Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2017 11 15.12.2017 O nastanku in vlogi Shermanovega zakona

Klemen Podobnik

Revija Pravnik
2. 2017 11 15.12.2017 Podjetje v pravu

Peter Grilc in Klemen Podobnik

Revija Pravnik
3. 2017 11 15.12.2017 Neustreznost kazenskopravnega obravnavanja žrtve nasilja v družini

Davorina Sešelj

Revija Pravnik
4. 2017 11 15.12.2017 Zakonski znak zavestno: o poroznosti ločnice med subjektivno platjo biti kaznivega dejanja in krivdo

Jan Stajnko

Revija Pravnik
5. 2017 11 15.12.2017 Svoboda izražanja in naslavljanje transspolnih oseb

Andraž Teršek

Revija Pravnik
6. 2017 9 16.10.2017 Ustavnosodni nadzor zakonodajnega referenduma z vidika nekaterih temeljnih pravnih načel

Bruna Žuber

Revija Pravnik
7. 2017 9 16.10.2017 Razvoj prava človekovih pravic v Evropski uniji s posebnim poudarkom na sodni praksi Sodišča Evropske unije

Suzana Pecin

Revija Pravnik
8. 2017 9 16.10.2017 Kaj ovira univerzalno uveljavitev Konvencije o otrokovih pravicah

Irena Jager Agius

Revija Pravnik
9. 2017 9 16.10.2017 Sprehod po galeriji dosežkov filozofije prava XX. Stoletja

Aleš Novak

Revija Pravnik
10. 2017 9 16.10.2017 Financiranje finančne reorganizacije

Jaka Cepec

Revija Pravnik
11. 2017 7 15.8.2017 Časovnost razlage zakona

Marijan Pavčnik

Revija Pravnik
12. 2017 7 15.8.2017 Pravice v zaporu: pregled in ovrednotenje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice

Miha Hafner

Revija Pravnik
13. 2017 7 15.8.2017 Neodvisnost sodnikov z vidika njihovega imenovanja

Boštjan Tratar

Revija Pravnik
14. 2017 7 15.8.2017 Evropsko sodišče za človekove pravice in dokazi iz kvazikazenskih postopkov

Sabina Zgaga

Revija Pravnik
15. 2017 7 15.8.2017 Pravica delavca do zagovora v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Lea Kamnikar

Revija Pravnik
16. 2017 5 15.6.2017 Varstvo pravnih oseb kot nosilcev človekovih pravic v Nemčiji, Švici in Združenih državah Amerike

Boštjan Tratar

Revija Pravnik
17. 2017 5 15.6.2017 Zakonska ureditev financiranja javnih regulatornih agencij v luči ustavnih izhodišč

Katja Triller Vrtovec

Revija Pravnik
18. 2017 5 15.6.2017 Sovražni govor in svoboda izražanja

Dragica Wedam Lukić

Revija Pravnik
19. 2017 5 15.6.2017 Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: Liber, Amicorum Ciril Ribičič

Matija Žgur, Neža Kogovšek Šalamon in Boštjan Koritnik

Revija Pravnik
20. 2017 5 15.6.2017 Ustavnopravni vidik neodvisnosti sodstva

Jadranka Sovdat

Revija Pravnik
21. 2017 5 15.6.2017 Horizontalno sodelovanje (doktrina Hamburg) kot omejitev uporabe pravil o javnem naročanju ter podeljevanju koncesijskih pogodb z vidika prava EU in nacionalnega prava

Aleksij Mužina in Žiga Rejc

Revija Pravnik
22. 2017 5 15.6.2017 Mreža sestavin sodniškega poklica

Damijan Florjančič

Revija Pravnik
23. 2017 4 24.4.2017 Zakonodajna pot Zakona o partnerski zvezi

Nika Bobek

Revija Pravnik
24. 2017 4 24.4.2017 Družbeni kontekst ob sprejemanju Zakona o partnerski zvezi

Sara Horvat

Revija Pravnik
25. 2017 4 24.4.2017 Odprta vprašanja v praksi: časovna dimenzija ugotavljanja obstoja partnerske zveze

Petra Brvar

Revija Pravnik
26. 2017 4 24.4.2017 Vprašanje zakonske zveze za istospolne pare

Nika Stroligo Urankar

Revija Pravnik
27. 2017 4 24.4.2017 Zakon o partnerski zvezi in pravice ter obveznosti na drugih pravnih področjih

Miha Zaletel

Revija Pravnik
28. 2017 4 24.4.2017 Prehod iz registrirane istospolne partnerske skupnosti v partnersko zvezo

Nejc Urankar

Revija Pravnik
29. 2017 4 24.4.2017 Istospolni pari in možnost posvojitev ter dostopa do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo

Nadja Mićić

Revija Pravnik
30. 2017 4 24.4.2017 V tretjem letu delovanja pravne svetovalnice LGBT

Tilen Štajnpihler Božič in Luka Mišič

Revija Pravnik
31. 2017 4 24.4.2017 (Ne)sklenjena partnerska zveza: razmerje med partnerjema in odnos do otrok

Anja Kranjc

Revija Pravnik
32. 2017 4 24.4.2017 Domet prava varstva pred diskriminacijo

Tilen Štajnpihler Božič

Revija Pravnik
33. 2017 3 17.4.2017 Vprašanje zakonite uporabe termovizijske naprave v kazenskem postopku

Primož Križnar

Revija Pravnik
34. 2017 3 17.4.2017 The Role of the Councils for the Judiciary for Grega Strban an Effective Judicial System

Primož Rataj in Grega Strban

Revija Pravnik
35. 2017 3 17.4.2017 Volitve prek interneta kot izziv prihodnosti v primerjavi s tradicionalnim voliščem

Rastislav Kanižar

Revija Pravnik
36. 2017 3 17.4.2017 Nekateri ustavnopravni vidiki inkriminacije po 240. členu Kazenskega zakonika (KZ-1)

Blaž Kovačič Mlinar

Revija Pravnik
37. 2017 3 17.4.2017 Nekaj kritičnih misli o kriminalitetni politiki na področju gospodarstva

Ljubo Bavcon

Revija Pravnik
38. 2017 1 15.2.2017 Prevozno pravo

dr. Branko Korže

Revija Pravnik
39. 2017 1 15.2.2017 Petletni pravni študij in razvoj pravnega študija v svetu

Matej Accetto

Revija Pravnik
40. 2017 1 15.2.2017 Ureditev zastaranja odškodninskih terjatev zaradi kršitev konkurenčnega prava v Direktivi 2014/104/EU in njena implementacija v pravne rede držav članic

Ana Vlahek in Karmen Lutman

Revija Pravnik
41. 2017 1 15.2.2017 Razprava o dopustnosti čezmejnega prenosa dejanskega sedeža družbe

Petra Weingerl

Revija Pravnik
42. 2017 1 15.2.2017 Davor Krapac (1947–2016)

dr. Mitja Deisinger

Revija Pravnik
43. 2017 1 15.2.2017 Klub alumni Pravne fakultete v Ljubljani

Boštjan Koritnik

Revija Pravnik
44. 2017 1 15.2.2017 Dostojanstvo kot temelj pravilnega razumevanja ustavnopravnega koncepta prepovedi diskriminacije glede na starost

Nejc Brezovar

Revija Pravnik
45. 2017 1 15.2.2017 Naklep in malomarnost ter motivi

Andrej Ferlinc

Revija Pravnik