Navigacija

TFL Izobraževanja / Nova ureditev najemov: Spremembe SRS in MSRP 16

 • Izobraževanje

  Nova ureditev najemov: Spremembe SRS in MSRP 16

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena 190 eur + DDV
  • za vse ostale je redna cena seminarja 220 eur + DDV
 • DATUM

  četrtek, 12.9.2019 od 9.00 do 14.15

 • LOKACIJA

  TAX-FIN-LEX d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

 • Prijava

Nova ureditev najemov: Spremembe SRS in MSRP 16

Nekatera podjetja so že objavila revidirana letna poročila za leto 2018. V njih so razkrila učinke na bilanco stanja ob prehodu na novo ureditev najemov v letu 2019. Uporabniki zbirke slovenskih računovodskih standardov (SRS) so bili soočeni z obvezno uporabo spremenjenih standardov o najemih za leto 2019 le dva tedna pred zaključkom poslovnega leta 2018. Zato številna podjetja v letna poročila 2018 vključijo izjavo, da ocene vplivov ne morejo podati.

Medtem, ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih z vidika računovodenja še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga urejajo obstoječi standardi o najemih, pa bo računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno. Za njih bo v bodoče obstajal en sam model računovodenja, ki zahteva izkazovanje pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema v bilanci stanja. Večina obstoječih poslovnih najemov se bo »preselila« v bilanco stanja – razen kratkoročnih najemov in najemov manjših vrednosti. Naloga računovodij je, da besedila iz najemnih pogodb spremenijo v številke. In te zneske je treba izračunati.

V praksi se že pojavljajo številna vprašanja, na katere bomo na seminarju odgovorili. Del vprašanj je povezan s samim razumevanjem zahtev standardov. Opredeliti se je treba do pogodb – najem ali storitev, določiti trajanje najema in diskontno stopnjo. Sledijo pa jim vprašanja povezana z dnevnim delom računovodij. Od tega kako prilagoditi kontni načrt do tega ali je uporaba EXCEL tabel sprejemljiva za spremljanje najemov ali pa bo treba izbrati novo programsko opremo. In povsem na koncu vprašanja povezana z davki – tako DDV kot DDPO.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen tako uporabnikom zbirke SRS kot MSRP.

Vabimo predvsem pripravljavce računovodskih izkazov, ki bodo v praksi morali poskrbeti za nabor vseh potrebnih podatkov za prehod na novo ureditev. Seveda pa je seminar namenjen tudi vsem analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov. Še posebej vabimo informatike, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo – tako pri najemnikih kot najemodajalcih.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Obsežna priloga z zgledi knjiženj na številnih zgledih
 • Spoznali boste razlike med zbirko SRS in MSRP 16
 • Predavateljici s svetovalnimi izkušnjami boste lahko zastavili vprašanje tudi po zaključku seminarja
 • S seboj boste vzeli dokument s primerjalnim prikazom sprememb SRS po členih
 • Skupaj bomo pregledali izračune obveznosti in pravice do uporabe (EXCEL)

PROGRAM

9.00 – 10.30
 • Kdaj govorimo o najemih
 • Opredelitev izrazov
 • Prikaz razlik med MRS 17 in MSRP 16 ter zbirko SRS
 • Računovodenje pri najemodajalcih
  • Poslovni najem
  • Finančni najem
  • Trgovci in proizvajalci kot najemodajalci
10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo
11.00 – 12.30
 • Računovodenje pri najemnikih
  • Začetno pripoznanje ter merjenje sredstev in obveznosti
  • Kasnejše merjenje
 • Sprememba najema
 • Prodaja in povratni najem
 • Prekinitev najemov
12.30 – 12.45
Krajši odmor
12.45 – 14.15
 • Dilema v praksi: EXCEL tabele ali posebne programske rešitve
 • Prehod na MSRP 16 IN SRS 1
  • Nabor podatkov
  • Izbira računovodske usmeritve
  • Razkritja ob prehodu
 • Redna razkritja v letnih poročilih

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela

Silva Koritnik Rakela
Uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP. V svojih člankih na enostaven način predstavlja sprembe na področju računovodenja.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window