Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2011 3 31.12.2011 Varnostno preverjanje in izjeme dostopa do tajnih in drugih zaupnih podatkov

Mag. Tomaž Lavrič

Revija Javna uprava
2. 2011 3 31.12.2011 Volilna geometrija

Klemen Golob

Revija Javna uprava
3. 2011 3 31.12.2011 Kadrovski protekcionizem v javnem sektorju v luči svobode gibanja oseb v EU

Doc. dr. Janja Hojnik

Revija Javna uprava
4. 2011 3 31.12.2011 Racionalnost na lokalni ravni - primer organov skupnih občinskih uprav

Dr. Iztok Rakar

Revija Javna uprava
5. 2011 3 31.12.2011 Davčna oprostitev za nepridobitne organizacije zasebnega prava v Sloveniji in izbranih državah

Dr. Jernej Podlipnik

Revija Javna uprava
6. 2011 3 31.12.2011 Pravni vidiki reje živali

Tadeja Pirnat Battelli

Revija Javna uprava
7. 2011 3 31.12.2011 Politični management – od parcialnih interesov do odgovornega nosilca razvoja države

Doc. dr. Gordana Žurga

Revija Javna uprava
8. 2011 3 31.12.2011 Boljša regulacija– déjà vu poudarki znanstvenega managementa brez vrednostne osnove?

Doc. dr. Mirko Pečarič

Revija Javna uprava
9. 2011 3 31.12.2011 Do proračunskih prihrankov prek rekonstrukcije državne uprave

Doc. dr. Gordana Žurga

Revija Javna uprava
10. 2011 1 31.7.2011 Delitev oblasti ob ankaranski zgodbi

Prof. dr. Ivan Kristan

Revija Javna uprava
11. 2011 1 31.7.2011 Teoretska izhodišča za udeležbo po Zakonu o splošnem upravnem postopku

Prof. dr. Tone Jerovšek

Revija Javna uprava
12. 2011 1 31.7.2011 Resolucija o normativni dejavnosti – strateški in metodični usmerjevalec zakonodajne politike

Prof. dr. Albin Igličar

Revija Javna uprava
13. 2011 1 31.7.2011 Izbrani vidiki (ne)izvajanja presoje učinkov regulacije v slovenski praksi

Doc. dr. Polona Kovač

Revija Javna uprava
14. 2011 1 31.7.2011 Uvodni govor glavnega govornika na simpoziju XVII. Dnevi javnega prava in javnega managementa

Prof. dr. Ernest Petrič

Revija Javna uprava
15. 2011 1 31.7.2011 Spodbude Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za obnovljive vire energije

Sonja Kelšin, univ. dipl. prav.

Revija Javna uprava
16. 2011 1 31.7.2011 Sistem prostorskega načrtovanja na lokalni ravni – novosti in priložnosti za nadgradnjo

Mag. Tanja Bogataj

Revija Javna uprava
17. 2011 1 31.7.2011 V sistemu deljene oblasti ni najvišjega organa

Mag. Matevž Krivic

Revija Javna uprava
18. 2011 1 31.7.2011 Ustavnopravni vidiki sodelovanja oseb v upravnih postopkih

Prof. dr. Janez Čebulj

Revija Javna uprava
19. 2011 1 31.7.2011 Predlaganje izvršilnih predpisov skupaj z zakonom

Doc. dr. Mitja Horvat

Revija Javna uprava
20. 2011 1 31.7.2011 Reforma upravljanja z regionalnim razvojem »teritorialni razvojni dialog«

Mag. Janez Topolšek

Revija Javna uprava
21. 2011 1 31.7.2011 Ustavna demokracija v odločitvah Ustavnega sodišča

Prof. dr. Ciril Ribičič

Revija Javna uprava
22. 2011 1 31.7.2011 Ugotovitvene odločbe Ustavnega sodišča in Državni zbor

Prof. dr. Igor Kaučič

Revija Javna uprava