Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2012 3 31.12.2012 Evropska unija – državna zveza ali zvezna država?

Prof. dr. Franc Grad

revija Javna uprava
2. 2012 3 31.12.2012 Analiza (aktualnih) usmerjevalnih reform v sekundarnem in terciarnem izobraževanju

Žiga Rejc

revija Javna uprava
3. 2012 3 31.12.2012 Pravna narava preambule ustavnega zakona

Prof. dr. Igor Kaučič

revija Javna uprava
4. 2012 3 31.12.2012 Skupna izhodišča (ne)pravne priprave in razlage (pod)zakonskih predpisov

Doc. dr. Mirko Pečarič

revija Javna uprava
5. 2012 3 31.12.2012 Novi tožbeni zahtevki za povečanje učinkovitosti upravnega spora

Prof. dr. Erik Kerševan

revija Javna uprava
6. 2012 3 31.12.2012 Pravica vedeti v upravnih zadevah v regulaciji in praksi Slovenije, Hrvaške in Srbije

Doc. dr. Polonca Kovač

revija Javna uprava
7. 2012 3 31.12.2012 Vrednotni in etični vidiki zakonodajnega procesa

Prof. dr. Albin Igličar,

revija Javna uprava
8. 2012 3 31.12.2012 Položaj šefa države v izvršilni oblasti novih članic EU

Mag. Tadej Dubrovnik

revija Javna uprava
9. 2012 1 31.7.2012 Omejevanje pravnih sredstev v upravnem procesnem pravu

Prof. dr. Erik Kerševan

revija Javna uprava
10. 2012 1 31.7.2012 Ocena sprememb ZGO in ZGO-1 v zadnjih 15 letih s stališča investitorja

Gregor Sorč

revija Javna uprava
11. 2012 1 31.7.2012 Ustavnosodni prispevek k razumevanju načel socialne države

As. mag. Nejc Brezovar

revija Javna uprava
12. 2012 1 31.7.2012 Odprt pomen in vloga slovenskih inšpekcij v 21. stoletju

Doc. dr. Mirko Pečarič

revija Javna uprava
13. 2012 1 31.7.2012 Vloga sodnih izvedencev pri ugotavljanju odškodninske odgovornosti zdravstvene organizacije

Bruno Nikolić

revija Javna uprava
14. 2012 1 31.7.2012 Tržna dejavnost in preoblikovanje javnih zavodov-Primer nelojalne konkurence pri izvajanju lekarniške dejavnosti

Dr. Breda Mulec

revija Javna uprava
15. 2012 1 31.7.2012 Ekonomska analiza ureditve Zoisovih štipendij

Žiga Rejc

revija Javna uprava
16. 2012 1 31.7.2012 Meje debirokratizacije upravnih postopkov-Analiza in nekaj primerov regulacije iz slovenske in evropske prakse

Doc. dr. Polonca Kovač

revija Javna uprava