Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2018 3 31.12.2018 Pomen glavne obravnave pri odločanju v upravnem sporu polne jurisdikcije

Nežka Dekleva

Revija Javna uprava
2. 2018 3 31.12.2018 Pravni terminološki slovar – izziv za danes in jutri

Mateja Jemec Tomazin

Revija Javna uprava
3. 2018 3 31.12.2018 Potenciali za povečanje učinkovitosti državne uprave

Doc. dr. Mitja Horvat

Revija Javna uprava
4. 2018 3 31.12.2018 Determinante in funkcije postopka oblikovanja podzakonskih predpisov

Doc. dr. Iztok Rakar

Revija Javna uprava
5. 2018 3 31.12.2018 Dostopnost objektov v javni rabi za gibalno ovirane osebe – primer mestne občine Kranj

Ema Grbić in Iztok Rakar

Revija Javna uprava
6. 2018 3 31.12.2018 Pogled na koncept predloga zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP-1)

Aleksij Mužina

Revija Javna uprava
7. 2018 3 31.12.2018 Sto let slovenskega vrhovnega sodstva: od 14. novembra 1918 do 14. novembra 2018

Damijan Florjančič

Revija Javna uprava
8. 2018 1 31.7.2018 Pravna narava javnih dajatev v novi prostorski zakonodaji s poudarkom na taksi za neizkoriščena stavbna zemljišča

Jernej Podlipnik

Revija Javna uprava
9. 2018 1 31.7.2018 Volitve in odpoklic župana

Blaž Milavec in Ciril Ribičič

Revija Javna uprava
10. 2018 1 31.7.2018 Vzpostavitev kompetenčnega modela. Študija primera

Urša Grm, Andrej Kohont in Janez Stare

Revija Javna uprava
11. 2018 1 31.7.2018 Skladnost navodila ZZZS za izvajanje desetega odstavka 137. člena ZDR-1 z legalitetnim načelom

Špela Lovšin

Revija Javna uprava
12. 2018 1 31.7.2018 Legalizacija po Gradbenem zakonu (GZ)

Aleksandra Velkovrh

Revija Javna uprava
13. 2018 1 31.7.2018 Arbitrability of Concession Disputes. Digest of the Case Law of the Ljubljana Arbitration Centre and the Slovenian Courts

Marko Djinović in Peter Rižnik

Revija Javna uprava