Navigacija

TFL Izobraževanja / Davčni obračun za leto 2020 in vpliv državne pomoči na poslovanje za leto 2020

 • Izobraževanje

  Davčni obračun za leto 2020 in vpliv državne pomoči na poslovanje za leto 2020

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena izobraževanja 170 EUR + DDV
  • za ostale udeležence je cena 190 EUR + DDV

   

  Izobraževanje JE vključeno v naročniške pakete Portala TFL

 • DATUM

  četrtek, 11.3.2021 od 9.00 do 12.30

 • LOKACIJA

  Spletna učilnica

 • Prijava
DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2020 IN VPLIV DRŽAVNE POMOČI NA POSLOVANJE ZA LETO 2020

Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila. Pred koncem davčnega leta je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi. Na našem kratkem on-line seminarju vam bomo predstavili omenjeno tematiko in tako morebiti rešili marsikatero dilemo, ki se vam pojavlja pri vašem delu. Predstavili vam bomo dileme iz prakse, ki se dotikajo davčnega obračuna kot tudi ukrepov državnih pomoči za leto 2020.

PROGRAM

 • Računovodski predpisi in davčna zakonodaja za pripravo računovodskega in davčnega obračuna.
 • Interni akti in predpisi ter kontrole evidentiranih poslovnih dogodkov.
 • Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in davčni obračun.
 • Oslabiti ali odpisati terjatve (insolvenčni postopki, neizterljivost, zastaranje) ter njihov računovodski in davčni vidik.
 • Oslabitve in odpisi zalog.
 • Oblikovanje in črpanje dolgoročnih rezervacij ter kratkoročnih časovnih razmejitev.
 • Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih.
 • Postavke davčnega obračuna in popravki davčno priznanih, nepriznanih ali nepotrebnih prihodkov in odhodkov.
 • Davčne olajšave za leto 2020 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube.
 • Novost obračuna davčne osnove v letu 2020.
 • Vrste in knjiženja državnih pomoči in njihovo vračanje ter vpliv na davčni obračun 2020.
 • Odgovori na vprašanja.

Odmor: 10.30 - 11.00

KDO BO Z VAMI

doc. dr. Lidija Robnik

doc. dr. Lidija Robnik

Je samostojna podjetnica, ukvarja se s podjetniškim svetovanjem in izobraževanjem. Predava na višjih, visokih strokovnih šolah ter fakultetah v dodiplomskih in podiplomskih programih. Izvaja najrazličnejše strokovne seminarje in je urednica in soavtorica različnih strokovnih publikacij ter priročnikov s področja računovodstva, financ, kontrolinga in davkov. Ima praktične izkušnje z vodenjem računovodstva in financ v industriji, bančništvu in gradbeništvu.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window