Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2018 1 30.12.2018 Strategija upravljanja kreditnim rizikom te njen utjecaj na broj ovršnih postupaka pravne osobe

Krešimir Starčević in Ana Bačić

Pravni letopis
2. 2018 1 30.12.2018 Avtorskopravno varstvo improvizirane glasbe

Valentina Prete

Pravni letopis
3. 2018 1 30.12.2018 Nezakonite spletne vsebine: ali cenzura na internetu sploh deluje?

Barbara Povše Golob in Maša Drofenik

Pravni letopis
4. 2018 1 30.12.2018 Pravice na internetni domeni in izvršba na domeno

Matija Damjan

Pravni letopis
5. 2018 1 30.12.2018 Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema

Viktorija Žnidaršič Skubic

Pravni letopis
6. 2018 1 30.12.2018 Kritične točke občinskih splošnih pravnih aktov z vidika Resolucije o normativni dejavnosti

Albin Igličar

Pravni letopis
7. 2018 1 30.12.2018 Presečne množice in trmaste posebnosti nomotehnike ob srečevanjih dveh pravnih redov

Katja Božič in Gordana Lalić

Pravni letopis
8. 2018 1 30.12.2018 Domet uporabne vrednosti pametnih pogodb na področju pogodbenega prava

Nataša Samec Berghaus in Klemen Drnovšek

Pravni letopis
9. 2018 1 30.12.2018 Zavarovanje trgovinskih kreditov

doc. dr. Miran Jus

Pravni letopis
10. 2018 1 30.12.2018 Problematičnost amandmajev

Andreja Kurent

Pravni letopis
11. 2018 1 30.12.2018 Marital Property Agreements in Croatian Theory and Practice/Pogodbe o premoženjskih razmerjih zakoncev v hrvaški teoriji in praksi

Branka Rešetar

Pravni letopis
12. 2018 1 30.12.2018 Odločanje o stroških in varščini za stroške postopka v arbitražah, ki jih financirajo tretje osebe

mag. Marko Djinović

Pravni letopis
13. 2018 1 30.12.2018 Zakoniti premoženjski režim zakoncev

Vesna Rijavec

Pravni letopis
14. 2018 1 30.12.2018 Prenosljivost maksimalne hipoteke

Bojan Brežan in Jurij Lampič

Pravni letopis