Navigacija

TFL Izobraževanja / Poslovanje s terjatvami

 • Izobraževanje

  Poslovanje s terjatvami

 • CENA

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena 189 eur + DDV
  • za vse ostale je redna cena izobraževanja 199 eur + DDV

   

  Izobraževanje JE vključeno v naročniške pakete Portala TFL

 • DATUM

  četrtek, 15.9.2022 od 9.00 do 11.45

 • LOKACIJA

  Spletna učilnica

 • Prijava
Spletni seminar: Poslovanje s terjatvami

Med sodobne načine (metode) zunanjega financiranja gospodarskih subjektov ter zavarovanja terjatev spadata predvsem factoring in fiduciarna cesija (odstop terjatev v zavarovanje). Poslovna praksa pozna številne oblike factoringa, pri čemer vse izhajajo iz dveh temeljnih oblik: pravega ali pristnega ter nepravega ali nepristnega factoringa. Zelo poenostavljeno predstavlja factoring globalni prevzem dobaviteljevih terjatev s strani factorja, kateremu je prepuščeno, da se odloči ali bo (dobaviteljeve) terjatve prevzel brez regresa (pravi factoring) ali z regresom (nepravi factoring). V prvem primeru prevzame tveganje neplačila dobaviteljevega dolžnika factor v drugem pa prevzame to tveganje dobavitelj sam. 

V zvezi z odstopi terjatev v zavarovanje bomo pojasnili pravne položaje, ki se nanašajo na konkurenco prisilnega prenosa terjatve v izvršilnem postopku z zgodnejšim pogodbenim odstopim (teh) istih terjatev v zavarovanje, zunajsodno izvršitev zavarovanja, problematiko morebitne izpodbojnosti globalnih (anticipiranih) odstopov bodočih terjatev v zavarovanje ipd.

Predstavljena bo tudi relevantna sodna praksa.

Seminar je namenjen vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujejo z različnimi vidiki poslovanja s terjatvami oz. jih področje poslovanja s terjatvami zanima (sodniki, odvetniki, ekonomisti, finančniki, factorinške hiše …). 

PROGRAM

9.00 do 10.15 

Različne vrste odstopov terjatev:

 • Factorinški odstopi terjatev;
 • Odstopi terjatev v zavarovanje;
 • Prisilni prenosi terjatev.

10.15 do 10.30 – odmor

10.30 do 11.45

Odstopi terjatev v zavarovanje:

 • Konkurenca (prisilnega) prenosa terjatve v izvršilnem postopku z zgodnejšim pogodbenim odstopom istih terjatev v zavarovanje;
 • Zunajsodna uveljavitev (izvršitev) zavarovanja;
 • Vprašanje izpodbojnosti anticipiranih fiduciarnih cesij;
 • Pravne posledice začetka stečaja in prisilne poravnave na fiduciarne odstope terjatev. 
   

KDO BO Z VAMI

prof. dr. Renato Vrenčur

prof. dr. Renato Vrenčur

Izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Katedre za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo. Bil je član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi in obsežne novele Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C), ki je uvedla informatizacijo v zemljiškoknjižnem poslovanju. Sodeloval je na raznih konferencah, seminarjih in posvetih kot predavatelj s strokovnimi in znanstvenimi prispevki s področja civilnega in gospodarskega prava doma in v tujini. Je stalni predavatelj pri Gospodarski zbornici Slovenije in pri Slovenskem Inštitutu za revizijo; arbiter pri Stalni arbitraži Gospodarske zbornice Slovenije; član državne izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti ter član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Pravosodni izpit je opravil leta 1996. Pretežno se ukvarja s področjem stvarnega in zemljiškoknjižnega prava. Njegova osebna bibliografija je javno dostopna na http://cobiss.izum.si.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window