Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2009 1 31.12.2009 Izvršni in neizvršni direktorji z vidika zastopanja družbe in odškodninske odgovornosti

Barbara Rajgelj

Pravni letopis
2. 2009 1 31.12.2009 Sodelovanje šole in centra za socialno delo pri obravnavi ogroženega otroka

Dubravka Hrovatič

Pravni letopis
3. 2009 1 31.12.2009 Starševska upravičenja v zvezi s šolanjem otroka

Barbara Novak

Pravni letopis
4. 2009 1 31.12.2009 Ugotavljanje dejanskega stanja na pritožbeni stopnji

Jan Zobec

Pravni letopis
5. 2009 1 31.12.2009 Pravni in praktični vidiki nadzorstva v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Janez Kostanjevec

Pravni letopis
6. 2009 1 31.12.2009 Novejša sodna praksa Sodišča ES in Sodišča prve stopnje ES na področju prava konkurence Skupnosti

Maja Brkan

Pravni letopis
7. 2009 1 31.12.2009 (Ne)stabilnost zakonodaje

Borut Šinkovec

Pravni letopis
8. 2009 1 31.12.2009 Zagovornik otrokovih pravic na področju šolskega prava

Tanja Suša

Pravni letopis
9. 2009 1 31.12.2009 O nekaterih vprašanjih v zvezi z dopuščeno revizijo po ZPP-D

Mile Dolenc

Pravni letopis
10. 2009 1 31.12.2009 Poglavitne rešitve na področju priprave (dobrih) predpisov

Jožica Velišček

Pravni letopis
11. 2009 1 31.12.2009 Prve praktične izkušnje z novelo ZPP-D v postopku na prvi stopnji

Aleš Galič

Pravni letopis
12. 2009 1 31.12.2009 Omejitve lastninske pravice v sosedskih razmerjih

Renato Vrenčur, Martin Geč

Pravni letopis
13. 2009 1 31.12.2009 Zaupanje otroka drugi osebi – aktualni problemi

Mateja Končina Peternel

Pravni letopis
14. 2009 1 31.12.2009 Najpogostejše nomotehnične napake v predpisih

Marjana Glušič

Pravni letopis
15. 2009 1 31.12.2009 Služnost v javno korist

Matjaž Tratnik

Pravni letopis
16. 2009 1 31.12.2009 Nomotehnične smernice – smer proti dobri praksi?

Katja Božič

Pravni letopis
17. 2009 1 31.12.2009 Primernost preoblikovanja delniške družbe iz dvotirnega v enotirni sistem upravljanja

Peter Podgorelec

Pravni letopis
18. 2009 1 31.12.2009 Akti za izvrševanje zakona

Franc Grad

Pravni letopis
19. 2009 1 31.12.2009 Lastninjenje nekdanjih dobrin v splošni rabi in varstvo javnega interesa

Matija Damjan

Pravni letopis
20. 2009 1 31.12.2009 Določanje očetovstva v luči prakse Ustavnega sodišča RS

Barbara Novak

Pravni letopis
21. 2009 1 31.12.2009 Pogled Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije na zakonodajni proces in nomotehniko

Andreja Kurent

Pravni letopis
22. 2009 1 31.12.2009 Zakonita predkupna pravica

Miha Juhart

Pravni letopis
23. 2009 1 31.12.2009 Obvezno zastopanje strank po odvetnikih v civilni pravdi?

Lojze Ude

Pravni letopis
24. 2009 1 31.12.2009 Konkurenčno pravo in ZGD-1

Borut Bratina

Pravni letopis
25. 2009 1 31.12.2009 Kazenska odgovornost učitelja v zvezi z nasiljem v šoli

Damjan Korošec

Pravni letopis
26. 2009 1 31.12.2009 Vezanost nacionalnega sodišča na odločbe Evropske komisije in Urada za varstvo konkurence

Martina Sever

Pravni letopis
27. 2009 1 31.12.2009 Program prizanesljivosti – novost v slovenski konkurenčnopravni ureditvi

Klemen Podobnik

Pravni letopis
28. 2009 1 31.12.2009 Subjektivni pogledi poslancev na zakonodajo in nomotehniko

Albin Igličar

Pravni letopis
29. 2009 1 31.12.2009 Nomotehnični vidiki predpisov lokalnih skupnosti

Boštjan Brezovnik

Pravni letopis
30. 2009 1 31.12.2009 Notarski zapis v družinskih zadevah

Bojan Podgoršek

Pravni letopis
31. 2009 1 31.12.2009 Delitev skupnega premoženja

Vesna Rijavec

Pravni letopis