Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2017 34 12.12.2017 Predsednik republike in varstvo ustavnosti zakonov

dr. Igor Kaučič

Pravni članki
2. 2017 33 5.12.2017 Državljani, ujeti v Brexit, Evropska konvencija o človekovih pravicah in politični konstitucionalizem

dr. Samo Bardutzky

Pravni članki
3. 2017 31 21.11.2017 Odgovornost dediča za zapustnikove dolgove

Nana Weber, dr. pravnih znanosti, odvetnica v Ljubljani

Pravni članki
4. 2017 32 21.11.2017 Pravica do nepristranskega sodnika v odločitvah Ustavnega sodišča Republike Slovenije

dr. Dragica Wedam Lukič

Pravni članki
5. 2017 30 14.11.2017 Pravno urejanje volitev

dr. Franc Grad

Pravni članki
6. 2017 29 7.11.2017 Ustavna demokracija in problem izbrisa iz registra stalnega prebivalstva: izzivi in perspektive

Dr. Neža Kogovšek Šalamon

Pravni članki
7. 2017 29 7.11.2017 Z registrom dejanskih lastnikov do večje preglednosti izvajanja finančnih transakcij

mag. Mojca Kunšek

Pravni članki
8. 2017 28 24.10.2017 Povezava prava in ekonomije

Franjo Štiblar, univerzitetni diplomirani pravnik, doktor ekonomskih znanosti, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravni članki
9. 2017 27 17.10.2017 Ali in kako lahko RTV preveri, ali je v stanovanju televizija?

Nana Weber, dr. pravnih znanosti, odvetnica v Ljubljani

Pravni članki
10. 2017 26 10.10.2017 Novi Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP)

Jasna Murgel, doktorica pravnih znanosti, poslanka Državnega zbora RS

Pravni članki
11. 2017 25 2.10.2017 Upravičenost do razlike v plači v primeru vštevanja dodatkov v osnovno plačo

Nana Weber, dr. pravnih znanosti, odvetnica v Ljubljani

Pravni članki
12. 2017 22 12.9.2017 Odslej več preglednosti tudi o poslovanju podjetij v tujini

mag. Mojca Kunšek

Pravni članki
13. 2017 22 12.9.2017 Kako pravilno vročiti odpoved po novem?

Nana Weber, dr. pravnih znanosti, odvetnica v Ljubljani

Pravni članki
14. 2017 20 19.6.2017 Standardi usposobljenosti sodnega izvedenca

Janez Golja, univ. dipl. inž. fizike, sodni izvedenec, upokojeni vodja slovenskega Nacionalnega forenzičnega laboratorija.

Pravni članki
15. 2017 19 12.6.2017 Izvedenstvo z vidika odvetnika

Janez Stušek je diplomant Fakultete za varnostne vede (2003) in Pravne fakultete v Mariboru (2007); odvetnik, direktor in družbenik v Odvetniški pisarni Stušek d.o.o., doktorski kandidat in zunanji sodelavec Sveta Evrope, avtor več publikacij na področju kazenskega prava, policijskih pooblastil, protikorupcijske zakonodaje ter IT prava.

Pravni članki
16. 2017 18 5.6.2017 Razsodnost in pristranost: kritični pogled na primer prometne nesreče

Jakob Demšar, univ. dipl. pravnik, predsednik Društva kriminalistov Slovenije.

Pravni članki
17. 2017 17 29.5.2017 Izvedenstvo z vidika forenzičnih genetskih (DNK) preiskav

red. prof. dr. Katja Drobnič je vodja Oddelka za biološke preiskave NFL in redni profesor za forenzične znanosti na Fakulteti za varnostne vede UM. Na področju forenzičnih genetskih preiskav deluje že 20 let, osnovna področja raziskav - ugotavljanje identitete človeških posmrtnih ostankov, določanje fizičnih lastnosti posameznika, ugotavljanje fiziološkega izvora sledi s biomarkerji mRNK, določanje živalskih vrst s citokrom b. Aktivna na področju priprave različnih vodil za zavarovanje bioloških

Pravni članki
18. 2017 16 22.5.2017 Zaseg dolžnikove plače v postopku izvršbe, osebnega stečaja in v davčnem postopku - II. del

Maja Lajevec, univerzitetna diplomirana pravnica in Elizabeta Žgajnar, univerzitetna diplomirana pravnica, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani

Pravni članki
19. 2017 16 22.5.2017 Izvedensko delo sodnega izvedenca psihiatra

red. prof. dr. Martina Žmuc Tomori, specialistka psihiatrije ter otroške in mladostniške psihiatrije.

Pravni članki
20. 2017 15 16.5.2017 Zaseg dolžnikove plače v postopku izvršbe, osebnega stečaja in v davčnem postopku

Elizabeta Žgajnar, univerzitetna diplomirana pravnica, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani in Maja Lajevec, univerzitetna diplomirana pravnica

Pravni članki
21. 2017 14 8.5.2017 Vloga sodnih svetov za zagotovitev učinkovitega sistema sodstva

Primož Rataj,magister prava, asistent, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani in Grega Strban, univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, redni profesor, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani

Pravni članki
22. 2017 13 11.4.2017 Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po novem

Miha Šercer, odvetnik, Odvetniška pisarna Šercer

Pravni članki
23. 2017 15 7.4.2017 Problematika izvedenstva z vidika tožilstva

dr. Katarina Bergant, okrožna državna tožilka, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.

Pravni članki
24. 2017 10 20.3.2017 Trajnostne urbane strategije in javno-zasebna partnerstva

Alenka Fikfak,univerzitetna diplomirana arhitekta, doktorica arhitekture, izredna profesorica na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Boštjan Koritnik,univerzitetni diplomirani pravnik, tajnik in asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravni članki
25. 2017 9 10.3.2017 Konoplja - dve plati medalje

Prof. dr. Vojko Flis, Medicinska fakulteta UM

Pravni članki
26. 2017 8 2.3.2017 Pravne posledice kršitve 330. člena ZGD-1

Marko Zaman, stečajni upravitelj in odvetnik v Odvetniški pisarni Zaman in partnerji d.o.o.

Pravni članki
27. 2017 7 27.2.2017 Ali se ničnostna sankcija razteza tudi na bančne kredite, ki niso neposredno namenjeni financiranju nakupa lastnih delnic?

Sonja Ilovar Gradišar, univerzitetna diplomirana pravnica, magistrica pravnih znanosti, okrožna sodnica, Okrožno sodišče v Ljubljani

Pravni članki
28. 2017 6 20.2.2017 Razvoj postopkov finančne reorganizacije na ozemlju današnje Slovenije

dr. Jaka Cepec, doktor pravnih znanosti, docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravni članki
29. 2017 5 10.2.2017 Primerjalnopravna analiza zasnov, notranja členitev in najpomembnejše vsebinske prvine štirih novejših pravilnikov institucionalnih arbitraž

Krešo Puharič, doktor pravnih znanosti, zaslužni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravni članki
30. 2017 4 30.1.2017 Reševanje kolizije med pravicami intelektualne lastnine in drugimi temeljnimi pravicami

Špelca Mežnar, doktorica pravnih znanosti, sodnica Ustavnega sodišča Republike Slovenije, docentka na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije

Pravni članki
31. 2017 3 23.1.2017 Pilotne sodbe – Strasbourg kot ustavno sodišče?

Jan Zobec, univerzitetni diplomirani pravnik, sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Pravni članki
32. 2017 2 16.1.2017 Viri financiranja dolžnika v finančni organizaciji

dr. Jaka Cepec, docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravni članki
33. 2017 1 9.1.2017 Uveljavljanje izločitvene pravice v stečajnem postopku

Nina Plavšak,doktorica pravnih znanosti

Pravni članki
34. 2017 11 20.7.2016 Kazenskopravna analiza in dileme izvedenstva v kazenskem postopku

dr. Miha Šepec, univerzitetni diplomirani pravnik in univerzitetni diplomirani varstvoslovec, doktor pravnih znanosti. Asistent za kazensko pravo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru in na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici.

Pravni članki
35. 2017 12 20.7.2016 Izvedensko mnenje kliničnega psihologa v primerih nasilja

dr. Alenka Sever, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije, sodna izvedenka za področje klinične psihologije in nevropsihologije odraslih, ZKP – Zbornica kliničnih psihologov Slovenije, Ljubljana.

Pravni članki
36. 2017 24 20.7.2016 Akreditacija kot element nepristranosti laboratorija pri izvedenstvu

Andrej Gerjevič, spec., vodja kakovosti v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju, sodni izvedenec za področje daktiloskopije in za področje preiskav sledi obuval.

Pravni članki