Navigacija

TFL Izobraževanja / EcoLex Life: Inšpekcijski nadzor in okoljska tveganja

 • Izobraževanje

  EcoLex Life: Inšpekcijski nadzor in okoljska tveganja

 • Brezplačno, potrebna je prijava!

 • DATUM

  četrtek, 10.10.2019 od 8.45 do 12.15

 • LOKACIJA

  TAX-FIN-LEX d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

 • Prijava

INŠPEKCIJSKI NADZOR IN OKOLJSKA TVEGANJA

Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora se ugotavlja, ali spoštujete vse prepovedi, omejitve in druga pravila ravnanja, ki jih določa zakonodaja s področja varstva okolja. Če upoštevate vse prepovedi, omejitve in druga pravila ravnanja ste pripravljeni na morebitni inšpekcijski nadzor, s tem pa lahko preprečite tudi nastanek okoljske škode in visokih finančnih obremenitev.

Poleg prekrškovne odgovornosti ste lahko odgovorni tudi za preprečevanje in sanacijo okoljske škode. Direktiva o okoljski odgovornosti in slovenski Zakon o varstvu okolja namreč določata, da morapovzročitelj okoljske škode ali neposredne nevarnosti take škode, skladno z načelom “onesnaževalec plača”, izvesti preprečevalne in sanacijske ukrepe in sam kriti stroške teh ukrepov.

Kakšna so okoljska tveganja vašega poslovanja? Lahko kaj izboljšate?

S pomočjo Orodja za oceno okoljskih tveganj bomo na delavnici pregledali tudi različne vplive, ki jih lahko ima podjetje na segmente okolja – voda, tla, zrak, narava. Udeleženci se bodo seznanili z okoljsko zakonodajo in dobili praktične nasvete, kako zmanjšati tveganja za nastanek okoljske škode.

Na delavnici boste izvedeli:

 • kateri so predpisi, ki jih morate poznati in upoštevati;
 • kakšne obveznosti izhajajo iz sistema okoljske odgovornosti;
 • kakšne so lahko posledice kršitve predpisov in nespoštovanja izdane odločbe inšpekcijskega organa ter
 • kako učinkovito obvladovati okoljska tveganja in se izogniti finančnim posledicam, povezanih s kršitvijo okoljske zakonodaje oziroma povzročitvijo okoljske škode.

Dodatne koristi za udeležence:

 • pridobili boste praktične nasvete s strani strokovnjakov;
 • izvedeli boste več o ukrepanju inšpektorjev in odpravljanju nepravilnosti;
 • zagotovili vam bomo brezplačni dostop do okoljske zakonodaje in EcoLex IT orodij za lažje obvladovanje okoljskih tveganj na portalu ecolex.si in
 • podali praktične nasvete, kako pravočasno ugotoviti in odpraviti pomanjkljivosti znotraj vaše dejavnosti.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

 • podjetjem, podjetnikom posameznikom in obrtnikom;
 • zavarovalnicam;
 • panožnim in podjetniškim združenjem in
 • vsem ostalim zainteresiranim.

Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo programa LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

PROGRAM

8.45 – 9.00
Registracija
9.00 – 9.15
Lea Tomažič
Sistem okoljske odgovornosti
9.15 – 10.15
Margita Žaberl
Pregled okoljskih tveganj
10.15 – 10.30
Pogostitev
10.30 – 12.00
Polonca Poljanec Perič
Kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor
12.00 – 12.15
Razprava, vprašanja, anketa

KDO BO Z VAMI

Lea Tomažič

Lea Tomažič

Univerzitetna diplomirana pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

Margita Žaberl

Margita Žaberl

Univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.
Polonca Poljanec Perič

Polonca Poljanec Perič

Diplomirana inženirka kemije je 17 let kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje in prostor opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanja voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje, hrupa, kakovosti zraka, elektromagnetnega sevanja, svetlobnega onesnaževanja in z napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED naprave). Svojim strankam nudi kvalitetno in strokovno podporo, znanje pa predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window