Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2014 3 31.12.2014 Vpliv prava na kakovost zraka

Asis. mag. Tanja Pucelj Vidović

revija Javna uprava
2. 2014 3 31.12.2014 Sodelovanje javnosti pri pripravi podzakonskih predpisov kot oblika pravnega varstva?

Doc. dr. Iztok Rakar

revija Javna uprava
3. 2014 3 31.12.2014 Izvajanje zdravstvenih storitev na primarni ravni – vidik koncesionarjev

Katarina Vegel, mag. upr. ved

revija Javna uprava
4. 2014 3 31.12.2014 Visokošolsko izobraževanje kot mešana javno-zasebna dobrina

Prof. dr. Branko Korže

revija Javna uprava
5. 2014 3 31.12.2014 O rangiranju (pravnih) visokih šol ter možnostih in priložnostih implementacije le-tega v slovenskem prostoru

Žiga Rejc, mag. posl. Ved

revija Javna uprava
6. 2014 3 31.12.2014 Trajnostno prostorsko načrtovanje in trajnostni gospodarski razvoj Slovenije – vloga prava in države

Prof. dr. Senko Pličanič

revija Javna uprava
7. 2014 3 31.12.2014 Primernost zakonskih omejitev ustanavljanja lekarn za dosego ciljev javnega interesa

Doc. dr. Klemen Podobnik

revija Javna uprava
8. 2014 1 31.7.2014 Predlagalne pristojnosti:Predsednika republike

Prof. dr. Igor Kaučič

revija Javna uprava
9. 2014 1 31.7.2014 Zakonodajna sled

Prof. dr. Albin Igličar

revija Javna uprava
10. 2014 1 31.7.2014 Pristojnosti predsednika republike na zakonodajnem področju v bivših socialističnih ureditvah

Asis. mag. Tadej Dubrovnik

revija Javna uprava
11. 2014 1 31.7.2014 Prenehanje funkcije ministra

Prof. dr. Franc Grad

revija Javna uprava
12. 2014 1 31.7.2014 Politična odgovornost položajnih uradnikov

Doc. dr. Janez Pogorelec

revija Javna uprava
13. 2014 1 31.7.2014 Prenos koncesijskega razmerja kot svojevrsten upravnopravni institut

Martin Dekleva

revija Javna uprava
14. 2014 1 31.7.2014 Poskus drugačnega upravljanja javnega sektorja na primeru financiranja javnih visokošolskih zavodov

Doc. dr. Mirko Pečarič

revija Javna uprava