Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2016 35 9.12.2016 Neenako obravnavanje v okolju konkurenčnega prava – diskriminacija ali izključevalna zloraba?

Klemen Podobnik, doktor pravnih znanosti, LL.M., izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravni članki
2. 2016 34 5.12.2016 Ločitev zapuščine

Viktorija Žnidaršič Skubic, doktorica pravnih znanosti, redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravni članki
3. 2016 32 22.11.2016 Deset let od uveljavitve ZGD-1

Boštjan Koritnik, univ. dipl. pravnik, tajnik in asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, strokovni urednik revije Pravnik

Pravni članki
4. 2016 33 21.11.2016 Pravni položaj pogodbenih strank pri pridržku lastninske pravice v stečajnem postopku

Gregor Dugar, doktor pravnih znanosti, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravni članki
5. 2016 31 14.11.2016 Pravne lastnosti in vrste pravic

Nina Plavšak, doktorica pravnih znanosti

Pravni članki
6. 2016 30 8.11.2016 Ali se je mogoče izogniti vročanju v tujino ali vsaj obveznosti prevoda?

Aleš Galič, doktor pravnih znanosti, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravni članki
7. 2016 29 21.10.2016 Pravočasnost zahtevka za revizijo

Milena Basta Trtnik, univ.dipl.prav., direktorica družbe Bonorum d.o.o.

Pravni članki
8. 2016 27 10.10.2016 Energetsko pogodbeništvo? Da, a s previdnostjo.

Aljoša Trtnik, univ.dipl.ekon.

Pravni članki
9. 2016 25 27.9.2016 Odločba o ugotovitvi nepravilnosti, ki ne vplivajo na višino davčne obveznosti

Jernej Podlipnik,univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, docent, predavatelj na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravni članki
10. 2016 24 19.9.2016 Slovenija pred digitalnimi izzivi

dr. Peter Merc, Lemur Legal d.o.o.

Pravni članki
11. 2016 23 12.9.2016 Zakaj se splača vlagati v varnost in zdravje pri delu?

Miha Šercer, odvetnik, Odvetniška pisarna Šercer

Pravni članki
12. 2016 22 5.9.2016 Varstvo upnika po 168. členu ZIZ

dr. Maja Ovčak Kos,univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, docentka za civilno in gospodarsko pravo na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije Celje (MFDPŠ), višja pravosodna svetovalka na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije in Žiga Razdrih,univerzitetni diplomirani pravnik, magister pravnih znanosti, višji pravosodni svetovalec na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije

Pravni članki
13. 2016 27 20.7.2016 Vloga izvedenca pri (so)odločanju v kazenskem postopku

mag. Ana Testen, okrajna sodnica, Okrajno sodišče v Ljubljani.

Pravni članki
14. 2016 999 20.7.2016 Otrok - oškodovanec spolne zlorabe v vrtincu strokovne institucionalne obravnave predkazenskega postopka in sodnega izvedenstva kazenskega postopka

mag. Tatjana Bobnar, namestnica generalnega direktorja policije, višja policijska svetnica, Generalna policijska uprava. Neža Miklič, višja policijska inšpektorica, predavateljica na Višji šoli za policiste, Policijska akademija.

Pravni članki
15. 2016 28 20.7.2016 Policija in izvedenstvo medicinske stroke v predkazenskem postopku – praktični vidiki

Damjan Miklič, magister varstvoslovja, višji kriminalistični inšpektor, Uprava kriminalistične policije.

Pravni članki
16. 2016 999 20.7.2016 Nastavki za forenzično samokritiko

dr. Dorijan Keržan, slovenist in filozof, doktor sociologije, zaposlen v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju od leta 1992 in sodni izvedenec za področje preiskav dokumentov in rokopisov od leta 2000.

Pravni članki
17. 2016 21 20.6.2016 Gradnja novega zapora: Predlogi in pomisleki

doc. dr. Mojca M. Plesničar, Inštitut za kriminologijo in Lana Cvikl, univ. dipl. prav., Inštitut za kriminologijo

Pravni članki
18. 2016 19 7.6.2016 Izjemna udeležba in aktualna vprašanja stvarnega prava

Boštjan Koritnik, direktor Založbe Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Pravni članki
19. 2016 20 7.6.2016 Tehnične specifikacije v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3)

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.

Pravni članki
20. 2016 18 30.5.2016 Iznos in zakonitost iznosa osebnih podatkov v tretje države

Gregor Berkopec, univerzitetni diplomirani pravnik

Pravni članki
21. 2016 17 23.5.2016 Zloraba pravice do odpusta obveznosti v ZFPPIPP-G

dr. Nina Plavšak, univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti

Pravni članki
22. 2016 16 16.5.2016 Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD)

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.

Pravni članki
23. 2016 15 9.5.2016 Pravna usoda služnosti in stavbne pravice v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in stečaju – pomen prednostnega načela

dr. Nina Plavšak, univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti

Pravni članki
24. 2016 14 18.4.2016 Insolvenčna zakonodaja ne more nadomeščati skrbnosti upnikov

doc. dr. Jaka Cepec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo

Pravni članki
25. 2016 13 11.4.2016 Pravne lastnosti lastninske pravice na nepremičnini in varstvo vknjižene, resnične in pričakovane lastninske pravice

dr. Nina Plavšak, univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti

Pravni članki
26. 2016 12 4.4.2016 Čist šport- čisti postopki

Pavle Pensa, odvetnik in partner, Jadek & Pensa

Pravni članki
27. 2016 11 21.3.2016 Lastninska pravica v pričakovanju

dr. Renato Vrenčur, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Pravni članki
28. 2016 10 14.3.2016 Začetek konca neformalnih dogovorov o priznanju krivde?

dr. Primož Gorkič

Pravni članki
29. 2016 9 7.3.2016 Slovensko okolje – naša izjemna (razvojna) priložnost!

prof. dr. Senko Pličanič, univ. dipl. prav.

Pravni članki
30. 2016 8 29.2.2016 Merila za oddajo javnega naročila v novem Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3)

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.

Pravni članki
31. 2016 7 22.2.2016 Načini prodaje premoženja v stečajnem postopku in pravno mogoče kombinacije teh načinov

dr. Nina Plavšak, univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti

Pravni članki
32. 2016 6 15.2.2016 Sodba v zadevi C 234/14 (Ostas celtnieks SIA proti Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs)

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.

Pravni članki
33. 2016 5 5.2.2016 Kako pravna pravila, ki operacionalizirajo načelo zaupanja v zemljiško knjigo, varujejo poštenega, dobrovernega pridobitelja

Boštjan Koritnik, strokovni urednik revije Pravnik

Pravni članki
34. 2016 4 1.2.2016 Delovna razmerja v letu 2016

Miha Šercer, odvetnik, Odvetniška pisarna Šercer

Pravni članki
35. 2016 3 25.1.2016 Leto inovacij v arbitraži

Marko Djinović,strokovni urednik revije Slovenska arbitražna praksa in prof. dr.Aleš Galič, odgovorni urednik.

Pravni članki
36. 2016 2 18.1.2016 Sodba C‑166/14 (MedEval- Qualitäts,Leistungs und Struktur Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH)

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.

Pravni članki
37. 2016 1 11.1.2016 Priznanje kaznivega dejanja v primerih spolnih zlorab otrok – rezultati raziskave

Danijela Frangež, doktorica znanosti, docentka za kriminologijo in predstojnica Katedre za kriminalistiko na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Pravni članki
38. 2016 29 1.1.1900 Kako se najbolj učinkovito spoprijeti s spori in se pred njimi zaščititi, še preden nastanejo

Katarina Kresal, predsednica Evropskega centra za reševanje sporov

Pravni članki