Navigacija

TFL Izobraževanja / Gradbena Akademija: Urejanje prostora

 • Izobraževanje

  Gradbena Akademija: Urejanje prostora

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena 190 eur + DDV
  • za vse ostale je redna cena izobraževanja 220 eur + DDV

   

  Izobraževanje JE vključeno v naročniške pakete Portala TFL

 • DATUM

  sreda, 12.5.2021 od 9.00 do 14.15

 • LOKACIJA

  Spletna učilnica

 • Prijava
 • 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin

  Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 • Seminar sodi v sklop

  Gradbeno-prostorsko-okoljske Akademije,

   

  kjer lahko izbirate med specializiranimi seminarji:

   

   

  POPUSTI:

   

  • VELIČASTNIH 7:
   Ob istočasni prijavi udeleženca na 7 seminarjev imate poseben popust na skupno ceno.
  • KOMBO 3+1:
   Ob istočasni prijavi štirih udeležencev iz istega podjetja/organizacije, se eden izmed njih izbranega seminarja udeleži brezplačno.
3 kreditne točke
iz izbirnih vsebin
Spletni seminar: UREJANJE PROSTORA -
Izvajanje Zakona o urejanju prostora v povezavi z Gradbenim zakonom

V dveh letih uporabe poleg razlage zakonskih določb lahko govorimo že tudi o praksi uporabe Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2). ZUREP-2 je krovni zakon, ki skupaj z Gradbenim zakonom (GZ) in Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) predstavlja reformo področja urejanja prostora in graditve objektov v Sloveniji. V zakonu o urejanju prostora so združene vsebine treh zakonov, ki do uveljavitve ZUreP-2 urejajo področje, uvaja nekatere novosti na področju prostorskega načrtovanja, bistvena je uvedba nekaterih ukrepov zemljiške politike in informacijske tehnologije na področje urejanja prostora.

V predavanju bo predstavljen sistem urejanja prostora, ki ga ureja ZUreP–2. Poudarek bo predvsem na bistvenih določbah ter njihovem vplivu na vse udeležence na področju urejanja prostora, poleg tega pa bo predstavljena povezava med Zakonom o urejanju prostora in Gradbenim zakonom in pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Nosilcem urejanja prostora, organom lokalnih skupnosti, izvajalcem javnih služb in nosilcem javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopkih priprave prostorskih aktov in v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja. Zakon vpliva tudi na druge udeležence urejanja prostora in graditve, to so projektanti, nepremičninski posredniki, izvedenci, investitorji in drugi strokovnjaki, ki pri svojem delu potrebujejo podatke iz prostorskega akta.

Zakon bo zaradi ukrepov zemljiške politike lahko vplival tudi na lastnike nepremičnin.

Seminar je namenjen projektantom, nepremičninskim posrednikom, izvedencem, investitorjem in drugim strokovnjakom, ki pri svojem delu potrebujejo podatke iz prostorskega akta.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Spoznali boste pomembne uporabne določbe Zakona o urejanju prostora.
 • Pooblastila in naloge udeležencev urejanja prostora.
 • Seznanjeni boste z vsemi vrstami prostorskih aktov.
 • Opozorili vas bomo na ukrepe zemljiške politike in spremembe na področju dajatev ki predstavljajo finančna sredstva zemljiške politike.
 • Dobili boste uporabna navodila za projektiranje in pridobitev celovitega dovoljenja, gradbenega dovoljenja in legalizacij v povezavi s prostorskimi izvedbenimi akti.

PROGRAM

Uvod

 • Razlogi za sprejem zakona in ozadje temeljnih rešitev
 • Temeljni pojmi, načela in pravila urejanja prostora
 • Udeleženci urejanja prostora

Prostorsko načrtovanje in prostorski akti

 • Strateški prostorski akti (namen, vsebina, postopki sprejema)
 • Izvedbeni državni prostorski akti in celovito dovoljenje (namen, vsebina, postopki sprejema)
 • Izvedbeni občinski prostorski akti (namen, vsebina, postopki sprejema)
 • Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora
 • Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte
 • Elektronsko poslovanje pri prostorskem načrtovanju

Ukrepi in finančna sredstva zemljiške politike in njihov vpliv na udeležence ter lastnike nepremičnin

 • Razvojne stopnje stavbnih zemljišč in evidenca stavbnih zemljišč
 • Načrt preskrbe z zemljišči
 • Gradbena parcela (opredelitev, nastanek, spreminjanje)
 • Soglasje za parcelacijo stavbnih zemljišč
 • Opremljanje zemljišč za gradnjo in komunalni prispevek
 • Akontacija komunalnega prispevka
 • Komasacija stavbnih zemljišč
 • Predkupna pravica
 • Razlastitev in omejitev lastninske pravice
 • Taksa za neizkoriščenost zemljišč
 • Ukrepi pri prenovi
 • Grajeno javno dobro

Prostorski informacijski sistem, spremljanje stanja prostorskega razvoja in informacije s področja urejanja prostora

 • Prostorski informacijski sistem (kaj je to, katere zbirke ga sestavljajo in kdaj bodo vzpostavljene)
 • Monitoring posegov v prostor
 • Spremljanje stanja prostorskega razvoja na občinski, regionalni in državni ravni
 • Potrdilo o namenski rabi in lokacijska informacija

Prehodne določbe ZUREP-2

Povezava ZUREP-2 z Gradbenim zakonom

 • Deli projektne dokumentacije po pravilniku vezani na pogoje izvedbenih prostorskih aktov
 • Celovito dovoljenje
 • Pogoji legalizacije v povezavi s pogoji v prostorskem aktu
 • Določitev in evidentiranje gradbene parcele in stavbe v postopku izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja
 • Vzdrževalna dela v povezavi s prostorskimi določbami

Odmor: 10.30 - 11.00 in 12.30 - 12.45

* Pridržujemo si pravico do manjših sprememb programa (zaradi uskladitve z aktualno zakonodajo) ter načina izvedbe, ki je odvisen od veljavnih Covid ukrepov.

KDO BO Z VAMI

Tomaž Černe

Tomaž Černe

Diplomiral na prostorski smeri geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo leta 2001 ter na isti fakulteti leta 2009 pridobil naziv magister znanosti komunalne smeri gradbeništva. Od leta 2001 je zaposlen v podjetju IGEA d.o.o., kjer vodi projekte s področja urejanja prostora, urbane ekonomike, zemljiške politike ter investicijskega inženiringa za javni in zasebni sektor. Od leta 2006 do 2012 je bil asistent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) na področju komunalnega gospodarstva, urbane ekonomike in urejanja prostora in na teh področjih še vedno sodeluje s fakulteto kot vabljeni predavatelj, ki prenaša praktične izkušnje v študijski proces. Trenutno je tudi predavatelj višje šole za predmete Urbanizem, Varstvo okolja in zakonodaja ter Okoljske dajatve in financiranje. Od leta 2006 je predsednik Sekcije za urejanje prostora pri Zvezi geodetov Slovenije. Je predstavnik Zveze geodetov Slovenije v partnerstvu Odgovorno do prostora! in od leta 2014 tudi koordinator partnerstva. sodeluje Na področjih povezanih z urejanjem prostora in zemljiško politiko sodeluje tudi z Inženirsko zbornico Slovenije.

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh

Je gradbeni tehnik, diplomirani gradbeni inženir in specialist javne uprave s področja gradbenega inšpiciranja. Poklicno pot je začela kot vodja gradbišča pri večjem gradbenem izvajalcu za GOI dela, bila svetovalka župana na občini za področje okolja in prostora, bila državna gradbena inšpektorica, vodila več inšpektoratov (prostor, okolje, stanovanja, geodezija, energetika, promet, ceste), na Ministrstvu za pravosodje in Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij izvajala investicije z vidika stroke, javnih naročil in področja FIDIC norm in vodila kabinet na Generalnem sekretariatu vlade. 20 let tudi predava s področja gradbenih predpisov udeležencem pri graditvi, občinam, ministrstvom, nepremičninskim posrednikom, cenilcem, revizorjem in ostalim. S svojim delom in dodatnimi aktivnostmi stalno prepleta izkušnje z gradbene stroke in zakonodaje s tega področja. Je avtorica številnih člankov in tudi so/avtorica več knjig z gradbenega področja.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window