Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2007 4 31.12.2007 Umor Sonje Lipec (9. poglavje)

Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
2. 2007 4 31.12.2007 Rudolf v. Ihering

Janez Kranjc

Revija Odvetnik
3. 2007 4 31.12.2007 Iz dela UO OZS

Mateja Humar

Revija Odvetnik
4. 2007 4 31.12.2007 Odvetništvo med konkurenco in monopolom

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
5. 2007 4 31.12.2007 Ravnanje odvetnikov je najbrž odraz kakovosti sodnikov

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
6. 2007 4 31.12.2007 Predsedovanje na spletu

Boštjan Koritnik

Revija Odvetnik
7. 2007 4 31.12.2007 O spremembi vrednosti odvetniške točke: odgovor Ministrstva za pravosodje RS

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
8. 2007 4 31.12.2007 ZPDI-D: Krajše čakalne dobe?

Irena Vovk

Revija Odvetnik
9. 2007 4 31.12.2007 Dr. Marko Pavliha: Pravnik na poti – komu ali kam?

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
10. 2007 4 31.12.2007 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
11. 2007 4 31.12.2007 Davčna obravnava odplačne služnosti

Jernej Podlipnik

Revija Odvetnik
12. 2007 4 31.12.2007 Mediator in odvetnik: merjenje moči ali sodelovanje

Mirjana Kranjčevič

Revija Odvetnik
13. 2007 4 31.12.2007 USTAVNOPRAVNA IZHODIŠČA ODVETNIŠTVA

Andraž Teršek

Revija Odvetnik
14. 2007 4 31.12.2007 Najvplivnejši pravniki 2007

Irena Vovk

Revija Odvetnik
15. 2007 4 31.12.2007 Slovo

Danijel Starman

Revija Odvetnik
16. 2007 4 31.12.2007 S kolesom po Makedoniji

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
17. 2007 4 31.12.2007 12. ljubljanski maraton

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
18. 2007 4 31.12.2007 Značilnosti italijanskega pravdnega postopka in slovenski Zakon o pravdnem postopku

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
19. 2007 4 31.12.2007 Odvetniška zbornica Slovenije v letu 1984

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
20. 2007 4 31.12.2007 Dr. Danilo Türk: Temelji mednarodnega prava

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
21. 2007 4 31.12.2007 Začetek dela centralnega oddelka za izvršbo

Irena Vovk

Revija Odvetnik
22. 2007 4 31.12.2007 Slovo I

Miha Kozinc

Revija Odvetnik
23. 2007 4 31.12.2007 Seja vseh članic CCBE

Gregor Velkaverh

Revija Odvetnik
24. 2007 4 31.12.2007 Lucijan Bembič: V letu 2008 načrtujemo 53 odstotkov več sredstev za odškodnine

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
25. 2007 4 31.12.2007 Ustavnopravna izhodišča odvetništva

Andraž Teršek

Revija Odvetnik
26. 2007 4 31.12.2007 Odvetnikova kritika sojenja

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
27. 2007 3 30.11.2007 Odvetniška zbornica v letu 1983

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
28. 2007 3 30.11.2007 Dr. Ciril Ribičič: Med učitelji in študenti se najbolj počutim

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
29. 2007 3 30.11.2007 Iz dela UO OZS

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
30. 2007 3 30.11.2007 Priznanje in izvršitev sodb EU - če ni prevoda, je vse zaman

Karlo Primožič, Aleksander Feri

Revija Odvetnik
31. 2007 3 30.11.2007 Minister nekoliko popustil odvetnikom

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
32. 2007 3 30.11.2007 Osebni stečaj

Boštjan Koritnik

Revija Odvetnik
33. 2007 3 30.11.2007 Ljubomir Crnković: Volja do moči

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
34. 2007 3 30.11.2007 Umor Sonje Lipec (8. poglavje)

Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
35. 2007 3 30.11.2007 Dr. Ciril Ribičič: Evropsko pravo človekovih pravic

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
36. 2007 3 30.11.2007 Martin Pegius – prvi znani slovenski odvetnik

Janez Kranjc

Revija Odvetnik
37. 2007 3 30.11.2007 Solidarnost odvetnikov

Miha Kozinc

Revija Odvetnik
38. 2007 3 30.11.2007 Avtor filma

Igor Šetinc

Revija Odvetnik
39. 2007 3 30.11.2007 Novi ZPOmK

Irena Vovk

Revija Odvetnik
40. 2007 3 30.11.2007 Priznanje in izvršitev sodb EU – če ni prevoda, je vse zaman

Karlo Primožič, Aleksander Feri

Revija Odvetnik
41. 2007 3 30.11.2007 Sugestije za pripravo vlog za ustavno sodišče RS in za ESČP

Andraž Teršek

Revija Odvetnik
42. 2007 3 30.11.2007 Dr. Bojan Škof: Obdavčitev prometa nepremičnin po novem

Jernej Podlipnik

Revija Odvetnik
43. 2007 3 30.11.2007 Odvetniki na Dnevih slovenskih pravnikov 2007

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
44. 2007 3 30.11.2007 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
45. 2007 3 30.11.2007 Sugestije za pripravo vlog za Ustavno sodišče RS in ESČP

Andraž Teršek

Revija Odvetnik
46. 2007 3 30.11.2007 Avtonomija odvetništva, da ali ne?

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
47. 2007 3 30.11.2007 Štimac, Kačić, Russo, Marović, Matešić: Odškodnina, mobbing, izvedeništvo in medacije

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
48. 2007 3 30.11.2007 Dan slovenskega pravosodja

Irena Vovk

Revija Odvetnik
49. 2007 3 30.11.2007 Sprememba pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov

Jernej Podlipnik

Revija Odvetnik
50. 2007 3 30.11.2007 Work shop za slovenske mediatorje

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
51. 2007 3 30.11.2007 Prihodnost odvetniške zbornice

Nataša Pipan Nahtigal

Revija Odvetnik
52. 2007 3 30.11.2007 Evropski pravni vestnik

Boštjan Koritnik

Revija Odvetnik
53. 2007 3 30.11.2007 ESČP Sloveniji vrnilo 1700 zadev

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
54. 2007 3 30.11.2007 Smučarsko pravo in sodna praksa v državah alpskega loka

Tomaž Marušič

Revija Odvetnik
55. 2007 3 30.11.2007 Slovenski mediatorji in ameriški sodniki

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
56. 2007 3 30.11.2007 Slovenija že drugič obsojena zaradi policijskega nasilja

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
57. 2007 3 30.11.2007 Boštjan Verstovšek: Novi ZVPSBNO je z ustavnega vidika zelo sporen

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
58. 2007 2 30.6.2007 Liberalizacija odvetniških storitev?

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
59. 2007 2 30.6.2007 Začetek teka zakonskih zamudnih obresti od stroškov sodnih postopkov

Staša Ana Kanduč

Revija Odvetnik
60. 2007 2 30.6.2007 Spletno oko

Boštjan Koritnik

Revija Odvetnik
61. 2007 2 30.6.2007 Evropske razsežnosti odvetniške neodvisnosti

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
62. 2007 2 30.6.2007 Odvetnik in internetna stran

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
63. 2007 2 30.6.2007 Uveljavljanje zahtevkov samozaposlenih (odvetnikov) za delno pokojnino

Žiga Stupica

Revija Odvetnik
64. 2007 2 30.6.2007 Predvidene spremembe zakona o pravniškem državnem izpitu

Jernej Podlipnik

Revija Odvetnik
65. 2007 2 30.6.2007 Zamudne obresti in stroški postopka (dodatek)

Jože Ilc

Revija Odvetnik
66. 2007 2 30.6.2007 Večni nergači

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
67. 2007 2 30.6.2007 Mario Kos: Življenje v odvetništvu

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
68. 2007 2 30.6.2007 Odvetniki so kaznovali kolega

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
69. 2007 2 30.6.2007 Škotske impresije – Edinburgh

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
70. 2007 2 30.6.2007 Niko Belopavlovič: Pomembno je biti pošten

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
71. 2007 2 30.6.2007 Zgodovinski pogled na svobodo in neodvisnost odvetniškega poklica v Sloveniji

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
72. 2007 2 30.6.2007 Odvetniška šola in skupščina OZS

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
73. 2007 2 30.6.2007 E - vpisi, e - vročanje...

Boštjan Koritnik

Revija Odvetnik
74. 2007 2 30.6.2007 Zasebnost in varovanje osebnih podatkov na delovnem mestu

Jernej Podlipnik

Revija Odvetnik
75. 2007 2 30.6.2007 Samostojnost in neodvisnost, temelj odvetništva

Janez Drnovšek

Revija Odvetnik
76. 2007 2 30.6.2007 Cuba libre v očeh odvetnika kolesarja

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
77. 2007 2 30.6.2007 Kriteriji dopustnosti na Evropskem sodišču za človekove pravice

Peter Kos

Revija Odvetnik
78. 2007 2 30.6.2007 Uveljavljanje zahtevkov samozaposlenih (odvetnikov) za delno pokojnino

Žiga Stupica

Revija Odvetnik
79. 2007 2 30.6.2007 Dnevi slovenskih odvetnikov – Zreče 2007

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
80. 2007 2 30.6.2007 Novi predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani

Irena Vovk

Revija Odvetnik
81. 2007 2 30.6.2007 Umor Sonje Lipec (7. poglavje)

Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
82. 2007 2 30.6.2007 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
83. 2007 2 30.6.2007 Zaposlitev pri drugem delodajalcu

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
84. 2007 2 30.6.2007 Šale o odvetnikih

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
85. 2007 2 30.6.2007 Srečanje vodstev OZS in HOK

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
86. 2007 2 30.6.2007 Od pravnih akrobacij do pravne etike

Boštjan J. Turk

Revija Odvetnik
87. 2007 2 30.6.2007 Iz dela UO OZS

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
88. 2007 2 30.6.2007 Šale o odvetnikih

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
89. 2007 2 30.6.2007 Iz arhiva Odvetniške zbornice Slovenije – Odvetniška zbornica v letu 1982

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
90. 2007 2 30.6.2007 Tudi v RS kršitev pravice do nepristranskega sojenja

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
91. 2007 2 30.6.2007 Kriteriji dopustnosti na evropskem sodišču za človekove pravice

Peter Kos

Revija Odvetnik
92. 2007 2 30.6.2007 dr. Bojan Kukec: Management in kolektivni delovni spori

Igor Šetinc

Revija Odvetnik
93. 2007 1 31.3.2007 Zakonske zamudne obresti stroškov postopka

Jože Ilc

Revija Odvetnik
94. 2007 1 31.3.2007 Zakaj je mediacija dobra za odvetnike in njihove stranke (3. del)

Srđan Šimac

Revija Odvetnik
95. 2007 1 31.3.2007 Spremembe ZIZ v letu 2006

Dida Volk

Revija Odvetnik
96. 2007 1 31.3.2007 Opustitev ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi ni nujno kršitev 88. člena ZDR

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
97. 2007 1 31.3.2007 Mag. Boštjan Tratar in Matjaž Rems: Pritožbe – zbirka vzorcev s pojasnili in sodno prakso

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
98. 2007 1 31.3.2007 Odločitve evropskega ombudsmana

Irena Vovk

Revija Odvetnik
99. 2007 1 31.3.2007 Za učinkovitejše sodstvo

Irena Vovk

Revija Odvetnik
100. 2007 1 31.3.2007 E-kazenski vpisnik

Irena Vovk

Revija Odvetnik
101. 2007 1 31.3.2007 Burna dvajseta leta prejšnjega stoletja

Janez Kranjc

Revija Odvetnik
102. 2007 1 31.3.2007 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
103. 2007 1 31.3.2007 Država odgnala odvetnike od azila

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
104. 2007 1 31.3.2007 Ustavnemu sodišču grozi ohromitev

Boštjan Koritnik

Revija Odvetnik
105. 2007 1 31.3.2007 Iz dela UO OZS

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
106. 2007 1 31.3.2007 Vzorci aktualnih pogodb

Ana Jug

Revija Odvetnik
107. 2007 1 31.3.2007 ZIZ-E: podzakonski akt že aprila

Irena Vovk

Revija Odvetnik
108. 2007 1 31.3.2007 Odvetniška tarifa

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
109. 2007 1 31.3.2007 ZAKAJ JE MEDIACIJA DOBRA ZA ODVETNIKE IN NJIHOVE STRANKE (3. DEL)

Srđan Šimac

Revija Odvetnik
110. 2007 1 31.3.2007 Gradbeni spori

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
111. 2007 1 31.3.2007 Šale o odvetnikih

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
112. 2007 1 31.3.2007 Mag. Suzana Gale Robežnik in Romana Kuhar Puc: Reševanje insolventnih postopkov v praksi

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
113. 2007 1 31.3.2007 Spremembe OZ

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
114. 2007 1 31.3.2007 Odvetniki nogometaši obranili naslov

Tibor Gregl

Revija Odvetnik
115. 2007 1 31.3.2007 Anekdota (iz dela uredniškega odbora Odvetnika)

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
116. 2007 1 31.3.2007 Iz arhiva Odvetniške zbornice Slovenije – Odvetniška zbornica v letih 1979/1981

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
117. 2007 1 31.3.2007 GRADBENI SPORI

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
118. 2007 1 31.3.2007 Mag. Rudi Vouk: Zavzemanje za manjšinske pravice je idealistični konjiček

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
119. 2007 1 31.3.2007 Obdavčitev dohodkov športnikov

Bojan Kukec

Revija Odvetnik
120. 2007 1 31.3.2007 Skilex 2007

Metod Žužek

Revija Odvetnik
121. 2007 1 31.3.2007 Umor Sonje Lipec (6. poglavje)

Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
122. 2007 1 31.3.2007 Dr. Martina Šetinc Tekavc: Konkurenčna prepoved v statusnih, pogodbenih in delovnih razmerjih (dr. Bojan Kukec)

Bojan Kukec

Revija Odvetnik