Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2008 8 1.9.2008 Carl Schmitt in evropska pravna kultura

Mauro Barberis

Revija Revus
2. 2008 8 1.9.2008 Čisti strip prava

Luis Alberto Warat in Gustavo Perez Cabriada

Revija Revus
3. 2008 8 1.9.2008 Smiselnost uvedbe ločenih mnenj pred Sodiščem Evropskih skupnosti

Anže Erbežnik

Revija Revus
4. 2008 8 1.9.2008 Sodnika trije liki: Jupiter, Heraklej, Hermes

François Ost

Revija Revus
5. 2008 8 1.9.2008 Prazgodovina deontične logike

Andrej Kristan

Revija Revus
6. 2008 8 1.9.2008 Temeljna svoboščina ljubiteljev umetnosti

Philippe Gaudrat

Revija Revus
7. 2008 8 1.9.2008 Kako razbremeniti ustavno sodišče?

Franc Grad

Revija Revus
8. 2008 8 1.9.2008 Schmittova teorija legalnosti in legitimnosti

Andraž Teršek

Revija Revus
9. 2008 7 1.6.2008 Deontological (Self)Understanding of the Constitutional Law-Making Powers

Andraž Teršek

Revija Revus
10. 2008 7 1.6.2008 Meje dopustnosti tajnih spletnih preiskav: Sodba Zveznega ustavnega sodišča 1 BvR 370/07

Stefan Häußler

Revija Revus
11. 2008 7 1.6.2008 Razpravna ali institucionalna legitimnost posamezne ustavno(sodne) odločitve. K desetletnici odločbe U-I-12/97

Andrej Kristan

Revija Revus
12. 2008 7 1.6.2008 Fenomenologija delovnopravnega varstva. Analiza sklepa VS VIII Ips 129/2006 z 18. decembra 2007 in njegov ustavnopravni kontekst

Luka Tičar

Revija Revus
13. 2008 7 1.6.2008 Osebnosti in rivalstva, ki so zaznamovala Slovenijo?

Vesna Bergant Rakočević

Revija Revus
14. 2008 7 1.6.2008 Odvzem prostosti prosilcem za azil. Sodba ESČP v primeru Saadi proti Združenemu kraljestvu

Samo Bardutzky

Revija Revus
15. 2008 7 1.6.2008 Tû-Tû

Alf Ross

Revija Revus
16. 2008 7 1.6.2008 Nezdružljivost poslanske funkcije s funkcijama župana in podžupana

Saša Zagorc

Revija Revus
17. 2008 7 1.6.2008 Kronika francoskega ustavnega prava

Xavier Aurey, Anne-Sophie Denolle, Marie Rota in Vincent Souty

Revija Revus