Št. Letnik Številka Datum Naslov / avtor Vrsta
1. 2012 4 31.12.2012 Zavrnitev zemljiškoknjižnega vpisa na podlagi tuje notarske listine lahko omejuje prosti pretok storitev

Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
2. 2012 4 31.12.2012 Ustavna pritožba pred Ustavnim sodiščem RS

Marta Klampfer

Revija Odvetnik
3. 2012 4 31.12.2012 Pravilnik o podelitvi plakete dr. Danila Majarona

Revija Odvetnik
4. 2012 4 31.12.2012 Mediacija v praksi

Zoran Hajtnik

Revija Odvetnik
5. 2012 4 31.12.2012 Ustavna pritožba pred Ustavnim sodiščem RS

Marta Klampfer

Revija Odvetnik
6. 2012 4 31.12.2012 Po Krpanovi poti na Dunaj – s kolesom

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
7. 2012 4 31.12.2012 Beseda urednika: Odvetnik na spletu

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
8. 2012 4 31.12.2012 Dileme delodajalca kot dolžnikovega dolžnika

Jure Debevec

Revija Odvetnik
9. 2012 4 31.12.2012 Samostojno in neodvisno odvetništvo – mediji – pravna država

Slobodan Beljanski

Revija Odvetnik
10. 2012 4 31.12.2012 Iz dela upravnega odbora OZS

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
11. 2012 4 31.12.2012 Balkanski bojevnik – po civilno

Jože Ilc

Revija Odvetnik
12. 2012 4 31.12.2012 Odvetniki na 17. ljubljanskem maratonu

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
13. 2012 4 31.12.2012 Dnevi advokature BiH

Roman Završek

Revija Odvetnik
14. 2012 4 31.12.2012 »Pravni sistem deluje, kot da bi ga vodila želja po samouničenju«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
15. 2012 4 31.12.2012 O žaganju treh vej oblasti in sušenju ljudskega debla

dr. Marko Pavliha

Revija Odvetnik
16. 2012 4 31.12.2012 Prisege

Revija Odvetnik
17. 2012 4 31.12.2012 Statistika

Revija Odvetnik
18. 2012 4 31.12.2012 S 116. plenarne seje CCBE

Nina Drnovšek in Aleksandra Janežič

Revija Odvetnik
19. 2012 4 31.12.2012 Postopek izločitve dokazov po noveli ZKP-K

Martina Žaucer

Revija Odvetnik
20. 2012 4 31.12.2012 Kritičen pogled na problematiko samostojnosti in neodvisnosti odvetništva

Emil Zakonjšek

Revija Odvetnik
21. 2012 4 31.12.2012 Izredna skupščina OZS

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
22. 2012 4 31.12.2012 Plaketa dr. Danila Majarona: prejmeta jo Rudi Šelih in Mario Kos

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
23. 2012 4 31.12.2012 Postopek izločitve dokazov po noveli ZKP-K

Martina Žaucer

Revija Odvetnik
24. 2012 4 31.12.2012 Fotoreportaža

Revija Odvetnik
25. 2012 4 31.12.2012 Varstvo svobode tiska v globalni družbi

Rok Čeferin

Revija Odvetnik
26. 2012 4 31.12.2012 Mediacija včeraj, danes, jutri

Mirjana Kranjčević

Revija Odvetnik
27. 2012 4 31.12.2012 Novi predsednik HOK

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
28. 2012 4 31.12.2012 mag. Nina Betetto: »Mediacija mora ostati na sodišču«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
29. 2012 4 31.12.2012 Krik

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
30. 2012 3 31.10.2012 Vzročna zveza in pravo – oris nove teorije

Luigi Varanelli

Revija Odvetnik
31. 2012 3 31.10.2012 Odgovornost upravljavca spletnega portala za kršenje avtorskih pravic

Eneja Drobež

Revija Odvetnik
32. 2012 3 31.10.2012 Davčni inšpekcijski nadzor odvetnikov oziroma odvetniških družb (2.)

Bojan Škof

Revija Odvetnik
33. 2012 3 31.10.2012 O nedovoljenih praksah pri najemanju odvetniških storitev

Boris Grosman

Revija Odvetnik
34. 2012 3 31.10.2012 Izobraževanje odvetnikov

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
35. 2012 3 31.10.2012 Pismo CCBE

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
36. 2012 3 31.10.2012 E-knjigi: Pogodbi EU in Pogodba Euratom

Urša Dolinšek

Revija Odvetnik
37. 2012 3 31.10.2012 Pravica do svobode izražanja pred pravico do zasebnosti – Kardinal Rode in svoboda tiska

Rok Čeferin

Revija Odvetnik
38. 2012 3 31.10.2012 Odvetniška zbornica Slovenije – kako naprej Resolucija o samostojnosti in neodvisnosti odvetništva

Roman Završek

Revija Odvetnik
39. 2012 3 31.10.2012 Iz dela upravnega odbora OZS

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
40. 2012 3 31.10.2012 Skupščina OZS 2012 – sklepi

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
41. 2012 3 31.10.2012 Vzročna zveza in pravo – oris nove teorije

Luigi Varanelli

Revija Odvetnik
42. 2012 3 31.10.2012 63. dnevi Odvetniške zbornice ZR Nemčije

Janez Starman

Revija Odvetnik
43. 2012 3 31.10.2012 Proti ukinitvi manjših sodišč

Tanja Marušič

Revija Odvetnik
44. 2012 3 31.10.2012 Delo z odvetniki v mediaciji

Gordana Ristin

Revija Odvetnik
45. 2012 3 31.10.2012 Beseda urednika

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
46. 2012 3 31.10.2012 Izobraževanje odvetnikov

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
47. 2012 3 31.10.2012 Pritožba zoper prvostopenjsko sodbo po noveli ZKP-K

Primož Gorkič

Revija Odvetnik
48. 2012 3 31.10.2012 Kardinal Rode in svoboda tiska – drugič

Miha Velkavrh

Revija Odvetnik
49. 2012 3 31.10.2012 Analiza dneva odvetniške pravne pomoči pro bono

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
50. 2012 3 31.10.2012 Odvetniška šola 2012

Petra Knez

Revija Odvetnik
51. 2012 3 31.10.2012 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
52. 2012 3 31.10.2012 Še nekaj besed o odvetniški poklicni etiki

Sandro (Santo) Pečenko

Revija Odvetnik
53. 2012 3 31.10.2012 Prisege odvetnikov

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
54. 2012 3 31.10.2012 »V praksi je največ odvisno od zdrave pameti vseh udeležencev v kazenskem postopku«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
55. 2012 3 31.10.2012 Autonomy and Independence of the Legal Profession

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
56. 2012 3 31.10.2012 Pot do odvetniške zbornice in kam naprej

Janez Kranjc

Revija Odvetnik
57. 2012 3 31.10.2012 dr. Peter Čeferin: Moje odvetniško življenje

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
58. 2012 3 31.10.2012 Dnevi advokature Republike Srbske

Roman Završek

Revija Odvetnik
59. 2012 3 31.10.2012 dr. France Bučar: »Pravnikov imamo malo«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
60. 2012 2 31.7.2012 Bruseljska odvetniška zbornica

Mladen Klasić

Revija Odvetnik
61. 2012 2 31.7.2012 Aktualna vprašanja postopka osebnega stečaja in odpusta obveznosti

Maja Lajevec

Revija Odvetnik
62. 2012 2 31.7.2012 Prevladal bo razum

Miha Kozinc

Revija Odvetnik
63. 2012 2 31.7.2012 Zbornica kot branik neodvisnega odvetništva

Boštjan Rejc

Revija Odvetnik
64. 2012 2 31.7.2012 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
65. 2012 2 31.7.2012 Solidarnost med odvetniki

Boris Grosman

Revija Odvetnik
66. 2012 2 31.7.2012 Dne 3. aprila so pred predsednikom Odvetniške zbornice Slovenije prisegli

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
67. 2012 2 31.7.2012 30. dnevi hrvaških odvetnikov

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
68. 2012 2 31.7.2012 Dne 20. junija so pred predsednikom Odvetniške zbornice Slovenije prisegli

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
69. 2012 2 31.7.2012 Novela KZ-1B kot milejši kazenski zakon

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
70. 2012 2 31.7.2012 Dušan Jelušič – odvetnik neukrotljivega duha in odkrite besede

Sandro (Santo) Pečenko

Revija Odvetnik
71. 2012 2 31.7.2012 Dejanska razlastitev

Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
72. 2012 2 31.7.2012 Pamet v krizi

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
73. 2012 2 31.7.2012 E-izvršba v Ljubljani

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
74. 2012 2 31.7.2012 Skriti zakladi Odvetniške zbornice Slovenije (1868–1991)

Jelka Melik

Revija Odvetnik
75. 2012 2 31.7.2012 Ali bo padel zadnji branik demokratičnosti družbe?

Alenka Košorok Humar, Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
76. 2012 2 31.7.2012 Dokazovanje v kazenskem postopku

Martina Žaucer

Revija Odvetnik
77. 2012 2 31.7.2012 Reklamiranje v odvetništvu

Berislav Živković

Revija Odvetnik
78. 2012 2 31.7.2012 Kako smo se osamosvajali

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
79. 2012 2 31.7.2012 Novela KZ-1B kot milejši kazenski zakon

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
80. 2012 2 31.7.2012 Kdo želi likvidirati odvetništvo?

Peter Čeferin

Revija Odvetnik
81. 2012 2 31.7.2012 Volitve predsednika OZS – nekoč in danes

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
82. 2012 2 31.7.2012 Vloga odvetnika pri alternativnem reševanju sporov: pooblaščenec ali svetovalec?

Zoran Hajtnik

Revija Odvetnik
83. 2012 2 31.7.2012 Morbus nezaupanje – bolezen medicine in prava

Andrej Pitako

Revija Odvetnik
84. 2012 2 31.7.2012 Neznosna lahkost brskanja po odvetnikovih spisih

Rok Čeferin

Revija Odvetnik
85. 2012 2 31.7.2012 Dnevi advokature Vojvodine

Nikolaj Grgurevič

Revija Odvetnik
86. 2012 2 31.7.2012 Skriti zakladi Odvetniške zbornice Slovenije (1868–1991)

Jelka Melik

Revija Odvetnik
87. 2012 2 31.7.2012 Uspeh ekipe PF Univerze v Ljubljani

Marjana Garzarolli

Revija Odvetnik
88. 2012 2 31.7.2012 Primeri dokazov v Zakonu o pravdnem postopku

Jože Ilc

Revija Odvetnik
89. 2012 2 31.7.2012 Določitev mednarodne pristojnosti, če toženec nima znanega prebivališča – drugič

Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
90. 2012 2 31.7.2012 Mediacija v Italiji

Boris Sancin

Revija Odvetnik
91. 2012 2 31.7.2012 Pot v totalitarizem

Rajko Pirnat

Revija Odvetnik
92. 2012 2 31.7.2012 Davčni inšpekcijski nadzor odvetnikov oziroma odvetniških družb

Bojan Škof

Revija Odvetnik
93. 2012 2 31.7.2012 Za samostojno in neodvisno odvetništvo

Peter Breznik

Revija Odvetnik
94. 2012 2 31.7.2012 Neodvisno in svobodno odvetništvo = obvezno članstvo v OZS

Franc Mesar

Revija Odvetnik
95. 2012 2 31.7.2012 Pravni trgi sosednjih držav

Tamara Jakšić

Revija Odvetnik
96. 2012 2 31.7.2012 OZS mora nadaljevati svoje poslanstvo

Boris Grosman

Revija Odvetnik
97. 2012 2 31.7.2012 Pravica gre skozi želodec

Gregor Tomc

Revija Odvetnik
98. 2012 2 31.7.2012 Dne 22. maja so pred predsednikom Odvetniške zbornice Slovenije prisegli

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
99. 2012 2 31.7.2012 Deset najpogostejših zmot odvetnikov o OZS

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
100. 2012 2 31.7.2012 Grob poseg v pravice odvetnikov

Rudi Šelih

Revija Odvetnik
101. 2012 2 31.7.2012 Slovensko-hrvaško srečanje brez težkih tem

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
102. 2012 2 31.7.2012 Iz dela upravnega odbora OZS

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
103. 2012 2 31.7.2012 Beseda urednika

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
104. 2012 2 31.7.2012 Neučinkovito gradbeno inšpekcijsko nadzorstvo

Bogdana Žigon

Revija Odvetnik
105. 2012 2 31.7.2012 Pot v totalitarizem

Rajko Pirnat

Revija Odvetnik
106. 2012 2 31.7.2012 Izvršljiv notarski zapis

Bojan Podgoršek

Revija Odvetnik
107. 2012 2 31.7.2012 Dunaj 2012 – zasedanje odborov CCBE

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
108. 2012 1 30.4.2012 Poročilo o delu OZO Kranj

Janez Hočevar

Revija Odvetnik
109. 2012 1 30.4.2012 Ureditev lastništva pripadajočih zemljišč k stavbam

Jure Debevec

Revija Odvetnik
110. 2012 1 30.4.2012 Poročilo o delu OZO Koper

Franc Mesar

Revija Odvetnik
111. 2012 1 30.4.2012 V Ljubljani ne organiziramo le izletov ...

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
112. 2012 1 30.4.2012 Predhodne odredbe po noveli ZIZ-I

Dida Volk

Revija Odvetnik
113. 2012 1 30.4.2012 Predstavitev kandidatov v Ljubljani

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
114. 2012 1 30.4.2012 Mediacija v teoriji in praksi

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
115. 2012 1 30.4.2012 I. državno tekmovanje Prav(n)a rešitev

Urša Horvat, Adriana Glažar

Revija Odvetnik
116. 2012 1 30.4.2012 O delu komisije za odvetniški izpit

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
117. 2012 1 30.4.2012 Zahtevki upnikov v skladu z ZFPPIPP

Uroš Ilić, Klemen Štefančič

Revija Odvetnik
118. 2012 1 30.4.2012 Kolega Hamdija Vučetič, odvetnik z dušo

Sandro (Santo) Pečenko

Revija Odvetnik
119. 2012 1 30.4.2012 Paberki o Salijskem zakoniku

Stanislav Fortuna

Revija Odvetnik
120. 2012 1 30.4.2012 O alternativnem reševanju potrošniških sporov

Živa Drol Novak

Revija Odvetnik
121. 2012 1 30.4.2012 O delu Sklada za humanitarno pomoč

Nevio Kofol

Revija Odvetnik
122. 2012 1 30.4.2012 40. evropska predsedniška konferenca

Tamara Avsec

Revija Odvetnik
123. 2012 1 30.4.2012 Čezmejno delovanje kazenskih odvetnikov

Karla Nahtigal

Revija Odvetnik
124. 2012 1 30.4.2012 Med Olimpom in Hadom

Igor Karlovšek

Revija Odvetnik
125. 2012 1 30.4.2012 Odvetniki vnovič na barikadah – gre za prihodnost odvetništva

Karlo Primožič

Revija Odvetnik
126. 2012 1 30.4.2012 ZOPNI – pomembna in problematična novost v slovenskem pravnem redu

Blaž Kovačič Mlinar

Revija Odvetnik
127. 2012 1 30.4.2012 Odškodninska oziroma kazenska odgovornost

Matej Erjavec

Revija Odvetnik
128. 2012 1 30.4.2012 Določitev mednarodne pristojnosti, če toženec nima znanega prebivališča

Aleš Velkaverh

Revija Odvetnik
129. 2012 1 30.4.2012 Poročilo o delu OZO Ptuj

Veljko Škovrl

Revija Odvetnik
130. 2012 1 30.4.2012 Nova celostna podoba OZS

Alenka Košorok Humar

Revija Odvetnik
131. 2012 1 30.4.2012 Carthago delenda est!

Konrad Plauštajner

Revija Odvetnik
132. 2012 1 30.4.2012 Mag. Rudi Vouk - dobitnik XXIII. Tischlerjeve nagrade

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
133. 2012 1 30.4.2012 Caecus ne iudicet de colore

Til Rozman

Revija Odvetnik
134. 2012 1 30.4.2012 Beseda odgovornega urednika

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
135. 2012 1 30.4.2012 Poslovnik komisije za preizkus iz poznavanja zakona, ki ureja odvetništvo, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
136. 2012 1 30.4.2012 Poročilo o delu OZO Novo mesto

Majda Štrasner

Revija Odvetnik
137. 2012 1 30.4.2012 Sovražni govor v sodni praksi ESČP

Rok Čeferin

Revija Odvetnik
138. 2012 1 30.4.2012 Poročilo o delu OZO Pomurje

Daniel Katalinič

Revija Odvetnik
139. 2012 1 30.4.2012 Poročilo s plenarne seje CCBE

Gregor Velkaverh

Revija Odvetnik
140. 2012 1 30.4.2012 »Vaška veselica«

Andrej Razdrih

Revija Odvetnik
141. 2012 1 30.4.2012 Iz dela upravnega odbora OZS

Tanja Sedušak

Revija Odvetnik
142. 2012 1 30.4.2012 Statistika

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
143. 2012 1 30.4.2012 39. mednarodni kongres Skilex

Nina Drnovšek

Revija Odvetnik
144. 2012 1 30.4.2012 Poročilo o delu OZO Nova Gorica

Ivan Makuc

Revija Odvetnik
145. 2012 1 30.4.2012 Poročilo o delu OZO Celje

Aleksander Cmok

Revija Odvetnik
146. 2012 1 30.4.2012 Prisege

ni navedbe avtorja

Revija Odvetnik
147. 2012 1 30.4.2012 Poročilo o delu OZO Krško

Kristina Jalovec

Revija Odvetnik
148. 2012 1 30.4.2012 Odvetništvo med politiko in pravno mitologijo

Hinko Jenull

Revija Odvetnik
149. 2012 1 30.4.2012 Poročilo o delu OZO Slovenj Gradec

David Pogorevc

Revija Odvetnik
150. 2012 1 30.4.2012 Elektronsko poslovanje in elektronsko arhiviranje v skladu z zakonom

Meta Rot

Revija Odvetnik