Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2017 3 31.12.2017 O protivečinskem problemu ustavnega sodišča

dr. Andraž Teršek

Revija Javna uprava
2. 2017 3 31.7.2017 Delegirana zakonodaja nastanek in razvoj na območju Anglije

dr. Iztok Rakar

Revija Javna uprava
3. 2017 1 31.7.2017 Izvedba urbanih projektov Matej Nikšič po modelu javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji: Pogledi občin in investitorjev

Sabina Mujkić in Matej Nikšič

Revija Javna uprava
4. 2017 1 31.7.2017 Geneza ustavne pravice do pitne vode

prof. dr. Lojze Ude

Revija Javna uprava
5. 2017 3 31.7.2017 Obnova upravnega postopka zoper sklep

Bruna Žuber

Revija Javna uprava
6. 2017 1 31.7.2017 Ureditev lokalnih javnih gospodarskih služb in njihovo financiranje

mag. Irena Prodan, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

Revija Javna uprava
7. 2017 3 31.7.2017 Vzpon avtoritarnih režimov v Srednji in Vzhodni Evropi ter vloga Evropske skupnosti pri varstvu temeljnih vrednot EU

Tjaša Skočir

Revija Javna uprava
8. 2017 3 31.7.2017 Izazovi zaštite prava izbjeglica i interno raseljenih lica na putu Crne Gore ka članstvu u Europskoj uniji: Slučaj raseljenih iz Albanije u Crnu Goru

Ivana Jelić

Revija Javna uprava
9. 2017 1 31.7.2017 Uresničevanje načela kontradiktornosti v postopku odločanja o izdaji in o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici

Bruna Žuber

Revija Javna uprava
10. 2017 3 31.7.2017 Pomen (moč) ljubezni pri vodenju in pri zavzetosti zaposlenih v javni upravi

dr. Senko Pličanič

Revija Javna uprava
11. 2017 1 31.7.2017 Uporaba jezika italijanske narodne skupnosti v javni upravi

Tadeja Pirnat Battelli

Revija Javna uprava
12. 2017 1 31.7.2017 Smernice evropeizacije upravnega procesnega prava

Polonca Kovač

Revija Javna uprava
13. 2017 1 31.7.2017 Dokazovanje v davčnih zadevah - razvoj teorije in sodne prakse

Jernej Podlipnik

Revija Javna uprava