TFL Izobraževanja / Konkretni napotki za gradnjo javne infrastrukture (pravne podlage)

 • Izobraževanje

  Konkretni napotki za gradnjo javne infrastrukture (pravne podlage)

 • CENA

  225 EUR + DDV

  Izobraževanje NI vključeno v naročniške pakete Portala TFL

 • DATUM

  ponedeljek, 11.12.2023 od 11.30 do 14.45

 • LOKACIJA

  Spletna učilnica

 • V SODELOVANJU Z

 • Prijava
 • 2 kreditni točki sklop A pri ZAPS

  Po dogovoru z ZAPS bodo pooblaščeni člani za udeležbo na seminarju pridobili 2 kreditni točki.

  2 kreditni točki iz izbirnih vsebin pri IZS

  Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Zaradi nujne zadržanosti predavatelja smo prestavili uro začetka seminarja na 11.30. Hvala za razumevanje.

2 kt pri ZAPS - sklop A
2 kt pri IZS iz izbirnih vsebin

 

 

Spletni seminar: Konkretni napotki za gradnjo javne infrastrukture (pravne podlage)

Zakon o interventnih ukrepih – razlastitve in vrste nadomestil (ZIUOPZP)

Na izobraževanju bomo obravnavali nekatera civilnopravna vprašanja, povezana z gradnjo in obratovanjem infrastrukturnih naprav in omrežij. Gradbeni zakon kot enega izmed pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja določa, da mora investitor izkazati pravico graditi. Ta pravica izhaja bodisi iz lastninske ali druge stvarne pravice. Po dokončani gradnji se postavlja vprašanje pravnega položaja infrastrukturnih omrežij in naprav. Predvsem pri omrežjih ta položaj ni povsem jasen in v praksi povzroča težave. Enako kot povzročajo težave nekatera druga vprašanja povezana z dostopom, delovanjem in vzdrževanjem. Končno velja opozoriti tudi na možnost, da investitor prevzame ureditev nekaterih javnih nalog, kar lahko pospeši investicijo.

Prav tako bo na izobraževanju predstavljen Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) - Uradni list RS, št. 95/2023 v delu, ki se nanaša na postopek za pridobivanje dovoljenj za obnovo  gospodarske javne infrastrukture ter v zvezi s tem pogojenimi posegi v lastninsko pravico na nepremičninah. Predstavljen bo tudi postopek razlastitve zaradi izkazane visoke stopnje ogroženosti in s tem povezane nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objektov, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Obravnavane bodo tudi vrste odmen, ki jih ZIUOPZP omogoča razlaščencem zaradi razlastitev nepremičnin po navedenem zakonu.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjajo z investicijami na področju infrastrukture oziroma sodelujejo v postopkih izdaje dovoljenj, projektantom, vodjem projektov, drugim inženirjem posameznikom, ki delajo na tem področju v inženirskih firmah, državnim organom, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem in drugim udeležencem pri graditvi objektov, odvetnikom, sodnikom, upravnim delavcem, upravnim enotam, telekomunikacijskim podjetjem, energetskim družbam, javnim skladom.

PROGRAM

11:30 13:30 PRAVNE PODLAGE ZA GRADNJO INFRASTRUKTURE dr. Miha Juhart
   
 • Pravica graditi na lastni in tuji nepremičnini
 • Različne možnosti pridobivanja pravice
 • Stvarnopravna narava infrastrukturnih omrežij in naprav
 • Dostop, delovanje in vzdrževanje omrežij in naprav na tuji nepremičnini
 • Pogodba o komunalnem opremljanju
13:30 13:45 Odmor
13:45 14:45 OBNOVA in POSEGI V LASTNINSKO PRAVICO NA PODLAGI ZIUOPZP Boris Vinski
   
 • Obnova in gradnja GJI
 • Poseg v lastninsko pravico za namen obnove GJI
 • Javna korist in razlastitev
 • Vrste odmen zaradi razlastitve

 

KDO BO Z VAMI

prof. dr. Miha Juhart

prof. dr. Miha Juhart

Leta 1986 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, nato leta 1990 magistriral in leta 1996 doktoriral na isti fakulteti. Leta 1996 se je zaposlil na Pravni fakulteti v Ljubljani kot asistent, leta 2006 je postal redni profesor za področje civilnega in gospodarskega prava. V letih 2009 do 2013 je bil prorektor Univerze v Ljubljani za področje znanstveno raziskovalnega dela. Od leta 2014 do 2018 je bil dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Dr. Miha Juhart je od leta 1995 naprej svetoval za številne naročnike na področju zahtevnih vprašanj civilnega in gospodarskega prava.

Boris Vinski

Ministrstvo za naravne vire in prostor

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window