Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2009 11 1.12.2009 Španska ustavnopravna kronika

Andrej Kristan

Revija Revus
2. 2009 11 1.12.2009 Pravna priroda bosanskohercegovačkog pluralnog društva i najznačajnije specifičnosti njegovog savremenog ustavnog uređenja

Dženeta Miraščić in Zlatan Begić

Revija Revus
3. 2009 11 1.12.2009 Ustavni sud Republike Srbije

Bosa Nenadić

Revija Revus
4. 2009 11 1.12.2009 Tri različita ustavna uređenja Crne Gore

Mijat Šuković

Revija Revus
5. 2009 11 1.12.2009 Vprašanje ekskluzije

Anže Erbežnik

Revija Revus
6. 2009 11 1.12.2009 Uvodno pojasnilo k prvi regionalni številki

Ciril Ribičič

Revija Revus
7. 2009 11 1.12.2009 Human Rights in the Republic of Macedonia

Tanja Karakamiševa

Revija Revus
8. 2009 11 1.12.2009 Specifičnosti ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine

Kasim Trnka

Revija Revus
9. 2009 11 1.12.2009 Vsebina in oblika v kazenskem pravu

Boštjan M. Zupančič

Revija Revus
10. 2009 11 1.12.2009 Veličastnih sedem

Ciril Ribičič

Revija Revus
11. 2009 11 1.12.2009 Parlamentarni sustav i stabilnost hrvatskog ustava

Branko Smerdel

Revija Revus
12. 2009 10 1.9.2009 Dostojanstvo, anomija... in prihodnost človekovih pravic

Boštjan M. Zupančič

Revija Revus
13. 2009 10 1.9.2009 Uvajanje duševnega zdravja v pravo duševnega zdravja

David B. Wexler

Revija Revus
14. 2009 10 1.9.2009 O zborniku Človekovo dostojanstvo in bioetika

Tea Logar

Revija Revus
15. 2009 10 1.9.2009 One Health Only

Andrej Marušič

Revija Revus
16. 2009 10 1.9.2009 Dostojanstvo: avtonomija ali omejitev? Prerez članka Stéphanie Hennette-Vauchez »A Human Dignitas?«

Tea Logar

Revija Revus
17. 2009 10 1.9.2009 Prof. dr. Andrej Marušič: Za duševno zdravje jutri in dan zatem

Sanja Temnik

Revija Revus
18. 2009 10 1.9.2009 Telesno bolni in duševno zdravi?

Sanja Temnik

Revija Revus
19. 2009 10 1.9.2009 (Ustavno)pravna odgovornost države in družbe za kakovost duševnega zdravja

Andraž Teršek

Revija Revus
20. 2009 10 1.9.2009 Mobing kot motnja v komunikaciji pri delu in dejavnik duševnega zdravja dostojanstva posameznika

Luka Tičar

Revija Revus
21. 2009 10 1.9.2009 Na drugi strani tišine

Saška Roškar

Revija Revus
22. 2009 9 1.1.2009 Ustavno načelo enakosti ne dovoljuje slabšega položaja slovenskih državljanov

Rajko Knez

Revija Revus
23. 2009 9 1.1.2009 Suverenost, ljudstvo in človekove pravice

Andraž Teršek

Revija Revus
24. 2009 9 1.1.2009 Nova razdelitev oblasti v bolivijski ustavi

Vincent Souty

Revija Revus
25. 2009 9 1.1.2009 Tri razsežnosti pravne države

Andrej Kristan

Revija Revus
26. 2009 9 1.1.2009 Vsebina in postopek v kazenskem pravu

Luís Duarte d’Almeida

Revija Revus
27. 2009 9 1.1.2009 Sodna praksa Medameriškega sodišča za človekove pravice

Marie Rota

Revija Revus
28. 2009 9 1.1.2009 Uporabljivost mednarodnega humanitarnega prava v mirovnih operacijah

Dominika Švarc

Revija Revus
29. 2009 9 1.1.2009 Sodobna razprava o državljanstvu

Patricia Mindus

Revija Revus
30. 2009 9 1.1.2009 Ustava in argumentiranje

Manuel Atienza

Revija Revus