Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah (dopolnjeno)

četrtek, 27.1.2022

Ljubljana, 27. januarja (STA) - Vlada je na današnji seji začela obravnavo ukrepov za zajezitev vpliva visokih cen energentov; podrobnosti o vsebini ne razkriva. Za državno sekretarko na finančnem ministrstvu je imenovala Ireno Drmaž, Janez Mravljak pa bo vodil urad za okrevanje in odpornost. Vlada je podaljšala pomoč delodajalcem za kritje stroškov samotestiranja zaposlenih.

Vlada je z dnevnega reda današnje seje umaknila obravnavo predloga zakona o upravljanju javnega potniškega prometa, ki med drugim predvideva ustanovitev družbe za upravljanje javnega potniškega prometa v 100-odstotni lasti države, ki bo združila funkcije upravljanja v enem organu. To točko bo tako obravnavala na eni od prihodnjih sej.

Vlada je na današnji seji začela z obravnavo ukrepov za zajezitev vpliva visokih cen energentov, so po današnji seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Več o vsebini samih ukrepov niso razkrili.

Sprejela je sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov (HAG) za samotestiranje na novi koronavirus. S tem se podaljšuje izvajanje ukrepa do 28. februarja. Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe javnega ali zasebnega prava, višina pomoči pa se določi glede na število delavcev ali oseb, ki opravljajo delo pri delodajalcu in se po predpisih za preprečevanje okužb s covidom-19 morajo testirati. Znesek pomoči na delavca za februar znaša 30 evrov.

Kar nekaj odločitev na današnji seji je bilo kadrovskih. Z mesta državne sekretarke je vlada s 1. februarjem razrešila Kristino Šteblaj in za novo državno sekretarko imenovala Ireno Drmaž. Za generalno direktorico direktorata za javno računovodstvo na finančnem ministrstvu pa je z istim datumom za dobo pet let postavila Mileno Bremšak.

Za vršilca dolžnosti direktorja Urada RS za okrevanje in odpornost je vlada imenovala Janeza Mravljaka, in sicer od 2. februarja do imenovanja direktorja s polnim mandatom, vendar največ za šest mesecev.

Direktorico urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo na Agenciji RS za okolje (Arso) Mojco Dolinar je vlada imenovala za stalno predstavnico Slovenije pri Svetovni meteorološki organizaciji. S te funkcije je hkrati razrešila generalnega direktorja Arsa Joška Kneza.

V svet Zavoda RS za varstvo narave za mandatno dobo štirih let, in sicer od 28. januarja letos do 27. januarja 2026, pa je ministrski zbor imenoval Jožeta Pustoslemška, Matejo Blažič in Jolando Rihter Pikl kot predstavnike ministrstva za okolje in prostor ter Petra Trontlja kot predstavnika Univerze v Ljubljani.

Vlada je tudi izdala novelo uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Spremembe se nanašajo zlasti na omenjeni podukrep, in sicer se med drugim med vrste naložb, ki se lahko izvajajo kot kolektivne naložbe, dodajajo naložbe v ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo, naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov pa se lahko izvajajo tudi kot individualne naložbe.

Sprejela je letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2022, v katerem je načrtovana izvedba 175 poslov prodaj, menjav in neodplačnih prenosov lastninske pravice z državnih gozdov na občino v skupni vrednosti 8,19 milijona evrov. Od tega znaša vrednost gozda 5,88 milijona evrov.

Vlada je z odločbo gospodarski družbi 2864 Bohinj podelila koncesijo za graditev krožno-kabinskih žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom. Koncesija se podeli za 40 let.

Na današnji seji je vlada tudi sprejela pobudo za sklenitev sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Madžarske o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje. Za podpis sporazuma je pooblastila premierja Janeza Janšo.

Znova je vlada opravila nekaj prerazporeditev in razporeditev pravic porabe v državnem proračunu. Ministrstvo za zdravje bo prerazporedilo 42,28 milijona evrov, od tega bo večina, 35,95 milijona evrov, namenjena za HAG-testiranja. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa bo prerazporedilo skoraj 850.000 evrov, in sicer za izplačilo obveznosti iz naslova interventnih ukrepov na področju trga dela.

V veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025 je vlada uvrstila projekt Vzpostavitev omrežja za spletno inteligenco. Statistični urad RS bo pri projektu sodeloval v konzorciju 17 partnerjev, eden ključnih ciljev projekta je dopolniti statistiko prostih delovnih mest z najnovejšimi podatki s spletnih zaposlitvenih oglasov.

Vlada je sprejela odgovor na uradni opomin Evropske komisije glede neizpolnjevanja direktive o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev. Področje namerava urediti z novelo zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, ki bo predvidoma sprejeta na aprilski seji DZ.

Ministrski zbor je potrdil sporazum med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za Sklad najmanj razvitih držav za podnebne spremembe, ki je bil sklenjen 11. januarja v New Yorku. Slovenija bo skladu namenila 50.000 evrov, ker doslej vanj še ni prispevala, pa je morala ob prvem prispevku podpisati standardni upravni sporazum.

Vlada se je seznanila s poročilom o poslovanju Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj za leto 2021 ter dala soglasje k sofinanciranju infrastrukturnih projektov dvostranskega razvojnega sodelovanja. Gre za skoraj 2,3 milijona evrov, ki jih bosta v letih 2022 in 2023 sofinancirala ministrstvo za zunanje zadeve in ministrstvo za finance, in sicer bodo trije projekti izvedeni v Severni Makedoniji, eden v Bosni in Hercegovini in dva v Srbiji.

Vlada se je seznanila z obvestilom o odstopu terjatev na podlagi aneksa št. 3 k pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1.januarja 2021 do 31. decembra 2030 ter soglašala z odstopom odstopljenih terjatev prevzemniku. Naročnik se je z aneksom obvezal upravljavcu SŽ-Infrastruktura izplačati denarno nadomestilo za priznani del izplačila upravljavčevega zahtevka v skupni višini 66,16 milijona evrov iz naslova obračuna nadomestil prevoznikom zaradi ovir v prometu, ki so posledica izvajanja investicijskih del na javni železniški infrastrukturi v obdobju od leta 2018 do leta 2020.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window