Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 20.2.2020

Ljubljana, 20. februarja (STA) - Vlada, ki opravlja tekoče posle, je z izdajo nove uredbe določila, da se bo pomorska pilotaža izvajala kot gospodarska javna služba in da bo država v ta namen ustanovila javno podjetje, ki ga bo upravljal SDH. Izdala je tudi uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020.

Pomorsko pilotažo v slovenskem morju trenutno izvaja zasebna družba Piloti Koper. "Zaradi nemotenega in trajnega izvajanja pomorske pilotaže, ki se trenutno izvaja kot monopolna dejavnost na trgu, in v izogib ogrožanju varnosti plovbe, onesnaženju in gospodarski škodi se določi zagotavljanje pomorske pilotaže v obliki javnega podjetja, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija," je sklenila vlada. Upravljalec javnega podjetja bo Slovenski državni holding (SDH).

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter podrobna pravila o navzkrižni skladnosti, vključuje pa tudi postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike, vključno s kontrolami in upravnimi ukrepi. Določa postopke oddaje vlog in zahtevkov, upravne preglede in preglede na kraju samem ter upravne ukrepe za neposredna plačila, ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil, ukrep ekološko kmetovanje, ukrep OMD in ukrep dobrobit živali. Kot pojasnjuje kmetijsko ministrstvo, je bila obravnava uredbe tekoči posel, saj predstavlja pravno podlago za izvedbo ukrepov kmetijske politike in za nemoteno izvedbo subvencijske kampanje s pričetkom 24. februarja 2020.

Vlada se je seznanila z informacijo o organizaciji Vrha spretnosti 2020 (Skills Summit 2020), ki bo predvidoma oktobra letos v Sloveniji. Gre za mednarodni dogodek na visoki ravni, ki poteka na pobudo Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Vlada družbama Atlantida Rogaška in CNMT ni podelila koncesije za rabo termalne podzemne vode za potrebe kopališke dejavnosti iz vrtine RT-1/92 v Rogaški Slatini. Koncesija je bila namreč decembra 2015 že podeljena drugima dvema družbama, ki sta termalno podzemno vodo tedaj že uporabljali za ogrevanje in kopališko dejavnost. Družbi v času izdaje koncesijskega akta v letu 2015 pogojev za pridobitev nista izpolnjevali, saj nista rabili termalne podzemne vode. Po uredbi določena količina termalne podzemne vode je tako že razdeljena med druga koncesionarja in v termalnem vodonosniku ni več prostih količin, pojasnjuje vlada.

Vlada je sprejela poročilo izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) za poslovno leto 2018 ter se seznanila s poročili ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja RTH za prvo, drugo in tretje četrtletje leta 2019.

Vlada je v svetu Zavoda RS za zaposlovanje razrešila predstavnika ustanovitelja Mitja Bobnarja, ki je bil imenovan za direktorja zavoda, in za preostali del mandata imenovala Mojco Pršina z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window