Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2018 32 20.11.2018 Trajnostni razvoj - protislovna mantra ali uresničljiv cilj

Luka Martin Tomažič, univerzitetni diplomirani pravnik, graduate diploma in international relations (London, Združeno kraljestvo), advanced diploma in local history (Oxford, Združeno kraljestvo), magister ekonomskih in poslovnih ved, doktor znanosti s področja prava, vodja pravne in splošne službe, Elektro Maribor Energija plus d.o.o., Maribor

Pravni članki
2. 2018 31 12.11.2018 Pogled na koncept Predloga zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP-1)

Aleksij Mužina, univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, docent, odvetnik specialist upravnega prava

Pravni članki
3. 2018 30 5.11.2018 Razvojne tendence v obligacijskem pravu: ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih

Damjan Možina, doktor pravnih znanosti, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, in Matija Damjan, doktor pravnih znanosti, docent, raziskovalec na Inštitutu za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravni članki
4. 2018 26 2.10.2018 Nujnost vpeljave modela odgovornega razkrivanja varnostnih ranljivosti v zakonodajo

Tadej Nared, predsednik uprave Fundacije SICEH

Pravni članki
5. 2018 26 2.10.2018 Vse o delovnih razmerjih za podjetnike, ki jim svetujejo računovodje

Alja Fakin, univ. dipl. pravnica

Pravni članki
6. 2018 25 25.9.2018 Izdaja delnic imetnikom mešanih obveznic za stvarne vložke pri pogojnem povečanju osnovnega kapitala

Janez Vončina, magister pravnih znanosti, doktorski kandidat na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, svetovalec, Odvetniška družba Janković, Popović & Mitić OD, Beograd, Srbija

Pravni članki
7. 2018 23 10.9.2018 Družinska ustava - Prenos družinskega podjetja od starejših na mlajše generacije

dr. Marko Petek

Pravni članki
8. 2018 22 3.9.2018 Vrhovni sodniki nad sodniki ESČP - Kritična presoja sodbe Vrhovnega sodišča RS Koprivnikar proti Sloveniji

dr. Marko Petek

Pravni članki
9. 2018 21 19.6.2018 Spolno nasilje nad otroki - problemi (dokazovanja) v praksi

dr. Marko Petek, odvetnik

Pravni članki
10. 2018 20 12.6.2018 Tranzicija, demokratizacija in institucionalizacija demokracije: Je asimetrična federacija še aktualna v Evropi?

dr. Mitja Žagar, znanstveni svetnik, Inštitut za narodnostna vprašanja, Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mitja.zagar@guest.arnes.si.

Pravni članki
11. 2018 19 1.6.2018 Ali vaše podjetje potrebuje pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO)?

dr. Nataša Pirc Musar, odvetnica

Pravni članki
12. 2018 18 29.5.2018 Kljub izostanku novel kar nekaj »sprememb« ZUP-a

Boštjan Koritnik, univ. dipl. prav.

Pravni članki
13. 2018 17 22.5.2018 Ustavnostatusni položaj kot družbenosistemski ločevalni kriterij v vrednotenju (manjšinskih) narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji

dr. Vera Kržišnik - Bukić, znanstvena svetnica, Inštitut za narodnostna vprašanja, Erjavčeva cesta 26, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: vera.krzisnik@guest.arnes.si.

Pravni članki
14. 2018 16 15.5.2018 Vezanost biti kaznivega dejanja davčne zatajitve na davčni postopek

dr. Miha Šepec, docent, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: miha.sepec@um.si.

Pravni članki
15. 2018 15 8.5.2018 O profesionalizaciji javnega naročanja

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.

Pravni članki
16. 2018 14 16.4.2018 Tožilski vidik preiskovanja davčne zatajitve

mag. Ksenija Bukovac, okrajna državna tožilka, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

Pravni članki
17. 2018 13 29.3.2018 Kaznivo dejanje davčne zatajitve po 249. členu KZ-1C

mag. Andreja Sedej Grčar, sodnica, Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Pravni članki
18. 2018 12 27.3.2018 Kako do uspešne izvedbe drugega tira

Vesna Cukrov, odvetnica iz Odvetniške družbe Cukrov, sodna izvedenka za pravo in javna naročila, nekdanja predsednica Državne revizijske komisije

Pravni članki
19. 2018 11 19.3.2018 Prihaja naporna GDPR pomlad

dr. Nataša Pirc Musar

Pravni članki
20. 2018 10 12.3.2018 Ustavnosodno pravotvorje v sodobnem ustavništvu

dr. Andraž Teršek

Pravni članki
21. 2018 10 12.3.2018 Zakaj je zasebnost pomembna?

Tanja Pirc

Pravni članki
22. 2018 8 26.2.2018 Učinkovita pravna sredstva za varstvo človekovih pravic - pogledi na vpliv Strasbourga na domačo sodno prakso

dr. Jadranka Sovdat

Pravni članki
23. 2018 7 20.2.2018 Neposredni učinek prepovedi diskriminacije na podlagi starosti v zasebnopravnih sporih

Saša Sever

Pravni članki
24. 2018 6 12.2.2018 Evropska unija in Evropska konvencija o človekovih pravicah: preplet varstva človekovih pravic

dr. Saša Zagorc

Pravni članki
25. 2018 5 6.2.2018 Postopek ponovnega odločanja o zakonu po vetu državnega sveta de lege ferenda

dr. Dušan Štrus

Pravni članki
26. 2018 4 29.1.2018 Ustavno sodišče kot (pozitivni) normodajalec

dr. Sebastian Nerad

Pravni članki
27. 2018 3 22.1.2018 Pravica do stavke v odločitvah Evropskega sodišča za človekove pravice

dr. Barbara Kresal, izredna profesorica, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Pravni članki
28. 2018 2 15.1.2018 Novosti pri sklepanju zakonske zveze

Nana Weber, dr. pravnih znanosti, odvetnica v Ljubljani

Pravni članki
29. 2018 1 9.1.2018 Z novim letom obvezno upravljanje z energijo v stavbah javnega sektorja

mag. Mojca Kunšek

Pravni članki
30. 2018 9 1.1.1900 Javno naročanje v zdravstvu - preseganje imperativa najnižje ponudbene cene

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.

Pravni članki