Navigacija
Portal TFL

STA novice / Prihodnji teden v parlamentu: Knovs pričakuje Šarca in Črnčeca

nedelja, 19.1.2020

Ljubljana, 19. januarja (STA) - Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb prihodnji teden od predsednika vlade Marjana Šarca in državnega sekretarja v njegovem kabinetu Damirja Črnčeca pričakuje pojasnila o zaposlovanju na Sovi. Veliko dela z zasliševanjem prič bodo imele tudi preiskovalne komisije, v prihodnjem tednu pa se bo sestal tudi državni svet.

Knovs pričakuje Šarca in Črnčeca

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) bo nadaljevala obravnavo glede nadzora nad zakonitostjo in preudarnostjo zaposlovanja na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova). Prihodnji teden bo temu posvetila dve seji, ki bosta potekali v torek in petek, nanju pa so povabili predsednika vlade Marjana Šarca in državnega sekretarja v njegovem kabinetu Damirja Črnčeca.

Šarec je že napovedal, da se bo vabilu odzval, in sicer iz spoštovanja do parlamentarizma in do same institucije, "ne pa do tistih, ki to komisijo vodijo". Medtem ko so v SDS in NSi prepričani, da je bil razpis za zaposlitev na Sovi, kjer je bila zaposlena Šarčeva znanka, prirejen, pa je premier očitke že večkrat zavrnil. Kot je poudaril, je pristojni inšpektorat pri zaposlitvah na Sovi ugotovil le manjše nepravilnosti, ki so administrativne narave, niso pa takšne, da bi morali prekiniti pogodbo o zaposlitvi. Spomnil je tudi, da je Sova sama zaprosila inšpektorat za javni sektor za nadzor, ker so v opoziciji sprožali različne govorice.

V minulih mesecih so namreč odmevali napeti odnosi med Knovsom in Sovo, v središču pa je bila zaposlitev znanke premierja Šarca na agenciji. Po polemikah v javnosti in poizvedovanju Knovsa je inšpektorat za javni sektor na pobudo Sove na agenciji opravil nadzor nad zaposlitvijo štirih javnih uslužbencev in ugotovil nekaj kršitev. Izrekel je ukrepe, ki se nanašajo na pravilno poslovanje agencije v prihodnje, za razveljavitev sklenjenih pogodb pa ni bilo zakonskih pogojev.

Pred preiskovalnimi komisijami množica prič

Parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler bo intenzivno nadaljevala zaslišanja prič. Potem ko ji je ustavno sodišče začasno preprečilo zasliševanje sodnikov in tožilcev, so v prihodnjem tednu na pričanje povabili množico prič iz drugih sfer.

Komisija se bo sestala na kar štirih sejah, na katere so kot priče med drugim vabljeni ustavni pravnik Ciril Ribičič, nekdanji poslanec Rudolf Moge, nekdanji mariborski podžupan Andrej Verlič, nekdanji mestni arhitekt Stojan Skalicky ter Monika Kirbiš Rojs, ki je bila v času županovanja Franca Kanglerja vodja projektne pisarne Mestne občine Maribor.

Sestala se bo tudi preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v Novi kreditni banki Maribor (NKBM), domnevnega nezakonitega financiranja stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS, ki je na ponedeljkovo sejo povabila več prič. Tako pričakuje nekdanjega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca, nekdanjega prvega moža NKBM Roberta Senico, članico uprave NKBM Sabino Župec Krajnc ter nekdanjo vodjo pravnega oddelka Banke Slovenije Jasno Iskra.

Državni svetniki s predlogom dopolnitev zakona o zdravstveni dejavnosti

Prihodnji teden bodo zasedali tudi državni svetniki, ki bodo med drugim odločili, ali bodo v zakonodajno proceduro v DZ vložili dopolnitev zakona o zdravstveni dejavnosti. Pobudo je pripravila komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport, nanaša pa se na študente, ki so v okviru EU v Sloveniji študirali v tujem jeziku. Ti namreč ne morejo pridobiti poklicne kvalifikacije, ki bi jim omogočila priznanje pridobljene izobrazbe v matični državi, saj morajo ob prijavi na strokovni izpit priložiti dokazilo o znanju slovenskega jezika. Komisija DS predlaga, da bi tuji diplomanti strokovni izpit lahko opravljali s pomočjo tolmača.

Poleg tega bo državnim svetnikom hrvaški veleposlanik Boris Grigić predstavil prednostne naloge predsedovanja Hrvaške Svetu EU, po prenovi dvorane DS pa bodo svetniki na novo določili sedežni red v njej.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 20. 1.

14.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler, na kateri bodo zaslišali priče Jano Dolenc in Andreja Kranjca https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=2D9F338102C296D3C12584C80030EC5E

14.00 delno zaprta seja preiskovalne komisije DZ o financiranju političnih strank, na kateri bodo zaslišali nekdanjega prvega moža NKBM Roberta Senico, članico uprave NKBM Sabino Župec Krajnc, nekdanjo direktorico pravnega oddelka Banke Slovenije Jasno Iskra in nekdanjega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=C33DA7DD0C52C0F9C12584E8003A47A7

TOREK, 21. 1.

8.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler, na kateri bodo zaslišali odvetnika Petra Žnidaršiča, nekdanjega mariborskega podžupana Andreja Verliča in pravnika Cirila Ribičiča https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=A34A7CC6A14B26E7C12584C800320F6B

14.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2018 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=26E96CF3224105EDC12584D50043216E

14.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri so med drugim obravnavali nadzor nad zakonitostjo in preudarnostjo zaposlovanja na Sovi https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=930B2A990E4439CAC12584AF0050D730

SREDA, 22. 1.

9.00 seja DZ odbora za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali spremembo Pobude za sklenitev pogodbe o prenehanju veljavnosti intra-EU bilateralnih investicijskih pogodb in o določitvi prehodnega obdobja za arbitražne postopke v intra-EU investicijskih sporih vključno s postopki na podlagi Pogodbe o energetski listini https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=ED7CF4959A15F3AFC12584E9002EF2BD
15 minut po koncu seje sledi 47. seja odbora, na kateri bodo med drugim obravnavali mednarodno dejavnost državnega zbora https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=9D1C03B4A3DB0123C12584BE004A4A13
15 minut po koncu 47. seje odbora sledi zaprta seja, na kateri bodo obravnavali gradiva vlade https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=0A013B789007B74AC12584E9002FFD11

13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog dopolnitve zakona o zdravstveni dejavnosti ter predlog mnenja k predlogu resolucije o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/25-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije

14.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler, na kateri bodo zaslišali nekdanjega poslanca Rudolfa Mogeta in Moniko Kirbiš Rojs iz občinske projektne pisarne https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=FF53416194A7B87AC12584C80038C87E

14.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo obravnavali problematiko naraščanja pomanjkanja zobozdravnikov v Sloveniji v luči financiranja novih študijskih programov https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=E979B657FA3347B2C12584F0004A0A90

17.00 skupna seja odbora DZ za obrambo in odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo obravnavali problematiko izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=0C9B84CC158083A4C12584EF00360E24

ČETRTEK, 23. 1.

9.00 seja komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na kateri bodo pregledali realizacije sklepov komisije v obdobju junij 2018 - december 2019 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=95A431AD4BBE8839C12584EA0035DD38

9.00 nujna seja komisije DZ za poslovnik, na kateri bodo obravnavali pobudo poslanske skupine SNS za spremembo poslovnika DZ https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=BB7E019A8F020504C12584F0002ED707

11.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za imenovanje komisije za presojo ustreznosti kandidatov po zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=0744A86CCE1104A1C12584EA00474FF9

12.00 nadaljevanje prve seje ustavne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za začetek postopka za spremembe Ustave RS z osnutkom ustavnega zakona https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=9AEBB5EC4D5F875FC12583F900436C0E

13.00 seja pododbore DZ za spremljanje rakavih obolenj v Republiki Sloveniji, na kateri bodo razpravljali o državnem programu za obvladovanje raka https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=A2B8E31217202394C12584F000317233

16.00 seja preiskovalna komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler, na kateri bodo zaslišali nekdanjega mestnega arhitekta Stojana Skalickyja https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=40C8127335DD5B0EC12584C80039BA47

16.00 skupna seja odbora DZ za kulturo in zbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine Levica, razpravljali o nameravani izselitvi srednje šole za oblikovanje in fotografijo iz prostorov v Križankah ter zaščiti javnega prostora in interesa https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=044D1774B3211BDFC12584F2002D2AD0

19.00 seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS obravnavali problematiko Zgodovinskega arhiva Ljubljana in arhivske kulturne dediščine https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=3414EF8526FBFC37C12584F20037D685

PETEK, 24. 1.

9.00 skupna seja odbora DZ za zunanjo politiko ter odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo obravnavali gradiva za zasedanje Sveta EU za splošne zadeve, ki bo 28. 1. v Bruslju; sledi seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca septembra 2019 in poročilo o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=1A8598060DBA5105C12584F2003E467D

13.00 seja komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo obravnavali problematiko statusa družinskih pomočnikov https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=A5A9079C5B34CF5AC12584EB003BCD63

14.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo med drugim obravnavali nadzor nad zakonitostjo in preudarnostjo zaposlovanja na Sovi https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=930B2A990E4439CAC12584AF0050D730

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window