Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2014 3 31.12.2014 Vpliv prava na kakovost zraka

Asis. mag. Tanja Pucelj Vidović

Revija Javna uprava
2. 2014 3 31.12.2014 Sodelovanje javnosti pri pripravi podzakonskih predpisov kot oblika pravnega varstva?

Doc. dr. Iztok Rakar

Revija Javna uprava
3. 2014 3 31.12.2014 Izvajanje zdravstvenih storitev na primarni ravni – vidik koncesionarjev

Katarina Vegel, mag. upr. ved

Revija Javna uprava
4. 2014 3 31.12.2014 Visokošolsko izobraževanje kot mešana javno-zasebna dobrina

Prof. dr. Branko Korže

Revija Javna uprava
5. 2014 3 31.12.2014 O rangiranju (pravnih) visokih šol ter možnostih in priložnostih implementacije le-tega v slovenskem prostoru

Žiga Rejc, mag. posl. Ved

Revija Javna uprava
6. 2014 3 31.12.2014 Trajnostno prostorsko načrtovanje in trajnostni gospodarski razvoj Slovenije – vloga prava in države

Prof. dr. Senko Pličanič

Revija Javna uprava
7. 2014 3 31.12.2014 Primernost zakonskih omejitev ustanavljanja lekarn za dosego ciljev javnega interesa

Doc. dr. Klemen Podobnik

Revija Javna uprava
8. 2014 1 31.7.2014 Predlagalne pristojnosti:Predsednika republike

Prof. dr. Igor Kaučič

Revija Javna uprava
9. 2014 1 31.7.2014 Zakonodajna sled

Prof. dr. Albin Igličar

Revija Javna uprava
10. 2014 1 31.7.2014 Pristojnosti predsednika republike na zakonodajnem področju v bivših socialističnih ureditvah

Asis. mag. Tadej Dubrovnik

Revija Javna uprava
11. 2014 1 31.7.2014 Prenehanje funkcije ministra

Prof. dr. Franc Grad

Revija Javna uprava
12. 2014 1 31.7.2014 Politična odgovornost položajnih uradnikov

Doc. dr. Janez Pogorelec

Revija Javna uprava
13. 2014 1 31.7.2014 Prenos koncesijskega razmerja kot svojevrsten upravnopravni institut

Martin Dekleva

Revija Javna uprava
14. 2014 1 31.7.2014 Poskus drugačnega upravljanja javnega sektorja na primeru financiranja javnih visokošolskih zavodov

Doc. dr. Mirko Pečarič

Revija Javna uprava