Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2013 1 2.1.2014 Odškodninska odgovornost za kršitev človekovih pravic

Saša Zagorc

Pravni letopis
2. 2013 1 2.1.2014 Avtentična razlaga zakona v praksi

Saša Zagorc

Pravni letopis
3. 2013 1 2.1.2014 Nomotehnika kot ovira zlorabam v pravodajnih postopkih

Bećir Kečanović, Albin Igličar

Pravni letopis
4. 2013 1 2.1.2014 Odškodninska odgovornost stečajnih upraviteljev in odgovornost države zanje

Mile Dolenc

Pravni letopis
5. 2013 1 2.1.2014 Nomotehnika, pravna država in politika

Franc Grad

Pravni letopis
6. 2013 1 2.1.2014 Razprava o pomenu izstavitve zemljiškoknjižnega dovolila in o nekaterih posledicah spremenjene ureditve izbrisne tožbe

Jasna Hudej, Iztok Ščernjavič

Pravni letopis
7. 2013 1 2.1.2014 Nujni zakonodajni postopek

Andreja Kurent

Pravni letopis
8. 2013 1 2.1.2014 O prepovedi retroaktivnosti predpisov

Borut Šinkovec

Pravni letopis
9. 2013 1 2.1.2014 Praktični primeri glede razmerja med obligacijsko in stvarnopravno naravo zahtevka

Aleš Galič

Pravni letopis
10. 2013 1 2.1.2014 Delitev skupnega premoženja v zapuščinskem in pravdnem postopku

Mateja Končina Peternel

Pravni letopis
11. 2013 1 2.1.2014 Determination of the Child's Habitual Residence According to the Brussels II bis Regulation

Ilija Rumenov

Pravni letopis
12. 2013 1 2.1.2014 Odškodninska odgovornost države

Damjan Možina

Pravni letopis
13. 2013 1 2.1.2014 Odškodninska odgovornost sodnika in odgovornost države zanj

Jan Zobec

Pravni letopis
14. 2013 1 2.1.2014 Zavarovanje terjatev z vrednostnimi papirji

Miha Juhart

Pravni letopis
15. 2013 1 2.1.2014 Pravne podlage za ureditev položaja infrastrukturnih omrežij na tujih zemljiščih

Matija Damjan

Pravni letopis
16. 2013 1 2.1.2014 Akcesornost zastavne pravice

Renato Vrenčur

Pravni letopis