK, 13. 2.

13.00 seja kolegija predsednice DZ, na kateri se bodo dogovorili o sklicu izredne seje DZ, ki bo 21. februarja, ter o sklicu redne seje DZ, ki se bo začela 16. februarja; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q0LQ7C

14.00 seja pododbora DZ za spremljanje rakavih obolenj v RS, na katerem bodo med drugim razpravljali o prizadevanjih za zmanjšanje tveganja raka in programih cepljenja proti HPV; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qumdO7

14.00 seja ustavne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predlog za začetek postopka za spremembe Ustave RS z osnutkom ustavnega zakona; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qR8Tr3

14.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o osnovni šoli; DZ, povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/q0RN2m

16.00 seja komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali o zagotavljanju ustavne pravice do varnosti in zasebnosti - varnostni problematiki v občini Šentjernej in drugih delih jugovzhodne Slovenije; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qm9PwQ

SREDA, 14. 2.

8.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo obravnavali predloge RS do predlogov direktiv Sveta EU o uvedbi sistema davčnih pravil države sedeža za mikro, mala in srednja podjetja, o transfernih cenah ter o poslovanju v Evropi (okvir za obdavčitev dohodkov); povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qUu66X

9.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi nabora talentov EU; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qgw3hA

9.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o državnih blagovnih rezervah; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qJlgPK

14.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog novel zakona o urejanju prostora in zakona o prevozih v cestnem prometu, ter poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2022 in končno poročilo o izvajanju resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qHl46a

ČETRTEK, 15. 2.

8.30 zaprta seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0, na kateri se bodo dogovorili o delu; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qr68Bd

9.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0, na kateri bodo kot priči zaslišali varuha človekovih pravic Petra Svetino in Stasjo Grkman (ob 10. uri); povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qr9dvh

9.00 seja komisije DZ za narodni skupnosti, na kateri bodo obravnavali sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje ter poročilo o izvedbi načrta ukrepov vlade o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v RS 2021-2025 za leto 2022; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qQbWjb

12.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih narodov nekdanje Jugoslavije v RS; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qjxfmZ

12.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qtD6Qh

PETEK, 16. 2.

8.30 zaprta seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva ministrstva za zunanje in evropske zadeve; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qFDHXs

10.00 delno zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za zunanje zadeve, ki bo 19. februarja v Bruslju in za zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, ki bo 20. februarja. v Bruslju; odbor DZ za zadeve EU bo nato med drugim obravnaval še predloge stališč RS do direktiv Sveta EU o uvedbi sistema davčnih pravil države sedeža za mikro, mala in srednja podjetja, o transfernih cenah ter o poslovanju v Evropi; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qQKGz6

14.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo med drugim obravnavali dodatna pojasnila Nacionalnega preiskovalnega urada glede informacij v zvezi s postopkom izvedbe aretacije domnevnih vohunov v Sloveniji in se seznanili z zapisnikom o izvedenem nadzoru 7. novembra 2023 na sedežu Generalne policijske uprave; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qqGUxQ
15 minut po zaključku zaprta seja komisije, na kateri bodo med drugim obravnavali obvestila in pobude posameznikov in organizacij; povezava do sklica na portalu DZ: sta.si/qsWK1u

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window