Navigacija

TFL Izobraževanja / Odgovornost projektanta, izvajalca in nadzornika, bančna garancija - vse z bogato sodno prakso

 • Izobraževanje

  Odgovornost projektanta, izvajalca in nadzornika, bančna garancija - vse z bogato sodno prakso

 • CENA

  198 EUR + DDV

  Izobraževanje NI vključeno v naročniške pakete Portala TFL

 • DATUM

  četrtek, 23.11.2023 od 9.00 do 13.00

 • LOKACIJA

  Spletna učilnica

 • V SODELOVANJU Z

 • Prijava
 • 3 kreditne točke sklop D pri ZAPS

  Po dogovoru z ZAPS bodo pooblaščeni člani za udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke.

  3 kreditne točke iz izbirnih vsebin pri IZS

  Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

3 kt pri ZAPS - sklop D
3 kt pri IZS iz izbirnih vsebin

 

 

Spletni seminar: Odgovornost projektanta, izvajalca in nadzornika, bančna garancija - vse z bogato sodno prakso

Do največ nesoglasij in sodnih sporov med naročnikom (investitorjem) in izvajalcem, projektantom ter nadzornikom prihaja prav zaradi stvarnih napak, ki se pojavijo pri gradnji. Na izobraževanju bo predstavljena odgovornost udeležencev pri graditvi za stvarne napake, ki je posebna vrta odškodninske odgovornosti.

Zelo pomembno je, da naročnik in ostali udeleženci pri graditvi poznajo pravila, ki jih morajo spoštovati, da lahko v primeru nastanka stvarnih napak pravilno uveljavijo svoje pravice, saj jih lahko v nasprotnem primeru izgubijo. Udeleženci seminarja se bodo podobno seznanili s posameznimi vrstami stvarnih napak, prepletanjem odgovornosti posameznih udeležencev pri graditvi, vrstah in pravilih načinih uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov…

Udeleženci bodo pridobili znanja glede pereče problematike unovčevanja bančnih garancij in pomena izvedencev v sodnih postopkih. Seminar je namenjen vsem udeležencem pri graditvi, saj bodo predstavljeni različni vidiki problematike stvarnih napak pri čemer bo prikazana tudi obširna in najnovejša sodna praksa iz tega področja.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, predvsem pa projektantom, vodjem projektov, drugim inženirjem posameznikom, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem pri graditvi objektov.

PROGRAM

9.00 10.30  
    1. PRIČAKOVANA SKRBNOST POGODBENIH STRANK PRI IZVAJANJU GRADBENE POGODBE

2. KAJ JE ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE?
 • posebna vrsta poslovne odškodninske odgovornosti
3. KDAJ GRE ZA STVARNO NAPAKO?
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo
 • če stvar nima lastnosti, ko si potrebne za posebno rabo, ki jo je naročnik s pogodbo naročil in je
 • bila izvajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • če stvar nima lastnosti ali odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • če izvajalec izroči stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model
 • pokazan le zaradi obvestila.
4. VRSTE STVARNIH NAPAK PRI GRADNJI
 • očitne napake
 • skrite napake
 • napake, ki zadevajo solidnost
5. ODGOVORNOST IZVAJALCA IN PROJEKTANTA ZA SOLIDNOST

6. ODGOVORNOST NADZORNIKA

7. ODGOVORNOST ZA POMANJKLJIVOSTI ZEMLJIŠČA
 • Kdo mora pridobiti geomehansko poročilo?
 • Kako mora izvajalec ravnati, če stanje v naravi ne ustreza podatkom iz geomehanskega poročila?

8. POMEN NAROČNIKOVIH NAVODIL

10:30 11:00 Odmor
11.00 12.30  
    1. VRSTE JAMČEVALNIH ZAHTEVKOV IN VRSTNI RED UVELJAVLJANJA
 • primarni zahtevek odprava napake v primernem roku (kaj je primeren rok)
 • znižanje kupnine (kdaj in kako se postavi zahtevek)
 • odprava napake preko tretjega izvajalca
 • odstop od pogodbe
2. ŠKODA POVEZANA S STVARNO NAPAKO

3. ROKI, KI SO POMEMBNI PRI UELJAVLJANJU JAMČEVALNIH ZAHTEVKOV
 • jamčevalni roki
 • roki za grajanje
 • roki za sodno uveljavljanje zahtevkov
4. IZJEME PRI ROKU ZA SODNO UVELJAVITEV ZAHTEVKA
 • zavajanje naročnika
 • vedenje izvajalca glede napake
 • ugovor proti zahtevku naročnika
 • pomen dogovora o odpravi napak in pomen pričetka odprave napak
5. KAKO MORA NAROČNIK GRAJATI NAPAKE

6. RAZLIKA MED JAMČEVANJEM IN GARNCIJO

7. VLOGA IZVEDENCA

8. REGRESNI ZAHTEVKI MED IZVJALCEM, PROJEKTANTOM IN NADZORNIKOM

9. ODGOVORNOST PODIZVAJALCA IN NAČIN UVELJAVLJANJA ZAHTEVKOV ZOPER PODIZVAJALCA

10. BANČNE GARANCIJE KOT SREDSTVO ZAVAROVANJA ZA JAME ČEVANJE ZA STVARNE NAPAKE
 • predpisi, ki urejajo BG (ZOR in Enotna pravila za garancije na prvi poziv);
 • stranke pri BG;
 • pojem BG;
 • neodvisnost BG;
 • BG brez ugovora, na prvi poziv…
 • načelo: »Plačaj takoj, potem ugovarjaj!«
 • začasne odredbe v sodi praksi pri zahtevah za unovčitev BG;
 • neupravičen poziv za plačilo (»unfair calling«).
12.30 13.00 Razprava in odgovori na vprašanja

 

KDO BO Z VAMI

Dida Volk

Dida Volk

Univ. dipl. prav., sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Mojca Furlan

Mojca Furlan

Univ. dipl. iur, je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in po pripravništvu na Okrožnem sodišču v Ljubljani, opravila pravosodni izpit. Najprej je bila zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, kasneje pa kot vodja pravne službe in svetovalka uprave v enem izmed večjih gradbenih podjetij v Sloveniji. Pri svojem delu v gradbeništvu, se je ukvarjala z vsemi fazami, povezanimi z gradnjo, in sicer od nakupa zemljišč, pogajanj, sklepanja pogodb, nastopanja na javnih naročilih, izvajanja pogodb, izročitev objektov ali stanovanj, pa vse do problematike v zvezi z odpravo napak v jamčevalnih dobah. Od leta 2005 ima svojo odvetniško pisarno in se poleg medicinskega prava ukvarja predvsem s pravno problematiko v gradbeništvu in projektiranju. Pri svojem delu svetuje vsem udeležencem gradnje, jih zastopa pred sodišči in redno predava o temah s področja gradbenega prava.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window