Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2013 5 31.12.2013 Zastoj v partnerskem odnosu je zastoj celotne družine

Anka Stojan

Revija Odvetnik
2. 2013 5 31.12.2013 Posledice razveljavitve sklepa o začetku stečajnega postopka in možnost uporabe začasnih odredb v stečajnem postopku

Maja Lajevec

Revija Odvetnik
3. 2013 5 31.12.2013 Odvetnikova etika pod drobnogledom

dr. Luigi Varanelli

Revija Odvetnik
4. 2013 5 31.12.2013 O parlamentarni ureditvi in njenem prispevku k neučinkovitim družbenim odnosom

Zoran Hajtnik

Revija Odvetnik
5. 2013 5 31.12.2013 28. dan slovenskih odvetnikov

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
6. 2013 5 31.12.2013 Beseda urednika: Priznanja odvetnikom

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
7. 2013 5 31.12.2013 Po prometu, ki ga ustvarijo odvetniki, ne moremo ocenjevati njihove uspeš

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
8. 2013 5 31.12.2013 Statistika

Revija Odvetnik
9. 2013 5 31.12.2013 Odvetniki na 18. ljubljanskem maratonu

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
10. 2013 5 31.12.2013 Tožba zoper Pavla Karađorđevića

Jože Ilc

Revija Odvetnik
11. 2013 5 31.12.2013 Dr. Ljubo Bavcon: Izzivi in odzivi

mag. Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
12. 2013 5 31.12.2013 Seje odborov CCBE

doc. dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
13. 2013 5 31.12.2013 Plaketa dr. Danila Majarona: prejmeta jo Peter Breznik in Boris Grosman

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
14. 2013 5 31.12.2013 Končno: sestanek z ministrom za pravosodje

Revija Odvetnik
15. 2013 5 31.12.2013 O »bistvu« človekovih pravic

dr. Boštjan M. Zupančič

Revija Odvetnik
16. 2013 5 31.12.2013 Etika je dolžnost

dr. Nana Weber

Revija Odvetnik
17. 2013 5 31.12.2013 Najvišje francosko odlikovanje odvetnici Marjani Šnuderl

Maja Lajevec

Revija Odvetnik
18. 2013 5 31.12.2013 O »bistvu« človekovih pravic (III. del)

dr. Boštjan M. Zupančič

Revija Odvetnik
19. 2013 5 31.12.2013 Priznanje Aleksandru Cmoku za dolgoletno delo

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
20. 2013 5 31.12.2013 Denarna odmena za neupravičeno uporabo tuje stvari

Jure Debevec

Revija Odvetnik
21. 2013 5 31.12.2013 Prisege

Revija Odvetnik
22. 2013 5 31.12.2013 Trening mediatorjev s Susan M. Yates

Zoran Hajtnik

Revija Odvetnik
23. 2013 5 31.12.2013 Denarna odmena za neupravičeno uporabo tuje stvari

Jure Debevec

Revija Odvetnik
24. 2013 5 31.12.2013 Vladavina prava: Vodnik za politike

Mirko Bandelj

Revija Odvetnik
25. 2013 5 31.12.2013 Pravica do pravnega varstva: Janez Vlaj: Pravica do pravnega varstva je ena od temeljnih človekovih pravic, dr. Rajko Pirnat: Pravica do pravnega varstva v upravnih postopkih in Michel Benichou: Pravica do pravnega varstva – ogrožena pravica

Pavle Pensa

Revija Odvetnik
26. 2013 5 31.12.2013 Mediacija v Srbiji

Zoran Hajtnik

Revija Odvetnik
27. 2013 5 31.12.2013 dr. Ernest Petrič: »Vladavina prava je cilj, h kateremu težimo«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
28. 2013 5 31.12.2013 Avstrijska tarifa je bolj pravična

dr. Mirko Silvo Tischler

Revija Odvetnik
29. 2013 5 31.12.2013 Iz dela upravnega odbora OZS

Kristina Knop Razoršek

Revija Odvetnik
30. 2013 4 10.10.2013 Sodniško in odvetniško pripravništvo v Avstriji

dr. Elisabeth Scheuba

Revija Odvetnik
31. 2013 4 10.10.2013 Neodvisnost sodstva je lahko zgolj relativna, nadzor pa nujen

mag. Boštjan Rejc

Revija Odvetnik
32. 2013 4 10.10.2013 Zločin in kazen

dr. Gregor Tomc

Revija Odvetnik
33. 2013 4 10.10.2013 Izstop družbenika iz d.o.o.

mag. Jerneja Prostor

Revija Odvetnik
34. 2013 4 10.10.2013 Bar Association of Slovenia Declaration on Support of the Independence of the Judiciary and the Need for the Preservation of the Right to Judicial Protection

Revija Odvetnik
35. 2013 4 10.10.2013 Iz dela upravnega odbora OZS

Kristina Knop Razoršek

Revija Odvetnik
36. 2013 4 10.10.2013 Odvetniki pogrešajo bolj kritičen odnos sodnikov do priznanja krivde

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
37. 2013 4 10.10.2013 Svoboda izražanja in varstvo ugleda ter neodvisnost sodstva

dr. Rok Čeferin

Revija Odvetnik
38. 2013 4 10.10.2013 »Pod odejo krize prihaja do razširjenega prestrukturiranja pravniškega poklica«

Evangelos Tsouroulis

Revija Odvetnik
39. 2013 4 10.10.2013 Slovenski odvetnik in naša duhovna kultura

Anton Lajovic

Revija Odvetnik
40. 2013 4 10.10.2013 Alenka Košorok Humar: Hormonska joga

mag. Mateja Erčulj

Revija Odvetnik
41. 2013 4 10.10.2013 70-letnik v osmercu

Jože Ilc

Revija Odvetnik
42. 2013 4 10.10.2013 Obseg in meje avtonomije sodstva

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
43. 2013 4 10.10.2013 O odgovornosti delavcev iz dela pri delodajalcu nasproti tretjim – Primer dr. Vinka Dolenca

Santo (Sandro) Pečenko

Revija Odvetnik
44. 2013 4 10.10.2013 O komentiranju sodnih odločb

Maja Krašovec Orel

Revija Odvetnik
45. 2013 4 10.10.2013 Meje učinkovitosti zemljiškega dolga

dr. Luigi Varanelli

Revija Odvetnik
46. 2013 4 10.10.2013 Predložitev listin

Jože Ilc

Revija Odvetnik
47. 2013 4 10.10.2013 Zgodnja nevtralna ocena spora

Aleš Zalar

Revija Odvetnik
48. 2013 4 10.10.2013 Nekateri (procesni) vidiki udeležbe centra za socialno delo v sporih iz razmerij med starši in otroki

dr. Tadeja Jelovšek

Revija Odvetnik
49. 2013 4 10.10.2013 O mejah svobode tiska

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
50. 2013 4 10.10.2013 dr. Luigi Varanelli: Vse, kar hočem vedeti o tebi

mag. Janez Tekavc

Revija Odvetnik
51. 2013 4 10.10.2013 Evropski plačilni nalog in ugovor o nepristojnosti

Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
52. 2013 4 10.10.2013 Prisege

Revija Odvetnik
53. 2013 4 10.10.2013 Mojzesovo pravo

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
54. 2013 4 10.10.2013 Statistika

Revija Odvetnik
55. 2013 4 10.10.2013 dr. Ljubo Bavcon: Kazenski zakonik mora ostati stabilen

Emil Zakonjšek in Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
56. 2013 4 10.10.2013 Odgovornost staršev za ravnanje mladoletnih otrok, ki kršijo avtorske pravice

mag. Eneja Drobež

Revija Odvetnik
57. 2013 4 10.10.2013 Izobčenje

dr. Peter Čeferin

Revija Odvetnik
58. 2013 4 10.10.2013 118. plenarna seja in seje odborov CCBE

Nina Drnovšek in Aleksandra Janežič

Revija Odvetnik
59. 2013 4 10.10.2013 Niko Belopavlovič (1931–2013)

Mitja Stražar

Revija Odvetnik
60. 2013 4 10.10.2013 Peti dnevi mediacij

Nataša Cankar

Revija Odvetnik
61. 2013 4 10.10.2013 Izjava Odvetniške zbornice Slovenije o podpori neodvisnosti sodstva ter potrebi po ohranitvi pravice do sodnega varstva

Revija Odvetnik
62. 2013 4 10.10.2013 O »bistvu« človekovih pravic (II. del)

dr. Boštjan M. Zupančič

Revija Odvetnik
63. 2013 3 4.7.2013 XXXI. dnevi hrvaških odvetnikov

Tanja Marušič

Revija Odvetnik
64. 2013 3 4.7.2013 mag. Nina Koselj in mag. Luka Štravs (ur.): Gradbeno in uporabno dovoljenje

Bogdana Žigon

Revija Odvetnik
65. 2013 3 4.7.2013 Vsebinsko odločanje v pravdnem postopku v luči razpravnega načela in prekluzij

mag. Nina Betetto

Revija Odvetnik
66. 2013 3 4.7.2013 Dnevi advokature Vojvodine

Nikolaj Grgurevič

Revija Odvetnik
67. 2013 3 4.7.2013 Redna skupščina Odvetniške zbornice Slovenije

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
68. 2013 3 4.7.2013 Vsebinsko odločanje v pravdnem postopku v luči razpravnega načela in prekluzij

mag. Nina Betetto

Revija Odvetnik
69. 2013 3 4.7.2013 Zemljiškoknjižni postopek

Joža Velkaverh

Revija Odvetnik
70. 2013 3 4.7.2013 doc. dr. Luigi Varanelli: »Vzročnosti v naravi ni, narava je nenehen proces sprememb«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
71. 2013 3 4.7.2013 Menice in mednarodna pristojnost

Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
72. 2013 3 4.7.2013 Po 80 letih nov Zakon o odvetniškem poklicu

dr. Karlo Primožič

Revija Odvetnik
73. 2013 3 4.7.2013 Trije knjižni prvenci odvetnikov

mag. Mateja Erčulj

Revija Odvetnik
74. 2013 3 4.7.2013 Usoda literarne zapuščine dr. Franceta Prešerna

Sandro (Santo) Pečenko

Revija Odvetnik
75. 2013 3 4.7.2013 O »bistvu« človekovih pravic (I. del)

dr. Boštjan M. Zupančič

Revija Odvetnik
76. 2013 3 4.7.2013 Janez Tekavc: Pesmi hrepenenja

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
77. 2013 3 4.7.2013 Pristojnost upravnika večstanovanjske stavbe

Jože Ilc

Revija Odvetnik
78. 2013 3 4.7.2013 Insolvenčno pravo v Avstriji

dr. Mirko Silvo Tischler

Revija Odvetnik
79. 2013 3 4.7.2013 Pravilnik o vzajemni pomoči

Revija Odvetnik
80. 2013 3 4.7.2013 Sistemska ureditev brezplačne pravne pomoči

Tanja Marušič

Revija Odvetnik
81. 2013 3 4.7.2013 Davčni postopki zoper slamnata podjetja (missing trader)

mag. Žiga Stupica

Revija Odvetnik
82. 2013 3 4.7.2013 Odvetniška šola 2013

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
83. 2013 3 4.7.2013 Ali je ZDR-1 res fleksibilnejši v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi?

mag. Klavdija Erjavec

Revija Odvetnik
84. 2013 3 4.7.2013 Odvetniki – deležniki arbitraže

Marko Djinović

Revija Odvetnik
85. 2013 3 4.7.2013 Kvalificirani dejanski koncern

Til Rozman

Revija Odvetnik
86. 2013 3 4.7.2013 Statistika OZS

Revija Odvetnik
87. 2013 3 4.7.2013 Ali so odvetniki lahko stečajni upravitelji?

Blaž Štumpfl

Revija Odvetnik
88. 2013 3 4.7.2013 dr. Rok Čeferin: Meje svobode tiska

Nataša Pirc Musar

Revija Odvetnik
89. 2013 3 4.7.2013 Kaj bi trojka prinesla slovenskim odvetnikom?

doc. dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
90. 2013 3 4.7.2013 Prisege

Revija Odvetnik
91. 2013 3 4.7.2013 Sovražen prevzem insolventnega dolžnika

mag. Uroš Ilić

Revija Odvetnik
92. 2013 3 4.7.2013 II. Državno tekmovanje Prav(n)a rešitev

Žiga Perović

Revija Odvetnik
93. 2013 3 4.7.2013 Nedopustnost pobotanja strankinih sredstev s strani odvetnika

mag. Boštjan Rejc

Revija Odvetnik
94. 2013 3 4.7.2013 »Nekatere besedne zveze v sodbah so povsem nerazumljive«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
95. 2013 3 4.7.2013 Beseda urednika

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
96. 2013 3 4.7.2013 »Doktor« – v spomin na dr. Viktorja Mačka

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
97. 2013 3 4.7.2013 Iz dela upravnega odbora OZS

Kristina Knop Razoršek

Revija Odvetnik
98. 2013 3 4.7.2013 Kaj bi trojka prinesla slovenskim odvetnikom?

doc. dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
99. 2013 3 4.7.2013 Srečanje sodnih cenilcev in sodnih izvedencev

Tanja Marušič

Revija Odvetnik
100. 2013 2 30.4.2013 Poročilo o delu OZO Celje

Aleksander Cmok

Revija Odvetnik
101. 2013 2 30.4.2013 57. obletnica Advokatske komore Makedonije

Rija Krivograd

Revija Odvetnik
102. 2013 2 30.4.2013 Pogodbena odškodninska odgovornost – nekatera odprta vprašanja

dr. Špelca Mežnar

Revija Odvetnik
103. 2013 2 30.4.2013 Poročilo o delu OZO Koper

Franc Mesar

Revija Odvetnik
104. 2013 2 30.4.2013 V znamenju Odvetniške šole

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
105. 2013 2 30.4.2013 Poročilo o delu OZO Ptuj

dr. Vida Mayr

Revija Odvetnik
106. 2013 2 30.4.2013 Nekatera vprašanja obrambe v zvezi s postopkom sporazumevanja o priznanju krivde

Martina Žaucer

Revija Odvetnik
107. 2013 2 30.4.2013 Poročilo o delu OZO Slovenj Gradec

David Pogorevc

Revija Odvetnik
108. 2013 2 30.4.2013 Novi trendi v evropski odvetniški poklicni etiki

dr. Elisabeth Scheuba

Revija Odvetnik
109. 2013 2 30.4.2013 Vzajemna pomoč – bolj uravnotežene spremembe

Alojz Osojnik

Revija Odvetnik
110. 2013 2 30.4.2013 Vrednotenje dokazov iz tujine v kazenskem postopku

dr. Katja Šugman Stubbs

Revija Odvetnik
111. 2013 2 30.4.2013 Poročilo o delu OZO Maribor

Rija Krivograd

Revija Odvetnik
112. 2013 2 30.4.2013 Poročilo o delu OZO Krško

Albina Krulc

Revija Odvetnik
113. 2013 2 30.4.2013 Poročilo o delu OZO Pomurje

Slavko Fartelj

Revija Odvetnik
114. 2013 2 30.4.2013 O namenu prekluzij v pravdnem postopku

dr. Aleš Galič

Revija Odvetnik
115. 2013 2 30.4.2013 Stečaj – aktualna vprašanja

Vladimir Balažic

Revija Odvetnik
116. 2013 2 30.4.2013 Izredna skupščina Odvetniške zbornice Slovenije (10. december 2012)

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
117. 2013 2 30.4.2013 Poročilo o delu OZO Kranj

Anka Kozamernik

Revija Odvetnik
118. 2013 2 30.4.2013 Seji stalnega odbora CCBE in odbora PECO

doc. dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
119. 2013 2 30.4.2013 Poročilo o delu OZO Nova Gorica

Hilda Pipan

Revija Odvetnik
120. 2013 2 30.4.2013 Poročilo o delu OZO Novo mesto

Majda Štrasner

Revija Odvetnik
121. 2013 2 30.4.2013 Vloga odvetnika v pravdnem postopku

mag. Matej Čujovič

Revija Odvetnik
122. 2013 2 30.4.2013 Zmorem več, kot smem – med ukazom in vestjo

Katarina Lavš Mejač

Revija Odvetnik
123. 2013 2 30.4.2013 Poročilo o delu OZO Ljubljana

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
124. 2013 1 28.3.2013 Spomin na zatožni klopi

dr. Gregor Tomc

Revija Odvetnik
125. 2013 1 28.3.2013 Vpliv stečajnega postopka na pravdni postopek

Vladimir Balažic

Revija Odvetnik
126. 2013 1 28.3.2013 dr. Matjaž Jager (ur.): Zapoved in zločin

mag. Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
127. 2013 1 28.3.2013 Pravice obrambe v Evropi

Karla Nahtigal

Revija Odvetnik
128. 2013 1 28.3.2013 Zavrnitev dokaznega predloga: ali gre res zgolj za procesno kršitev?

doc. dr. Luigi Varanelli

Revija Odvetnik
129. 2013 1 28.3.2013 Iz dela upravnega odbora OZS

Kristina Knop Razoršek

Revija Odvetnik
130. 2013 1 28.3.2013 Prešernov žur

Alenka Košorok Humar in Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
131. 2013 1 28.3.2013 Slovensko pravosodje v razmerah gospodarske in politične krize

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
132. 2013 1 28.3.2013 Ocena evropskih pravosodnih sistemov

dr. Karlo Primožič

Revija Odvetnik
133. 2013 1 28.3.2013 Želimo si odpreti razpravo

Janez Starman

Revija Odvetnik
134. 2013 1 28.3.2013 Civilno varstvo okolja

Jože Ilc

Revija Odvetnik
135. 2013 1 28.3.2013 Dan odvetniške pravne pomoči pro bono

Nastja Karlič

Revija Odvetnik
136. 2013 1 28.3.2013 Prisege

Revija Odvetnik
137. 2013 1 28.3.2013 Pomožni insolvenčni postopek v primeru finančne reorganizaciji dolžnika

Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
138. 2013 1 28.3.2013 Listina EU o temeljnih pravicah v praksi

Benjamin Koltermann in Killian O’Brien

Revija Odvetnik
139. 2013 1 28.3.2013 Odvetniki nismo pasivni opazovalci

Borut Škerlj

Revija Odvetnik
140. 2013 1 28.3.2013 Odvetništvo pri starih Grkih

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
141. 2013 1 28.3.2013 Odvetnik da, a kako?

Santo (Sandro) Pečenko

Revija Odvetnik
142. 2013 1 28.3.2013 France Bučar: Temelji naše državnosti

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
143. 2013 1 28.3.2013 Zavrnitev dokaznega predloga: ali gre res zgolj za procesno kršitev?

doc. dr. Luigi Varanelli

Revija Odvetnik
144. 2013 1 28.3.2013 Izvedensko delo psihiatra in kliničnega psihologa

dr. Martina Tomori

Revija Odvetnik
145. 2013 1 28.3.2013 Statistika OZS

Revija Odvetnik
146. 2013 1 28.3.2013 Beseda urednika: Jože Ilc – sedemdesetletnik

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
147. 2013 1 28.3.2013 Janez Vlaj: »Čaka nas še težko in dolgotrajno delo«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
148. 2013 1 28.3.2013 Vpliv stečajnega postopka na pravdni postopek

Vladimir Balažic

Revija Odvetnik
149. 2013 1 28.3.2013 O delu Sklada OZS za humanitarno pomoč

Andreja Dajčman

Revija Odvetnik
150. 2013 1 28.3.2013 Zakaj se v tej državi nihče ne odzove pravočasno?

Jolanda Pavliha

Revija Odvetnik
151. 2013 1 28.3.2013 Dnevi advokature Črne gore

Ljubica Kočnik-Jug

Revija Odvetnik
152. 2013 1 28.3.2013 Z mediacijo do vzdržne rešitve za vse izbrisane

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
153. 2013 1 28.3.2013 Živko Bergant: Plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost podjetja

dr. Branko Mayr

Revija Odvetnik