Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2015 3 31.12.2015 Učinkovitost inšpekcijskega nadzora v slovenski teoriji in praksi

Prof. dr. Polonca Kovač in Sara Mučič, mag.

Revija Javna uprava
2. 2015 3 31.12.2015 Nastanek in razvoj podzakonskih predpisov na območju Nemčije

Doc. dr. Iztok Rakar

Revija Javna uprava
3. 2015 3 31.12.2015 Nagrajevanje javnih uslužbencev: motivator, higienik in kazalnik stanja

Prof. dr. Mirko Pečarič in mag. Andrej Hudoklin

Revija Javna uprava
4. 2015 3 31.12.2015 Energetska prihodnost Evropske unije – obnovljivi viri energij

Tadej Baloh

Revija Javna uprava
5. 2015 3 31.12.2015 Učinkovita interpretacija načela varstva pravic strank v upravnem postopku

Dr. Neža Kogovšek Šalamon in Katja Simončič, univ.dipl. prav., MSc (Kraljevina Nizozemska)

Revija Javna uprava
6. 2015 3 31.12.2015 Nekaj kritičnih misli o predlogu sprememb zakona o javnih agencijah

Prof. dr. Rajko Pirnat

Revija Javna uprava
7. 2015 1 31.7.2015 Upravno pravo – kompleksni l'enfant terrible

Prof. dr. Mirko Pečarič

Revija Javna uprava
8. 2015 1 31.7.2015 Vloga ljudstva in vodstva slovenske policije v okviru njune nadzorstvene in upravljavske vloge

Prof. dr. Mirko Pečarič

Revija Javna uprava
9. 2015 1 31.7.2015 Prevajanje pravnih aktov – primer dvojezičnih samoupravnih lokalnih skupnosti v Italiji in Sloveniji

Mitja Lovriha in doc. dr. Iztok Rakar

Revija Javna uprava
10. 2015 1 31.7.2015 Odgovornost države in javnih uslužbencev za škodo

As. dr. Tina Sever

Revija Javna uprava
11. 2015 1 31.7.2015 Potrebni (pravni) premisleki ob prenovi sistema prostorskega načrtovanja

As. mag. Tanja Pucelj Vidović

Revija Javna uprava
12. 2015 1 31.7.2015 Kako do učinkovitega prostorskega načrtovanja? (odprta vprašanja in predlogi sprememb)

Prof. dr. Senko Pličanič

Revija Javna uprava
13. 2015 1 31.7.2015 Prof. dr. Rupko Godec − Ob devetdesetletnici

Lovro Šturm

Revija Javna uprava