Navigacija

TFL Izobraževanja / Gradbena Akademija: Uredba o razvrščanju objektov, TSG-6 in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo v povezavi z Gradbenim zakonom

2 kreditni točki
iz obveznih vsebin

Uredba o razvrščanju objektov, TSG-6 in Pravilnik o
podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih
povezanih z graditvijo v povezavi z Gradbenim zakonom

Na predavanju bo skupaj z obširnim gradivom predstavljena gradbena zakonodaja v povezavi z Zakonom o varnosti v železniškem prometu in Pravilnikom o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, odgovornim projektantom, odgovornim nadzornikom, vsem inženirjem, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, izvajalcem gradnje, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom, investitorjem in drugim udeležencem pri graditvi objektov.

PROGRAM

9.00 – 10.30
 • Prikaz testnega delovanja PIS za razumevanje datuma 1. 1. 2021 v GZ in podzakonskih predpisih
 • Uredba o razvrščanju objektov
 • Primerjava pomembnejši sprememb s prej veljavno Uredbo, klasifikacija vrst objektov CC-SI
 • Kratek pregled standarda SIST ISO 9836:2018 Standardi za lastnosti stavb - Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine
10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo
11.00 – 12.15
 • Namen in uporaba Uredbe o razvrščanju objektov:
  • Določanje namembnosti objektov
  • Način spremembe namembnosti po GZ
  • Razvrščanje objektov glede na zahtevnost, praktični primeri na internetu
  • Razvrščanje objektov glede na vrste objektov, praktični primeri na internetu
  • Razvrščanje objektov glede na zahtevnost glede na tekstualni del in prilogo
  • Predpisani postopki glede na vrsto zahtevnosti objekta po GZ
  • Vrste vzdrževalnih del
  • Predpisani postopki za vzdrževalna dela po GZ in VDJK
 • Kratko o novostih pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, predodločba, integralno dovoljenje, legalizacije po GZ v povezavi z izdelavo projektne in druge dokumentacije
 • Predpisane bistvene in druge zahteve po GZ, pomen predpisanih zahtev za projektanta, nadzornika in izvajalca
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo
 • Bistvene spremembe v primerjavi s 3 razveljavljenimi pravilniki
 • Vrste projektne in druge dokumentacije po novem Pravilniku
 • Obveznosti projektanta, vodje projekta, izdelovalcev načrtov po GZ in pravilniku
 • Obveznosti vodje projekta, imenovanje
12.15 – 12.30
Krajši odmor
12.30 – 14.15
 • Bistvene spremembe in primerjava s prej veljavnim pravilnikom, praktični primeri:
  • Pomen in značilnosti DGD, izjave
  • Pomen in značilnosti PZI, izjave, v povezavi s prijavo začetka gradnje
  • Postopek sprememb PZI po GZ za dopustne spremembe PZI in spremembe PZI, ki presegajo dopustne spremembe – odgovornosti za spremembe
  • Pomen in značilnosti PID, izjave projektant, nadzornik
  • Pomen in značilnosti DZO, prej DOZ, izjave izvajalec, nadzornik
  • Pregled obrazcev, priporočila za izpolnjevanje
 • Prehodno obdobje

KDO BO Z VAMI

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh

Dipl. ing. gr., spec., je avtorica številnih strokovnih člankov in predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene zakonodaje. Zaposlena je bila na gradbiščih, občini, gradbeni inšpekciji, medobčinskem inšpektoratu, Generalnem sekretariatu Republike Slovenije, Ministrstvu za pravosodje. Je tudi avtorica več knjig in priročnikov s področja graditve.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window