Navigacija

TFL Izobraževanja / Promet z nepremičninami – pregled in komentar sprememb zakonodaje (ZKZ, ZKN, GZ-1, ZUreP-3)

 • Izobraževanje

  Promet z nepremičninami – pregled in komentar sprememb zakonodaje (ZKZ, ZKN, GZ-1, ZUreP-3)

 • CENA

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena 189 eur + DDV
  • za vse ostale je redna cena izobraževanja 199 eur + DDV

   

  Izobraževanje JE vključeno v naročniške pakete Portala TFL

 • DATUM

  petek, 9.12.2022 od 9.00 do 11.45

 • LOKACIJA

  Spletna učilnica

 • Prijava
 • 1 kreditna točka iz izbirnih vsebin

  Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

1 kt pri IZS iz izbirnih vsebin
Spletni seminar: Promet z nepremičninami – pregled in komentar sprememb zakonodaje (ZKZ, ZKN, GZ-1, ZUreP-3)

Seminar je namenjen sistematičnemu pregledu sprememb v najnovejših predpisih, ki vplivajo na promet z nepremičninami.

Novela ZKZ-G prinaša veliko novosti, ki se nanašajo na promet z nepremičninami, ki so po namenski rabi opredeljene kot kmetijska zemljišča oz. gozdovi. Spremembe se nanašajo predvsem na naslednje vsebinske sklope:

 • ukinitev omejitev pri prometu z zaščitenimi kmetijami;
 • sprememba roka za sprejem ponudbe;
 • ureditev prodaje zemljišč z mešano namensko rabo (kmetijska namenska raba ter gozd);
 • spremenjen režim glede zakupa kmetijskih zemljišč;
 • spremembe v zvezi s prisilno prodajo kmetijskih zemljišč.

Na spletnem seminarju bomo predstavili in komentirali novosti, ki se nanašajo na promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, kakor tudi novosti, povezane z zakonito predkupno pravico občine in države, območjem gradbene parcele, prepovedjo zaradi nedovoljene gradnje (objekta), geodetsko (katastrsko) določitvijo območja stavbne pravice in služnosti itd. 

Seminar je namenjen vsem tistim, ki se ukvarjajo z nepremičninskim pravom, pri čemer morajo upoštevati tako predpise zasebnega nepremičninskega prava kakor tudi predpise javnega nepremičninskega prava (številne javnopravne omejitvami pri prometu z nepremičninami). 

Komu je spletni seminar namenjen

Spletni seminar je namenjen notarjem, odvetnikom, sodnikom, državnim odvetnikom, nepremičninskim posrednikom, upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti, zaposlenim na občinah, upravnih enotah, inšpektoratih in geodetskih upravah.

PROGRAM

9.00 do 10.15 

Novosti v noveli ZKZ-G in ZUreP-3

Novela ZKZ-G – predstavitev novosti, ki vplivajo na promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi

 • ukinitev zaščitenih kmetij
 • skrajšanje roka za sprejem ponudbe
 • promet s kmetijskimi zemljišči z mešano namensko rabo
 • zakup kmetijskih zemljišč
 • spremembe v zvezi s prisilno prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov

ZUreP-3 – predstavitev novosti, ki vplivajo na promet s stavbnimi in drugimi zemljišči

 • lokacijska informacija nadomešča dosedanje potrdilo o namenski rabi zemljišča, 
 • zakonita predkupna pravica občine in države, 
 • območje gradbene parcele.

10.15 do 10.30 – odmor

10.30 do 11.45

Novosti v GZ-1 in ZKN

 • Prepovedi zaradi nedovoljene gradnje (objekta),
 • Uskladitev zaznambe prepovedi zaradi nedovoljene gradnje z novelo ZZK-1E (2021),
 • Pomen določitve območja stavbne pravice in služnosti.

KDO BO Z VAMI

prof. dr. Renato Vrenčur

prof. dr. Renato Vrenčur

Izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Katedre za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo. Bil je član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi in obsežne novele Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C), ki je uvedla informatizacijo v zemljiškoknjižnem poslovanju. Sodeloval je na raznih konferencah, seminarjih in posvetih kot predavatelj s strokovnimi in znanstvenimi prispevki s področja civilnega in gospodarskega prava doma in v tujini. Je stalni predavatelj pri Gospodarski zbornici Slovenije in pri Slovenskem Inštitutu za revizijo; arbiter pri Stalni arbitraži Gospodarske zbornice Slovenije; član državne izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti ter član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Pravosodni izpit je opravil leta 1996. Pretežno se ukvarja s področjem stvarnega in zemljiškoknjižnega prava. Njegova osebna bibliografija je javno dostopna na http://cobiss.izum.si.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window