Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 10.10.2019

Ljubljana, 10. oktobra (STA) - Vlada je danes potrdila predlog zakona o državnem poroštvu za projekta drugi tir in tretja razvojna os v skupni višini do 777 milijonov evrov. Seznanila se je tudi z osnutkom proračunskega načrta za leto 2020, v katerem je začrtana smer fiskalne politike v prihodnjem letu.

Predlog poroštvenega zakona za projekt drugega železniškega tira med Divačo in Koprom predvideva do 417 milijonov evrov poroštva, za projekt dveh odsekov severnega dela tretje razvoje osi (hitre ceste od Velenja do Slovenj Gradca) pa do 360 milijonov evrov poroštva. Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je izrazila prepričanje, da poroštvi ne bosta unovčeni.

Osnutek proračunskega načrta, ki se ne nanaša le na državni proračun, ampak na celotne javne finance, predvideva nominalni javnofinančni presežek v letu 2019 v višini 0,8 odstotka BDP, prihodnje leto pa v višini 0,9 odstotka BDP. Javni dolg naj bi se letos znižal na 66,3 odstotka BDP, leta 2020 na 62,1 odstotka BDP, leta 2021 pa pod 60 odstotkov BDP. Dokument mora država Evropski komisiji poslati do sredine oktobra.

Ministrski zbor je obravnaval poročilo o stanju in oceni škode zaradi prenamnožitve podlubnikov v letu 2019, v katerem Zavod za gozdove Slovenije ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za razglasitev naravne nesreče. V gozdovih je bilo zaradi prenamnožitve podlubnikov v obdobju od 1. maja do 13. avgusta letos napadenih 517.000 kubičnih metrov smreke, ki jih je treba posekati in spraviti iz gozda. Ocena škode v gozdovih znaša 10,5 milijona evrov.

Vlada je izdala odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019. Čebelarjem, ki so zaradi slabih vremenskih razmer utrpeli izpad čebeljih pridelkov in se soočajo z izgubo dohodka, bo na voljo skupno nekaj več kot 588.000 evrov. Čebelarji, ki imajo prijavljenih najmanj 10 čebeljih družin, bodo lahko prejeli do 3,50 evra na čebeljo družino, čebelarji, ki imajo certifikat o ekološki pridelavi čebeljih proizvodov in prijavljenih najmanj 10 čebeljih družin, pa do 10 evrov na čebeljo družino.

Vlada je potrdila nov predlog novele zakona o urejanju trga dela, s katerim je nadomestila tistega iz prejšnjega tedna. V novem predlogu je ministrstvo za delo en člen črtalo v celoti, en člen pa deloma. Opredeljujeta isto družbeno razmerje, ki ga ureja tudi predlog novele zakona o prispevkih za socialno varnost, ki ga je v okviru predvidenih sprememb za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v DZ vložila Levica. Na ministrstvu za delo pojasnjujejo, da so s črtanjem členov preprečili zaustavitev postopka sprejemanja zakona o urejanju trga dela. Hkrati zagotavljajo, da s spremembami niso nikakor posegli v s socialnimi partnerji usklajen zakon o urejanju trga dela. Ta sicer prinaša spremembe za brezposelne, med drugim zvišanje najnižjega denarnega nadomestila za brezposelnost, tako da bo izenačeno z osnovnim zneskom minimalnega dohodka.

Vlada se je seznanila z razvojno strategijo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za obdobje 2019-2022. Strateške državne usmeritve za področje kmetijstva določajo, da bo pri nalogah kmetijske zemljiške politike sklad prevzel aktivnejšo vlogo. Tako se bo vključeval v trg kmetijskih zemljišč in agrarne operacije z namenom povečevanja ter zaokroževanja kmetijskih gospodarstev, v usposabljanje kmetijskih zemljišč, izvajanje komasacij in čiščenje zaraslih površin.

Vlada je sprejela operativni program nadzora nad onesnaževanjem zraka, ki določa ukrepe po posameznih sektorjih, vključno s kmetijstvom, energetiko, industrijo, cestnim prometom, ogrevanjem v gospodinjstvih, topili in uporabo necestne mobilne mehanizacije. Okoljsko ministrstvo ocenjuje, da je doseganje ciljev leta 2030 realno dosegljivo za dušikove okside, žveplov dioksid in amoniak, za doseganje ciljnega zmanjšanja drobnih delcev PM 2,5 in nemetanskih ogljikovodikov pa bodo potrebni še dodatni ukrepi. Vlada napoveduje, da bodo do septembra 2020 pripravili novo verzijo operativnega progama, ki bo usklajena z nacionalnim podnebno-energetskim načrtom.

Vlada se je seznanila s poročilom o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov za obdobje od junija lani do maja letos, ki ugotavlja, da priprava teh načrtov še vedno zaostaja za določenimi časovnicami. Vlada je tako vsem ministrstvom naložila, da v okviru svoje delovne pristojnosti zagotavljajo pripravo strokovnih gradiv, smernic in mnenj ob upoštevanju časovnic priprave državnih prostorskih načrtov.

Vlada se je seznanila s poročilom o izvedenih ukrepih v obdobju 2016-2018 iz akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (Les je lep). V treh letih so med drugim oblikovali strateški svet za gozdno-lesno verigo, ustanovili projektno pisarno, v uredbi o zelenem javnem naročanju zvišali delež lesa pri gradnji določenih stavb, pregledali predpise, ki se nanašajo na celotno verigo gozd-les in popis zmogljivosti na posamezni ravni verige, ustanovili družbo Slovenski državni gozdovi, ki gospodari z državnimi gozdovi ter spodbujali investicije v nakup nove mehanizacije za izvajanja sečnje in spravila lesa.

V upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS je za petletni mandat kot predstavnike ustanovitelja imenovala Emilijo Stojmenova Duh, Tončka Kregarja, Jano Kolar in Justino Erčulj, kot predstavnika raziskovalnih organizacij, univerz in Slovenske akademije znanosti in umetnosti Egona Pelikana in Janeza Bončo ter kot predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije in drugih uporabnikov raziskovalnih storitev, organiziranih v ustrezna interesna združenja oziroma društva, uporabnikov, ki niso organizirani v ustrezna interesna združenja, ter reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne dejavnosti Marto Klanjšek Gunde.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window