Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2017 5 21.12.2017 Položaj odvetništva v Sloveniji v letu 2017

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
2. 2017 5 21.12.2017 Poročilo o delu v Državnem svetu

Bojana Potočan

Revija Odvetnik
3. 2017 5 21.12.2017 Miha Kozinc: Odvetniki nismo ugrabili države

Majda Vukelić

Revija Odvetnik
4. 2017 5 21.12.2017 Ureditev zapuščinskih postopkov v sosednjih državah (2.)

mag. Nataša Erjavec

Revija Odvetnik
5. 2017 5 21.12.2017 Prednovoletni sprejem

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
6. 2017 5 21.12.2017 Sedma skupščina češke odvetniške zbornice

Janez Starman

Revija Odvetnik
7. 2017 5 21.12.2017 Odvetništvo – Iz letnega poročila Varuha za leto 2016

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
8. 2017 5 21.12.2017 OZS nasprotuje predlaganim spremembam ZKP-N

mag. Roman Završek

Revija Odvetnik
9. 2017 5 21.12.2017 Odvetniki na 22. Ljubljanskem maratonu

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
10. 2017 5 21.12.2017 Slovenska odvetniška zbornica v reforme s pomočjo BRAK

dr. Veronika Harrer

Revija Odvetnik
11. 2017 5 21.12.2017 Dr. Igo Gruden

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
12. 2017 5 21.12.2017 Dotakljivost nedotakljivega

Dino Bauk

Revija Odvetnik
13. 2017 5 21.12.2017 Dr. Matjaž Ambrož in Lana Cvikl: Pravice v zaporu: Pregled in ovrednotenje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice avtorjev

Katja Simončič

Revija Odvetnik
14. 2017 5 21.12.2017 Statistika OZS

Revija Odvetnik
15. 2017 5 21.12.2017 Od tulipanov do kriptovalut – ekonomski baloni nekoč in danes

Borut Leskovec

Revija Odvetnik
16. 2017 5 21.12.2017 Direktiva o pravicah žrtev in projekt IMPAIR

dr. Tjaša Strobelj

Revija Odvetnik
17. 2017 5 21.12.2017 Šestjezični pravni slovar (12.)

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
18. 2017 5 21.12.2017 Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca (3. del)

mag. Janja Paripović

Revija Odvetnik
19. 2017 5 21.12.2017 Razgradnja odvetništva skozi prizmo Odvetniške tarife

Gregor Gregorin

Revija Odvetnik
20. 2017 5 21.12.2017 Zapisnik s skupščine OZS

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
21. 2017 5 21.12.2017 Plaketa dr. Danila Majarona

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
22. 2017 5 21.12.2017 Vlade ne morejo uživati zaupanja, če najvišji predstavniki delujejo nepregledno

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
23. 2017 5 21.12.2017 Vabilo in vročanje (5)

Nataša Skubic

Revija Odvetnik
24. 2017 5 21.12.2017 Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (Sinopsis/Synopse)

dr. Maja Ovčak Kos in dr. Ana Božič Penko

Revija Odvetnik
25. 2017 5 21.12.2017 Od tulipanov do kriptovalut – ekonomski baloni nekoč in danes (Sinopsis/Synopse)

Borut Leskovec

Revija Odvetnik
26. 2017 5 21.12.2017 Nove strategije za (uspešno) opravljanje odvetniškega poklica

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
27. 2017 5 21.12.2017 Odškodninska odgovornost direktorjev javnih zavodov

Katarina Rajgelj

Revija Odvetnik
28. 2017 5 21.12.2017 Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (1.)

dr. Maja Ovčak Kos in dr. Ana Božič Penko

Revija Odvetnik
29. 2017 5 21.12.2017 Matej Erjavec: »Na tekmi z Latvijo sem jokal«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
30. 2017 5 21.12.2017 O delu upravnega odbora OZS

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
31. 2017 5 21.12.2017 32. dan slovenskih odvetnikov

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
32. 2017 5 21.12.2017 Ekonomski položaj odvetništva v Sloveniji

mag. Anton Žmaucar

Revija Odvetnik
33. 2017 5 21.12.2017 Spremembe političnih procesov so vedno vplivale na položaj in dobrobit pravnikov

dr. Antonín Mokrý

Revija Odvetnik
34. 2017 5 21.12.2017 Krohot prava

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
35. 2017 5 21.12.2017 Konferenca predsednikov srednjeevropskih in vzhodnoevropskih zbornic

mag. Roman Završek

Revija Odvetnik
36. 2017 5 21.12.2017 Etični izzivi odvetništva

Gaja Ana Pavliha

Revija Odvetnik
37. 2017 5 21.12.2017 Prisege

Revija Odvetnik
38. 2017 4 5.10.2017 Vloge, listine in pisanja (4)

Nataša Skubic

Revija Odvetnik
39. 2017 4 5.10.2017 Popravek

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
40. 2017 4 5.10.2017 Elektronsko vročanje po noveli ZPP-E

dr. Urška Kežmah

Revija Odvetnik
41. 2017 4 5.10.2017 »Mandat bom končal s čisto vestjo«

mag. Roman Završek

Revija Odvetnik
42. 2017 4 5.10.2017 Prisege

Revija Odvetnik
43. 2017 4 5.10.2017 Prepovedana tvorba živih bitij v KZ-1

dr. Damjan Korošec in dr. Aleš Vodičar

Revija Odvetnik
44. 2017 4 5.10.2017 Kako se lahko odvetnik izogne peklu?

dr. Rok Čeferin

Revija Odvetnik
45. 2017 4 5.10.2017 Dr. Nina Plavšak: Komentar ZFPPIPP: tiskano in digitalno

dr. Jaka Cepec

Revija Odvetnik
46. 2017 4 5.10.2017 Človek, svet in etos: študije o postsekularni filozofiji in svetovnem etosu

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
47. 2017 4 5.10.2017 Afrika pri nas doma

mag. Miha Šipec

Revija Odvetnik
48. 2017 4 5.10.2017 Vloga odvetništva v RS – posvet v Državnem svetu

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
49. 2017 4 5.10.2017 Statistika OZS

Revija Odvetnik
50. 2017 4 5.10.2017 Izzivi argumentacije pri varstvu časti in ugleda

Barbara Planko

Revija Odvetnik
51. 2017 4 5.10.2017 dr. Ulrich Wessels: Zastopanje je kakovostnejše, če stranko zastopa odvetnik

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
52. 2017 4 5.10.2017 Javni interes v kulturi – pravo v službi krivice

dr. Gregor Tomc

Revija Odvetnik
53. 2017 4 5.10.2017 S kolesom od Prage do Dunaja

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
54. 2017 4 5.10.2017 Dnevi slovaških odvetnikov

Tanja Marušič

Revija Odvetnik
55. 2017 4 5.10.2017 O delu upravnega odbora OZS

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
56. 2017 4 5.10.2017 Prepovedana tvorba živih bitij v KZ-1 (Sinopsis/Synopse)

dr. Damjan Korošec in dr. Aleš Vodičar

Revija Odvetnik
57. 2017 4 5.10.2017 Mediacijske tehnike za odvetnike

Maša Kociper

Revija Odvetnik
58. 2017 4 5.10.2017 Drago Demšar

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
59. 2017 4 5.10.2017 Seja stalnega odbora CCBE: v senci brexita

Petja Plauštajner

Revija Odvetnik
60. 2017 4 5.10.2017 Ureditev zapuščinskih postopkov v sosednjih državah (1.)

mag. Nataša Erjavec

Revija Odvetnik
61. 2017 4 5.10.2017 Dr. Luigi Varanelli: Pogodbeno pravo 3 – Patologija pogodbe, prvi del

Jože Ilc

Revija Odvetnik
62. 2017 4 5.10.2017 O vlogi in položaju odvetništva

mag. Roman Završek

Revija Odvetnik
63. 2017 4 5.10.2017 Šestjezični pravni slovar (11.)

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
64. 2017 4 5.10.2017 Sodstvo o kakovosti odvetniškega dela

Borut Bernik Bogataj

Revija Odvetnik
65. 2017 4 5.10.2017 Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca (2.)

mag. Janja Paripović

Revija Odvetnik
66. 2017 4 5.10.2017 Z omejevanjem pravice do učinkovite obrambe do več kazenskih obsodb

mag. Mitja Jelenič Novak

Revija Odvetnik
67. 2017 4 5.10.2017 Reševanje nekaterih odprtih vprašanj glede pripadajočih zemljišč po ZVEtL-1 (Sinopsis/Synopse)

Mateja Tamara Fajs in Jure Debevec

Revija Odvetnik
68. 2017 4 5.10.2017 Reševanje nekaterih odprtih vprašanj glede pripadajočih zemljišč po ZVEtL-1

Mateja Tamara Fajs in Jure Debevec

Revija Odvetnik
69. 2017 4 5.10.2017 Pripombe odvetnikov ministra ne ganejo

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
70. 2017 4 5.10.2017 Popravek

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
71. 2017 4 5.10.2017 Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: Liber Amicorum dr. Ciril Ribičič

dr. Rok Čeferin

Revija Odvetnik
72. 2017 4 5.10.2017 Janez Premk: pesnik in odvetnik (1939–2017)

Santo (Sandro) Pečenko

Revija Odvetnik
73. 2017 4 5.10.2017 Odvetniška ekipa si je zaslužila vsak cent, ki smo jim ga plačali

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
74. 2017 3 13.7.2017 Dr. Igor Rosina

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
75. 2017 3 13.7.2017 Izvajanje stikov ob nasprotovanju otroka: do kam sežejo obveznosti države

mag. Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
76. 2017 3 13.7.2017 Sodnik in sodišče (3)

Nataša Skubic

Revija Odvetnik
77. 2017 3 13.7.2017 Občutek varnosti in slišanosti strank v postopku mediacije (ob 15-letnici sodišču pridružene mediacije v Sloveniji)

Anka Patru

Revija Odvetnik
78. 2017 3 13.7.2017 Statistika OZS

Revija Odvetnik
79. 2017 3 13.7.2017 O delu upravnega odbora OZS

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
80. 2017 3 13.7.2017 Priprava glavne obravnave po noveli ZPP-E

dr. Aleš Galič

Revija Odvetnik
81. 2017 3 13.7.2017 Šestjezični pravni slovar (10.)

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
82. 2017 3 13.7.2017 Dr. Marko Pavliha, dr. Patrick Vlačič, Karla Oblak: Prevozno pravo

dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
83. 2017 3 13.7.2017 Dr. Alenka Šelih: V prejšnjem sistemu smo imeli manj političnih pravic, v tem pa manj socialnih

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
84. 2017 3 13.7.2017 Novela ZPP-E

Jože Ilc

Revija Odvetnik
85. 2017 3 13.7.2017 Odgovornost za škodo na stvareh v varstvu – pasivna legitimacija

dr. Karlo Primožič

Revija Odvetnik
86. 2017 3 13.7.2017 Zloraba pravil o postopku na podlagi verodostojne listine in o fikciji vročitve

Marko Rajčević Lah

Revija Odvetnik
87. 2017 3 13.7.2017 Prisege

Revija Odvetnik
88. 2017 3 13.7.2017 Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji

Patricij Maček

Revija Odvetnik
89. 2017 3 13.7.2017 Igor Grossman (1963–2017)

mag. Roman Završek

Revija Odvetnik
90. 2017 3 13.7.2017 Titograd

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
91. 2017 3 13.7.2017 Brez neodvisnega odvetništva sta uresničevanje pravice do sodnega varstva in varstvo pravic strank zgolj mrtva črka na papirju

mag. Roman Završek

Revija Odvetnik
92. 2017 3 13.7.2017 Saga o točki in tarifi

mag. Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
93. 2017 3 13.7.2017 Zapisnik s skupščine OZS

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
94. 2017 3 13.7.2017 Dr. Peter Čeferin: Prepoznava ali »neznosna lahkost sojenja«

Tina Šnajder Paunovič

Revija Odvetnik
95. 2017 3 13.7.2017 Sistematična razgradnja odvetništva

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
96. 2017 3 13.7.2017 »Odvetniška zbornica ukrepa vsakič, ko je to potrebno«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
97. 2017 3 13.7.2017 Elektronski odvetnik

Tonči Ravlić

Revija Odvetnik
98. 2017 3 13.7.2017 Nekatera vprašanja glede novosti po noveli ZPP-E v pritožbenih postopkih

dr. Vesna Bergant Rakočević

Revija Odvetnik
99. 2017 3 13.7.2017 Slovensko odvetništvo danes in kakšno odvetništvo si želimo v prihodnje

mag. Roman Završek

Revija Odvetnik
100. 2017 3 13.7.2017 Mag. Igor Karlovšek: Bahamski dokument: zgodba o slovenskem tajkunu

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
101. 2017 3 13.7.2017 Priprave na glavno obravnavo in glavna obravnava po noveli ZPP-E

Jure Levovnik

Revija Odvetnik
102. 2017 3 13.7.2017 Odlična uvrstitev študentov ljubljanske Pravne fakultete na tekmovanju CEEMC

dr. Ana Vlahek in Daniela Mozetič

Revija Odvetnik
103. 2017 3 13.7.2017 Denar je danes redko stvar: izločitvena pravica na premičninah in drugem premoženju

Boštjan Špec

Revija Odvetnik
104. 2017 3 13.7.2017 Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca (1.)

mag. Janja Paripović

Revija Odvetnik
105. 2017 3 13.7.2017 Plenarna seja in seje odborov CCBE

Aleksandra Janežič in Nina Drnovšek

Revija Odvetnik
106. 2017 2 7.4.2017 Poročilo o delu OZO Koper

Giani Flego

Revija Odvetnik
107. 2017 2 7.4.2017 Tožbeni zahtevki v sodnih socialnih sporih

Nada Perič Vlaj

Revija Odvetnik
108. 2017 2 7.4.2017 Poročilo o delu OZO Nova Gorica

Hilda Pipan

Revija Odvetnik
109. 2017 2 7.4.2017 Novela ZKP-N: prenova Zakona o kazenskem postopku?

dr. Primož Gorkič

Revija Odvetnik
110. 2017 2 7.4.2017 Memorandum CCBE o vzajemnem priznavanju čezmejnega permanentnega izobraževanja odvetnikov

Janez Starman

Revija Odvetnik
111. 2017 2 7.4.2017 Določitev postopka za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

dr. Tjaša Strobelj

Revija Odvetnik
112. 2017 2 7.4.2017 Poročilo o delu OZO Maribor

Rija Krivograd

Revija Odvetnik
113. 2017 2 7.4.2017 Tanja Sedušak: »Nič se ne sme spreminjati tja v en dan«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
114. 2017 2 7.4.2017 Študentje ljubljanske Pravne fakultete spet med najboljšimi na svetu

dr. Ana Vlahek

Revija Odvetnik
115. 2017 2 7.4.2017 Otvoritev sodnega leta 2017 v Milanu

Tanja Marušič

Revija Odvetnik
116. 2017 2 7.4.2017 Poročilo o delu OZO Slovenj Gradec

mag. David Pogorevc

Revija Odvetnik
117. 2017 2 7.4.2017 Poročilo o delu OZO Kranj

Anka Kozamernik

Revija Odvetnik
118. 2017 2 7.4.2017 Nevrohormonsko ravnovesje za odvetnike

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
119. 2017 2 7.4.2017 Sprejem in zavrnitev sporazumov o priznanju krivde – analiza sodne prakse

mag. Andreja Sedej Grča

Revija Odvetnik
120. 2017 2 7.4.2017 Poročilo o delu OZO Dolenjska

Majda Štrasner

Revija Odvetnik
121. 2017 2 7.4.2017 Analiza novejše sodne prakse – skupno premoženje zakoncev

dr. Mateja Končina Peternel

Revija Odvetnik
122. 2017 2 7.4.2017 Nekatera vprašanja preiskovanja pri odvetniku v luči presoje Evropskega sodišča za človekove pravice

dr. Marko Bošnjak

Revija Odvetnik
123. 2017 2 7.4.2017 Poročilo o delu OZO Pomurje

Slavko Fartelj

Revija Odvetnik
124. 2017 2 7.4.2017 Seje odborov CCBE na Dunaju

doc dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
125. 2017 2 7.4.2017 Poročilo o delu OZO Ljubljana

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
126. 2017 2 7.4.2017 Poročilo o delu OZO Celje

Tomaž Bromše

Revija Odvetnik
127. 2017 2 7.4.2017 35. dan hrvaških odvetnikov

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
128. 2017 2 7.4.2017 45. Evropska predsedniška konferenca

Janez Starman

Revija Odvetnik
129. 2017 2 7.4.2017 Pravila o zaupnosti odvetnikove korespondence

Thierry Wickers

Revija Odvetnik
130. 2017 2 7.4.2017 Tožbeni zahtevki s področja delovnih razmerij

Tanja Bohl

Revija Odvetnik
131. 2017 2 7.4.2017 Poročilo o delu OZO Krško

Klavdija Kerin

Revija Odvetnik
132. 2017 2 7.4.2017 Permanentna rast in razvoj kakovostnega odvetniškega izobraževalnega sistema

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
133. 2017 2 7.4.2017 O nekaterih dilemah načela zaupanja v zemljiško knjigo in o učinkih overjenega zemljiškoknjižnega dovolila

Iztok Ščernjavič

Revija Odvetnik
134. 2017 2 7.4.2017 Poročilo o delu OZO Ptuj

Zdenka Pavlovič

Revija Odvetnik
135. 2017 2 7.4.2017 Odvetniki v digitalnem svetu

Thierry Wickers

Revija Odvetnik
136. 2017 2 7.4.2017 Okrogla miza na Hrvaškem

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
137. 2017 2 7.4.2017 Graditev objektov – nekaj vprašanj iz upravnosodne prakse

Andrej Kmecl

Revija Odvetnik
138. 2017 2 7.4.2017 Novo vodstvo društva Alumni PF Ljubljana

Boštjan Koritnik

Revija Odvetnik
139. 2017 2 7.4.2017 Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo

Nina Globočnik

Revija Odvetnik
140. 2017 2 7.4.2017 O delu upravnega odbora OZS

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
141. 2017 1 16.3.2017 mag. Drago Demšar (1942−2017): »Nikoli nisem nikogar kazensko preganjal«

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
142. 2017 1 16.3.2017 Statistika

Revija Odvetnik
143. 2017 1 16.3.2017 Zloraba pravic v upravnem postopku – odškodninska odgovornost

dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
144. 2017 1 16.3.2017 Prekluzivni rok za uveljavitev jamčevalnih zahtevkov pri prodajni in podjemni pogodbi (2. del)

mag. Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
145. 2017 1 16.3.2017 Prisege

Revija Odvetnik
146. 2017 1 16.3.2017 Zloraba pravic v upravnem postopku – odškodninska odgovornost

doc. dr. Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
147. 2017 1 16.3.2017 Nekaj misli po koncu 21 let trajajočega sodnega postopka

mag. Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
148. 2017 1 16.3.2017 Dr. Dragan Petrovec: Fanči s psihiatrije in še hujše zgodbe

mag. Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
149. 2017 1 16.3.2017 »Prisegam, da bom odvetniški poklic opravljal vestno, pošteno in dostojanstveno«

Rija Krivograd

Revija Odvetnik
150. 2017 1 16.3.2017 Prekluzivni rok za uveljavitev jamčevalnih zahtevkov pri prodajni in podjemni pogodbi (2. del)

mag. Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
151. 2017 1 16.3.2017 V luči prenove Etičnega kodeksa CCBE

Petja Plauštajner

Revija Odvetnik
152. 2017 1 16.3.2017 Slabosti so v moralnem hazardu

Jože Stare in Boštjan Koritnik

Revija Odvetnik
153. 2017 1 16.3.2017 Nove zahteve glede osebnih podatkov

Matija Jamnik

Revija Odvetnik
154. 2017 1 16.3.2017 Projektno delo

Katarina Rajgelj

Revija Odvetnik
155. 2017 1 16.3.2017 O pravicah in privilegijih: morala dolžnosti vs. morala prizadevanja – Poklon Lonu L. Fullerju

dr. Boštjan M. Zupančič

Revija Odvetnik
156. 2017 1 16.3.2017 Dan pro bono

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
157. 2017 1 16.3.2017 Konkurenčno pravo ne koristi ne gospodarstvu in ne varuje potrošnika

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
158. 2017 1 16.3.2017 Dr. Branko Marušič: Doktor Karel Lavrič (1818–1876) in njegova doba

Santo (Sandro) Pečenko

Revija Odvetnik
159. 2017 1 16.3.2017 Stranka (2)

Nataša Skubic

Revija Odvetnik
160. 2017 1 16.3.2017 Šestjezični pravni slovar (9.)

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
161. 2017 1 16.3.2017 Odšla je odvetnica Mojca Dvoršek

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
162. 2017 1 16.3.2017 Poročilo o Dnevu odvetniške pravne pomoči pro bono 2016

Revija Odvetnik
163. 2017 1 16.3.2017 O pravicah in privilegijih: morala dolžnosti vs. morala prizadevanja

dr. Boštjan M. Zupančič

Revija Odvetnik
164. 2017 1 16.3.2017 O delu upravnega odbora OZS

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
165. 2017 1 16.3.2017 O svobodnem poklicu in razmahu osebnosti

dr. Matjaž Ambrož

Revija Odvetnik
166. 2017 1 16.3.2017 Mag. Marjeta Oven in Maja Vavtar: Vrhovno sodišče na Slovenskem skozi čas

Jože Ilc

Revija Odvetnik
167. 2017 1 16.3.2017 Profesor Beran

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
168. 2017 1 16.3.2017 Uvedba laičnih sodnikov v kazensko sodstvo na Japonskem (saiban-in seido)

dr. Boštjan Tratar

Revija Odvetnik
169. 2017 1 16.3.2017 Sprejem osebe na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico v nujnem primeru po ZDZdr – pogled zdravnika

Tina Šubic Metlikovič in Andrej Žmitek

Revija Odvetnik
170. 2017 1 16.3.2017 V imenu ljudstva ...

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
171. 2017 1 16.3.2017 Časovno omejevanje učinka ničnosti ni dopustno

mag. Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
172. 2017 1 16.3.2017 Kaj bo, če bo želel vročanje tudi delničar v d. d.?

Primož Mikolič in Boštjan Koritnik

Revija Odvetnik